Coxevac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивирана ваксина срещу Coxiella burnetii, щам Nine Mile

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QI02AB

INN (Международно Name):

inactivated Coxiella burnetii vaccine

Терапевтична група:

Goats; Cattle

Терапевтична област:

Immunologicals for bovidae, Inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia)

Терапевтични показания:

Cattle: , For the active immunisation of cattle to lower the risk for non-infected animals vaccinated when non-pregnant to become shedder (5 times lower probability in comparison with animals receiving a placebo), and to reduce shedding of Coxiella burnetii in these animals via milk and vaginal mucus. , Onset of immunity: not established. , Duration of immunity: 280 days after completion of the primary vaccination course. , Goats: , For the active immunisation of goats to reduce abortion caused by Coxiella burnetii and to reduce shedding of the organism via milk, vaginal mucus, faeces and placenta. , Onset of immunity: not established. , Duration of immunity: one year after completion of the primary vaccination course.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-09-30

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
COXEVAC ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ГОВЕДА И
КОЗИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Sante Animale
10 avenue de la Ballastière
33500 Libournе
FRANCE
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u. 5
HUNGARY
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
COXEVAC инжекционна суспанзия за говеда и
кози
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивирана
_Coxiella burnetii,_
щам Nine Mile
>72 QF Units*
*QF (Q-fever)Unit: относителна потенция на
фаза I антиген, измерена чрез ELISA в
сравнение с
референтна точка.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
120 μg
Бяла опалесцентна хомогенна
суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда:
За
активна
имунизация
на
говеда
за
намаляване
на
риска
за
неинфектираните
животни,
ваксинирани когато не са бременни да
станат разпространители (5 пъти
по-ниска вероятност в
сравнение с животни, получаващи
плацебо) и за намаляване на
излъчването на
_Coxiella burnetii_
при тези животни чрез млякото и
вагиналната слуз.
Начало на имунитета: не е установено.
Продъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
COXEVAC инжекционна суспензия за говеда и
кози
2
.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивирана
_Coxiella burnetii,_
щам Nine Mile
>72 QF Units
*
* QF (Q-fever) Unit: относителна потенция на
фаза I антиген, измерена чрез ELISA в
сравнение
с референтна точка.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
120 μg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Бяла опалесцентна хомогенна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда и кози.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда:
За
активна
имунизация
на
говеда
за
намаляване
на
риска
за
неинфектираните
животни,
ваксинирани когато не са бременни да
станат разпространители (5 пъти
по-ниска вероятност в
сравнение с животни, получаващи
плацебо) и за намаляване на
излъчването на
_Coxiella burnetii_
при тези животни чрез млякото и
вагиналната слуз.
Начало на имунитета: не е установено.
Продължителност на имунитета: 280 дни
след приключването на курса на
първоначалната
ваксинация.
Кози:
За актив
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-07-2020
Листовка Листовка чешки 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-07-2020
Листовка Листовка датски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-07-2020
Листовка Листовка немски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-07-2020
Листовка Листовка естонски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-07-2020
Листовка Листовка гръцки 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-07-2020
Листовка Листовка английски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-03-2015
Листовка Листовка френски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-07-2020
Листовка Листовка италиански 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-03-2015
Листовка Листовка латвийски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-03-2015
Листовка Листовка литовски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-07-2020
Листовка Листовка унгарски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-07-2020
Листовка Листовка малтийски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-03-2015
Листовка Листовка полски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-07-2020
Листовка Листовка португалски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-03-2015
Листовка Листовка румънски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-07-2020
Листовка Листовка словашки 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-07-2020
Листовка Листовка словенски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-03-2015
Листовка Листовка фински 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-07-2020
Листовка Листовка шведски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-07-2020
Листовка Листовка норвежки 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-07-2020
Листовка Листовка исландски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-07-2020
Листовка Листовка хърватски 21-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-03-2015

Преглед на историята на документите