Clopidogrel Vale Pharmaceuticals 75 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Vale Pharmaceuticals Ltd.,

АТС код:

B01AC4

дозиране:

75 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Clopidogrel Vale Pharmaceuticals, 75 mg film coated tablets, blisters x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 98; x 112; bottles x 50; x 60; x 84; x 90; x 100; x 500

Дата Оторизация:

2015-11-03

Сигнали за търсене, свързани с този продукт