Cresemba

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

isavuconazole

Предлага се от:

Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

АТС код:

J02AC

INN (Международно Name):

isavuconazole

Терапевтична област:

аспергилоза

Терапевтични показания:

Cresemba е показан при възрастни за лечение на:инвазивни aspergillosismucormycosis при пациенти, за които амфотерицин В inappropriateConsideration трябва да се дава официални препоръки за правилното използване на противогъбични лекарства.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-10-15

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CRESEMBA 200 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
изавуконазол (isavuconazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cresemba и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Cresemba
3.
Как да използвате Cresemba
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cresemba
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CRESEMBA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CRESEMBA
Cresemba е противогъбично лекарство,
което съдържа активното вещество
изавуконазол.
КАК ДЕЙСТВА CRESEMBA
Изавуконазол действа като убива или
спира растежа на гъбичката, която
причинява
инфе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CRESEMBA 200 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 200 mg изавуконазол
(isavuconazole) (като 372,6 mg изавуконазониев
сулфат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до жълт прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CRESEMBA е показан при възрастни за
лечение на
•
инвазивна аспергилоза
•
мукормикоза при пациенти, при които
амфотерицин B е неподходящ (вж. точки 4.4
и 5.1)
Трябва да се имат предвид официалните
указания за съответната употреба на
антимикотични
средства.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Може да се започне ранна насочена
(превантивна или
диагностично-ориентирана) терапия до
потвърждаване на заболяването чрез
специфични диагностични тестове. След
като тези
резултати станат налични,
антимикотичната терапия трябва да се
коригира съобразно тях.
_Натоварваща доза_
Препоръчителната натоварваща доза е
един флакон след реконституиране и
разреждане
(еквивалентна на 200 mg изавуконазол)
през 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-01-2023
Листовка Листовка чешки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-01-2023
Листовка Листовка датски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-01-2023
Листовка Листовка немски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-01-2023
Листовка Листовка естонски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-01-2023
Листовка Листовка гръцки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-01-2023
Листовка Листовка английски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-10-2015
Листовка Листовка френски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-01-2023
Листовка Листовка италиански 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-10-2015
Листовка Листовка латвийски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-10-2015
Листовка Листовка литовски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-01-2023
Листовка Листовка унгарски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-01-2023
Листовка Листовка малтийски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-10-2015
Листовка Листовка полски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-01-2023
Листовка Листовка португалски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-10-2015
Листовка Листовка румънски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-01-2023
Листовка Листовка словашки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-01-2023
Листовка Листовка словенски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-10-2015
Листовка Листовка фински 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-01-2023
Листовка Листовка шведски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-01-2023
Листовка Листовка норвежки 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-01-2023
Листовка Листовка исландски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-01-2023
Листовка Листовка хърватски 17-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите