Coagadex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Човешкия фактор за съсирването на х

Предлага се от:

BPL Bioproducts Laboratory GmbH

АТС код:

B02BD13

INN (Международно Name):

human coagulation factor X

Терапевтична група:

Vitamin K and other hemostatics, Antihemorrhagics, coagulation factor X

Терапевтична област:

Фактор X недостатъчност

Терапевтични показания:

Coagadex е показан за лечение и профилактика на епизоди на кървене и за периоперативно лечение при пациенти с дефицит на наследствен фактор Х. Coagadex се посочва във всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-03-16

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
COAGADEX 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
COAGADEX 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
човешки коагулационен фактор X/human
coagulation factor X
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Coagadex и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Coagadex
3.
Как да използвате Coagadex
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Coagadex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COAGADEX И ЗА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Coagadex 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Coagadex 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Coagadex 250 IU
прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
човешки коагулационен фактор X (human
coagulation factor
X).
Coagadex
съдържа
приблизително
100 IU/ml
човешки
фактор X
на
кръвосъсирване
след
реконституиране с 2,5 ml стерилизирана
вода за инжекции.
Coagadex 500 IU
прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
човешки коагулационен фактор X (human
coagulation factor
X).
Coagadex
съдържа
приблизително
100 IU/ml
човешки
фактор X
на
кръвосъсирване
след
реконституиране с 5 ml стерилна вода за
инжекции.
Произведен от плазма на човешки
донори.
Помощни вещества с известно действие
Coagadex съдържа до 0,4 mmol/ml (9,2 mg/ml) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Флакон с прах, съдържащ бял или почти
бял прах.
Флакон с разтворител, съдържащ бистра
безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Coagadex е 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-01-2023
Листовка Листовка чешки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-01-2023
Листовка Листовка датски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-01-2023
Листовка Листовка немски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-01-2023
Листовка Листовка естонски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-01-2023
Листовка Листовка гръцки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-01-2023
Листовка Листовка английски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-11-2018
Листовка Листовка френски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-01-2023
Листовка Листовка италиански 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-11-2018
Листовка Листовка латвийски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-11-2018
Листовка Листовка литовски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-01-2023
Листовка Листовка унгарски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-01-2023
Листовка Листовка малтийски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-11-2018
Листовка Листовка полски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-01-2023
Листовка Листовка португалски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-11-2018
Листовка Листовка румънски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-01-2023
Листовка Листовка словашки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-01-2023
Листовка Листовка словенски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-11-2018
Листовка Листовка фински 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-01-2023
Листовка Листовка шведски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-01-2023
Листовка Листовка норвежки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-01-2023
Листовка Листовка исландски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-01-2023
Листовка Листовка хърватски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-11-2018

Преглед на историята на документите