Co-Sartoval 160 mg/25 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

валсартан и диуретици

Предлага се от:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

АТС код:

C09DA3

INN (Международно Name):

valsartan and diuretics

дозиране:

160 mg/25 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Co-Sartoval, 160mg/25mg film - coated tablets x 1 x 10 x 14 x 15 x 20 x 28 x 30 x 50 x 56 x 60 x 90 x 98 x100 x 280

Дата Оторизация:

2015-06-05

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите