Desinobon 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Alvogen IPCo S.ar.l

АТС код:

M05BA8

дозиране:

4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Desinobon, 4 mg/5ml concentrate for solution for infusion x 1 vial, x 4 vials, x 10 vials

Дата Оторизация:

2015-02-10

Сигнали за търсене, свързани с този продукт