Dicural

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дофлоксацин

Предлага се от:

Pfizer Limited

АТС код:

QJ01MA94

INN (Международно Name):

difloxacin

Терапевтична група:

Turkeys; Dogs; Cattle; Chicken

Терапевтична област:

Антибактериални средства за подаване на заявления, противоинфекционные за подаване на заявления,

Терапевтични показания:

Пилета:за лечение на хронични респираторни инфекции, причинени от чувствителни щамове на escherichia coli и микоплазма галисептикум . Пуйки: За лечение на хронични респираторни инфекции, причинени от чувствителни щамове на Escherichia coli и Mycoplasma gallisepticum. Също така за лечение на инфекции, причинени от Pasteurella multocida. Куче:за лечение на остра неусложнена инфекция на пикочните пътища, причинени от Pseudomonas пръчка или Стафилококком). и повърхностна пиодерма, причинена от Staphylococcus intermedius. Размножаване:за лечение на респираторни заболявания едър рогат добитък (доставка треска, хайвер пневмония), причинени от един или смесени инфекции, бактерии pasteurella haemolytica, бактерии pasteurella multocida и / или Микоплазма спп.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1998-01-16

Листовка

                Medicinal product no longer authorised
45
B. ЛИСТОВКА
Medicinal product no longer authorised
46
ЛИСТОВКА ЗА
DICURAL 100 МГ/МЛ, ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР ЗА
ПИЛЕТА И ПУЙКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА
ЗА УПОТРЕБА И ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРНИ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА
ПРОДАЖБА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА ЛИЦЕНЗА ЗА П
РОИЗВОДСТ
ВО, ОТГОВОРЕН
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИТЕ ЗА
ПРОДАЖБА
Pfizer Olot, S.L.U.
Ctra. Camprodón, s/n°, Finca La Riba,
Vall de Bianya, 17813 Girona
Spain
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Dicural 100 мг/мл, перорален разтвор за
пилета и пуйки
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всеки мл съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ
Difloxacin (като хидрохлорид)
100 мг
ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА
Benzyl alcohol
100 мг
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За пилета и пу
йки
: Dicural перорален разтвор се препоръчва
за лечение на хронични респираторни
инфекции причинени от чувствителни
щамове на
_Escherichia coli_
и
_Mycoplasma gallisepticum_
.
За пуйки
: Dicural перорален разтвор също така се
препоръчва за лечение и на инфекции
причинени от
_Pasteurella multocida_
.
5.
ПРОТИВОПОК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Medicinal product no longer authorised
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Medicinal product no longer authorised
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Dicural 100 мг/мл, перорален разтвор за
пилета и пуйки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки мл съдържа:
АКТИВНО СУБСТАНЦИЯ:
Difloxacin (като хидрохлори
100 мг
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Бензил алкохол
100 мг
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Бистър жълтеникав перорален разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТ
НИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Пилета (бройлери и подрастващи
родители)
Пуйки (млади пуйки с телесна маса до 2
кг).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
При пилета и пуйки: Dicural перорален
разтвор се препоръчва за лечение на
хронични респираторни
инфекции причинени от чувствителни
щамове на
_Escherichia coli_
и
_M_
_ycoplasma gallisepticum_
.
При пу
йки: Dicural перорален разтвор се
препоръчва и за лечение на инфекции
причинени от
_Pasteurella multocida_
.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Тъй като не са направени клинични
изследвания за клека, Dicural
не трябва да се ползва при птици с
установена клека или при птици
страдащи от остеопороза.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-10-2015
Листовка Листовка чешки 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-10-2015
Листовка Листовка датски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-10-2015
Листовка Листовка немски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-10-2015
Листовка Листовка естонски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-10-2015
Листовка Листовка гръцки 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-10-2015
Листовка Листовка английски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-10-2015
Листовка Листовка френски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-10-2015
Листовка Листовка италиански 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-10-2015
Листовка Листовка латвийски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-10-2015
Листовка Листовка литовски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-10-2015
Листовка Листовка унгарски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-10-2015
Листовка Листовка малтийски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-10-2015
Листовка Листовка полски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-10-2015
Листовка Листовка португалски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-10-2015
Листовка Листовка румънски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-10-2015
Листовка Листовка словашки 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-10-2015
Листовка Листовка словенски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-10-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-10-2015
Листовка Листовка фински 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-10-2015
Листовка Листовка шведски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-10-2015
Листовка Листовка норвежки 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-10-2015
Листовка Листовка исландски 30-10-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите