Dynepo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

епоетин делта

Предлага се от:

Shire Pharmaceutical Contracts Limited

АТС код:

B03XA

INN (Международно Name):

epoetin delta

Терапевтична група:

Антианемични препарати

Терапевтична област:

Kidney Failure, Chronic; Anemia

Терапевтични показания:

Dynepo е показан за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (CRF) при възрастни пациенти. Може да се използва при пациенти на диализа и при пациенти, които не са на диализа.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2002-03-18

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
110
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
111
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DYNEPO 1 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 2 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 3 000 IU/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 4 000 IU/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 5 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 6 000 IU/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 8 000 IU/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
DYNEPO 10 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИО
НЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
Епоетин делта (Epoetin delta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на дру
ги хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че те
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Dynepo 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Предварително напълнена спринцовка,
съдържаща 1 000 IU за доза 0,5 ml (2 000 IU/ml) от
активното вещество епоетин делта
(_epoetin delta_).
Епоетин делта се произвежда в
човешките клетки (HT-1080) по технология
на генно
активиране.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка.
Бистър, безцветен и подобен на вода.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Dynepo е показан за лечение на
симптоматична анемия, свързана с
хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН) при възрастни
пациенти. Може да се използва при
пациенти на диализа
и такива, които не са на диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията с Dynepo трябва да се започне
от лекар, който има опит в лечението на
анемия,
свързана с ХБН.
Дозировката на Dynepo трябва да се
адаптира индивидуално с цел да с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-03-2008
Листовка Листовка чешки 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-03-2008
Листовка Листовка датски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-03-2008
Листовка Листовка немски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-03-2008
Листовка Листовка естонски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-03-2008
Листовка Листовка гръцки 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-03-2008
Листовка Листовка английски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-03-2008
Листовка Листовка френски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-03-2008
Листовка Листовка италиански 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-03-2008
Листовка Листовка латвийски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-03-2008
Листовка Листовка литовски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-03-2008
Листовка Листовка унгарски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-03-2008
Листовка Листовка малтийски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-03-2008
Листовка Листовка нидерландски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-03-2008
Листовка Листовка полски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-03-2008
Листовка Листовка португалски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-03-2008
Листовка Листовка румънски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-03-2008
Листовка Листовка словашки 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-03-2008
Листовка Листовка словенски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-03-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-03-2008
Листовка Листовка фински 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-03-2008
Листовка Листовка шведски 13-03-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-03-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите