Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

валсартан и диуретици

Предлага се от:

KRKA, d.d. Novo Mesto

АТС код:

C09DA3

INN (Международно Name):

valsartan and diuretics

дозиране:

320 mg/12,5 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Co-Valsacor, 320 mg/12.5 mg film - coated tablets x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100; x 280; 56 x 1; 98 x 1; 280 x 1,

Дата Оторизация:

2015-10-01

Преглед на историята на документите