Docetaxel Zentiva (previously Docetaxel Winthrop)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

доцетаксел

Предлага се от:

Zentiva k.s.

АТС код:

L01CD02

INN (Международно Name):

docetaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

CancerDocetaxel гърдите Winthrop в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . Winthrop docetaxel в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Docetaxel Winthrop монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Winthrop доцетаксела в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жл

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-04-20

Листовка

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от концентрата съдържа 20 mg
доцетаксел (docetaxel) (като трихидрат).
Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20
mg доцетаксел.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон концентрат съдържа 0,5 ml
етанол, безводен (395 mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Концентратът е бледожълт до
кафеникавожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рак на гърдата
Docetaxel Zentiva в комбинация с доксорубицин
и циклофосфамид е показан за
адювантно
лечение на пациентки с:
•
операбилен рак на гърдата със
засягане на лимфните възли
•
операбилен рак на гърдата без
засягане на лимфните възли
За пациентки с операбилен рак на
гърдата без засягане на лимфните
възли, адювантната
терапия трябва да бъде ограничена до
пациентки, подходящи да получават
химиотерапия,
съгласно установените международни
критерии за пъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Docetaxel Zentiva 20 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от концентрата съдържа 20 mg
доцетаксел (docetaxel) (като трихидрат).
Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20
mg доцетаксел.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон концентрат съдържа 0,5 ml
етанол, безводен (395 mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Концентратът е бледожълт до
кафеникавожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рак на гърдата
Docetaxel Zentiva в комбинация с доксорубицин
и циклофосфамид е показан за
адювантно
лечение на пациентки с:
•
операбилен рак на гърдата със
засягане на лимфните възли
•
операбилен рак на гърдата без
засягане на лимфните възли
За пациентки с операбилен рак на
гърдата без засягане на лимфните
възли, адювантната
терапия трябва да бъде ограничена до
пациентки, подходящи да получават
химиотерапия,
съгласно установените международни
критерии за пъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-05-2022
Листовка Листовка чешки 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-05-2022
Листовка Листовка датски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-05-2022
Листовка Листовка немски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-05-2022
Листовка Листовка естонски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-05-2022
Листовка Листовка гръцки 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-05-2022
Листовка Листовка английски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-05-2022
Листовка Листовка френски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-05-2022
Листовка Листовка италиански 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-05-2022
Листовка Листовка латвийски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-05-2022
Листовка Листовка литовски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-05-2022
Листовка Листовка унгарски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-05-2022
Листовка Листовка малтийски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-05-2022
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-05-2022
Листовка Листовка полски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2019
Листовка Листовка португалски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-05-2022
Листовка Листовка румънски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2019
Листовка Листовка словашки 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2019
Листовка Листовка словенски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-05-2022
Листовка Листовка фински 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-05-2022
Листовка Листовка шведски 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2019
Листовка Листовка норвежки 20-12-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2019
Листовка Листовка исландски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-05-2022
Листовка Листовка хърватски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-05-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите