Conbriza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

базедоксифен

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

G03XC02

INN (Международно Name):

bazedoxifene

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Conbriza е показан за лечение на постменопаузална остеопороза при жени с повишен риск от фрактури. Установено е значително намаляване на честотата на вертебралните фрактури; ефикасността при фрактури на бедрената кост не е установена. При определяне на избора на Conbriza или други форми на терапия, включително естроген, специфични за жените в менопауза, трябва да се помисли за симптомите на менопаузата, въздействие върху матката и тъканите на млечните жлези и сърдечно-съдови рискове и ползи.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-04-17

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CONBRIZA 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
базедоксифен (bazedoxifene)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Виж точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява CONBRIZA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CONBRIZA
3.
Как да приемате CONBRIZA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CONBRIZA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CONBRIZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
CONBRIZA съдържа активното вещество
базедоксифен и е лекарство, което
принадлежи към
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CONBRIZA 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
базедоксифен ацетат (bazedoxifene acetate),
който е
еквивалентен на 20 mg базедоксифен
(bazedoxifene).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 142,8 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Бяла до почти бяла филмирана таблетка
с форма на капсула, с вдлъбнато
релефно означение
„WY20” на едната страна. Дължината на
таблетката е приблизително 1,5 см.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CONBRIZA е показан за лечение на
постменопаузална остеопороза при
жени с повишен
фрактурен риск. Доказано е значително
понижение на честотата на фрактури на
прешлените.
Не е установена ефикасността при
фрактури на бедрената шийка.
При определяне избора на CONBRIZA или
други видове лечение, включително
естрогени, при
конкретна постменопаузална жена
трябва да се имат предвид
менопаузалните симптоми,
ефектите върху тъканите на матката и
гърдите и сърдечно-съдовите 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-03-2021
Листовка Листовка чешки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-03-2021
Листовка Листовка датски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-03-2021
Листовка Листовка немски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-03-2021
Листовка Листовка естонски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-03-2021
Листовка Листовка гръцки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-03-2021
Листовка Листовка английски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-07-2015
Листовка Листовка френски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-03-2021
Листовка Листовка италиански 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-07-2015
Листовка Листовка латвийски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-07-2015
Листовка Листовка литовски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-03-2021
Листовка Листовка унгарски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-03-2021
Листовка Листовка малтийски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-07-2015
Листовка Листовка полски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-03-2021
Листовка Листовка португалски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-07-2015
Листовка Листовка румънски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-03-2021
Листовка Листовка словашки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-03-2021
Листовка Листовка словенски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-07-2015
Листовка Листовка фински 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-03-2021
Листовка Листовка шведски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-03-2021
Листовка Листовка норвежки 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-03-2021
Листовка Листовка исландски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-03-2021
Листовка Листовка хърватски 23-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите