Crysvita

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Burosumab

Предлага се от:

Kyowa Kirin Holdings B.V.

АТС код:

M05BX05

INN (Международно Name):

burosumab

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Hypophosphatemia, Familial; Hypophosphatemic Rickets, X-Linked Dominant; Osteomalacia

Терапевтични показания:

Crysvita is indicated for the treatment of X-linked hypophosphataemia, in children and adolescents aged 1 to 17 years with radiographic evidence of bone disease, and in adults. Crysvita is indicated for the treatment of FGF23-related hypophosphataemia in tumour-induced osteomalacia associated with phosphaturic mesenchymal tumours that cannot be curatively resected or localised in children and adolescents aged 1 to 17 years and in adults.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-02-19

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CRYSVITA 10 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
CRYSVITA 20 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
CRYSVITA 30 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
бурозумаб (burosumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CRYSVITA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате CRYSVITA
3.
Как да използвате CRYSVITA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CRYSVITA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CRYSVITA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CRYSVITA
CRYSVITA съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CRYSVITA 10 mg инжекционен разтвор
CRYSVITA 20 mg инжекционен разтвор
CRYSVITA 30 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
CRYSVITA
10 mg инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 10 mg бурозумаб
(burosumab) в 1 ml разтвор.
CRYSVITA 20 mg инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 20 mg бурозумаб
(burosumab)
_ _
в 1 ml разтвор.
CRYSVITA 30 mg инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 30 mg бурозумаб
(burosumab)
_ _
в 1 ml разтвор.
Бурозумаб е рекомбинантно човешко
моноклонално антитяло от клас IgG1
срещу FGF23 и се
получава от клетъчна култура от
бозайник – яйчник на китайски хамстер
(CHO) – чрез
рекомбинантна ДНК-технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон съдържа 45,91 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър до слабо опалесцентен,
безцветен до
бледокафеникаво-жълтеникав разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CRYSVITA е показан за лечение на X-свързана
хипофосфатемия при деца и юноши на
възраст 1-17 години с рентгенографски
данни за костно заболяване и при
възрастни.
CRYSVITA е показа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2023
Листовка Листовка чешки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2023
Листовка Листовка датски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2023
Листовка Листовка немски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2023
Листовка Листовка естонски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2023
Листовка Листовка гръцки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2023
Листовка Листовка английски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-11-2022
Листовка Листовка френски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2023
Листовка Листовка италиански 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-11-2022
Листовка Листовка латвийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-11-2022
Листовка Листовка литовски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2023
Листовка Листовка унгарски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2023
Листовка Листовка малтийски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-11-2022
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-11-2022
Листовка Листовка полски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2023
Листовка Листовка португалски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-11-2022
Листовка Листовка румънски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2023
Листовка Листовка словашки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2023
Листовка Листовка словенски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-11-2022
Листовка Листовка фински 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2023
Листовка Листовка шведски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2023
Листовка Листовка норвежки 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2023
Листовка Листовка исландски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2023
Листовка Листовка хърватски 06-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите