Deflamol 350 IU/400 IU/g ointment

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Активна съставка:

Эргокальциферол, витамин А концентрат

Предлага се от:

СОФАРМА АД

АТС код:

D03AA

INN (Международно Name):

Ergocalciferol, Vitamin A concentrate

дозиране:

350 IU/400 IU/g ointment

Каталог на резюме:

Deflamol, 350 IU/400 IU/g ointment x 18 g, x 40 g

Дата Оторизация:

2015-02-03

Преглед на историята на документите