Clopidogrel TAD

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

Tad Pharma GmbH

АТС код:

B01AC06

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Clopidogrel is indicated in adults for the prevention of atherothrombotic events in: , Patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-23

Листовка

                32
B. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL TAD 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (clopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Clopidogrel TAD и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel TAD
3.
Как да приемате Clopidogrel TAD
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel TAD
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL TAD И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel TAD съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel TAD 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел_ (clopidogrel)_ (като
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розови, кръгли и леко изпъкнали
филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в комбинация с АСК при
медикаментозно лекувани пациенти,
подходящи за тромболитична терапия.
_При пациенти 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-07-2022
Листовка Листовка чешки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-07-2022
Листовка Листовка датски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-07-2022
Листовка Листовка немски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-07-2022
Листовка Листовка естонски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-07-2022
Листовка Листовка гръцки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-07-2022
Листовка Листовка английски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-09-2017
Листовка Листовка френски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-07-2022
Листовка Листовка италиански 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-09-2017
Листовка Листовка латвийски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-09-2017
Листовка Листовка литовски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-07-2022
Листовка Листовка унгарски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-07-2022
Листовка Листовка малтийски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-09-2017
Листовка Листовка полски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-07-2022
Листовка Листовка португалски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-09-2017
Листовка Листовка румънски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-07-2022
Листовка Листовка словашки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-07-2022
Листовка Листовка словенски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-09-2017
Листовка Листовка фински 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-07-2022
Листовка Листовка шведски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-07-2022
Листовка Листовка норвежки 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-07-2022
Листовка Листовка исландски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-07-2022
Листовка Листовка хърватски 08-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите