Dafiro HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

valsartan, hydrochlorothiazide, Amlodipine besilate

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

C09DX01

INN (Международно Name):

amlodipine besilate, valsartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (HCT), взети като три Еднокомпонентна формули или като Dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-03

Листовка

                76
Б. ЛИСТОВКА
77
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
DAFIRO HCT 5 MG/160 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
DAFIRO HCT 10 MG/160 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
DAFIRO HCT 10 MG/320 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид
(amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Dafiro HCT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Dafiro HCT
3.
Как да приемате Dafiro HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Dafiro HCT
6.
Съдъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_._
Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_. _
Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
320 mg
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2023
Листовка Листовка чешки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2023
Листовка Листовка датски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2023
Листовка Листовка немски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2023
Листовка Листовка естонски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2023
Листовка Листовка гръцки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2023
Листовка Листовка английски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-12-2013
Листовка Листовка френски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2023
Листовка Листовка италиански 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-12-2013
Листовка Листовка латвийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-12-2013
Листовка Листовка литовски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2023
Листовка Листовка унгарски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2023
Листовка Листовка малтийски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-12-2013
Листовка Листовка полски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2023
Листовка Листовка португалски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-12-2013
Листовка Листовка румънски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2023
Листовка Листовка словашки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2023
Листовка Листовка словенски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-12-2013
Листовка Листовка фински 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2023
Листовка Листовка шведски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2023
Листовка Листовка норвежки 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2023
Листовка Листовка исландски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2023
Листовка Листовка хърватски 27-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-12-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите