Comfortis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

спинозад

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QP53BX03

INN (Международно Name):

spinosad

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Други ectoparasiticides за подаване на заявления,

Терапевтични показания:

Лечение и предотвратяване на нападения от бълхи (Ctenocephalides felis). Превантивен ефект от повторна инвазия-това е резултат от дейността на adulticidal и намаляване на производството на яйца и се продължава до 4 седмици след еднократно инжектиране на продукта. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегия за лечение на алергичен дерматит от бълхи (FAD).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-02-11

Листовка

                18
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
19
ЛИСТОВКА:
COMFORTIS 140 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 180 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 270 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 425 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА И КОТКИ
COMFORTIS 665 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
COMFORTIS 1040 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
COMFORTIS 1620 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА
КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 rue de la Chapelle
68330 Huningue
ФРАНЦИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 665 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1040 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1620 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Спинозад (spinosad)
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Comfortis 140 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 180 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 270 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 425 mg таблетки за дъвчене за
кучета и котки
Comfortis 665 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1040 mg таблетки за дъвчене за
кучета
Comfortis 1620 mg таблетки за дъвчене за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Comfortis 140 mg
спинозад (spinosad) 140 mg
Comfortis 180 mg
спинозад (spinosad) 180 mg
Comfortis 270 mg
спинозад (spinosad) 270 mg
Comfortis 425 mg
спинозад (spinosad) 425 mg
Comfortis 665 mg
спинозад (spinosad) 665 mg
Comfortis 1040 mg
спинозад (spinosad) 1040 mg
Comfortis 1620 mg
спинозад (spinosad) 1620 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене
Жълтокафяви до кафяви или пъстри, с
вградени тъмни частици, кръгли, плоски
таблетки със
скосени ръбове, без маркировка от
едната страна и с гравиран номер
и линия върху другата
страна:
140 mg: C
180 mg: L
270 mg: J
425 mg: C
665 mg: J
1040 mg: L
1620 mg: J
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-06-2023
Листовка Листовка чешки 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-06-2023
Листовка Листовка датски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-06-2023
Листовка Листовка немски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-06-2023
Листовка Листовка естонски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-06-2023
Листовка Листовка гръцки 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-06-2023
Листовка Листовка английски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-06-2023
Листовка Листовка френски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-06-2023
Листовка Листовка италиански 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-06-2023
Листовка Листовка латвийски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-06-2023
Листовка Листовка литовски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-06-2023
Листовка Листовка унгарски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-06-2023
Листовка Листовка малтийски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-06-2023
Листовка Листовка нидерландски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-06-2023
Листовка Листовка полски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-06-2023
Листовка Листовка португалски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-06-2023
Листовка Листовка румънски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-06-2023
Листовка Листовка словашки 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-06-2023
Листовка Листовка словенски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-06-2023
Листовка Листовка фински 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-06-2023
Листовка Листовка шведски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-06-2023
Листовка Листовка норвежки 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-06-2023
Листовка Листовка исландски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-06-2023
Листовка Листовка хърватски 26-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите