Clopidogrel Apotex (previously Clopidogrel Mylan Pharma)

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

27-11-2020

Активна съставка:
clopidogrel (as besilate)
Предлага се от:
Apotex Europe B.V.
АТС код:
B01AC04
INN (Международно Name):
clopidogrel
Терапевтична група:
Антитромботични агенти
Терапевтична област:
Периферна Съдова Болест, Мозъчен Инсулт, Инфаркт На Миокарда
Терапевтични показания:
Предотвратяване на атеротромботични събития. Clopidogrel is indicated in: adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease;, adult patients suffering from acute coronary syndrome:, non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA);, ST-segment-elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy;, prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in atrial fibrillation;, in adult patients with atrial fibrillation who have at least one risk factor for vascular events, are not suitable for treatment with vitamin-K antagonists and who have a low bleeding risk, clopidogrel is indicated in com
Каталог на резюме:
Revision: 19
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001189
Дата Оторизация:
2009-10-16
EMEA код:
EMEA/H/C/001189

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

21-07-2013

Листовка Листовка - чешки

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

27-11-2020

Листовка Листовка - датски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

27-11-2020

Листовка Листовка - немски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

27-11-2020

Листовка Листовка - естонски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

21-07-2013

Листовка Листовка - гръцки

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

27-11-2020

Листовка Листовка - английски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

21-07-2013

Листовка Листовка - френски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

27-11-2020

Листовка Листовка - италиански

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

21-07-2013

Листовка Листовка - латвийски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

21-07-2013

Листовка Листовка - литовски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

21-07-2013

Листовка Листовка - унгарски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

21-07-2013

Листовка Листовка - малтийски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

21-07-2013

Листовка Листовка - нидерландски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

21-07-2013

Листовка Листовка - полски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

27-11-2020

Листовка Листовка - португалски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

21-07-2013

Листовка Листовка - румънски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

21-07-2013

Листовка Листовка - словашки

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

21-07-2013

Листовка Листовка - словенски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

21-07-2013

Листовка Листовка - фински

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

27-11-2020

Листовка Листовка - шведски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

27-11-2020

Листовка Листовка - норвежки

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

27-11-2020

Листовка Листовка - исландски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

27-11-2020

Листовка Листовка - хърватски

27-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

27-11-2020

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Clopidogrel Apotex 75 mg филмирани таблетки

клопидогрел (сlopidogrel)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са

същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, включително неописани в тази

листовка нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Clopidogrel Apotex и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Clopidogrel Apotex

Как да приемате Clopidogrel Apotex

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Clopidogrel Apotex

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Clopidogrel Apotex и за какво се използва

Clopidogrel

Apotex

съдържа

клопидогрел

принадлежи

към

група

лекарства,

наречени

антитромбоцитни лекарствени продукти. Тромбоцитите са много малки кръвни елементи,

които се слепват един с друг при образуването на кръвни съсиреци. Чрез предотвратяване на

това слепване тромбоцитните антиагреганти намаляват риска образуване на кръвни съсиреци

(процес наречен тромбоза).

Clopidogrel Apotex се приема от възрастни пациенти за предпазване от образуването на кръвни

съсиреци

(тромби)

уплътнените

кръвоносни

съдове

(артерии),

процес

известен

като

атеротромбоза, което води до атеротромботични инциденти (като мозъчен удар, сърдечен

пристъп, или смърт).

Предписан Ви е Clopidogrel Apotex за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и

намаляване риска от тези сериозни инциденти защото:

Вие имате състояние на уплътняване на артериите (известно също като атерoсклероза), и

Вие имате предхождащ сърдечен пристъп, мозъчен удар, или имате състояние известно

като периферно артериално заболяване, или

Вие сте имали тежка гръдна болка, състояние известно като “нестабилна стенокардия” или

“миокарден инфаркт” (сърдечен удар). За лечение на това състояние Вашият лекар може да

постави стент в блокираната или стеснената артерия за да възстанови ефективния кръвен

поток. Може да Ви бъде предписана и ацетилсалицилова киселина (вещество, съдържащо

се в много лекарства ползвани като обезболяващи и понижаващи температурата, както и

предотвратяващи съсирването на кръвта) от Вашия лекар.

Вие имате неравномерна сърдечна дейност, състояние, наречено „предсърдно мъждене”, и

не можете да приемате лекарства, известни като „перорални антикоагуланти” (антагонисти

на витамин К), които предотвратяват образуването и нарастването

на кръвни съсиреци.

Трябва да знаете, че пероралните антикоагуланти са по-ефикасни от ацетилсалициловата

киселина

или

комбинираната

употреба

на

Clopidogrel

Apotex

плюс

ацетилсалицилова

киселина при това състояние. Вашият лекар трябва да Ви предпише Clopidogrel Apotex

плюс ацетилсалицилова киселина, ако не можете да приемате “перорални антикоагуланти”

и за Вас няма риск от масивно кървене.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Clopidogrel Apotex

Не приемайте Clopidogrel Apotex:

Ако

сте

алергични

(свръхчувствителни)

към

клопидогрел

или

към

някоя

от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

Ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например

стомашна язва или кървене в мозъка.

Ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

Ако смятате, че някои от тези се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се

с Вашия лекар преди да приемете Clopidogrel Apotex

Предупреждения и предпазни мерки

Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят за Вас, трябва веднага да уведомите

Вашия лекар преди да започнете употребата на Clopidogrel Apotex:

ако сте изложени на риск от кървене като

заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва)

нарушение на кръвта, което предразполага към вътрешни кръвоизливи (кървене в

тъканите, органите или ставите на тялото Ви).

скорошна тежка травма

скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична).

предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през следващите

седем дни.

ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен инсулт), възникнал през последните 7

дни

ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.

ако сте имали алергия или реакция към някое от лекарствата, използвани за лечение на

Вашето заболяване.

Докато приемате Clopidogrel Apotex:

Tрябва

да

информирате

Вашия

лекар,

ако

планирате

хирургична

интервенция

(включително стоматологична).

Tрябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете състояние (известно

още като тромботична тромбоцитопенична пурпура или ТТП), което включва повишена

температура и синини по кожата, които могат да се проявят като малки червени точки, със

или без необяснима прекомерна уморяемост, объркване, пожълтяване на кожата или очите

(жълтеница) (вж точка 4“Възможни нежелани реакции”).

Aко се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време за да

спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява

образуването

на

кръвни

съсиреци.

При

малки

порязвания

наранявания,

като

напр.

порязване по време на бръснене, това е обикновено е без значение.

ко обачекървенето Ви

безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вж точка 4 “Възможни нежелани

реакции”).

Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца, защото няма ефект.

Други лекарства и Clopidogrel Apotex

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Clopidogrel Apotex и обратно.

Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако приемате

лекарства, които могат да повишат риска от кървене, като:

перорални

антикоагуланти,

лекарства

използвани

за

намаляване

съсирваемостта на кръвта,

нестероидно

противовъзпалително

средство,

обикновено

използано

за

лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на на мускулите и

ставите,

хепарин или друго лекарство за инжектиране, използвано за намаляване

съсирването на кръвта,

тиклопидин, друго антитромбоцитно лекарство,

селективни

инхибитори

на

обратното

захващане

на

серотонина

(включително, но не само флуоксетин или флувоксамин), лекарства, които

обикновено се използват за лечение на депресия,

рифампицин (използван за лечение на тежки инфекции)

омепразол

или

езомепразол,

лекарства,

използвани

за

лечение

на

стомашно

неразположение,

флуконазол или вориконазол, лекарства за лечение на гъбични инфекции,

ефавиренц или други антиретровирусни лекарства (използвани за лечение на ХИВ

инфекция),

карбамазепин, лекарство за лечение на някои форми на епилепсия,

моклобемид, лекарство за лечение на депресия.

репаглинид, лекарство за лечение на диабет,

паклитаксел, лекарство за лечение на рак.

опиоиди: докато се лекувате с клопидогрел, трябва да уведомите Вашия лекар преди да

Ви бъде предписан опиоид (използван за лечение на силна болка).

Ако сте преживели тежка гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт),

може да Ви бъде предписан Clopidogrel Apotex в комбинация с ацетилсалицилова киселина,

вещество,

съдържащо

се

много

лекарства

ползвани

като

обезболяващи

понижаващи

температурата. Инцидентна употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1 000 mg на

24 часа) не би представлявала проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства

трябва да се обсъди с Вашия лекар.

Clopidogrel Apotex с храна и напитки

Clopidogrel Apotex може да се приема със или без храна.

Бременност и кърмене

За предпочитане е да не се приема този лекарствен продукт по време на бременност

Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или

фармацевт,

преди

да

приемете

Clopidogrel

Apotex.

Ако

забременеете,

докато

приемате

Clopidogrel

Apotex,

веднага

се

посъветвайте

Вашия

лекар,

тъй

като

не

се

препоръчва

употребата на клопидогрел по време на бременност.

Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство.

Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да приемете това

лекарство.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро се приемали други

лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Шофиране и работа с машини

Clopidogrel Apotex е малко вероятно да засегне способността Ви за шофиране или работа с

машини.

Clopidogrel Apotex съдържа лактоза:

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (напр. лактоза), свържете

се с него, преди да приемете това лекарство.

3.

Как да приемате Clopidogrel Apotex

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната

доза,

включително

за

пациентите

със

състояние,

наречено

„предсърдно

мъждене” (неравномерна сърдечна дейност), е една таблетка от 75 mg Clopidegrel Apotex на ден,

която да се приема през устата със или без храна, и по едно и също време всеки ден.

Ако сте имали силна гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт), Вашият

лекар може да Ви даде 300 mg Clopidogrel Apotex (4 таблетки от 75 mg) веднъж в началото на

лечението. След това препоръчителната доза е една таблетка от 75 mg Clopidogrel Apotex дневно,

както е описано по-горе.

Трябва да приемате лекарствения продукт, докато Вашият лекар Ви го предписва.

Ако сте приели повече от необходимата доза Clopidogrel Apotex

Свържете с Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно отделение поради увеличен риск

от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Clopidogrel Apotex

Ако сте пропуснали да приемете доза Clopidogrel Apotex, но си спомните в рамките на

следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си, а после приемете

следващата в обичайния час.

Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто приемете следващата еднократна доза в

обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Clopidogrel Apotex

Свържете се веднага с Вашия лекар или отидете до спешното медицинско звено в най-близката

болница поради увеличен риск от кървене.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате:

висока температура, признаци на инфекция или прекалена умора. Това може да се дължи

на понижаване стойностите на някои кръвни клетки, което е рядко.

белези на чернодробни проблеми като пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница),

независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които се проявяват като

малки червени точки и/или объркване (вж. точка 2 “ Предупреждения и предпазни мерки”)

подуване в устата, или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата.

Това може да са симптоми на алергична реакция.

Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция при Clopidogrel Apotex е кървене.

Кървенето

може

да

се

прояви

като

кървене

стомаха

или

червата,

синини,

хематом,

(необичайно кървене или образуване на синини под кожата), кървене от носа, кръв в урината. В

малък брой от случаите се съобщават също и кръвоизливи в очите, главата, белия дроб или

ставите.

Ако имате продължително кървене когато приемате Clopidogrel Apotex

Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре

кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването

на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на

бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се

свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 2 “ Предупреждения и предпазни мерки“).

Други нежелани реакции включват:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

Диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

Главоболие, стомашна язва, повръщане, гадене, запек, увеличено количество на газове в

стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, усещане за изтръпване и мравучкане.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Световъртеж, увеличаване на гърдите при мъже.

Мно

го редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души):

Жълтеница; силна коремна болка със или без болка в гърба; повишена температура;

затруднено дишане; понякога продружено от кашлица; генерализирани алергични кожни

реакции, (например, общо усещане за затопляне с внезапно общо неразположение до

припадък); оток в устата; мехури по кожата; алергични реакции; възпаление на устата;

понижаване на кръвното налягане; объркване, халюцинации; болки в ставите; болки в

мускулите; промяна във вкуса или загуба на вкуса на храната.

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

Реакции на свръхчувствителност с болка в гърдите или корема, постоянни симптоми на ниска

кръвна захар.

Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на кръвта

и урината.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение

Като

съобщавате

нежелани

реакции,

можете

да

дадете

своя

принос

за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Clopidogrel Apotex

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и

блистера, след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Придържайте се към условията за съхранение, отбелязани върху картонената опаковка.

Ако Clopidogrel Apotex се доставя в PVC/PE/PVDC/алуминиеви блистери, да се съхранява под

25°C.

Ако Clopidogrel Apotex се доставя в изцяло алуминиеви блистери, не се изискват специални

условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство ако забележите някакви видими белези на нарушаване качеството

на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Clopidogrel Apotex

Активното вещество е клопидогрел. Всяка таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (като

безилат).

Другите съставки са (вижте точка 2 "Clopidogrel Apotex съдържа лактоза"):

Ядро на таблетката:

хидроксипропилцелулоза (E463), манитол (Е421), кросповидон

(тип

А),

лимонена

киселина

монохидрат,

микрокристална

целулоза,

макрогол

6000,

стеаринова киселина, талк

Обвивка

на

таблетката:

лактоза

монохидрат

(млечна

захар),

хипромелоза

(E464),

триацетин (Е1518), червен железен оксид (E172), титанов диоксид (Е171)

Как изглежда Clopidogrel Apotex и какво съдържа опаковката

Clopidogrel Apotex филмирани таблетки са розови, кръгли и двойно изпъкнали. Доставят се в

блистери от бяло PVC/PE/PVDC-алуминиево фолио или PA/ALL/PVC- алуминиево фолио в

картонени кутии, съдържащи 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 или 100 филмирани таблетки.Не всички

видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производители:

Притежател на разрешението за употреба:

Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN, Leiden

Нидерландия

Производители:

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Гърция

или

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300

Гърция

или

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

NV Apotex SA

Tél/Tel:+32 475.35.40.

Luxembourg/Luxemburg

NV Apotex SA

Tel: +32 475.35.40

България

Apotex Europe B.V.

Tel: +31 71. 52.43.100

Magyarország

Apotex Europe B.V.

Tel: +31 71. 52.43.100

Česká republika

Apotex (ČR) s.r.o.

Tel:+ 420 234.705.700

Malta

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Danmark

Apotex Europe B.V.

Tlf:

+31 71. 52.43.100

Nederland

Apotex Nederland B.V.

Tel:+31 71. 52.43.100

Deutschland

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Norge

Apotex Europe B.V.

Tlf:

+31 71. 52.43.100

Eesti

Apotex Europe B.V.

Tel: +31 71. 52.43.100

Österreich

Apotex Europe B.V.

Tel: +31 71. 52.43.100

Ελλάδα

Apotex Europe B.V.

Τηλ+31 71. 52.43.100

Polska

Apotex Polska Sp. z o.o.

Polsce

Tel:+48 22.311.20.00

España

APOTEX ESPAÑA S.L.

Tel:+34 91.486.15.65

Portugal

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

France

NV APOTEX SA

Tel:+32 475.35.40

România

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Ireland

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Slovenija

Apotex Euro

e B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Ísland

Apotex Europe B.V.

Sími:

+31 71. 52.43.100

Slovenská republika

Apotex Europe B.V.

Tel: +31 71. 52.43.100

Italia

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Suomi/Finland

Apotex Europe B.V.

Puh/Tel:

+31 71. 52.43.100

Κύπρος

Apotex Europe B.V.

Τηλ+31 71. 52.43.100

Sverige

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Latvija

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

United Kingdom

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Lietuva

Apotex Europe B.V.

Tel:

+31 71. 52.43.100

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ /ГГГГ}

.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Clopidogrel Apotex 75 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (

clopidogrel

) (като безилат).

Помощни вещества с известно действие:

Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Розови, кръгли, двойно изпъкнали филмирани таблетки .

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Вторично

nредпазване от атеротромботични инциденти

Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт (от няколко дни до 35 дни),

исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или установено периферно артериално

заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен синдром:

Остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или

миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент

след

перкутанна

коронарна

интервенция,

комбинация

ацетилсалицилова

киселина (АСК).

Остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента, в комбинация с АСК при

медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

Предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти при предсърдно мъждене

При възрастни пациенти с предсърдно мъждене, които имат поне един рисков фактор за

съдови инциденти, които не са подходящи за лечение с антагонист на витамин К (VKA) и

които

имат

нисък

риск

за

кървене,

клопидогрел

показан

комбинация

АСК

за

предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти, включително инсулт.

За допълнителна информация вижте точка 5.1.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и хора в старческа възраст

Клопидогрел трябва да се прилага като единична дневна доза от 75 mg.

При пациенти с остър коронарен синдром:

Остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или

миокарден

инфаркт

без

Q-зъбец):

лечението

клопидогрел

трябва

да

започне

натоварваща

доза

от

след

което

продължава

със

веднъж

дневно

ацетилсалицилова киселина (AСК) 75 mg-325 mg дневно). Тъй като по- високите дози на

АСК се свързват с повишен риск от кървене, се препоръчва дозата на АСК да не

превишава

Оптималната

продължителност

на

лечението

не

официално

установена.

Данните

от

клинични

проучвания

са

подкрепа

на

употребата

на

клопидогрел до 12 месеца, като максимален ефект се наблюдава на 3-ия месец (вж. точка

5.1).

Остър

миокарден

инфаркт

елевация

на

ST-сегмента:

клопидогрел

трябва

да

бъде

прилаган като еднократна дневна доза от 75 mg като се започва с 300 mg натоварваща

доза в комбинация с АСК и с/без тромболитици. За пациенти на възраст над 75 години

клопидогрел трябва да се започне без натоварваща доза. Комбинирано лечение трябва да

се започне възможно най-рано след началото на симптомите и да бъде продължено поне

за четири седмици. Ползата от комбинирането на клопидогрел с АСК за повече от четири

седмици не е била проучвана при това показание (вж. точка 5.1).

При пациенти с предсърдно мъждене, клопидогрел трябва да се прилага като еднократна

дневна доза от 75 mg. АСК (75-100 mg дневно) трябва да се започне и да продължи в

комбинация с клопидогрел (вж. точка 5.1)

Ако е пропусната доза:

В рамките на по-малко от 12 часа след редовно определеното време: пациентите

трябва да приемат дозата незабавно и после да приемат следващата доза в редовно

определеното време.

При повече от 12 часа: пациентите трябва да приемат следващата доза в редовно

определеното време и не трябва да удвояват дозата.

Педиатрична популация

Клопидогрел не трябва да се прилага при деца поради съображения относно

ефикасността (вж. точка 5.1).

Бъбречно увреждане

Терапевтичният опит е ограничен при пациенти с бъбречно увреждане (вж точка 4.4)

Чернодробно увреждане

Терапевтичния опит е ограничен при пацинети с умерено изразено чернодробно

заболяване, при които може да има хеморaгична диатеза (вж точка 4.4).

Начин на приложение

За перорално приложение.

Може да се прилага със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 2 или точка 6.1.

Тежко чернодробно увреждане.

Активно патологично кървене като пептична язва или интракраниална хеморагия.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Кървене и хематологични нарушения

Поради риск от кървене и хематологични нежелани лекарствени реакции, веднага трябва да се

вземе предвид определянето на кръвната картина и/или други подходящи изследвания, в случай

на поява на клинични симптоми, насочващи към кървене по време на лечението (вж. точка 4.8).

Подобно на други антитромботични средства, клопидогрел трябва да се прилага с внимание при

пациенти,

които

може

да

са

изложени

на

опасност

от

усилено

кървене

поради

травма,

хирургична интервенция или други патологични състояния и при пациенти лекувани с AСК,

хепарин, глюкопротеин IIb/IIIa инхибитори или нестероидни противовъзпалителни лекарства

(НСПВЛ),

включително

COX-2

инхибитори,

или

селективни

инхибитори

на

обратното

захващане на серотонина (SSRIs), или силни индуктори на

CYP2C19

или други лекарствени

продукти, свързани с риск от кървене, като пентоксифилин (вж. точка 4.5). Пациентите трябва да

бъдат

внимателно

наблюдавани

за

признаци

на

кървене,

включително

окултно

кървене,

особено през първите седмици на лечението и/или след инвазивни кардиологични процедури

или хирургия. Едновременното приложение на клопидогрел с перорални антикоагуланти не се

препоръчва, тъй като може да увеличи интензивността на кървене (вж. точка 4.5).

Ако пациентът подлежи на планова операция и антиагрегантният ефект е временно нежелан,

клопидогрел трябва да се спре 7 дни преди хирургичната интервенция. Пациентите трябва да

информират лекарите и зъболекарите, че приемат клопидогрел преди насрочване на хирургична

манипулация и преди приемането на нов лекарствен продукт. Клопидогрел удължава времето на

кървене и трябва да се прилага с внимание при пациенти, които имат нарушения, със склонност

към кървене (специално стомашно-чревни и вътреочни).

Пациентите

трябва

да

бъдат

уведомени,

че

времето

за

спиране

на

кървенето

по-

продължително от обичайното при лечение с клопидогрел (самостоятелно или в комбинация с

AСК), а те от своя страна трябва да информират своя лекар за всяко необичайно кървене

(локализация или продължителност).

Тромботична тробоцитопенична пурпура (ТТП)

Случаи на тромботична тромбоцитопенична пурпура (TTП) са докладвани много рядко след

употреба на клопидогрел, понякога и след краткотрайно лечение. Тя се характеризира с

тромбоцитопения и микроангиопатична хемолитична анемия, придружена с неврологични

изменения, бъбречна дисфунция или фебрилитет. ТТП е състояние, изискващо бързо лечение,

включително плазмафереза.

Придобита хемофилия

Има съобщения за придобита хемофилия след употреба на клопидогрел. В случаи на потвърдено

изолирано удължаване на активираното парциално тромбопластиново време (aPTT) със или без

кървене, трябва да се има предвид придобита хемофилия. Пациентите с потвърдена диагноза

придобита хемофилия трябва да се наблюдават и лекуват от специалист и приложението на

клопидогрел трябва да се преустанови.

Неотдавнашен исхемичен инсулт

Поради липса на данни, клопидогрел не се препоръчва през първите 7 дни след остър

исхемичен инсулт.

Цитохром P450 2C19 (CYP2C19)

Фармакогенетика: При пациентите, които са слаби CYP2C19 метаболизатори, клопидогрел в

препоръчителните дози образува по-малко от активния метаболит на клопидогрел и има по-

малък ефект върху тромбоцитната функция. Съществуват тестове за идентифициране на

CYP2C19 генотипа на пациента.

Тъй като клопидогрел се метаболизира частично до своя активен метаболит от CYP2C19,

употребата на лекарствени продукти, които инхибират активността на този ензим, се очаква да

доведе до понижени лекарствени нива на активния метаболит на клопидогрел. Клиничната

значимост

на

това

взаимодействие

неизяснена.

Като

предпазна

мярка

не

трябва

да

се

използват едновременно силни или умерени CYP 2C19 инхибитори (в

ж. точка 4.5 за списък на

CYP2C19 инхибитори, вж

. също точка 5.2).

Употребата на лекарствени продукти, които индуцират активността на CYP2C19 се очаква да

доведе до повишени нива на активния метаболит на клопидогрел и може да увеличи риска от

кървене.

Като

предпазна

мярка

трябва

да

се

избягва

съпътстващата

употреба

на

силни

индуктори на CYP2C19 (вж. точка 4.5).

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/909073/2011

EMEA/H/C/1189

Резюме на EPAR за обществено ползване

Clopidogrel Apotex

clopidogrel

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Clopidogrel Apotex. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) е извършил оценка на лекарството, за да достигне становището си за издаване

на разрешение за употреба и препоръките му относно условията на употреба за Clopidogrel

Apotex.

Какво представлява Clopidogrel Apotex?

Clopidogrel Apotex е лекарство, съдържащо активното вещество клопидогрел (clopidogrel).

Предлага се под формата на таблетки (75 mg).

Clopidogzrel Apotex e „генерично лекарство”. Това означава, че Clopidogrel Apotex е подобно на

„референтното лекарство” Plavix, което вече е разрешено за употреба в Европейския съюз (ЕС).

За повече подробности относно генеричните лекарства, вижте документа тип „въпроси и

отговори” тук

За какво се използва Clopidogrel Apotex?

Clopidogrel Apotex се използва за предотвратяване на проблеми, причинени от кръвни съсиреци,

при възрастни със следните състояния:

прекаран наскоро миокарден инфаркт (сърдечен пристъп); лечение с Clopidogrel Apotex може

да се започне няколко дни след удара и до 35 дни по-късно;

прекаран наскоро исхемичен инсулт (удар, причинен от недостиг на кръвоснабдяване в част

от моз

ъка); лечение с Clopidogrel Apotex може да се започне седем дни след инсулта и до шест

месеца по-късно;

периферно артериално заболяване (проблеми с кръвотока в артериите);

Previously known as Clopidogrel Mylan Pharma.

заболяване, известно като остър коронарен синдром, като в такива случаи лекарството трябва

да се дава в комбинация с аспирин (друго лекарство, което предотвратява образуването на

кръвни съсиреци). Острият коронарен синдром включва група заболявания на сърцето, сред

които сърдечен пристъп и нестабилна стенокардия (остра гръдна болка). Възможно е на някои

от п

ациентите да е поставен стент (къса тръба, поставена в артерия, за да предотврати

затварянето й);

атриална фибрилация (неравномерни бързи свивания на горните сърдечни камери), като е

необходимо да се приема заедно с аспирин. Използва се при пациенти с поне един рисков

фактор за сърдечносъдово събитие, напр. сърдечен пристъп или удар, които не мог

ат да

приемат антагонисти на витамин К (други лекарства за предотвратяване на кръвни съсиреци)

и при които има слаб риск от кръвоизлив.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Clopidogrel Apotex?

Стандартната доза Clopidogrel Apotex е една таблетка 75 mg веднъж дневно. При остър коронарен

синдром лечението обикновено започва с натоварваща доза от четири таблетки от 75 mg. След

това се продължава със стандартната доза от 75 mg веднъж дневно в продължение на най-малко

четири седмици (при миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента) или до 12 месеца (при

нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец). При остър корон

арен синдром и

атриална фибрилация Clopidogrel Apotex се използва заедно с аспирин, чиято доза не трябва да

надвишава 100 mg.

Как действа Clopidogrel Apotex?

Активното вещество в Clopidogrel Apotex, клопидогрел, е инхибитор на тромбоцитната агрегация.

Това означава, че спомага за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. Кръвта се

съсирва благодарение на специални клетки в нея, наречени тромбоцити, които се слепват

(агрегират) една с друга. Клопидогрел спира агрегирането на тромбоцитите, като блокира

свързването на веществото аденозин дифосфат (АДФ) със специален рец

ептор по тяхната

повърхност. Това не позволява на тромбоцитите да стават „лепкави”, което намалява риска от

образуване на кръвен съсирек и помага да се предотврати друг сърдечен пристъп или удар.

Как е проучен Clopidogrel Apotex?

Тъй като Clopidogrel Apotex е генерично лекарство, направените проучвания целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Plavix. Две лекарства са

биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Clopidogrel Apotex?

Тъй като Clopidogrel Apotex е генерично лекарство и биоеквивалентно на референтното

лекарство, се приема, че ползите и рисковете при неговата употреба са същите като при

референтното лекарство.

Какви са основанията за одобряване на Clopidogrel Apotex?

CHMP заключава, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Clopidogrel Apotex е със

сравнимо качество и представлява биоеквивалент на Plavix. Поради това становището на CHMP е,

Страница 2/3

Страница 3/3

че както при Plavix, ползите от Clopidogrel Apotex са по-големи от установените рискове.

Комитетът препоръча да се издаде разрешение за употреба на Clopidogrel Apotex .

Допълнителна информация за Clopidogrel Apotex:

На 16 октомври 2009 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Clopidogrel

Mylan Pharma, валидно в Европейския съюз. На 20 януари 2010 г. името на лекарствения продукт

е променено на Clopidogrel Apotex.

Пълният текст на EPAR за Clopidogrel Apotex може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Clopidogrel Apotex прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2011.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация