Clopidogrel Qualimed

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

Qualimed

АТС код:

B01AC06

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-09-23

Листовка

                B. ЛИСТОВКА
24
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL QUALIMED 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Clopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Clopidogrel Qualimed и за
какво се използва
2.
Преди да приемете Clopidogrel Qualimed
3.
Как да приемате Clopidogrel Qualimed
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel Qualimed
6.
Допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL QUALIMED И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel Qualimed, принадлежи към групата
лекарства, наречени антитромбоцитни
лекарствени продукти. Тромбоцитите са
много мал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Qualimed 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като хидрохлорид).
Помощни вещества:
Всяка филмирана таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розова, кръгла и леко изпъкнала
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Предпазване от атеротромботични
инциденти_
Клопидогрел е показан при :
•
Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.
За повече информация, моля вижте точка
5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
-
Възрастни и лица в старческа възраст
Клопидогрел трябва да се прилага като
единична дневна доза от 75 mg.
Ако е пропусната доза:
-
В рамките на по-малко от 12 часа след
редовно определеното време:
пациентите
трябва да п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-09-2014
Листовка Листовка чешки 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-09-2014
Листовка Листовка датски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-09-2014
Листовка Листовка немски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-09-2014
Листовка Листовка естонски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-09-2014
Листовка Листовка гръцки 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-09-2014
Листовка Листовка английски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-09-2014
Листовка Листовка френски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-09-2014
Листовка Листовка италиански 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-09-2014
Листовка Листовка латвийски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-09-2014
Листовка Листовка литовски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-09-2014
Листовка Листовка унгарски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-09-2014
Листовка Листовка малтийски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-09-2014
Листовка Листовка полски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-09-2014
Листовка Листовка португалски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-09-2014
Листовка Листовка румънски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-09-2014
Листовка Листовка словашки 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-09-2014
Листовка Листовка словенски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-09-2014
Листовка Листовка фински 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-09-2014
Листовка Листовка шведски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-09-2014
Листовка Листовка норвежки 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-09-2014
Листовка Листовка исландски 08-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите