Dasselta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

деслоратадин

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

R06AX27

INN (Международно Name):

desloratadine

Терапевтична група:

Антихистамини за системно приложение,

Терапевтична област:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Urticaria

Терапевтични показания:

Dasselta е показан за облекчаване на симптомите, свързани с:алергичен ринит;уртикария.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-11-28

Листовка

                20
B. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DASSELTA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деслоратадин (desloratadine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Dasselta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Dasselta
3.
Как да приемате Dasselta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Dasselta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DASSELTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DASSELTA
Dasselta съдържа деслоратадин, който е
антихистамин.
КАК ДЕЙСТВА DASSELTA
Dasselta е проти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Dasselta 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
деслоратадин
_(desloratadine)_
.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
_ _
Всяка филмирана таблетка съдържа 16,15 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Светло сини, кръгли, филмирани
таблетки със скосени ръбове (диаметър:
6,5 mm, дебелина:
2,3-3,5 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Dasselta е показан при възрастни и юноши
на 12 и повече години за облекчаване на
симптомите
на:
-
алергичен ринит (вж. точка 5.1),
-
уртикария (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни и юноши (на 12 и повече
години)_
Препоръчителната доза Dasselta е една
таблетка веднъж дневно.
Интермитентният алергичен ринит
(наличие на симптоми за по-малко от 4
дни седмично или за
по-малко от 4 седмици) трябва да бъде
лекуван в съответствие с анамнезата
на конкретния
пациент, като след овладяване на
симптомите лечението може да се спре,
а при рецидивирането
им – да се възобнови. П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-06-2022
Листовка Листовка чешки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-06-2022
Листовка Листовка датски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-06-2022
Листовка Листовка немски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-06-2022
Листовка Листовка естонски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-06-2022
Листовка Листовка гръцки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-06-2022
Листовка Листовка английски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-12-2011
Листовка Листовка френски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-06-2022
Листовка Листовка италиански 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-12-2011
Листовка Листовка латвийски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-06-2022
Листовка Листовка литовски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-06-2022
Листовка Листовка унгарски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-06-2022
Листовка Листовка малтийски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-12-2011
Листовка Листовка нидерландски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-12-2011
Листовка Листовка полски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-06-2022
Листовка Листовка португалски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-12-2011
Листовка Листовка румънски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-06-2022
Листовка Листовка словашки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-06-2022
Листовка Листовка словенски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-12-2011
Листовка Листовка фински 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-06-2022
Листовка Листовка шведски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-06-2022
Листовка Листовка норвежки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-06-2022
Листовка Листовка исландски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-06-2022
Листовка Листовка хърватски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите