Docetaxel Mylan

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
12-03-2015
Активна съставка:
доцетаксел
Предлага се от:
Mylan S.A.S.
АТС код:
L01CD02
INN (Международно Name):
docetaxel
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Breast Neoplasms
Терапевтични показания:
Лечение на рак на гърдата, специални форми на рак на белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак на главата и шията.
Каталог на резюме:
Revision: 6
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002317
Дата Оторизация:
2012-01-31
EMEA код:
EMEA/H/C/002317

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
испански 12-03-2015
Листовка Листовка
чешки 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 12-03-2015
Листовка Листовка
датски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
датски 12-03-2015
Листовка Листовка
немски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
немски 12-03-2015
Листовка Листовка
естонски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 12-03-2015
Листовка Листовка
гръцки 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 12-03-2015
Листовка Листовка
английски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
английски 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 12-03-2015
Листовка Листовка
френски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
френски 12-03-2015
Листовка Листовка
италиански 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 12-03-2015
Листовка Листовка
латвийски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 12-03-2015
Листовка Листовка
литовски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 12-03-2015
Листовка Листовка
унгарски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 12-03-2015
Листовка Листовка
малтийски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 12-03-2015
Листовка Листовка
нидерландски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 12-03-2015
Листовка Листовка
полски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
полски 12-03-2015
Листовка Листовка
португалски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 12-03-2015
Листовка Листовка
румънски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 12-03-2015
Листовка Листовка
словашки 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 12-03-2015
Листовка Листовка
словенски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 12-03-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 12-03-2015
Листовка Листовка
фински 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
фински 12-03-2015
Листовка Листовка
шведски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 12-03-2015
Листовка Листовка
норвежки 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 12-03-2015
Листовка Листовка
исландски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 12-03-2015
Листовка Листовка
хърватски 12-03-2015
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 12-03-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка: информация за потребителя

Docetaxel Mylan 20 mg/1ml концентрат за инфузионен разтвор

Доцетаксел (Docetaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или болничния

фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Docetaxel Mylan 20 mg/1ml и за какво се използва

Какво е необходимо да знаете преди да приемете Docetaxel Mylan 20 mg/1ml

Как да приемате Docetaxel Mylan 20 mg/1ml

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Docetaxel Mylan 20 mg/1ml

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Docetaxel Mylan 20 mg/1ml и за какво се използва

Доцетаксел е вещество извличано от игличките на тисово дърво.

Доцетаксел принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени таксоиди.

Docetaxel Mylan е предписан от Вашия лекар за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак

на белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак

на главата и шията:

- За лечението на напреднал рак на гърдата, доцетаксел може да бъде прилаган самостоятелно

или в комбинация с доксорубицин или трастуцумаб, или капецитабин.

- За лечението на ранен рак на гърдата със или без ангажираност на лимфни възли, доцетаксел

може да бъде прилаган в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

- За лечението на рак на белия дроб, доцетаксел може да бъде прилаган самостоятелно или в

комбинация с цисплатин.

- За лечението на рак на простатата, доцетаксел се прилага в комбинация с преднизон или

преднизолон.

- За лечението на метастатичен рак на стомаха, доцетаксел се прилага в комбинация с цисплатин

и 5¬флуороурацил.

- За лечението на рак на главата и шията, доцетаксел се прилага в комбинация с цисплатин и

5¬флуороурацил.

2.

Какво е необходимо да знаете преди да приемете Docetaxel Mylan 20 mg/1ml

Не трябва да Ви се прилага Docetaxel Mylan

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Docetaxel Mylan

ако броя на белите кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко заболяване на черния дроб.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди всяко лечение с Docetaxel Mylan ще Ви се назначи изследване на кръвта, за да се установи

дали имате достатъчно количество кръвни клетки и задоволителна функция на черния дроб, за да

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

получите Docetaxel Mylan. В случай, че имате нарушение на белите кръвни клетки, може да

развиете свързани с това треска или инфекции.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

зрението. В случай на проблеми със зрението, особено замъглено зрение, трябва незабавно да Ви

се направи

преглед на очите и зрението.

Ако имате прояви на остри или влошаващи се проблеми с белите дробове (повишена

температура, задух или кашлица), моля уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра. Вашият лекар може да спре лечението Ви незабавно.

Ще бъдете посъветвани да приемате премедикация, състояща се от перорален кортикостероид,

като дексаметазон, един ден преди приложението на Docetaxel Mylan и един или два дни след

това, с оглед намаляване на някои нежелани реакции, които могат да възникнат след инфузията

на Docetaxel Mylan, особено алергични реакции и задръжка на течности (подуване на ръцете,

стъпалата, краката или увеличаване на теглото).

По време на лечението, може да Ви се дадат други лекарства, за поддържане на нормален брой

кръвни клетки.

Docetaxel Mylan съдържа алкохол. Обсъдете с Вашия лекар ако страдате от алкохолна

зависимост или нарушение на черния дроб. Вижте също точка „Docetaxel Mylan съдържа етанол

” по-долу.

Други лекарства и Docetaxel Mylan

Моля информирайте Вашия лекар или болничен фармацевт ако вземате или наскоро сте вземали

някакви други лекарства, включително и такива които сте си закупили от аптеката без рецепта.

Това е така, защото Docetaxel Mylan или другото лекарство може да не действа така както се

очаква и може да има по-голяма вероятност да получите нежелана реакция

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на всяко лекарство.

Docetaxel Mylan НЕ трябва да се прилага ако сте бременна, освен ако не е изрично предписан от

Вашия лекар.

Не трябва да забременявате по време на лечението с това лекарство и трябва да използвате

ефективен метод за контрацепция по време на лечението, тъй като Docetaxel Mylan може да

увреди Вашето неродено бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да

информирате незабавно Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Docetaxel Mylan.

Ако сте мъж, подложен на лечение с Docetaxel Mylan се препоръчва да не създавате деца по

време на и до 6 месеца след лечението, както и да потърсите съвет относно консервирането на

сперма преди лечението, тъй като доцетаксел може да наруши мъжкия фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Docetaxel Mylan съдържа етанол

Това лекарство съдържа 50 обемни% етанол (алкохол), т.е. до 0,395 g на флакон, което се

равнява на 10 ml бира или 4 ml вино на флакон.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Да се вземе под внимание, ако сте бременна или ако кърмите, при деца и високорискови групи,

като пациенти със заболяване на черния дроб или епилепсия.

Количеството алкохол в това лекарство може да промени ефектите на други лекарства.

Количеството алкохол в това лекарство може да наруши способността Ви за шофиране и работа

с машини.

3.

Как да приемате Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Docetaxel Mylan ще Ви бъде приложен от медицински специалист.

Обичайна доза

Дозата ще зависи от теглото и от общото ви състояние. Вашият лекар ще изчисли телесната Ви

повърхност в квадратни метри (m

) и ще определи дозата, която трябва да получавате.

Начин на прилагане и път на въвеждане

Docetaxel Mylan ще Ви бъде приложен чрез инфузия в една от венитe Ви. Инфузията ще

продължи приблизително един час, през който Вие ще сте в болницата.

Честота на приложение

Обикновено Вие трябва да получавате инфузията си веднъж на всеки 3 седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и честотата на прилагане в зависимост от резултатите от

изследванията на кръвта Ви, общо Ви състояние и отговора Ви към Docetaxel Mylan. Моля,

информирайте Вашия лекар, особено в случай, че получите диария, афти в устата, чувство на

скованост или изтръпване, треска и го информирайте за резултатите от изследвания на кръвта

Ви. Подобна информация ще му позволи да прецени дали се налага намаляване на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или болничен фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от

лечението.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Docetaxel Mylan приложен самостоятелно са:

намаляване на броя на червените кръвни клетки или белите кръвни клетки, косопад, гадене,

повръщане, афти в устата, диария и уморяемост.

Тежестта на нежеланите реакции на Docetaxel Mylan може да бъде увеличена, когато Docetaxel

Mylan се дава в комбинация с други химиотерапевтични средства.

По време на инфузията в болницата може да се появят следните алергични реакции (може да

засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, кожни реакции, сърбеж

стягане в гърдите, затруднения в дишането

треска или студени тръпки

болка в гърба

ниско кръвно налягане.

Може да се появат по-тежки реакции.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Състоянието Ви ще бъде строго наблюдавано от болничният персонал по време на лечението.

Уведомете ги незабавно ако получите някоя от тези реакции.

Между инфузиите с Docetaxel Mylan може да възникнат следните нежелани реакции и честотата

им може да варира в зависимост от комбинациите от лекарства, които се прилагат:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекции, намаляване на броя на червените (анемия) или белите кръвни клетки (важни в

борбата с инфекциите) и тромбоцитите

треска: ако това се случи, веднага информирайте Вашия лекар.

алергични реакции, както са описани по-горе

загуба на апетит (анорексия)

безсъние

чувство на скованост, изтръпване или болка в ставите или мускулите

главоболие

промяна във вкуса

възпаление на окото или увеличено сълзене от очите

подуване поради неправилен лимфатичен дренаж

затруднено дишане

течение от носа; възпаление на гърлото и носа; кашлица

кървене от носа

афти в устата

стомашно разстройство включващо гадене, повръщане и диария, запек

коремна болка

лошо храносмилане

загуба на коса (в повечето случаи нормалното израстване на косата се възстановява)

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката, което може да

предизвика лющене на кожата (това може да възникне и по ръцете, лицето или тялото)

промяна в цвета на ноктите, които след това може да паднат

мускулни болки; болка в гърба или костите

промяна или липса на менструален период

подуване на дланите, стъпалата, краката

умора; или грипоподобни симптоми

покачване или загуба на тегло.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

инфекция от гъбички в устата (кандидоза на устата)

дехидратация

замайване

нарушен слух

намаление на кръвното налягане; неправилен или ускорен сърдечен пулс

сърдечна недостатъчност

езофагит

сухота в устата

затруднено или болезнено преглъщане

кръвоизлив

повишени стойности на чернодробните ензими (оттук и необходимостта от редовни

изследвания на кръва).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

припадъци

на мястото на инжектиране, кожни реакции, флебит (възпаление на вената) или подуване

възпаление на дебелото черво, тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

С неизвестна честота:

интерстициална белодробна болест (възпаление на белите дробове, което причинява

кашлица и затруднено дишане. Възпаление на белите дробове може да се развие също и

когато лечението с доцетаксел се прилага в комбинация с лъчетерапия)

пневмония (инфекция на белите дробове)

белодробна фиброза (ръбци и уплътняване на белите дробове със задух).

замъглено зрение поради оток на ретината в окото (кистоиден макулен едем)

намаляване на натрия в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка

нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

националната

система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете

да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това

лекарство.

5.

Как да съхранявате Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и на

етикета на флакона след “Годен до:” или “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Използвайте флакона незабавно след отварянето му. Ако не се използва незабавно, времето и

условията на съхранение за периода на използване са отговорност на потребителя.

От микробиологична гледна точка разреждането трябва да се извършва при контролирани и

асептични условия.

Използвайте лекарството незабавно след прибавянето му към инфузионния сак, който не трявба

да е от РVС. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение за периода на

използване са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишава 6 часа при

температура под 25°С, включително времето на инфузия от 1 час.

Физичната и химична стабилност в периода на използване на инфузионния разтвор,

приготвен според препоръките, доказана в сакове, които не са от PVC е до 48 часа, когато се

съхранява при температура от 2

С до 8ºС.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте

лекарствата, които вече не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml

Активната съставка е доцетаксел. Всеки ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 20 mg

доцетаксел (безводен).

Един флакон съдържа 20 mg доцетаксел.

Другите съставки са полисорбат 80, етанол безводен и лимонена киселина.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как изглежда Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml и какво съдържа опаковката

Docetaxel Mylan концентрат за инфузионен разтвор е бледо жълт до жълто-кафяв на цвят

разтвор.

Концентратът се доставя във флакон от прозрачно стъкло с гумена запушалка и пластмасово

отчупващо се капаче.

Всеки флакон съдържа 1 ml концентрат.

Всяка опаковка съдържа 1 или 5 флакона.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарства (EMA) http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА DOCETAXEL MYLAN КОНЦЕНТРАТ ЗА

ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР

Важно е да прочетете изцяло упътването за начина на работа преди приготвянето на

Docetaxel Mylan инфузионен разтвор.

Препоръки за безопасна работа:

Доцетаксел е антинеопластично средство и, както и при други потенциално токсични вещества, е

необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на негови разтвори. Препоръчва се

използването на ръкавици.

Ако Docetaxel Mylan концентрат или инфузионен разтвор влезе в контакт с кожата, измийте

мястото незабавно и старателно с вода и сапун. Ако влезе в контакт с лигавици, измийте мястото

незабавно и старателно с вода.

Подготовка за интравенозно приложение:

Приготвяне на инфузионния разтвор

НЕ използвайте други лекарствени придукти, съдържащи доцетаксел, състоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Docetaxel Mylan

концентрат за инфузионен разтвор, които се състои само от 1 флакон).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Docetaxel Mylan концентрат за инфузионен разтвор НЕ изисква предварително разреждане

с разтворител и е готов за добавяне в инфузионния разтвор.

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да бъде използван незабавно след

отварянето му. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение в периода

на използване са отговорност на потребителя. Може да е необходим повече от един флакон

концентрат за инфузионен рзтвор, за да се получи необходимата за пациента доза.

Например за доза от 140 mg доцетакцел са необходими 7 ml доцетаксел концентерат за

инфузионен разтвор.

Изтеглете асептично необходимото количество концентрат за инфузионен разтвор с

градуирана спринцовка.

В Docetaxel Mylan концентрацията на доцетаксел е 20 mg/ml.

След това го инжектирайте с еднократна инжекция (едно впръскване) в 250 ml инфузионен

сак или банка, съдържащи или 5% разтвор на глюкоза или инфузионен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Ако е необходима доза по-голяма от 190 mg доцетаксел,

използвайте по-голям обем на инфузионния носител, така че да не се надвишава

концентрацията на доцетаксел 0,74 mg/ml.

Смесете съдържанието на инфузионния сак или банка ръчно, чрез разклащане.

От микробиологична гледна точка разтварянето/разреждането трябва да бъде направено

при контролирани и асептични условия и лекарственият продукт трябва да бъде използван

незабавно. Ако не е използван незабавно, времето и условията на съхранение в периода на

използване са отговорност на потребителя.

Веднъж прибавен, както е препоръчано в инфузионния сак, доцетаксел инфузионен разтвор

стабилен 6 часа, ако се съхранява под 25ºС. Трябва да се използва в рамките на 6 часа

(включително интравенозната инфузия в продължение на 1 час). Освен това физичната и

химична стабилност в периода на използване на инфузионния разтвор, приготвен според

препоръките, доказана в сакове, които не са от PVC е до 48 часа, когато се съхранява

между 2 до 8ºС.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, поради което може да кристализира с времето.

Ако се появят кристали, разтворът не трябва да бъде използван и трябва да се унищожи.

Както при всички парентерални продукти, инфузионният разтвор трябва да се провери

визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат трябва да се унищожат

Изхвърляне:

Всички материали, използвани за разреждане и приложение трябва да бъдат унищожени в

съответствие със стандартните процедури. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки

ще спомогнат за опазване на околната среда.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка: информация за потребителя

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

Доцетаксел (Docetaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, ъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, или болничния

фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml и за какво се използва

Какво е необходимо да знаете преди да приемете Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Как да приемате Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Възможни нежелани лекарствени реакции

Как да съхранявате Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml и за какво се използва

Доцетаксел е вещество извличано от игличките на тисово дърво.

Доцетаксел принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени таксоиди.

Docetaxel Mylan е предписан от Вашия лекар за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак

на белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак

на главата и шията:

- За лечението на напреднал рак на гърдата, доцетаксел може да бъде прилаган самостоятелно

или в комбинация с доксорубицин или трастуцумаб, или капецитабин.

- За лечението на ранен рак на гърдата със или без ангажираност на лимфни възли, доцетаксел

може да бъде прилаган в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

- За лечението на рак на белия дроб, доцетаксел може да бъде прилаган самостоятелно или в

комбинация с цисплатин.

- За лечението на рак на простатата, доцетаксел се прилага в комбинация с преднизон или

преднизолон.

- За лечението на метастатичен рак на стомаха, доцетаксел се прилага в комбинация с цисплатин

и 5¬флуороурацил.

- За лечението на рак на главата и шията, доцетаксел се прилага в комбинация с цисплатин и

5¬флуороурацил.

2.

Какво е необходимо да знаете преди да приемете Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Не трябва да Ви се прилага Docetaxel Mylan

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Docetaxel Mylan

ако броя на белите кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко заболяване на черния дроб.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Предупреждения и предпазни мерки

Преди всяко лечение с Docetaxel Mylan ще Ви се назначи изследване на кръвта, за да се установи

дали имате достатъчно количество кръвни клетки и задоволителна функция на черния дроб, за да

получите Docetaxel Mylan. В случай, че имате нарушение на белите кръвни клетки, може да

развиете свързани с това треска или инфекции.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

зрението. В случай на проблеми със зрението, особено замъглено зрение, трябва незабавно да Ви

се направи

преглед на очите и зрението.

Ако имате прояви на остри или влошаващи се проблеми с белите дробове (повишена

температура, задух или кашлица), моля уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра. Вашият лекар може да спре лечението Ви незабавно.

Ще бъдете посъветвани да приемате премедикация, състояща се от перорален кортикостероид,

като дексаметазон, един ден преди приложението на Docetaxel Mylan и един или два дни след

това, с оглед намаляване на някои нежелани реакции, които могат да възникнат след инфузията

на Docetaxel Mylan, особено алергични реакции и задръжка на течности (подуване на ръцете,

стъпалата, краката или увеличаване на теглото).

По време на лечението, може да Ви се дадат други лекарства, за поддържане на нормален брой

кръвни клетки.

Docetaxel Mylan съдържа алкохол. Обсъдете с Вашия лекар ако страдате от алкохолна

зависимост или нарушение на черния дроб. Вижте също точка „Docetaxel Mylan съдържа етанол”

по-долу.

Други лекарства и Docetaxel Mylan

Моля информирайте Вашия лекар или болничен фармацевт ако вземате или наскоро сте вземали

някакви други лекарства, включително и такива които сте си закупили от аптеката без рецепта.

Това е така, защото Docetaxel Mylan или другото лекарство може да не действа така както се

очаква и може да има по-голяма вероятност да получите нежелана реакция

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на всяко лекарство.

Docetaxel Mylan НЕ трябва да се прилага ако сте бременна, освен ако не е изрично предписан от

Вашия лекар.

Не трябва да забременявате по време на лечението с това лекарство и трябва да използвате

ефективен метод за контрацепция по време на лечението, тъй като Docetaxel Mylan може да

увреди Вашето неродено бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да

информирате незабавно Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Docetaxel Mylan.

Ако сте мъж, подложен на лечение с Docetaxel Mylan се препоръчва да не създавате деца по

време на и до 6 месеца след лечението, както и да потърсите съвет относно консервирането на

сперма преди лечението, тъй като доцетаксел може да наруши мъжкия фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Docetaxel Mylan съдържа етанол

Това лекарстово съдържа 50 обемни% етанол (алкохол), т.е. до 1,58 g на флакон, което се

равнява

на 40 ml бира или 17 ml вино на флакон.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Да се вземе под внимание, ако сте бременна или ако кърмите, при деца и високорискови групи,

като пациенти със заболяване на черния дроб или епилепсия.

Количеството алкохол в това лекарство може да промени ефектите на други лекарства.

Количеството алкохол в това лекарство може да наруши способността Ви за шофиране и работа

с машини.

3.

Как да приемате Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Docetaxel Mylan ще Ви бъде приложен от медицински специалист.

Обичайна доза

Дозата ще зависи от теглото и от общото ви състояние. Вашият лекар ще изчисли телесната Ви

повърхност в квадратни метри (m

) и ще определи дозата, която трябва да получавате.

Начин на приагане и път на въвеждане

Docetaxel Mylan ще Ви бъде приложен чрез инфузия в една от венитe Ви. Инфузията ще

продължи приблизително един час, през който Вие ще сте в болницата.

Честота на приложение

Обикновено Вие трябва да получавате инфузията си веднъж на всеки 3 седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и честотата на прилагане в зависимост от резултатите от

изследванията на кръвта Ви, общо Ви състояние и отговора Ви към Docetaxel Mylan. Моля,

информирайте Вашия лекар, особено в случай, че получите диария, афти в устата, чувство на

скованост или изтръпване, треска и го информирайте за резултатите от изследвания на кръвта

Ви. Подобна информация ще му позволи да прецени дали се налага намаляване на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или болничен фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от

лечението.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Docetaxel Mylan приложен самостоятелно са:

намаляване на броя на червените кръвни клетки или белите кръвни клетки, косопад, гадене,

повръщане, афти в устата, диария и уморяемост.

Тежестта на нежеланите реакции на Docetaxel Mylan може да бъде увеличена, когато Docetaxel

Mylan н се дава в комбинация с други химиотерапевтични средства.

По време на инфузията в болницата може да се появят следните алергични реакции (може да

засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, кожни реакции, сърбеж

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

стягане в гърдите, затруднения в дишането

треска или студени тръпки

болка в гърба

ниско кръвно налягане.

Може да се появат по-тежки реакции.

Състоянието Ви ще бъде строго наблюдавано от болничният персонал по време на лечението.

Уведомете ги незабавно ако получите някоя от тези реакции.

Между инфузиите с Docetaxel Mylan може да възникнат следните нежелани реакции и честотата

им може да варира в зависимост от комбинациите от лекарства, които се прилагат:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекции, намаляване на броя на червените (анемия) или белите кръвни клетки (важни в

борбата с инфекциите) и тромбоцитите

треска: ако това се случи, веднага информирайте Вашия лекар.

алергични реакции, както са описани по-горе

загуба на апетит (анорексия)

безсъние

чувство на скованост, изтръпване или болка в ставите или мускулите

главоболие

промяна във вкуса

възпаление на окото или увеличено сълзене от очите

подуване поради неправилен лимфатичен дренаж

затруднено дишане

течение от носа; възпаление на гърлото и носа; кашлица

кървене от носа

афти в устата

стомашно разстройство включващо гадене, повръщане и диария, запек

коремна болка

лошо храносмилане

загуба на коса (в повечето случаи нормалното израстване на косата се възстановява)

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката, което може да

предизвика лющене на кожата (това може да възникне и по ръцете, лицето или тялото)

промяна в цвета на ноктите, които след това може да паднат

мускулни болки; болка в гърба или костите

промяна или липса на менструален период

подуване на дланите, стъпалата, краката

умора; или грипоподобни симптоми

покачване или загуба на тегло.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

инфекция от гъбички в устата (кандидоза на устата)

дехидратация

замайване

нарушен слух

намаление на кръвното налягане; неправилен или ускорен сърдечен пулс

сърдечна недостатъчност

езофагит

сухота в устата

затруднено или болезнено преглъщане

кръвоизлив

повишени стойности на чернодробните ензими (оттук и необходимостта от редовни

изследвания на кръва).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

припадъци

на мястото на инжектиране, кожни реакции, флебит (възпаление на вената) или подуване

възпаление на дебелото черво, тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци.

С неизвестна честота:

интерстициална белодробна болест (възпаление на белите дробове, което причинява

кашлица и затруднено дишане. Възпаление на белите дробове може да се развие също и

когато лечението с доцетаксел се прилага в комбинация с лъчетерапия)

пневмония (инфекция на белите дробове)

белодробна фиброза (ръбци и уплътняване на белите дробове със задух).

замъглено зрение поради оток на ретината в окото (кистоиден макулен едем)

намаляване на натрия в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка

нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

националната

система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете

да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това

лекарство.

5.

Как да съхранявате Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и на

етикета на флакона след “Годен до:” или “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Използвайте флакона незабавно след отварянето му. Ако не се използва незабавно, времето и

условията на съхранение за периода на използване са отговорност на потребителя.

От микробиологична гледна точка разреждането трябва да се извършва при контролирани и

асептични условия.

Използвайте лекарството незабавно след прибавянето му към инфузионния сак, който не трявба

да е от РVС. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение за периода на

използване са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишава 6 часа при

температура под 25°С, включително времето на инфузия от 1 час.

Физичната и химичната стабилност в периода на използване на инфузионния разтвор,

приготвен според препоръките, доказана в сакове, които не са от PVC е до 48 часа, когато се

съхранява при температура от 2

С до 8ºС.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте

лекарствата, които вече не ползвате.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа флакона Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml

Активната съставка е доцетаксел. Всеки ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 20 mg

доцетаксел (безводен).

Един флакон съдържа 80 mg доцетаксел.

Другите съставки са полисорбат 80, етанол безводен и лимонена киселина.

Как изглежда Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml и какво съдържа опаковката

Docetaxel Mylan концентрат за инфузионен разтвор е бледо жълт до жълто-кафяв на цвят

разтвор.

Концентратът се доставя във флакон от прозрачно стъкло с гумена запушалка и пластмасово

отчупващо се капаче.

Всеки флакон съдържа 4 ml концентрат.

Всяка опаковка съдържа 1 или 5 флакона.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представителят на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарства (EMA) http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА DOCETAXEL MYLAN КОНЦЕНТРАТ ЗА

ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР

Важно е да прочетете изцяло упътването за начина на работа преди приготвянето на

Docetaxel Mylan инфузионен разтвор.

Препоръки за безопасна работа:

Доцетаксел е антинеопластично средство. и, както и при други потенциално токсични вещества,

е необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на негови разтвори. Препоръчва се

използването на ръкавици.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Ако Docetaxel Mylan концентрат или инфузионен разтвор влезе в контакт с кожата, измийте

мястото незабавно и старателно с вода и сапун. Ако влезе в контакт с лигавици, измийте мястото

незабавно и старателно с вода.

Подготовка за интравенозно приложение:

Приготвяне на инфузионния разтвор

НЕ използвайте други лекарствени придукти, съдържащи доцетаксел, състоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Docetaxel Mylan

концентрат за инфузионен разтвор, които се състои само от 1 флакон).

Docetaxel Mylan концентрат за инфузионен разтвор НЕ изисква предварително разреждане

с разтворител и е готов за добавяне в инфузионния разтвор.

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да бъде използван незабавно след

отварянето му. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение в периода

на използване са отговорност на потребителя. Може да е необходим повече от един

флакон концентрат за инфузионен рзтвор, за да се получи необходимата за пациента доза.

Например за доза от 140 mg доцетакцел са необходими 7 ml доцетаксел концентерат за

инфузионен разтвор.

Изтеглете асептично необходимото количество концентрат за инфузионен разтвор с

градуирана спринцовка.

В Docetaxel Mylan концентрацията на доцетаксел е 20 mg/ml.

След това го инжектирайте с еднократна инжекция (едно впръскване) в 250 ml инфузионен

сак или банка, съдържащи или 5% разтвор на глюкоза или инфузионен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Ако е необходима доза по-голяма от 190 mg доцетаксел,

използвайте по-голям обем на инфузионния носител, така че да не се надвишава

концентрацията на доцетаксел 0,74 mg/ml.

Смесете съдържанието на инфузионния сак или банка ръчно, чрез разклащане.

От микробиологична гледна точка разтварянето/разреждането трябва да бъде направено

при контролирани и асептични условия и лекарственият продукт трябва да бъде използван

незабавно. Ако не е използван незабавно, времето и условията на съхранение в периода на

използване са отговорност на потребителя.

Веднъж прибавен, както е препоръчано в инфузионния сак, доцетаксел инфузионен разтвор

стабилен 6 часа, ако се съхранява под 25ºС. Трябва да се използва в рамките на 6 часа

(включително интравенозната инфузия в продължение на 1 час). Освен това физичната и

химична стабилност в периода на използване на инфузионния разтвор, приготвен според

препоръките, доказана в сакове, които не са от PVC е до 48 часа, когато се съхранява

между 2 до 8ºС.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, поради което може да кристализира с времето.

Ако се появят кристали, разтворът не трябва да бъде използван и трябва да се унищожи.

Както при всички парентерални продукти, инфузионният разтвор трябва да се провери

визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат трябва да се унищожат

Изхвърляне:

Всички материали, използвани за разреждане и приложение трябва да бъдат унищожени в

съответствие със стандартните процедури. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки

ще спомогнат за опазване на околната среда.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка: информация за потребителя

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml концентрат за инфузионен разтвор

Доцетаксел (Docetaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, или болничния

фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml и за какво се използва

Какво е необходимо да знаете преди да приемете Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Как да приемате Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Възможни нежелани лекарствени реакции

Как да съхранявате Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml и за какво се използва

Доцетаксел е вещество извличано от игличките на тисово дърво.

Доцетаксел принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени таксоиди.

Docetaxel Mylan е предписан от Вашия лекар за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак

на белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак

на главата и шията:

- За лечението на напреднал рак на гърдата, доцетаксел може да бъде прилаган самостоятелно

или в комбинация с доксорубицин или трастуцумаб, или капецитабин.

- За лечението на ранен рак на гърдата със или без ангажираност на лимфни възли, доцетаксел

може да бъде прилаган в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

- За лечението на рак на белия дроб, доцетаксел може да бъде прилаган самостоятелно или в

комбинация с цисплатин.

- За лечението на рак на простатата, доцетаксел се прилага в комбинация с преднизон или

преднизолон.

- За лечението на метастатичен рак на стомаха, доцетаксел се прилага в комбинация с цисплатин

и 5¬флуороурацил.

- За лечението на рак на главата и шията, доцетаксел се прилага в комбинация с цисплатин и

5¬флуороурацил.

2.

Какво е необходимо да знаете преди да приемете Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Не трябва да Ви се прилага Docetaxel Mylan

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на Docetaxel Mylan

ако броя на белите кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко заболяване на черния дроб.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Предупреждения и предпазни мерки

Преди всяко лечение с Docetaxel Mylan ще Ви се назначи изследване на кръвта, за да се установи

дали имате достатъчно количество кръвни клетки и задоволителна функция на черния дроб, за да

получите Docetaxel Mylan. В случай, че имате нарушение на белите кръвни клетки, може да

развиете свързани с това треска или инфекции.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

зрението. В случай на проблеми със зрението, особено замъглено зрение, трябва незабавно да Ви

се направи

преглед на очите и зрението.

Ако имате прояви на остри или влошаващи се проблеми с белите дробове (повишена

температура, задух или кашлица), моля уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра. Вашият лекар може да спре лечението Ви незабавно.

Ще бъдете посъветвани да приемате премедикация, състояща се от перорален кортикостероид,

като дексаметазон, един ден преди приложението на Docetaxel Mylan и един или два дни след

това, с оглед намаляване на някои нежелани реакции, които могат да възникнат след инфузията

на Docetaxel Mylan, особено алергични реакции и задръжка на течности (подуване на ръцете,

стъпалата, краката или увеличаване на теглото).

По време на лечението, може да Ви се дадат други лекарства, за поддържане на нормален брой

кръвни клетки.

Docetaxel Mylan съдържа алкохол. Обсъдете с Вашия лекар ако страдате от алкохолна

зависимост или нарушение на черния дроб. Вижте също точка „Docetaxel Mylan съдържа етанол

” по-долу.

Други лекарства и Docetaxel Mylan

Моля информирайте Вашия лекар или болничен фармацевт ако вземате или наскоро сте вземали

някакви други лекарства, включително и такива които сте си закупили от аптеката без рецепта.

Това е така, защото Docetaxel Mylan или другото лекарство може да не действа така както се

очаква и може да има по-голяма вероятност да получите нежелана реакция

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на всяко лекарство.

Docetaxel Mylan НЕ трябва да се прилага ако сте бременна, освен ако не е изрично предписан от

Вашия лекар.

Не трябва да забременявате по време на лечението с това лекарство и трябва да използвате

ефективен метод за контрацепция по време на лечението, тъй като Docetaxel Mylan може да

увреди Вашето неродено бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да

информирате незабавно Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с Docetaxel Mylan.

Ако сте мъж, подложен на лечение с Docetaxel Mylan се препоръчва да не създавате деца по

време на и до 6 месеца след лечението, както и да потърсите съвет относно консервирането на

сперма преди лечението, тъй като доцетаксел може да наруши мъжкия фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Docetaxel Mylan съдържа етанол

Това лекарстово съдържа 50 обемни% етанол (алкохол), т.е. до 3,95 g на флакон, което се

равнява на 100 ml бира или 40 ml вино на флакон.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Да се вземе под внимание, ако сте бременна или ако кърмите, при деца и високорискови групи,

като пациенти със заболяване на черния дроб или епилепсия.

Количеството алкохол в това лекарство може да промени ефектите на други лекарства.

Количеството алкохол в това лекарство може да наруши способността Ви за шофиране и работа

с машини.

3.

Как да приемате Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Docetaxel Mylan ще Ви бъде приложен от медицински специалист.

Обичайна доза

Дозата ще зависи от теглото и от общото ви състояние. Вашият лекар ще изчисли телесната Ви

повърхност в квадратни метри (m

) и ще определи дозата, която трябва да получавате.

Начин на приагане и път на въвеждане.

Docetaxel Mylan ще Ви бъде приложен чрез инфузия в една от венитe Ви. Инфузията ще

продължи приблизително един час, през който Вие ще сте в болницата.

Честота на приложение

Обикновено Вие трябва да получавате инфузията си веднъж на всеки 3 седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и честотата на прилагане в зависимост от резултатите от

изследванията на кръвта Ви, общо Ви състояние и отговора Ви към Docetaxel Mylan. Моля,

информирайте Вашия лекар, особено в случай, че получите диария, афти в устата, чувство на

скованост или изтръпване, треска и го информирайте за резултатите от изследвания на кръвта

Ви. Подобна информация ще му позволи да прецени дали се налага намаляване на дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или болничен фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от

лечението.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на Docetaxel Mylan приложен самостоятелно са:

намаляване на броя на червените кръвни клетки или белите кръвни клетки, косопад, гадене,

повръщане, афти в устата, диария и уморяемост.

Тежестта на нежеланите реакции на Docetaxel Mylan може да бъде увеличена, когато Docetaxel

Mylan се дава в комбинация с други химиотерапевтични средства.

По време на инфузията в болницата може да се появят следните алергични реакции (може да

засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, кожни реакции, сърбеж

стягане в гърдите, затруднения в дишането

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

треска или студени тръпки

болка в гърба

ниско кръвно налягане.

Може да се появат по-тежки реакции.

Състоянието Ви ще бъде строго наблюдавано от болничният персонал по време на лечението.

Уведомете ги незабавно ако получите някоя от тези реакции.

Между инфузиите с Docetaxel Mylan може да възникнат следните нежелани реакции и честотата

им може да варира в зависимост от комбинациите от лекарства, които се прилагат:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекции, намаляване на броя на червените (анемия) или белите кръвни клетки (важни в

борбата с инфекциите) и тромбоцитите

треска: ако това се случи, веднага информирайте Вашия лекар.

алергични реакции, както са описани по-горе

загуба на апетит (анорексия)

безсъние

чувство на скованост, изтръпване или болка в ставите или мускулите

главоболие

промяна във вкуса

възпаление на окото или увеличено сълзене от очите

подуване поради неправилен лимфатичен дренаж

затруднено дишане

течение от носа; възпаление на гърлото и носа; кашлица

кървене от носа

афти в устата

стомашно разстройство включващо гадене, повръщане и диария, запек

коремна болка

лошо храносмилане

загуба на коса (в повечето случаи нормалното израстване на косата се възстановява)

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката, което може да

предизвика лющене на кожата (това може да възникне и по ръцете, лицето или тялото)

промяна в цвета на ноктите, които след това може да паднат

мускулни болки; болка в гърба или костите

промяна или липса на менструален период

подуване на дланите,,стъпалата, краката

умора; или грипоподобни симптоми

покачване или загуба на тегло.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

инфекция от гъбички в устата (кандидоза на устата)

дехидратация

замайване

нарушен слух

намаление на кръвното налягане; неправилен или ускорен сърдечен пулс

сърдечна недостатъчност

езофагит

сухота в устата

затруднено или болезнено преглъщане

кръвоизлив

повишени стойности на чернодробните ензими (оттук и необходимостта от редовни

изследвания на кръва).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души а):

припадъци

на мястото на инжектиране, кожни реакции, флебит (възпаление на вената) или подуване

възпаление на дебелото черво, тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци.

С неизвестна честота:

интерстициална белодробна болест (възпаление на белите дробове, което причинява

кашлица и затруднено дишане. Възпаление на белите дробове може да се развие също и

когато лечението с доцетаксел се прилага в комбинация с лъчетерапия)

пневмония (инфекция на белите дробове)

белодробна фиброза (ръбци и уплътняване на белите дробове със задух).

замъглено зрение поради оток на ретината в окото (кистоиден макулен едем)

намаляване на натрия в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка

нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

националната

система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете

да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това

лекарство.

5.

Как да съхранявате Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и на

етикета на флакона след “Годен до:” или “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 25°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Използвайте флакона незабавно след отварянето му. Ако не се използва незабавно, времето и

условията на съхранение за периода на използване са отговорност на потребителя.

От микробиологична гледна точка разреждането трябва да се извършва при контролирани и

асептични условия.

Използвайте лекарството незабавно след прибавянето му към инфузионния сак, който не трявба

да е от РVС. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение за периода на

използване са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишава 6 часа при

температура под 25°С, включително времето на инфузия от 1 час.

Физичната и химична стабилност в периода на използване на инфузионния разтвор,

приготвен според препоръките, доказана в сакове, които не са от PVC е до 48 часа, когато се

съхранява при температура от 2

С до 8ºС.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте

лекарствата, които вече не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа флакона Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Активната съставка е доцетаксел. Всеки ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 20 mg

доцетаксел (безводен).

Един флакон съдържа 200 mg доцетаксел.

Другите съставки са полисорбат 80, етанол безводен и лимонена киселина.

Как изглежда Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

Docetaxel Mylan концентрат за инфузионен разтвор е бледо жълт до жълто-кафяв на цвят

разтвор.

Концентратът се доставя във флакон от прозрачно стъкло с гумена запушалка и пластмасово

отчупващо се капаче.

Всеки флакон съдържа 10 ml концентрат.

Всяка опаковка съдържа 1 или 5 флакона.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представителят на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993

Danmark

Mylan ApS

Tlf: + 45 3694 4568

Malta

George Borg Barthet Ltd

Tel: +356 21244205

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 24 18

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400

France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd

Tel: + 1800 272 272

Allphar +353 1 4041600

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd t/a Mylan

Tel: +44 1707 853000

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарства (EMA) http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА DOCETAXEL MYLAN КОНЦЕНТРАТ ЗА

ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР

Важно е да прочетете изцяло упътването за начина на работа преди приготвянето на

Docetaxel Mylan инфузионен разтвор.

Препоръки за безопасна работа:

Доцетаксел е антинеопластично средство и, както и при други потенциално токсични вещества, е

необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на негови разтвори. Препоръчва се

използването на ръкавици.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Ако Docetaxel Mylan концентрат или инфузионен разтвор влезе в контакт с кожата, измийте

мястото незабавно и старателно с вода и сапун. Ако влезе в контакт с лигавици, измийте мястото

незабавно и старателно с вода.

Подготовка за интравенозно приложение:

Приготвяне на инфузионния разтвор

НЕ използвайте други лекарствени придукти, съдържащи доцетаксел, състоящи се от 2

флакона (концентрат и разтворител) с този лекарствен продукт (Docetaxel Mylan

концентрат за инфузионен разтвор, които се състои само от 1 флакон).

Docetaxel Mylan концентрат за инфузионен разтвор НЕ изисква предварително разреждане

с разтворител и е готов за добавяне в инфузионния разтвор.

Всеки флакон е за еднократна употреба и трябва да бъде използван незабавно след

отварянето му. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение в периода

на използване са отговорност на потребителя. Може да е необходим повече от един флакон

концентрат за инфузионен рзтвор, за да се получи необходимата за пациента доза.

Например за доза от 140 mg доцетакцел са необходими 7 ml доцетаксел концентерат за

инфузионен разтвор.

Изтеглете асептично необходимото количество концентрат за инфузионен разтвор с

градуирана спринцовка.

В Docetaxel Mylan концентрацията на доцетаксел е 20 mg/ml.

След това го инжектирайте с еднократна инжекция (едно впръскване) в 250 ml инфузионен

сак или банка, съдържащи или 5% разтвор на глюкоза или инфузионен разтвор на натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%). Ако е необходима доза по-голяма от 190 mg доцетаксел,

използвайте по-голям обем на инфузионния носител, така че да не се надвишава

концентрацията на доцетаксел 0,74 mg/ml.

Смесете съдържанието на инфузионния сак или банка ръчно, чрез разклащане.

От микробиологична гледна точка разтварянето/разреждането трябва да бъде направено

при контролирани и асептични условия и лекарственият продукт трябва да бъде използван

незабавно. Ако не е използван незабавно, времето и условията на съхранение в периода на

използване са отговорност на потребителя.

Веднъж прибавен, както е препоръчано в инфузионния сак, доцетаксел инфузионен разтвор

стабилен 6 часа, ако се съхранява под 25ºС. Трябва да се използва в рамките на 6 часа

(включително интравенозната инфузия в продължение на 1 час). Освен това физичната и

химична стабилност в периода на използване на инфузионния разтвор, приготвен според

препоръките, доказана в сакове, които не са от PVC е до 48 часа, когато се съхранява

между 2 до 8ºС.

Доцетаксел инфузионен разтвор е преситен, поради което може да кристализира с времето.

Ако се появят кристали, разтворът не трябва да бъде използван и трябва да се унищожи.

Както при всички парентерални продукти, инфузионният разтвор трябва да се провери

визуално преди употреба, като разтвори съдържащи преципитат трябва да се унищожат.

Изхвърляне:

Всички материали, използвани за разреждане и приложение трябва да бъдат унищожени в

съответствие със стандартните процедури. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки

ще спомогнат за опазване на околната среда.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 20 mg доцетаксел безводен (docetaxel

anhydrous).

Един флакон от 1 ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 20 mg доцетаксел.

Помощни вещества с известно действие:

Един ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 395 mg етанол, безводен.

Един флакон от 1 ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 395 mg етанол, безводен.

За пълният списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат).

Концентратът е бледожълт до кафеникавожълт разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Рак на гърдата

Docetaxel Mylan в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид е показан за адювантно

лечение на пациентки с:

операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли

операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли

За пациентки с операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли, адювантната терапия

трябва да бъде ограничена до пациентки, подходящи да получават химиотерапия, съгласно

установените международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата (вж. точка

5.1).

Docetaxel Mylan в комбинация с доксорубицин е показан за лечение на пациентки с локално

напреднал или метастатичен рак на гърдата, които преди това не са получавали цитотоксично

лечение по този повод.

Docetaxel Mylan като монотерапия е показан за лечение на пациентки с локално напреднал или

метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

химиотерапия трябва да е включвала антрациклин или алкилиращ продукт.

Docetaxel Mylan в комбинация с трастузумаб е показан за лечение на пациентки с метастатичен

рак на гърдата със свръхекспресия на HER2 и които преди това не са били лекувани с

химиотерапия за метастатично заболяване.

Docetaxel Mylan в комбинация с капецитабин е показан за лечение на пациентки с локално

напреднал или метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия.

Предходната терапия трябва да е включвала антрациклин.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Недребноклетъчен рак на белия дроб

Docetaxel Mylan е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен

недребноклетъчен рак на белия дроб след неуспех на предходна химиотерапия.

Docetaxel Mylan в комбинация с цисплатин е показан за лечение на пациенти с иноперабилен,

локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб при пациенти, които

не са получавали химиотерапия по повод това заболяване.

Рак на простатата

Docetaxel Mylan в комбинация с преднизон или преднизолон e показан за лечение на пациенти с

хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата.

Аденокарцином на стомаха

Docetaxel Mylan в комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил е показан за лечение на пациенти

с метастатичен аденокарцином на стомаха, включително аденокарцином на гастроезофагеалната

връзка, които не са получавали преди това химиотерапия за метастатично заболяване.

Рак на главата и шията

Docetaxel Mylan в комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил е показан за индукционно лечение

на пациенти с локално напреднал сквамозеноклетъчен карцином на главата и шията.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на доцетаксел трябва да бъде ограничена до заведения специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия (вж. точка 6.6).

Препоръчвана доза:

За рак на гърдата, недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на стомаха и рак на главата и шията,

може да се използва премедикация състояща се от перорален кортикостероид, като дексаметазон

16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти дневно) в продължение на 3 дни, като се започне 1 ден преди

прилагането на доцетаксел, освен ако няма противопоказания (вж. точка 4.4). За снижаване на

риска от хематологична токсичност, може да се използва профилактично гранулоцитен

колонистимулиращ фактор (G¬CSF).

При рак на простатата, имайки предвид съпътстващото приложение на преднизон или

преднизолон, препоръчваната схема на премедикация е перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа,

3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка 4.4).

Доцетаксел се прилага като инфузия, в продължение на 1 час, на всеки три седмици.

Рак на гърдата

При адювантното лечение на операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли и без

засягане на лимфните възли, препоръчваната доза на доцетаксел е 75 mg/m

приложен 1 час след

доксорубицин 50 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

на всеки 3 седмици с продължителност 6

цикъла (ТАС режим) (вж. също Корекции на дозата по време на лечение). За лечение на

пациентки с локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, препоръчваната доза на

доцетаксел е 100 mg/m

като монотерапия. При лечение от първи ред, доцетаксел 75 mg/m

се

прилага в комбинация с доксорубицин (50 mg/m

В комбинация с трастузумаб, препоръчваната доза на доцетаксел е 100 mg/m

на всеки три

седмици, като трастузумаб се прилага ежеседмично. В хода на основното проучване,

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

първоначалната инфузия на доцетаксел е започвана на следващия ден след първата доза

трастузумаб. Следващите дози доцетаксел са прилагани незабавно след приключване на

инфузията с трастузумаб, ако предходната доза трастузумаб е понасяна добре. За дозата и

приложението на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

В комбинация с капецитабин, препоръчваната доза на доцетаксел е 75 mg/m

на всеки 3 седмици

заедно с капецитабин в доза 1 250 mg/m

два пъти дневно (в рамките на 30 минути след хранене)

в продължение на 2 седмици, последвани от 1-седмичен период на почивка. За изчисляване

дозата на капецитабин съобразно с телесната повърхност, вижте Кратката характеристика на

продукта капецитабин.

Недребноклетъчен рак на белия дроб

При пациенти, които не са подлагани до момента на химиотерапия, препоръчваният дозов режим

е доцетаксел 75 mg/m

последван незабавно от цисплатин 75 mg/m

в продължение на 30-60

минути. За лечение след неуспех на предходна химиотерапия основаваща се на платина,

препоръчваната доза е 75 mg/m

като монотерапия.

Рак на простатата

Препоръчваната доза на доцетаксел е 75 mg/m

. Преднизон или преднизолон 5 mg перорално два

пъти дневно се прилага непрекъснато (вж. точка 5.1).

Аденокарцином на стомаха

Препоръчваната доза доцетаксел е 75 mg/m

като инфузия в продължение на 1 час, последван от

цисплатин 75 mg/m

като инфузия в продължение на 1 до 3 часа (и двата само в ден 1),

последвани от 5¬флуороурацил 750 mg/m

дневно, приложен като непрекъсната инфузия в

продължение на 24 часа за 5 дни, която започва след края на инфузията с цисплатин. Лечението

се повтаря на всеки три седмици. Пациентите трябва да получат премедикация с антиеметици и

подходяща хидратация за приложението на цисплатин. За снижаване на риска от хематологична

токсичност, трябва да се използва профилактично G¬CSF (вж. също Корекции на дозата по

време на лечение).

Рак на глава и шия

Пациентите трябва да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация (преди и

след прилагането на цисплатин). За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва да

се използва профилактично G¬CSF. Всички пациенти в рамото на доцетаксел в проучванията

ТАХ 323 и ТАХ 324 получават антибиотична профилактика.

Индукционна химиотерапия последвана от лъчетерапия (ТАХ 323)

За индукционно лечение на иноперабилен локално напреднал сквамозеноклетъчен

карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчваната доза доцетаксел е 75 mg/m

като

инфузия в продължение на 1 час, последван от цисплатин 75 mg/m

повече от 1 час, в ден

първи, последвани от 5¬флуороурацил 750 mg/m

дневно като непрекъсната инфузия за пет

дни. Тази схема се прилага на всеки 3 седмици за 4 цикъла. След химиотерапия,

пациентите трябва да получат лъчетерапия.

Индукционна химиотерапия последвана от химиорадиотерапия (ТАХ 324)

За индукционно лечение на пациенти с локално напреднал (практически невъзможно

хирургично отстраняване, малка вероятност за хирургично лечение и с цел запазване на

органа) сквамозеноклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчваната доза

доцетаксел е 75 mg/m2 като инфузия в продължение на 1 час в ден 1, последвана от

цисплатин 100 mg/m2 като инфузия в продължение на 30 мин до 3 часа, последвани от

5¬флуороурацил 1 000 mg/m2 дневно като продължителна инфузия за 4 дни. Тази схема се

прилага на всеки 3 седмици за 3 цикъла. След химиотерапия, пациентите трябва да получат

химиолъчетерапия.

За адаптиране на дозата на цисплатин и 5¬флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Корекции на дозата по време на лечение

Общи

Доцетаксел трябва да се прилага, когато броят на неутрофилите е ≥ 1 500 клетки/mm

При пациенти развили, фебрилна неутропения, брой на неутрофилите < 500 клетки/mm

продължение на повече от една седмица, тежки или кумулативни кожни реакции или тежка

периферна невропатия по време на терапия с доцетаксел, дозата на доцетаксел трябва да се

намали от 100 mg/m

на 75 mg/m

и/или от 75 на 60 mg/m

Ако пациентът продължи да проявява

тези реакции при доза 60 mg/m

лечението с доцетаксел трябва да се преустанови.

Адювантна терапия при рак на гърдата

Първична профилактика с G¬CSF трябва да се обсъди при пациентки, получавали доцетаксел,

доксорубицин и циклофосфамид (ТАС) адювантна терапия за рак на гърдата. При пациентките,

развиваващи фебрилна неутропения и/или неутропенична инфекция дозата на доцетаксел трябва

да се намали на 60 mg/m

във всички последващи цикли (вж. точки 4.4 и 4.8). При пациентки,

развили стоматит 3-та или 4-та степен, дозата трябва да се намали до 60 mg/m

В комбинация с цисплатин

При пациенти с първоначална доза 75 mg/m

доцетаксел в комбинация с цисплатин, при които

най-ниският брой на тромбоцитите по време на предишния курс на терапия е бил < 25 000

клетки/mm

, или при пациенти с фебрилна неутропения, или при пациенти със сериозна

нехематологична токсичност, дозата на доцетаксел в следващите цикли трябва да се намали на

65 mg/m

. За корекция на дозата на цисплатин, вижте съответната Кратка характеристика на

продукта.

В комбинация с капецитабин

За адаптиране на дозата на капецитабин, вижте Кратка характеристика на продукта

капецитабин.

При пациенти развиващи първи епизод на токсичност Степен 2, който персистира в

момента на следващия цикъл лечение с доцетаксел/капецитабин, отложете цикъла до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете със 100% от първоначалната доза.

При пациенти, развиващи втори епизод на токсичност Степен 2, или първи епизод на

токсичност Степен 3, по което и да е време от терапевтичния цикъл, отложете лечението до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете лечението с доцетаксел 55 mg/m2.

При всички последващи епизоди на токсичност, или каквато и да е проява на токсичност от

Степен 4, прекратете лечението с доцетаксел.

За модификации на дозата на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта на

трастузумаб.

В комбинация с цисплатин и 5--флуороурацил

Ако възникне епизод на фебрилна неутропения, продължителна неутропения или неутропенична

инфекция въпреки приложението на G¬CSF, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 75

на 60 mg/m

. Ако възникнат последващи епизоди на усложнена неутропения, дозата на

доцетаксел трябва да бъде намалена от 60 на 45 mg/m2. В случай на тромбоцитопения Степен 4,

дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 75 на 60 mg/m

. Пациентите не трябва да бъдат

подлагани на последващи цикли с доцетаксел, докато неутрофилите се възстановят до стойности

>1500 клетки/mm

, а тромбоцитите се възстановят до стойности >100 000 клетки/mm

Преустановете лечениено, ако тези токсични реакции персистират (вж. точка 4.4).

Препоръчвано адаптиране на дозата при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с

цисплатин и 5¬флуороурацил (5¬FU):

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Токсичност

Корекция на дозата

Диария степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5¬FU с 20%.

Втори епизод: след това намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Диария степен 4

Първи епизод: намалете дозата на доцетаксел и 5¬FU с 20%.

Втори епизод: преустановете лечението.

Стоматит/мукозит степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5¬FU с 20%.

Втори епизод: спрете само 5¬FU във всички последващи цикли.

Трети епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Стоматит/мукозит степен 4

Първи епизод: спрете само 5¬FU във всички последващи цикли.

Втори епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

За корекция на дозата на цисплатин и 5¬флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продуктите.

При основните SCCHN проучвания, пациенти, които са развили усложнена неутропения

(включително продължителна неутропения, фебрилна неутропения, или инфекция), е

препоръчана употребата на G¬CSF за осигуряване на профилактично покритие (напр. 6-15 ден)

във всички последващи цикли.

Специални популации

Пациенти с чернодробо увреждане

Въз основа на фармакокинетичните данни за доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен

агент, при пациенти с едновременно повишение на трансаминазите (ALT и/или AST) над 1,5

пъти горната граница на нормата (ГГН) и алкална фосфатаза над 2,5 пъти ГГН,

препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

(вж. точки 4.4 и 5.2). При пациентите с

билирубин в серума > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН заедно с алкална фосфатаза > 6 пъти

ГГН, не може да се препоръча намаляване на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен

при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил за лечение на пациенти с аденокарцином на

стомаха, основното клинично проучване е изключило пациенти с ALT и/или AST > 1,5 пъти

ГГН, заедно с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 път ГГН; при тези пациенти не

може да се препоръча намаляване на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при

стриктни показания. Няма налична информация за пациенти с увреждане на черния дроб,

лекувани с доцетаксел в комбинация при другите показания.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на доцетаксел при назофарингеален карцином при деца на възраст

от 1 месец до 18 години все още не са установени.

Няма съответно приложение на доцетаксел в педиатричната популация за показанията рак на

гърдата, недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на простатата, карцином на стомаха и рак на

главата и шията, без да се включват тип II и III по-малко диференциран назофарингеален

карцином.

Хора в старческа възраст

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, няма специални указания за употреба

при хора в старческа възраст. В комбинация с капецитабин, при пациенти на възраст 60 и повече

години, се препоръчва намаляване на началната доза на капецитабин на 75% (вж. Кратката

характеристика на продукта капецитабин).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества изброени

в точка 6.1.

Пациенти с изходен брой на неутрофилите < 1 500 клетки/mm

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Пациенти с тежко увреждане на черния дроб (вж. точки 4.4 и 4.2).

Противопоказанията за други лекарства при комбиниране с доцетаксел също важат.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При рак на гърдата и недребноклетъчен рак на белия дроб, премедикация, състояща се от

перорален кортикостероид, като например дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти

дневно) в продължение на 3 дни, с начало 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако не е

противопоказано, може да намали честотата и тежестта на задръжката на течности, както и на

тежестта на реакциите на свръхчувствителност. При рак на простатата, премедикацията е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка

4.2).

Хематология

Неутропенията е най-честата нежелана лекарствена реакция на доцетаксел. Най-ниските

стойности на неутрофилите се явяват при медиана 7 дни, но този период може да е по-къс при

пациенти с агресивна предходна терапия. При всички пациенти, получаващи доцетаксел трябва

да се извършва често проследяване на пълната кръвна картина. Пациентите могат да получат

следващ курс с доцетаксел когато неутрофилите се възстановят до стойности ≥1 500 клетки/mm

(вж. точка 4.2).

В случай на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

в продължение на 7 или повече дни) в хода на

терапията с доцетаксел, се препоръчва намаляване на дозата при следващите курсове на лечение

или предприемане на подходящи симптоматични мерки (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил (ТCF),

фебрилна неутропения и неутропенична инфекция са възниквали по-рядко, когато пациентите са

получавали профилактично G¬CSF. Пациентите, лекувани с ТCF трябва да получават

профилактично G¬CSF за снижаване на риска от усложнена неутропения (фебрилна

неутропения, продължителна неутропения или неутропенична инфекция). Пациентите, лекувани

с ТCF трябва да бъдат внимателно наблюдавани (вж. точки 4.2 и 4.8).

При пациентки, лекувани с доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (ТАС),

фебрилната неутропения и/или неутропеничната инфекция се появяват по-рядко, когато

пациентките получават първична профилактика с G¬CSF. Първична профилактика с G¬CSF

трябва да се обмисли при пациентки, които получават адювантна терапия с ТАС за лечение на

рак на гърдата, за да се намали рискът от усложнена неутропения (фебрилна неутропения,

пролонгирана неутропения или неутропенична инфекция). Пациентки, получаващи ТАС, трябва

да бъдат мониторирани внимателно (вж. точки 4.2 и 4.8).

Реакции на свръхчувствителност

Пациентите трябва да бъдат под непосредствено наблюдение за реакции на

свръхчувствителност, особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на

свръхчувствителност могат да се проявят в рамките на няколко минути след започване на

инфузията с доцетаксел, поради което е необходимо наличието на оборудване за лечение на

хипотензия и бронхоспазъм. Ако се появят реакции на свръхчувствителност, незначителните

симптоми, като зачервяване или локални кожни реакции не се налагат прекъсване на терапията.

Тежките реакции обаче, като тежка хипотензия, бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем,

налагат незабавно прекратяване на терапията с доцетаксел и подходящо лечение. Пациентите

развили тежки реакции на свръхчувствителност не трябва да бъдат подлагани на нов контакт с

доцетаксел.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Кожни реакции

Наблюдавани са локализиран еритем по кожата на крайниците (дланите и ходилата) с оток,

последвани от десквамация. Има съобщения за тежки симптоми като ерупции последвани от

десквамация, които водят до прекъсване или прекратяване на лечението с доцетаксел (вж. точка

4.2).

Задържкане на течности

Пациентите с тежка задръжка на течности, като например плеврален излив, перикарден излив и

асцит трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Респираторни нарушения

Съобщава се за остър респираторен дистрес синдром, интерстициална пневмония/пневмонит,

интерстициална белодробна болест, белодробна фиброза и дихателна недостатъчност, които

може да са свързани с фатален изход. Има съобщения за случаи на радиационен пневмонит при

пациенти, получаващи съпътстваща лъчетерапия.

Ако се развият нови или се влошат белодробните симптоми, пациентите трябва да се наблюдават

внимателно, да се изследват незабавно и да се лекуват подходящо. До поставяне на диагноза се

препоръчва прекъсване на терапията с доцетаксел. Ранното прилагане на поддържащи мерки

може да помогне за подобряване на състоянието. Трябва внимателно да се оцени ползата от

възобновяване на лечението с доцетаксел.

Пациенти с чернодробно увреждане

При пациенти лекувани с доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен агент, които имат

стойности на трансаминазите в серума (ALT и/или AST) над 1,5 пъти ГГН едновременно със

стойности на алкалната фосфатаза в серума над 2,5 пъти ГГН, е налице по-висок риск от

развитие на тежки нежелани реакции, като например смърт от интоксикация, включително

сепсис и гастроинтестинален кръвоизлив, който може да бъде фатален, фебрилна неутропения,

инфекции, тромбоцитопения, стоматит и астения. Ето защо, препоръчваната доза на доцетаксел

при пациентите с повишени стойности на функционалните чернодробни изследвания (ФЧИ) е

75 mg/m

и ФЧИ трябва да се извършват преди началото на лечението и преди всеки цикъл (вж.

точка 4.2).

При пациентите със стойности на билирубин в серума > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН,

едновременно със стойности на алкална фосфатаза в серума > 6 пъти ГГН, не може да се

препоръча намаляване на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при стриктни

показания.

В комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил за лечение на пациенти с аденокарцином на

стомаха, основното клинично проучване е изключило пациенти с ALT и/или AST > 1,5 пъти ГГН

и с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 път ГГН; при тези пациенти не може да се

препоръча намаляване на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при стриктни

показания. Няма данни за пациенти с увреждане на черния драб лекувани с доцетаксел в

комбинация при другите показания.

Пациенти с бъбречно увреждане

Няма данни за пациенти с тежко увредена функция на бъбреците, лекувани с доцетаксел.

Нервна система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага намаляване на дозата (вж. точка 4.2).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Кардиотоксичност

При пациенти получаващи доцетаксел в комбинация с трастузумаб е наблюдавана сърдечна

недостатъчност, особено след химиотерапия включваща антрациклин (доксорубицин или

епирубицин). Тя може да бъде умерена до тежка и е свързана със смъртни случаи (вж. точка 4.8).

Когато пациентите са кандидати за лечение с доцетаксел в комбинация с трастузумаб, те трябва

да бъдат подложени на първоначална кардиологична оценка. След това, в хода на лечението

сърдечната функция трябва да се проследява (напр. на всеки 3 месеца) с оглед откриването на

пациенти, които биха могли да развият сърдечна дисфункция. За повече подробности, вижте

Кратката характеристика на продукта на трастузумаб.

Нарушения на очите

Има съобщения за кистоиден макулен едем (КМЕ) при пациенти, лекувани с доцетаксел.

Пациентите с нарушено зрение трябва незабавно да бъдат подложени на пълен офталмологичен

преглед. В случай, че се диагностицира КМЕ, лечението с доцетаксел трябва да се прекрати и да

се започне подходящо лечение (вж. точка 4.8).

Други

По време на лечението трябва да се прилагат контрацептивни мерки и от мъже и от жени, при

мъже поне 6 месеца след спирането му (вж. точка 4.6).

Едновременната употреба на доцетаксел с мощни инхибитори на CYP3A4 (напр. кетоконазол,

итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир,

телитромицин и вориконазол) трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

Допълнителни предпазни мерки при употреба при адювантно лечение на рак на гърдата

Усложнена неутропения

При пациентки, развили усложнена неутропения (продължителна неутропения, фебрилна

неутропения или инфекция), трябва да се обмисли прилагането на G¬CSF и намаляване на дозата

(вж. точка 4.2).

Стомашно-чревни реакции

Симптоми като ранни коремни болки или чувствителност, фебрилитет, диария с или без

неутропения, може да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна токсичност и трябва да

бъдат оценени и лекувани незабавно.

Застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН)

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за симптоми на застойна сърдечна недостатъчност по

време на лечението и в хода на периода на проследяване. При пациенти лекувани със схемата

ТАС за рак на гърдата със засягане на лимфните възли е установен по-висок риск от ЗСН през

първата година след лечението (вж. точки 4.8 и 5.1).

Левкемия

При пациенти, лекувани с доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид (TAC) рискът от късна

миелодисплазия или миелоидна левкемия изисква проследяване на хематологичните показатели.

Пациенти с 4+ лимфни възли

Тъй като ползата, наблюдавана при пациенти с 4+ лимфни възли не е статистически значима по

отношение на прежиевяемост без заболяване (DFS) и обща преживяемост (OS) положителното

съотношение полза/риск за TAC при пациенти с 4+ лимфни възли не е напълно доказано при

окончателният анализ (вж. точка 5.1).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Хора в старческа възраст

Има ограничени данни за пациенти на възраст > 70 години относно употребата на доцетаксел в

комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

При проучване върху рак на простатата при 333 пациенти, лекувани с доцетаксел на всеки 3

седмици 209 пациенти са били на възраст 65 или повече години и 68 пациенти са били на възраст

над 75 години. При пациентите лекувани с доцетаксел на всеки 3 седмици, честотата на

свързаните с лечението промени в ноктите е била ≥ 10% по-висока при пациентите на възраст 65

и повече години, сравнени с по-младите пациенти. Честотата на свързаните с лечението

фебрилитет, диария, анорексия и периферен едем е била ≥ 10% по-висока при пациентите на

възраст 75 и повече години, сравнени с тези под 65 години.

От 300 (221 пациенти във фаза ІІІ частта от проучването и 79 пациенти във фаза ІІ частта)

пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил при проучването

за рак на стомаха, 74 са били на възраст 65 или повече години и 4 пациенти са били на възраст 75

или повече години. Честотата на сериозните нежелани събития е била по-висока при хора в

старческа възраст в сравнение с по-младите пациенти. Следните нежелани събития (всички

степени): летаргия, стоматит, неутропенична инфекция са възникнали с честота ≥ 10% по-висока

при пациентите на възраст 65 или повече години, сравнени с по-младите пациенти.

Хората в старческа възраст, лекувани с ТСF трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа 50 обемни % етанол (алкохол), т.е до 0,395 g във флакон,

еквивалентeн на 10 ml бира или 4 ml вино за флакон.

Вреден за страдащите от алкохолизъм.

Това трябва да се има предвид при бременни или кърмачки, деца и при пациенти с висок риск,

като тези със заболявание на черния дроб или епилепсия.

Количеството алкохол в този лекарствен продук може да промени ефектите на други

лекарствени продукти.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да повлияе върху способността за

шофиране и работа с машини.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

In vitro проучванията са показали, че метаболизмът на доцетаксел може да се промени при

едновременно прилагане на вещества, които индуцират, инхибират или се метаболизират от

цитохром Р450-3А (поради което могат конкурентно да инхибират ензимите), като например

циклоспорин, кетоконазол и еритромицин. Поради това, при

лечение на пациенти, получаващи едновременно тези лекарствени продукти трябва да се

проявява повишено внимание, тъй като е налице потенциал за значимо взаимодействие.

В случай на комбинация с CYP3A4 инхибитори, появата на нежелани реакции на доцетаксел

може да се увеличи в резултат на намален метаболизъм. Ако едновременната употреба на мощен

инхибитор на CYP3A4 (напр. кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон,

нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин и вориконазол) не може да се избегне, е

необходимо внимателно клинично проследяване и може да е подходящо коригиране на дозата на

доцетаксел по време на лечението с мощен инхибитор на CYP3A4 (вж. точка 4.4). При

фармакокинетично проучване с 7 пациенти, едновременното приложение на доцетаксел с

мощния инхибитор на CYP3A4 кетоконазол води до значително намаление на клирънса на

доцетаксел с 49%.

Фармакокинетиката на доцетаксел в присъствието на преднизон е проучвана при пациенти с

метастатичен рак на простатата. Доцетаксел се метаболизира от CYP3A4, а за преднизон е

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

известно, че индуцира CYP3A4. Не е наблюдаван статистически значим ефект на преднизон

върху фармакокинетиката на доцетаксел.

Доцетаксел се свързва във висока степен с протеините (> 95%). Въпреки че евентуалните in vivo

взаимодействия на доцетаксел с едновременно прилагани лекарствени продукти не са официално

изследвани, in vitro взаимодействията със свързаните във висока степен с протеините средства

като еритромицин, дифенхидрамин, пропранолол, пропафенон, фенитоин, салицилати,

сулфаметоксазол и натриев валпроат, не повлияват свързването на доцетаксел с протеините.

Освен това, дексаметазон не повлиява свързването на доцетаксел с протеините. Доцетаксел не

повлиява свързването на дигитоксин.

Фармакокинетиката на доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид не се повлиява от

едновременното им приложение. Ограничени данни от едно неконтролирано проучване допускат

взаимодействие между доцетаксел и карбоплатин. При комбиниране с доцетаксел, клирънсът на

карбоплатин е с около 50% по-висок от стойностите, съобщени преди това при монотерапия с

карбоплатин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма информация относно употребата на доцетаксел при бременни жени. Доказано е, че

доцетаксел е ембриотоксичен и фетотоксичен при зайци и плъхове и понижава фертилитета при

плъхове. Както и други цитотоксични лекарствени продукти, така и доцетаксел може да

предизвика увреждане на фетуса, когато се прилага на бременни жени. Поради това, доцетаксел

не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е изрично показан.

Жени с детероден потенциал, които получават доцетаксел, трябва да бъдат съветвани да избягват

забременяване, както и да информират лекуващия си лекар незабавно, ако това се случи.

Кърмене

Доцетаксел е липофилно вещество, но не е известно дали се екскретира в кърмата. Следователно,

поради потенциала за нежелани реакции при кърмачета, кърменето трябва да се преустанови по

време на лечение с доцетаксел.

Контрацепция при мъже и жени

По време на лечението трябва да се използва ефективен метод за контрацепция.

Фертилитет

При неклинични проучвания, доцетаксел има генотоксични ефекти и може да повлияе на мъжкия

фертилитет (вж. точка 5.3). Поради това се препоръчва на мъжете, лекувани с доцетаксел, да не

създават деца по време на и до 6 месеца след лечението и да потърсят съвет относно

консервирането на сперма преди лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност за всички показания

Нежеланите реакции, приети за възможно или вероятно свързани с прилагането на доцетаксел, са

получени при:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1 312 и 121 пациенти, които са получавали съответно 100 mg/m

и 75 mg/m

доцетаксел

като монотерапия

258 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с доксорубицин

406 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с цисплатин

92 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с трастузумаб

255 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с капецитабин

332 пациенти, които са получавали доцетаксел в комбинация с преднизон или преднизолон

(представени са клинично значимите свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

1276 пациенти (744 и 532 съответно при TAX 316 и GEICAM 9 805), които са получавали

доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (представени са клинично

значимите свързани с лечението нежелани лекарствени реакции).

300 пациенти със стомашен аденокарцином (221 пациенти във фаза ІІІ частта от

проучването и 79 пациенти във фаза ІІ частта), които са получавали доцетаксел в

комбинация с цисплатин и 5¬флуороурацил (представени са клинично значимите свързани

с лечението нежелани лекарствени реакции).

174 и 251 пациенти с рак на главата и шията, които са получавали доцетаксел в комбинация

с цисплатин и 5¬флуороурацил (представени са клинично значимите свързани с лечението

нежелани лекарствени реакции).

Тези реакции са описани посредством Общите Критерии за Токсичност на NCI (степен 3 = Ст3;

степен 3-4 = Ст3/4; степен 4 = Ст4) и терминологията на COSTART и на MedDRA. По честота са

дефинирани като: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100);

редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните

данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тежестта.

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции на доцетаксел самостоятелно са:

неутропения (която е била обратима и некумулативна; денят медианата на най-ниска стойност е

бил 7-ми, а средната продължителност на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

) е била 7 дни),

анемия, алопеция, гадене, повръщане, стоматит, диария и астения. Тежестта на нежеланите

реакции на доцетаксел може да бъде увеличена, когато доцетаксел се прилага в комбинация с

други химиотерапевтични агенти.

При комбинация с трастузумаб са представени нежеланите лекарствени реакции (всички

степени) съобщени при ≥ 10%. Отчетена е била повишена честота на сериозни НЛР (40% спрямо

31%) и НЛР степен 4 (34% спрямо 23%) при рамото на комбинация с трастузумаб, сравнена с

монотерапията с доцетаксел.

При комбинацията с капецитабин, са представени най-честите нежелани лекарствени реакции

свързани с лечението (≥ 5%), съобщени при проучване фаза III при пациентки с рак на гърдата с

неуспешно лечение с антрациклин (вж. Кратката характеристика на продукта на капецитабин).

Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани често с доцетаксел:

Нарушения на имунната система

В повечето случаи, реакциите на свръхчувствителност възникват в рамките на няколко минути

след началото на инфузията с доцетаксел и обикновено са леки до умерени. Най-често

съобщаваните симптоми са зачервяване, обрив със или без сърбеж, стягане в гърдите, болки в

гърба, диспнея и треска или студени тръпки. Тежките реакции се характеризират с хипотензия

и/или бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем (вж. точка 4.4).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Нарушения на нервната система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага намаляване на дозата (вж. точки 4.2 и

4.4). Леките до умерени невросензорни признаци се характеризират с парестезия, дизестезия или

болка включително парене. Невромоторните събития се характеризират главно със слабост.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Наблюдавани са обратими кожни реакции, които по принцип са приемани за леки до умерени.

Реакциите се характеризират с обрив, включително локални ерупции главно по стъпалата и

дланите (включително тежък синдром ръка-крак), а също и по целите ръце, лицето или гръдия

кош и често свързани със сърбеж. Обикновено ерупциите възникват в рамките на 1 седмица след

инфузията на доцетаксел. Не толкова често са съобщавани тежки симптоми като ерупции

последвани от десквамация, които в редки случаи са довели до прекъсване или прекратяване на

лечението с доцетаксел (вж. точки 4.2 и 4.4). Тежките увреждания на ноктите се характеризират с

хипо- или хиперпигментация и понякога болка и онихолиза.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Обикновено реакциите на мястото на инфузията са леки и се състоят в хиперпигментация,

възпаление, зачервяване или сухота на кожата, флебит или екстравазация и оток на вената.

Задръжането на течности включва прояви, като периферни отоци и не толкова често плеврален

излив, перикарден излив, асцит и наддаване на тегло. Периферните отоци обикновено започват

по долните крайници и могат да се генерализират с наддаване на тегло 3 kg и повече.

Задържането на течности е кумулативно по честота и тежест (вж. точка 4.4).

Табличeн списък на нежеланите реакции на Доцетаксел 100 mg/m² като монотерапия при рак

на гърдата

Системо-органни

класове по MedDRA

Много чести

нежелани реакции

Чести нежелани

реакции

Нечести нежелани

реакции

Инфекции и

инфестации

Инфекции (степен 3/4:

5,7%; включително

сепсис и пневмония,

фатални при 1,7%)

Инфекция свързана с

4 степен неутропения

(степен 3/4: 4,6%)

Нарушения на кръвта

и лимфната система

Неутропения (степен

4: 76,4%); Анемия

(степен 3/4: 8,9%);

Фебрилна

неутропения

Тромбоцитопения

(степен 4: 0,2%)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствителност

(степен 3/4: 5,3%)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Нарушения на

нервната система

Периферна сензорна

невропатия

(степен 3: 4,1%);

Периферна моторна

невропатия (степен

3/4: 4%) Дисгеузия

(тежка: 0,07%)

Сърдечни нарушения

Аритмия (степен 3/4:

0,7%

Сърдечна

недостатъчност

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/949959/2011

EMEA/H/C/002317

Резюме на EPAR за обществено ползване

Docetaxel Mylan

docetaxel

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Docetaxel Mylan. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) е извършил оценка на лекарството, за да достигне становището си за издаване

на разрешение за употреба и препоръките му относно условията на употреба за Docetaxel Mylan.

Какво представлява Docetaxel Mylan?

Docetaxel Mylan е лекарство, съдържащо активното вещество доцетаксел (docetaxel). Предлага се

под формата на концентриран разтвор, от който се приготвя инфузионен разтвор (венозно

вливане).

Docetaxel Mylan е „генерично лекарство“. Това означава, че Docetaxel Mylan е подобно на

„референтното лекарство” Taxotere, което е вече одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече

подробности относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори тук

.

За какво се използва Docetaxel Mylan?

Docetaxel Mylan се използва при лечение на следните видове рак:

рак на гърдата. Docetaxel Mylan може да се използва самостоятелно, след като други лечения

не са имали ефект. Може да се използва и с други противоракови лекарства (доксорубицин,

циклофосфамид, трастуцумаб или капецитабин) при пациенти, които все още не са лекувани

за раковото заболяване или след като други лечения не са им

али ефект в зависимост от вида

и степента на лекувания рак на гърдата;

недребноклетъчен рак на белия дроб. Docetaxel Mylan може да се използва самостоятелно,

след като други лечения не са имали ефект. Може да се използва и заедно с цисплатин (друго

противораково лекарство) пр

и пациенти, които все още не са лекувани за раковото

заболяване;

рак на простатата, когато ракът не се повлиява от хормонално лечение. Docetaxel Mylan се

използва с преднизон или преднизолон (противовъзпалителни лекарства);

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

аденокарцином на стомаха (вид рак на стомаха) при пациенти, които все още не са лекувани

за раковото заболяване. Docetaxel Mylan се използва се с цисплатин и 5-флуороурацил (други

противоракови лекарства);

рак на главата и шията при пациенти, при които ракът е напреднал (започнал е да се

разпространява). Docetaxel Mylan се използва се с цисплатин и 5-флуороурацил.

За пълна информац

ия – вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Как да използвате Docetaxel Mylan?

Употребата на Docetaxel Mylan трябва да бъде ограничена до отделения, специализирани в

прилагането на химиотерапия (лекарства за лечение на рака), под контрола на лекар,

квалифициран в прилагането на химиотерапия.

Docetaxel Mylan се прилага като едночасова инфузия на всеки три седмици. Дозата,

продължителността на лечението и лекарства, с които се прилага, зависят от вида на лекуваното

раково заболяване. Do

cetaxel Mylan се използва само когато броят на неутрофилите (нивото на

вид бели кръвни клетки в кръвта) е в рамките на нормалните стойности (най-малко 1500

клетки/мм

). Освен това на пациента трябва да се назначи дексаметазон (противовъзпалително

лекарство), чието прилагане започва в деня преди вливане на инфузията с Docetaxel Mylan. За

повече информация – вижте кратката характеристика на продукта.

Как действа Docetaxel Mylan?

Активното вещество в Docetaxel Mylan, доцетаксел, принадлежи към групата на противораковите

лекарства, познати като таксани. Доцетаксел блокира способността на клетките да разбиват

вътрешния „скелет“, което им позволява да се делят и размножават. Когато скелетът се запазва,

клетките не могат да се делят и накрая умират. Доцетаксел действа също на нераковите клетки,

например на кръвните клетки, което мож

е да причини нежелани реакции

Как е проучен Docetaxel Mylan?

Компанията предоставя информация за доцетаксел от публикуваната литература. Компанията е

доказала също, че инфузионният разтвор Docetaxel Mylan е със съпоставимо качество като това

на Taxotere. Не са необходими допълнителни проучвания, тъй като Docetaxel Mylan е генерично

лекарство, което се прилага с инфузия и съдържа същото активно вещество като референтното

лекарство Taxotere.

Какви са ползите и рисковите, свързани с Docetaxel Mylan?

Тъй като Docetaxel Mylan е генерично лекарство, се приема, че ползите и рисковете са същите

като при референтното лекарство.

Какви са основанията за одобряване на Docetaxel Mylan?

CHMP заключава, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Docetaxel Mylan е

сравнимо с Taxotere. Следователно CHMP е на мнение, както при Taxotere, ползите превишават

установените рискове. Комитетът препоръчва на Docetaxel Mylan да бъде издадено разрешение за

употреба.

Docetaxel Mylan

Страница 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Docetaxel Mylan

Страница 3/3

Допълнителна информация за Docetaxel Mylan:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския съюз, за Docetaxel

Mylan на 31 януари 2012 г.

Пълният текст на EPAR относно Docetaxel Mylan може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Docetaxel Mylan – прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2011.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация