Duloxetine Lilly

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Neuralgia; Diabetic Neuropathies; Depressive Disorder, Major

Терапевтични показания:

Дулоксетин Лили е показан при възрастни за лечение на големи депресивни disorderTreatment диабетна периферна нейропатической painTreatment общи disorderDuloxetine тревожност Лили, се посочва в възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-08

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DULOXETINE LILLY 30 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
DULOXETINE LILLY 60 MG ТВЪРДИ
СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ
Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine
(като hydrochloride))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Duloxetine Lilly и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Duloxetine Lilly
3.
Как да приемате Duloxetine Lilly
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Duloxetine Lilly
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DULOXETINE LILLY И ЗА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Duloxetine Lilly 30 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
Duloxetine Lilly 60 mg твърди
стомашно-устойчиви капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Duloxetine Lilly 30 mg
Всяка капсула съдържа 30 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 56 mg
захароза.
Duloxetine Lilly 60 mg
Всяка капсула съдържа 60 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 111 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда стомашно-устойчива капсула.
Duloxetine Lilly 30 mg
Непрозрачно бяло тяло, с надпис ‘30 mg’
и непрозрачна синя капачка с
напечатано ‘9543’.
Duloxetine Lilly 60 mg
Непрозрачно зелено тяло, с надпис ‘60
mg’ и непрозрачна синя капачка с
напечатано ‘9542’.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на голямо депресивно
разстройство.
Лечение на диабетна периферна
невропатна болка.
Лечение на генерализирано тревожно
разстройство.
Duloxetine Lilly е показан при възрастни.
За допълнителна информация вижте
точка 5.1.
4.2
ДОЗИРО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2021
Листовка Листовка чешки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2021
Листовка Листовка датски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2021
Листовка Листовка немски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2021
Листовка Листовка естонски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2021
Листовка Листовка гръцки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2021
Листовка Листовка английски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2015
Листовка Листовка френски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2021
Листовка Листовка италиански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2015
Листовка Листовка латвийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2015
Листовка Листовка литовски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2021
Листовка Листовка унгарски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2021
Листовка Листовка малтийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2015
Листовка Листовка полски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2021
Листовка Листовка португалски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2015
Листовка Листовка румънски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2021
Листовка Листовка словашки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2021
Листовка Листовка словенски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2015
Листовка Листовка фински 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2021
Листовка Листовка шведски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2021
Листовка Листовка норвежки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2021
Листовка Листовка исландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2021
Листовка Листовка хърватски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите