Copalia HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

C09DX01

INN (Международно Name):

amlodipine, valsartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Антагонисти на ангиотензин II в комбинация, агенти, действащи върху ренин-ангиотензиновую система, антагонисти на ангиотензин II

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (HCT), взети като три Еднокомпонентна формули или като Dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-03

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_._
Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_. _
Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безила
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_._
Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безилат),
160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
_. _
Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипинов
безила
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-12-2022
Листовка Листовка чешки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-12-2022
Листовка Листовка датски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-12-2022
Листовка Листовка немски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-12-2022
Листовка Листовка естонски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-12-2022
Листовка Листовка гръцки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-12-2022
Листовка Листовка английски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-12-2013
Листовка Листовка френски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-12-2022
Листовка Листовка италиански 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-12-2013
Листовка Листовка латвийски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-12-2013
Листовка Листовка литовски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-12-2022
Листовка Листовка унгарски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-12-2022
Листовка Листовка малтийски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-12-2013
Листовка Листовка полски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2022
Листовка Листовка португалски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-12-2013
Листовка Листовка румънски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2022
Листовка Листовка словашки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2022
Листовка Листовка словенски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-12-2013
Листовка Листовка фински 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-12-2022
Листовка Листовка шведски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2022
Листовка Листовка норвежки 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2022
Листовка Листовка исландски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-12-2022
Листовка Листовка хърватски 20-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-12-2013

Преглед на историята на документите