Desloratadine Cipla 5 mg film-coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Cipla UK Ltd.

дозиране:

5 mg film-coated tablets

Каталог на резюме:

Desloratadine Cipla, 5 mg film-coated tablets 1 x 5; 1x10; 2x10; 3x10; 5x10; 10x10

Дата Оторизация:

2015-01-09

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите