Coagadex

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-04-2021
Активна съставка:
Човешкия фактор за съсирването на х
Предлага се от:
BPL Bioproducts Laboratory GmbH
АТС код:
B02BD13
INN (Международно Name):
human coagulation factor X
Терапевтична група:
Витамин К и други кровоостанавливающие, Antihemorrhagics, , фактор на кръвосъсирването х
Терапевтична област:
Фактор X недостатъчност
Терапевтични показания:
Coagadex е показан за лечение и профилактика на епизоди на кървене и за периоперативно лечение при пациенти с дефицит на наследствен фактор Х. Coagadex се посочва във всички възрастови групи.
Каталог на резюме:
Revision: 7
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003855
Дата Оторизация:
2016-03-16
EMEA код:
EMEA/H/C/003855

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-04-2021
Листовка Листовка
чешки 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-04-2021
Листовка Листовка
датски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-04-2021
Листовка Листовка
немски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-04-2021
Листовка Листовка
естонски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-04-2021
Листовка Листовка
гръцки 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-04-2021
Листовка Листовка
английски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 07-11-2018
Листовка Листовка
френски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-04-2021
Листовка Листовка
италиански 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 07-11-2018
Листовка Листовка
латвийски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 07-11-2018
Листовка Листовка
литовски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-04-2021
Листовка Листовка
унгарски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-04-2021
Листовка Листовка
малтийски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 07-11-2018
Листовка Листовка
нидерландски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 07-11-2018
Листовка Листовка
полски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-04-2021
Листовка Листовка
португалски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 07-11-2018
Листовка Листовка
румънски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-04-2021
Листовка Листовка
словашки 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-04-2021
Листовка Листовка
словенски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 07-11-2018
Листовка Листовка
фински 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-04-2021
Листовка Листовка
шведски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-04-2021
Листовка Листовка
норвежки 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-04-2021
Листовка Листовка
исландски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-04-2021
Листовка Листовка
хърватски 09-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 07-11-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Coagadex 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Coagadex 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

човешки коагулационен фактор X/human coagulation factor X

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им

навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Coagadex и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Coagadex

Как да използвате Coagadex

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Coagadex

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Coagadex и за какво се използва

Coagadex е концентрат на човешки коагулационен фактор X (human coagulation factor X), протеин,

който е необходим за съсирването на кръвта. Фактор

X в Coagadex се извлича от човешка плазма

(течната част на кръвта). Използва се за лечение и предотвратяване на кървене при пациенти с

наследствен дефицит на фактор X, включително по време на операция.

Пациенти с дефицит на фактор X не разполагат с достатъчно количество фактор X, за да може кръвта

им да се съсирва правилно, което води до прекомерно кървене. Coagadex замества липсващия фактор

Х и възстановява способността на кръвта им да се съсирва нормално.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Coagadex

Не използвайте Coagadex:

ако сте алергични към човешки коагулационен фактор Х (human coagulation factor X) или към

някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Консултирайте се с Вашия лекар, ако смятате, че това се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Coagadex:

ако имате по-обилно или по-продължително от обичайното кървене и кървенето не спре след

инжектирането на Coagadex.

ако приемате лекарство за предотвратяване на кръвосъсирването, което действа като блокира

фактор Xa. Тези лекарства могат да попречат на действието на Coagadex.

Някои пациенти с дефицит на фактор X може да развият инхибитори (антитела) към фактор X по време

на лечението. Това може да означава, че лечението няма да подейства правилно. Вашият лекар ще

проверява редовно за развитието на такива антитела, особено преди операция. Както преди, така и след

лечението с това лекарство, особено през първия Ви курс на лечение, Вашият лекар вероятно ще

направи изследвания, за да провери нивото на фактор X в кръвта Ви.

Безопасност по отношение на вируси

Когато лекарства са произведени от човешка кръв или плазма, се предприемат определени мерки, за да

се предотврати предаването на инфекции на получаващите лекарството (реципиентите). Тези мерки

включват:

– внимателен подбор на донорите на кръв и плазма, за да е сигурно, че са изключени тези, които са

рискови за пренасяне на инфекции;

– изследване на дарена плазма за наличие на вирус/инфекции;

– включване на етапи в обработката на кръвта или плазмата, които могат да инактивират или отстранят

вирусите.

Предприетите мерки се смятат за ефективни спрямо следните вируси: човешки имунодефицитен вирус

(HIV), вируса на хепатит В, вируса на хепатит С, вируса на хепатит А и парвовирус B19. Независимо

от тези мерки, когато се прилагат лекарства, приготвени от човешка кръв или плазма, възможността за

предаване на инфекция не може да бъде напълно изключена. Това се отнася и до всички неизвестни

или появяващи се вируси или други видове инфекции.

Силно препоръчително е при всяко получаване на доза Coagadex, името и партидният номер на

продукта да бъдат записвани, за да се поддържа регистър на използваните партиди.

Вашият лекар може да Ви препоръча да обмислите ваксиниране

срещу хепатит A и B, ако редовно или

многократно получавате продукти с фактор Х, получени от човешка плазма.

Деца и юноши

Описаните предупреждения и предпазни мерки за възрастни се отнасят и за деца (на възраст от 2 до 11

години) и юноши (на възраст от 12 до 18 години).

Други лекарства и Coagadex

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са известни ефекти на това лекарство върху способността за шофиране или работа с машини.

Coagadex съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа до 9,2 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол)

във всеки милилитър от разтвора. Това количество е еквивалентно на 0,0046% от препоръчителния

максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

3.

Как да използвате Coagadex

Вашето лечение трябва да се започне от лекар, който има опит в лечението на нарушения на

кръвосъсирването.

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Coagadex трябва да се инжектира директно във вена. Преди инжектиране на това лекарство в

домашни условия, трябва да бъдете обучени от Вашия здравен специалист как да правите това.

Вашият лекар ще Ви обясни какво количество трябва да използвате и колко продължително. Вашият

лекар редовно ще Ви казва колко на брой пълни флакони ще са Ви необходими за дозата, която е най-

подходяща за Вас. Да не се прилага повече от 60 IU/kg дневно за всяка възрастова група.

Приложение при възрастни

Какво количество Coagadex се прилага за лечение на кървене или предотвратяване на по-

нататъшно кървене?

Вашият лекар ще Ви каже какво количество Coagadex да приложите за лечение на кървене и за

предотвратяване на по-нататъшно кървене; необходимата доза зависи от нормалното за Вас ниво на

фактор X в кръвта

Какво количество се прилага преди, по време на и след голяма операция?

Преди:

Използваната доза Coagadex трябва да бъде достатъчна за повишаване на нивото на фактор Х

в кръвта до между 70 и 90 единици/dl. Необходимата за Вас доза ще зависи от нормалното ниво на

фактор Х в кръвта Ви и ще бъде изчислена от Вашия лекар.

След:

През първите няколко дни след операцията концентрацията на фактор Х в плазмата ще се

проверява редовно. Препоръчително е нивото на фактор Х в кръвта Ви да бъде над 50 единици/dl.

Необходимата за Вас доза ще бъде изчислена от Вашия лекар.

Ако концентрацията на фактор X в кръвта Ви е прекалено ниска (това ще бъде изследвано от Вашия

лекар), или ако спада по-бързо от очакваното, може да има инхибитор на фактор X, който пречи на

лекарството да действа правилно. Вашият лекар ще назначи подходящи лабораторни изследвания, за

да провери дали това е причината.

Какво количество е необходимо да се прилага редовно за дългосрочна профилактика на

кръвоизливи?

Вашият лекар ще Ви консултира дали този вид употреба е подходящ за Вас и, ако е така, каква е

подходящата доза.

Употреба при деца и юноши

Вашият лекар ще препоръча подходящата за Вас или Вашето дете доза. Дозите за деца под

12-годишна възраст обикновено са по-големи от дозите за юноши и възрастни. Дозите за юноши ще

бъдат подобни на тези за възрастните.

Кога да инжектирате Coagadex

Лекарството трябва да се инжектира при появата на първия симптом на кървене

Инжектирането трябва да се повтори колкото пъти е необходимо, за да се спре кървенето

Всяко отделно кървене трябва да бъде преценено според неговата тежест

Ако използвате това лекарство за първи път, Вашият лекар ще Ви наблюдава

Разтваряне на лекарството преди употреба

Вашето лекарство трябва да се разтваря

само

в разтворителя, предоставен заедно с продукта.

Количество Coagadex

Обем на разтворителя

250 IU

2,5 ml

500 IU

5 ml

Coagadex се доставя заедно с необходимото количеството разтворител, както е показано в таблицата.

Можете да разтворите това лекарство, като използвате безигленото приспособление за смесване

Mix2Vial, включено във всяка опаковка.

Преди смесване оставете опаковките с Coagadex да добият стайна температура.

Пригответе лекарството по следния начин:

Стъпка 1

Отстранете капачката от флакона с прах и почистете горната част на

запушалката с тампон, напоен със спирт.

Повторете тази стъпка и с флакона с разтворител.

Отлепете горната част на опаковката на изделието за пренасяне, но

оставете изделието вътре в опаковката.

Стъпка 2

Поставете синия край на изделието за пренасяне във флакона с

разтворителя и натиснете право надолу, докато шипът проникне през

гумената запушалка и застане на мястото си.

Отстранете външната пластмасова опаковка на изделието за пренасяне

и я изхвърлете, като внимавате да не докоснете открития край на

изделието.

Стъпка 3

Обърнете флакона с разтворителя на обратно с прикрепено към него

изделие.

Поставете безцветния край на изделието за пренасяне във флакона с

прах и натиснете право надолу, докато шипът проникне през гумената

запушалка и застане на мястото си.

Стъпка 4

Разтворителят ще се изтегли във флакона с прах от получилия се в него

вакуум.

Завъртете леко флакона, за да сте сигурни, че прахът е добре смесен.

Не разклащайте флакона.

Трябва да се получи безцветен, бистър или леко перлен разтвор,

обикновено в рамките на около 1 минута (5 минути максимум).

Стъпка 5

Отделете празния флакон на разтворителя и синята част на изделието

за пренасяне от безцветната част, като развиете по посока обратна на

часовниковата стрелка.

Вземете празна спринцовка (не се предоставя в опаковката с Coagadex)

и изтеглете въздух в нея, като издърпате буталото до обема на водата,

добавена при стъпка 4.

Свържете спринцовката с безцветната част на изделието за пренасяне и

избутайте въздуха от спринцовката във флакона.

Стъпка 6

Веднага обърнете флакона с разтвора, който ще се изтегля в

спринцовката на обратно.

Отделете напълнената спринцовка от изделието.

Продуктът вече е готов за употреба. Спазвайте приетите правила за

безопасност при приложение. Продуктът трябва да се използва до един

час, след като е приготвен.

Не използвайте това лекарство:

ако разтворителят не се изтегли във флакона (това показва, че има загуба на вакуум във флакона,

така че прахът не трябва да се използва).

ако разтвореният прах и разтворителят образуват гел или се получи бучка (ако се случи това, моля,

уведомете

Вашия

лекар,

като

съобщите

партидния

номер,

отпечатан

върху

флакона).

Ако сте използвали повече от необходимата доза Coagadex

Ако приложите повече от това лекарство, отколкото Ви е предписал Вашият лекар, е възможно да се

образува кръвен съсирек. Ако мислите, че може би използвате повече от необходимата доза, прекратете

инжекцията

уведомете

Вашия

лекар,

фармацевт

или

медицинска

сестра.

Ако

знаете,

че

сте

използвали повече от необходимата доза, незабавно информирайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате Coagadex

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Инжектирайте нормалната за Вас

доза веднага щом се сетите и след това продължете да дозирате според указанията на Вашия лекар.

Ако сте спрели употребата на Coagadex

Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да решите да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Алергични реакции (реакции на свръхчувствителност) възникват рядко при лечение с подобни

лекарства на нарушения на кръвосъсирването (засягат до 1 на 1 000 души), като понякога прогресират

до шок. Признаците им могат да включват кожен обрив (включително уртикария), мравучкане,

зачервяване на лицето, гадене, повръщане, главоболие, кашлица, хрипове, стягане в гърдите,

втрисане, учестен пулс, световъртеж, летаргия, безпокойство, подуване на лицето, стягане в гърлото,

дискомфорт на мястото на инжектиране.

Ако получите такава реакция, информирайте Вашия лекар.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при Coagadex.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

болка или зачервяване на мястото на инжектиране

отпадналост

болка в гърба

Нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите реакции при деца се очаква да бъдат същите, както при възрастни.

Съобщаване на нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Coagadex

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковките след „Годен до:“.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30

Да не се замразява.

Да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не

използвайте

това

лекарство,

ако

забележите

малки

частички

разтворения

продукт.

След

приготвяне Coagadex трябва да се използва до един час.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Вашият център

за лечение ще Ви предостави специален контейнер, в който да изхвърляте неизползваното количество

разтвор, използваните спринцовки, игли и празни опаковки. Тези мерки ще спомогнат за опазване на

околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Coagadex

Активното вещество е човешки коагулационен фактор X. Един флакон съдържа номинално

250 IU или 500 IU човешки коагулационен фактор X.

Другите съставки са: лимонена киселина, динатриев фосфат дихидрат, натриев хлорид, натриев

хидроксид, натриев хидроксид и захароза. (вижте точка 2 за повече информация относно

съставките).

Разтворител: вода за инжекции.

Как изглежда Coagadex и какво съдържа опаковката

Coagadex е бял или белезникав прах и се опакова в количества 250 IU и 500 IU. След като е

приготвен, разтворът е безцветен, бистър или перлено-подобен (млечен). Преди инжектиране

разгледайте разтвора. Ако разтворът е мътен или има някакви частици, не го използвайте.

Предоставя се и приспособление за смесване Mix2Vial™.

Съдържание на опаковката от 250 IU

1 флакон 250 IU прах

1 флакон 2,5 ml вода за инжекции

1 приспособление за смесване (Mix2Vial)

Съдържание на опаковката от 500 IU

1 флакон 500 IU прах

1 флакон 5 ml вода за инжекции

1 приспособление за смесване (Mix2Vial)

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

BPL Bioproducts Laboratory GmbH

Dornhofstraße 34, 63263 Neu-Isenburg

Германия

Производител

PNR Pharma Services Limited, Skybridge House, Corballis Road North, Dublin Airport, Swords, Co.

Dublin, K67 P6K2, Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Bio Products Laboratory Ltd

Tél/Tel: + 44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Royaume-Uni/Verenigd

Koninkrijk/Großbritannien)

Lietuva

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Jungtinė Karalystė)

България

Bio Products Laboratory Ltd

Teл.: + 44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Обединено кралство)

Luxembourg/Luxemburg

Bio Products Laboratory Ltd

Tél/Tel: + 44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Royaume-Uni/Verenigd

Koninkrijk/Großbritannien)

Česká republika

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Velká Británie)

Magyarország

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Egyesült Királyság)

Danmark

Bio Products Laboratory Ltd

Tfl: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Storbritannien)

Malta

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Ir Renju Unit)

Deutschland

BPL Bioproducts Laboratory GmbH

Tel: +49 (0) 2408 146 0245

e-mail: bpl@medwiss-extern.de

Deutschland

Nederland

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Verenigd Koninkrijk)

Eesti

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Ühendkuningriik)

Norge

Bio Products Laboratory Ltd

Tlf: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Storbritannia)

Ελλάδα

Bio Products Laboratory Ltd

Τηλ: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Ηνωμένο Βασίλειο)

Österreich

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Großbritannien)

España

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Reino Unido)

Polska

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Wielka Brytania)

France

Bio Products Laboratory Ltd

Tél: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Royaume-Uni)

Portugal

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Reino Unido)

Hrvatska

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

România

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Marea Britanie)

Ireland

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(United Kingdom)

Slovenija

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Združeno kraljestvo)

Ísland

Bio Products Laboratory Ltd

Sími: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Bretland)

Slovenská republika

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Spojené kráľovstvo)

Italia

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Regno Unito)

Suomi/Finland

Bio Products Laboratory Ltd

Puh/Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Iso-Britannia)

Κύπρος

Bio Products Laboratory Ltd

Τηλ: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Ηνωμένο Βασίλειο)

Sverige

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Storbritannien)

Latvija

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

(Lielbritānija)

United Kingdom

Bio Products Laboratory Ltd

Tel: +44 (0) 20 8957 2255

e-mail: medinfo@bpl.co.uk

United Kingdom

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата

http://www.ema.europa.eu

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Coagadex 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Coagadex 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Coagadex 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 250 IU човешки коагулационен фактор X (human coagulation factor

Coagadex

съдържа

приблизително

100 IU/ml

човешки

фактор X

на

кръвосъсирване

след

реконституиране с 2,5 ml стерилизирана вода за инжекции.

Coagadex 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 500 IU човешки коагулационен фактор X (human coagulation factor

Coagadex

съдържа

приблизително

100 IU/ml

човешки

фактор X

на

кръвосъсирване

след

реконституиране с 5 ml стерилна вода за инжекции.

Произведен от плазма на човешки донори.

Помощни вещества с известно действие

Coagadex съдържа до 0,4 mmol/ml (9,2 mg/ml) натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Флакон с прах, съдържащ бял или почти бял прах.

Флакон с разтворител, съдържащ бистра безцветна течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Coagadex е показан за лечение и профилактика на епизоди на кървене и за периоперативно лечение при

пациенти с наследствен дефицит на фактор X.

Coagadex е показан при всички възрастови групи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да започнe под наблюдението на лекар с опит в лечението на редки нарушения на

кръвосъсирването.

Дозировка

Дозата и продължителността на лечение зависят от тежестта на дефицит на фактор X (т.e. изходното

ниво на фактор X на пациента), от мястото и обхвата на кървене и клиничното състояние на пациента.

Внимателният контрол на заместителната терапия е особено важен при случаи на голяма операция или

животозастрашаващи епизоди на кървене.

Да не се прилага повече от 60 IU/kg дневно за всяка възрастова група.

При възрастни и юноши на възраст най-малко 12 години очакваното пиково повишение на нивото на

фактор X

in vivo

, изразено като IU/dl (или % от нормалното), може да се изчисли по следната формула:

Доза (IU) = телесно тегло (kg) x желаното повишение на фактор X (IU/dl или % от нормалното)

x 0,5

ИЛИ

Повишение на нивото на фактор X (IU/dl или % от нормалното) = [обща доза (IU)/телесно тегло

(kg)] x 2

Въз основа на следните примери се приема, че изходното ниво на фактор X на пациента е <1 IU/dl:

Доза 2000 IU Coagadex, приложена на пациент с тегло 70 kg следва да се очаква да доведе до

пиково повишение на фактор X след инфузията равен на 2000 x {[2 IU/dl]/[IU/kg]}/[70 kg] =

57 IU/dl (т.e. 57% от нормалното)

Пиково ниво на фактор X съответстващ на 90% от нормалното е необходима при пациент с тегло

70 kg. При тази ситуация подходящата доза би била:

70 kg x 90 IU/dl/{[2,0 IU/dl]/[IU/kg]} =3150 IU.

Дозата и честотата на прилагане трябва да се базират на индивидуалния клиничен отговор.

Пациентите може да се различават по фармакокинетичните им (напр. полуживот,

in vivo

възстановяване) и клинични отговори към Coagadex. Макар че дозата може да бъде определена с

помощта на горните изчисления, когато е възможно, следва да се правят лабораторни изследвания,

като серия от анализи на фактор X, на базата на който да се правят корекциите на дозата.

Контрол на епизоди на кървене

Възрастни и юноши на възраст 12 или повече години за лечение на епизоди на кървене: 25 IU/kg

Coagadex трябва да се инжектират при първите прояви на кървене или непосредствено преди

очакваното начало на менструално кървене. Повтаряйте през интервали от 24 часа, докато кървенето

спре. Всяко отделно кървене трябва да бъде преценено според неговата тежест.

За вторична профилактика на повторно кървене или краткосрочна профилактика преди очаквана

физическа активност или посещение при зъболекар: трябва да се инжектират 25 IU/kg Coagadex и да

се повтаря според необходимостта.

Рутинна профилактика на епизоди на кървене

Поради различията при отделните пациенти и между пациентите препоръчително е на интервали да се

наблюдават най-ниските нива на фактор Х в кръвта, особено през първите седмици от терапията или

след промяна на дозата. Дозовата схема трябва да бъде коригирана спрямо клиничния отговор и най-

ниските нива на фактор Х от най-малко 5 IU/dl.

Има ограничени данни за употребата на Coagadex през дълги периоди на профилактика при възрастни.

Липсват данни за рутинната профилактика при педиатрични пациенти на възраст >12 до <18 години.

Като начална доза за профилактика при пациенти на възраст >12 години се предлага 25 IU/kg два пъти

седмично, като дозовите нива и дозовите интервали трябва да се коригират според клиничните

показания. В зависимост от индивидуалния клиничен отговор може да са подходящи по-дълги

интервали, напр. веднъж седмично (вж. точка 5.1).

Периоперативно лечение (възрастни и юноши на възраст най-малко 12 години)

Преди операция

:

изчислете дозата Coagadex за повишаване на нивото на плазмения фактор X до 70-

90 IU/dl. Внимателният контрол на дозата и продължителността на лечението е особено важен при

голяма операция.

Необходима доза (IU) = телесно тегло (kg) x желаното повишение на фактор X (IU/dl) x 0,5

Желаното повишение на фактор X е разликата между плазменото ниво на фактор Х на пациента и

желаното ниво, като се базира на наблюдаваното възстановяване 2 IU/dl на IU/kg.

Пример: за да се повиши плазменото ниво на фактор X от 15 IU/dl на 90 IU/dl при пациент с тегло 70 kg,

подходящата доза е:

70 x (90-15) x 0,5 = 2 625 IU.

След операция: дозата, която е необходима за поддържане на плазмените нива на фактор X минимум

50 IU/dl, докато при пациента вече няма риск от кървене в резултат на операцията.

Препоръчително е да се измерват плазмените нива на фактор X след инфузия при всеки пациент

преди и след операцията, за да се гарантира постигането и поддържането на хемостатични нива.

Старческа възраст

Не се налага корекция на дозата.

Бъбречно увреждане

Не се налага корекция на дозата.

Чернодробно увреждане

Не се налага корекция на дозата.

Педиатрична популация

За контрол на кървенето при необходимост при деца на възраст под 12 години

: 30 IU/kg Coagadex

трябва да се инжектират при първите прояви на кървене. Повтаряйте през интервали от 24 часа, докато

кървенето спре. Всяко отделно кървене трябва да бъде преценено според неговата тежест.

За вторична профилактика на повторно кървене или краткосрочна профилактика преди очаквана

физическа активност или посещение при зъболекар: трябва да се инжектират 30 IU/kg Coagadex и да

се повтаря според необходимостта.

За рутинна профилактика на епизоди на кървене при деца на възраст под 12 години

: 40 IU/kg два

пъти седмично. Поради различията при отделните пациенти и между пациентите препоръчително е на

интервали да се наблюдават най-ниските нива на фактор Х в кръвта, особено през първите седмици от

терапията или след промяна на дозата. Дозовата схема трябва да бъде коригирана спрямо клиничния

отговор и най-ниските нива на фактор Х от най-малко 5 IU/dl. Някои пациенти могат да достигнат

желаните най-ниски нива на FX при профилактична терапия веднъж седмично (вж. точка 5.1).

За периоперативно лечение при деца на възраст под 12 години

: Преди операция

:

изчислете дозата

Coagadex за повишаване на нивото на плазмения фактор X до 70-90 IU/dl. Внимателният контрол на

дозата и продължителността на лечението са особено важни при голяма операция.

Очакваното пиково повишение на нивото на фактор X

in vivo

, изразено като IU/dl (или % от

нормалното), може да се изчисли по следната формула:

Доза (IU) = телесно тегло (kg) x желаното повишение на фактор X (IU/dl или % от нормалното)

x 0,6

ИЛИ

Повишение на нивото на фактор X (IU/dl или % от нормалното) = [обща доза (IU)/телесно

тегло (kg)] x 1,7

След операция: дозата, която е необходима за поддържане на плазмените нива на фактор X минимум

50 IU/dl, докато при пациента вече няма риск от кървене в резултат на операцията.

Препоръчително е да се измерват плазмените нива на фактор X след инфузия при всеки пациент

преди и след операцията, за да се гарантира постигането и поддържането на хемостатични нива.

Начин на приложение

За интравенозно приложение.

След реконституиране продуктът трябва да се приложи интравенозно при препоръчителна скорост на

въвеждане 10 ml/min, но не повече от 20 ml/min.

За лечение при домашни условия, пациентът трябва да премине подходящо обучение и да се

преглежда редовно.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер

на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Свръхчувствителност

Възможни са реакции на свръхчувствителност от алергичен тип, включително анафилаксия. Coagadex

съдържа следи от човешки протеини, различни от фактор X. Пациентите трябва да бъдат

информирани за ранните признаци на реакции на свръхчувствителност, включително ангиоедем,

възпаление на мястото на инфузията (напр. парене, смъдене, еритем), втрисане, кашлица, замаяност,

висока температура, зачервяване, генерализирана уртикария, главоболие, уртики, хипотония,

летаргия, мускулно-скелетни болки, гадене, сърбеж, обрив, безпокойство, тахикардия, стягане в

гърдите, мравучкане, повръщане, хрипове. Ако се появят някои от тези симптоми, пациентите трябва

да бъдат информирани, че трябва да прекратят незабавно употребата на продукта и да се свържат със

своя лекар. В случай на шок трябва да се спазват актуалните медицински стандарти за лечение на

шок.

Инхибитори

Образуването на неутрализиращи антитела (инхибитори) спрямо фактор X е възможно усложнение при

лечението на хора с дефицит на фактор X.

Като цяло, всички пациенти, лекувани с човешки коагулационен фактор X, трябва да бъдат внимателно

наблюдавани за развитие на инхибитори чрез подходящо клинично наблюдение и лабораторни

изследвания. Ако не са постигнати очакваните нива на активност на фактор X, или ако кървенето не се

контролира с очакваната доза, направете анализ за измерване на концентрацията на инхибиторите на

фактор X.

Инхибитори на фактор Xa

Има вероятност действието на Coagadex да се неутрализира от директни или индиректни инхибитори

на фактор Ха. Тези противотромботични средства не трябва да се използват при пациенти с дефицит

на фактор X. Coagadex не трябва да се използва като антидот на ефектите на директни перорални

антикоагуланти (direct oral anti-coagulants, DOAC) при пациенти, които нямат дефицит на фактор X.

Преносими агенти

Стандартните мерки за предотвратяване на инфекции в резултат на употребата на лекарствени

продукти, получени от човешка кръв или плазма, включват подбор на донорите, скрининг на отделните

дарения и плазмените пулове за специфични маркери за инфекция и включването на ефективни

производствени етапи за инактивиране/отстраняване на вируси. Въпреки това, когато се прилагат

лекарствени продукти, приготвени от човешка кръв или плазма, възможността за предаване на

инфекциозни причинители не може да бъде напълно изключена. Това важи и за неизвестни или

новопоявили се вируси и други патогени.

Предприетите мерки се смятат за ефективни спрямо обвити вируси като HIV, HBV и HCV, както и

срещу вируси без обвивка HAV и парвовирус B19.

Ваксинирането срещу хепатит А и В може да бъде основателно при пациенти, които редовно или често

получават продукти, съдържащи фактор Х, получени от кръвна плазма.

Съдържание на натрий

Coagadex съдържа до 9,2 mg натрий на ml реконституиран разтвор, еквивалентен на 0,0046% от

препоръчителния максимален дневен прием 2 g натрий на СЗО.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Действието на Coagadex е вероятно да се неутрализира от директни или индиректни инхибитори на

фактор Ха (вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Тъй като наследственият дефицит на фактор X се среща рядко, липсва опит по отношение на

използването на Coagadex при бременност и кърмене. Поради това Coagadex трябва да се използва при

бременност само ако е категорично показано.

Кърмене

Тъй като наследственият дефицит на фактор X се среща рядко, липсва опит по отношение на

използването на Coagadex при бременност и кърмене. Поради това Coagadex трябва да се използва

при кърмене само ако е категорично показано.

Фертилитет

Репродуктивни проучвания при животни с Coagadex не са провеждани.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Coagadex не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Нежеланите лекарствени реакции (НЛР), които се появяват с най-висока честота са зачервяване и

болка на мястото на инфузията, умора и болки в гърба.

Свръхчувствителност или алергични реакции (които могат да включват ангиоедем, парене и смъдене

на мястото на инфузията, втрисане, зачервяване, генерализирана уртикария, главоболие, уртикария,

хипотония, летаргия, гадене, безпокойство, тахикардия, стягане в гърдите, мравучкане, повръщане,

хрипове) рядко са наблюдавани при лечение на друга форма на хемофилия и в някои случаи могат да

прогресират до тежка анафилаксия (включително шок). Реакции на свръхчувствителност, алергични

реакции и анафилаксия не са съобщавани при клинични изпитвания с Coagadex.

Прочетете целия документ

EMA/642267/2018

EMEA/H/C/003855

Coagadex (човешки коагулационен фактор X)

Общ преглед на Coagadex и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Coagadex и за какво се използва?

Coagadex е лекарство, което се използва за лечение и превенция на кървене (включително по

време на и след операция) при пациенти с наследствен дефицит на фактор Х. Дефицитът на

фактор Х е нарушение на кръвосъсирването, предизвикано от липсата на фактор Х — протеин,

който е нужен за нормалното съсирване на кръвта.

Дефицитът на фактор X се счита за рядко заболяване и Coagadex е определен като „лекарство

сирак“ (лекарство, използвано при редки заболявания) на 14 септември 2007 г. Допълнителна

информация за „лекарства сираци“ можете да намерите тук:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation

Coagadex съдържа активното вещество човешки коагулационен фактор Х.

Как се използва Coagadex?

Coagadex се прилага чрез инжекция във вената. Дозата и честотата на инжекциите зависи от

тежестта на дефицит на фактора Х при пациента, степента и локализацията на кръвоизлива,

както и общото състояние и телесното тегло на пациента.

Coagadex се отпуска по лекарско предписание и лечението следва да се прилага само под

наблюдението на лекар с опит в лечението на редки нарушения на кръвосъсирването. Пациентите

могат сами да си поставят инжекциите Coagadex вкъщи след като бъдат обучени по подходящ

начин. За повече информация относно употребата на Coagadex вижте листовката или се свържете

с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Coagadex?

Пациентите с наследствен дефицит на фактор Х нямат един протеин, необходим за образуването

на кръвен съсирек, който спира кървенето от раните. При тези пациенти кръвните съсиреци не се

образуват правилно и това води до кървене, което не спира лесно, и до лошо заздравяване на

раните. Активното вещество в Coagadex е човешки фактор Х, изолиран от плазма на човешки

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

донори. Заменяйки липсващия фактор Х, Coagadex способства за съсирването на кръвта и

предоставя временен контрол върху кървенето.

Какви ползи от Coagadex са установени в проучванията?

Coagadex е проучен в едно основно проучване, включващо 16 пациенти с наследствен дефицит

на фактор Х на възраст от 12 до 58 години. Пациентите са получавали Coagadex за лечение на

всяко спонтанно кървене по време на терапевтичния период или за превенция на кървене по

време на хирургични интервенции. Основната мярка за ефективност се основава на оценката на

лекаря и на пациента за това колко добре действа лечението за превенция и лечението на

епизодите на кървене.

За лечението на кървене са описани и оценени 187 епизода, а лечението с Coagadex е оценено

като „отлично“ или „добро“ в 98,4% от епизодите на кървене. По отношение на 3 малки

хирургични интервенции, които се случват по време на проучването, Coagadex е оценен като

отличен за превенция на кървенето.

В проучване с 9 деца на възраст под 12 години (4 от които под 4-годишна възраст) рутинно

профилактично лечение с Coagadex за 6 месеца е оценено като отлично за редуциране или

предотвратяване на епизодите на кървене. В проучването е съобщено за общо 10 епизода на

кървене, от които 4 са били лекувани с Coagadex. Единична инфузия с Coagadex е била

достатъчна за контролиране на всяко лекувано събитие на кървене.

Какви са рисковете, свързани с Coagadex?

Най-честите нежелани реакции при Coagadex (които е възможно да засегнат не повече от 1 на 10

души) са болка или зачервяване в мястото на инжектиране, отпадналост (умора) и болки в гърба.

Реакции на свръхчувствителност (алергични) могат да настъпят рядко при пациенти, лекувани за

нарушения, свързани с кървене (при до 1 пациент на 1000), и в някои случаи могат да са тежки.

Такива реакции не са докладвани по време на клинични изпитвания с Coagadex.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Coagadex вижте

листовката.

Защо Coagadex е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Coagadex са по-големи

от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията взема предвид

липсата на специфични терапии за дефицит на фактор Х и заключава, че Coagadex е ефективен

за лечение и превенция на кървене при пациенти с това заболяване. За нежеланите реакции към

Coagadex е определено, че могат да бъдат овладяни и са с лек или умерен интензитет. Предвид

изключителната рядкост на заболяването обаче базата данни за безопасността е малка, поради

което по време на клиничните изпитвания не се очаква да се регистрират редки събития.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Coagadex?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Coagadex, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Coagadex (човешки коагулационен фактор X)

EMA/642267/2018

Страница 2/3

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Coagadex непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Coagadex, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Coagadex:

Coagadex получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 16 март 2016 г.

Допълнителна информация за Coagadex можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Дата на последно актуализиране на текста: 08-2018.

Coagadex (човешки коагулационен фактор X)

EMA/642267/2018

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация