Cystadrops

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

меркаптамин хидрохлорид

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

S01XA21

INN (Международно Name):

mercaptamine

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Цистинозата

Терапевтични показания:

Cystadrops е показан за лечение на натрупвания на цистеинови кристали на роговицата при възрастни и деца на възраст от 2 години с цистиноза.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-18

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CYSTADROPS 3,8 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
цистеамин (меркаптамин) (cysteamine
(mercaptamine))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cystadrops и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Cystadrops
3.
Как да използвате Cystadrops
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cystadrops
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYSTADROPS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYSTADROPS
Cystadrops е разтвор капки за очи, съд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cystadrops 3,8 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа меркаптаминов
хидрохлорид, еквивалентен на 3,8 mg
меркаптамин
(mercaptamine) (цистеамин (cysteamine)).
Помощно вещество с известно действие:
Всеки ml от разтвора капки за очи
съдържа 0,1 mg бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор
Вискозен, бистър разтвор
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cystadrops е показан за лечение на
отлагания на цистинови кристали в
роговицата при
възрастни и деца от 2-годишна възраст
нагоре с цистиноза.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Cystadrops трябва да се започне
под наблюдението на лекар с опит в
лечението на
цистиноза.
Дозировка
Препоръчителната доза е една капка
във всяко око, 4 пъти на ден по време на
будно състояние.
Препоръчителният интервал между
всяко накапване е 4 часа. Дозата може
да се намали
постепенно (до минимална обща дневна
доза от 1 капка във всяко око) в
зависимост от скор от
офталмологичен преглед (като
отлагания на цистинови кри
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2021
Листовка Листовка чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2021
Листовка Листовка датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2021
Листовка Листовка немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2021
Листовка Листовка естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2021
Листовка Листовка гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка английски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-02-2017
Листовка Листовка френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2021
Листовка Листовка италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-02-2017
Листовка Листовка латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-02-2017
Листовка Листовка литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2021
Листовка Листовка унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-02-2017
Листовка Листовка полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2021
Листовка Листовка португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-02-2017
Листовка Листовка румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2021
Листовка Листовка словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2021
Листовка Листовка словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-02-2017
Листовка Листовка фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2021
Листовка Листовка шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2021
Листовка Листовка норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2021
Листовка Листовка хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите