DuoTrav

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

травопрост, Тимолол

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01ED51

INN (Международно Name):

travoprost, timolol

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Терапевтични показания:

Намаляване на вътреочното налягане (ВО) при възрастни пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не отговарят достатъчно на локални бета-блокери или аналози на простагландина.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-04-23

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DUOTRAV 40 МИКРОГРАМА/ML + 5 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ,
РАЗТВОР
травопрост/тимолол (travoprost/timolol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява DuoTrav и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате DuoTrav
3.
Как да използвате DuoTrav
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате DuoTrav
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DUOTRAV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
DuoTrav капки за очи, разтвор е комбинация
от две активни вещества (травопр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DuoTrav 40 микрограма/ml + 5 mg/ml капки за очи,
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 40
микрограма травопрост (travoprost) и 5 mg
тимолол (timolol)
(като тимолол малеат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всеки ml от разтвора съдържа
поликватерниум-1 ((POLYQUAD) 10 микрограма,
пропиленгликол 7,5 mg и полиоксиетилен
хидрогенирано рициново масло 40 1 mg (вж.
точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор (капки за очи)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
DuoTrav е показан при възрастни за
намаляване на повишеното вътреочно
налягане (ВОН) при
пациенти с откритоъгълна глаукома или
очна хипертензия, които не се
повлияват достатъчно
от локални бета блокери или аналози на
простагландина (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително
старческа възраст _
Дозата е една капка DuoTrav в
конюнктивния сак на засегнатото
око(очи) веднъж дневно,
сутрин или вечер. Трябва да се прилага
по едно и също време всеки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-10-2021
Листовка Листовка чешки 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-10-2021
Листовка Листовка датски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-10-2021
Листовка Листовка немски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-10-2021
Листовка Листовка естонски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-10-2021
Листовка Листовка гръцки 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-10-2021
Листовка Листовка английски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2010
Листовка Листовка френски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-10-2021
Листовка Листовка италиански 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2010
Листовка Листовка латвийски 30-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2010
Листовка Листовка литовски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-10-2021
Листовка Листовка унгарски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-10-2021
Листовка Листовка малтийски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2010
Листовка Листовка нидерландски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2010
Листовка Листовка полски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-10-2021
Листовка Листовка португалски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2010
Листовка Листовка румънски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-10-2021
Листовка Листовка словашки 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-10-2021
Листовка Листовка словенски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2010
Листовка Листовка фински 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-10-2021
Листовка Листовка шведски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-10-2021
Листовка Листовка норвежки 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-10-2021
Листовка Листовка исландски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-10-2021
Листовка Листовка хърватски 08-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите