Desinobon 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Alvogen IPCo S.ar.l
АТС код:
M05BA8
дозиране:
4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion
Каталог на резюме:
Desinobon, 4 mg/5ml concentrate for solution for infusion x 1 vial, x 4 vials, x 10 vials
Номер на разрешението:
20120458
Дата Оторизация:
2015-02-10

Други продукти

search_alerts

share_this_information