Crixivan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

indinavir сулфат ethanolate

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J05AE02

INN (Международно Name):

indinavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Crixivan е показан в комбинация с антиретровирусни нуклеозидни аналози за лечение на възрастни инфектирани с HIV-1.

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1996-10-04

Листовка

                75
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
76
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CRIXIVAN 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
INDINAVIR (ИНДИНАВИР)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CRIXIVAN и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CRIXIVAN
3.
Как да приемате CRIXIVAN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CRIXIVAN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CRIXIVAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CRIXIVAN 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа
индинавиров сулфат, съответстващ на 200
mg индинавир
(indinavir).
Помощно вещество с известно действие
Всяка твърда капсула от 200 mg съдържа 74,8
mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Капсулите са полупрозрачни бели с
надпис „CRIXIVAN 200 mg“ в синьо.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CRIXIVAN е показан в комбинация с
антиретровирусни нуклеозидни аналози
за лечение на
инфектирани с HIV-1 възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
CRIXIVAN трябва да се предписва от лекари,
които имат опит в лечението на HIV
инфекцията.
Въз основа на настоящите
фармакодинамични данни, индинавир
трябва да бъде използван в
комбинация с други антиретровирусни
средства. Когато индинавир се прилага
като
монотерапия, бързо се развиват
резистентни вируси (вж. точка 5.1).
Дозировка
Препоръчваната доза индинавир е 800 mg
перорално на всеки 8 часа.
Данни от публикувани изпи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-07-2022
Листовка Листовка чешки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-07-2022
Листовка Листовка датски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-07-2022
Листовка Листовка немски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-07-2022
Листовка Листовка естонски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-07-2022
Листовка Листовка гръцки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-07-2022
Листовка Листовка английски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-07-2022
Листовка Листовка френски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-07-2022
Листовка Листовка италиански 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-07-2022
Листовка Листовка латвийски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-07-2022
Листовка Листовка литовски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-07-2022
Листовка Листовка унгарски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-07-2022
Листовка Листовка малтийски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-07-2022
Листовка Листовка полски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-07-2022
Листовка Листовка португалски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-07-2022
Листовка Листовка румънски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-07-2022
Листовка Листовка словашки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-07-2022
Листовка Листовка словенски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-07-2022
Листовка Листовка фински 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-07-2022
Листовка Листовка шведски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-07-2022
Листовка Листовка норвежки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-07-2022
Листовка Листовка исландски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-07-2022
Листовка Листовка хърватски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите