Comfortis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

спинозад

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QP53BX03

INN (Международно Name):

spinosad

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Други ectoparasiticides за подаване на заявления,

Терапевтични показания:

Лечение и предотвратяване на нападения от бълхи (Ctenocephalides felis). Превантивен ефект от повторна инвазия-това е резултат от дейността на adulticidal и намаляване на производството на яйца и се продължава до 4 седмици след еднократно инжектиране на продукта. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегия за лечение на алергичен дерматит от бълхи (FAD).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-02-11

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА:
COMFORTIS 140 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 180 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 270 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 425 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 665 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
COMFORTIS 1040 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
COMFORTIS 1620 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 rue de la Chapelle
68330 Huningue
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 665 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1040 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1620 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Спинозад (spinosad)
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Comfortis 140 mg
спинозад (spinosad) 140 mg
Comfortis 180 mg
спинозад (spinos
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 665 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1040 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1620 mg таблетки за дъвчене за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Comfortis 140 mg
спинозад (spinosad) 140 mg
Comfortis 180 mg
спинозад (spinosad) 180 mg
Comfortis 270 mg
спинозад (spinosad) 270 mg
Comfortis 425 mg
спинозад (spinosad) 425 mg
Comfortis 665 mg
спинозад (spinosad) 665 mg
Comfortis 1040 mg
спинозад (spinosad) 1040 mg
Comfortis 1620 mg
спинозад (spinosad) 1620 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене
Жълтокафяви до кафяви или пъстри, с
вградени тъмни частици, кръгли, плоски
таблетки със
скосени ръбове, без маркировка от
едната страна и с гравиран номер
и линия върху другата
страна:
140 mg: C
180 mg: L
270 mg: J
425 mg: C
665 mg: J
1040 mg: L
1620 mg: J
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕД
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-09-2021
Листовка Листовка чешки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-09-2021
Листовка Листовка датски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-09-2021
Листовка Листовка немски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-09-2021
Листовка Листовка естонски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-09-2021
Листовка Листовка гръцки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-09-2021
Листовка Листовка английски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-12-2013
Листовка Листовка френски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-09-2021
Листовка Листовка италиански 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-12-2013
Листовка Листовка латвийски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-12-2013
Листовка Листовка литовски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-09-2021
Листовка Листовка унгарски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-09-2021
Листовка Листовка малтийски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-12-2013
Листовка Листовка полски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-09-2021
Листовка Листовка португалски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-12-2013
Листовка Листовка румънски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-09-2021
Листовка Листовка словашки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-09-2021
Листовка Листовка словенски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-12-2013
Листовка Листовка фински 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-09-2021
Листовка Листовка шведски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-09-2021
Листовка Листовка норвежки 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-09-2021
Листовка Листовка исландски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-09-2021
Листовка Листовка хърватски 15-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-12-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите