Desloratadine Alvogen 0,5 mg/ml oral solution

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Alvogen IPCo S.ar.l

дозиране:

0,5 mg/ml oral solution

Каталог на резюме:

Desloratadine Alvogen, 0,5 mg/ml oral solution x 30ml,x50ml,x60ml,x100ml,x120ml,x150ml,x225ml,x300ml

Дата Оторизация:

2015-09-02

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите