Docetaxel Ebewe 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Купи го сега

Предлага се от:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

АТС код:

L01CD2

дозиране:

10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Docetaxel Ebewe"", 10 mg/ml concentrate for solution for infusion 20 mg/2 ml 80 mg/8ml - 1 vial, 5 vials, 10 vials;

Дата Оторизация:

2015-09-01

Сигнали за търсене, свързани с този продукт