Clomicalm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clomipramine hydrochloride

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QN06AA04

INN (Международно Name):

Clomipramine

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Psychoanaleptics

Терапевтични показания:

As an aid in the treatment of separation related disorders in dogs manifested by destruction and inappropriate elimination (defecation and urination) and only in combination with behavioural modification techniques.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-04-01

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
КЛОМИКАЛМ 5 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
КЛОМИКАЛМ 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
КЛОМИКАЛМ 80 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
VIRBAC
1ère Avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Кломикалм 5 mg таблеткиза кучета
Кломикалм 20 mg таблетки за кучета
Кломикалм 80 mg таблетки за кучета
Кломипрамин хидрохлорид
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТАСУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТ ИТЕ
5 mg clomipramine hydrochloride (еквивалентен на 4,5 mg
clomipramine)
20 mg clomipramine hydrochloride (еквивалентен на 17,9
mg clomipramine)
80 mg clomipramine hydrochloride (еквивалентен на 71,7
mg clomipramine)
5 mg таблетка: кафяво-сива,
овално-продълговата, делима. Черти от
двете страни.
20 mg таблетка: кафяво-сива,
овално-продълговата, делима. С
маркировка ‘C/G’ от едната
страна, ‘G/N’ от другата и черти от
двете страни.
80 mg таблетка: кафяво-сива,
овално-продълговата, делима. С
маркировка ‘I/I’ от едната
страна, без маркировка от другата и
черти от двете страни.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Като
помощно
средство
при
лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Кломикалм 5 mg таблетки за кучета
Кломикалм 20 mg таблетки за кучета
Кломикалм 80 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка Кломикалм съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Clomipramine hydrochloride
5 mg (еквивалентен на 4,5 mg clomipramine)
Clomipramine hydrochloride
20 mg (еквивалентен на 17,9 mg clomipramine)
Clomipramine hydrochloride
80 mg (еквивалентен на 71,7 mg clomipramine)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки.
5 mg таблетка: кафяво-сива,
овално-продълговата, делима. Черти от
двете страни.
20 mg таблетка: кафяво-сива,
овално-продълговата, делима. С
маркировка ‘C/G’ от едната
страна, ‘G/N’ от другата и черти от
двете страни.
80 mg таблетка: кафяво-сива,
овално-продълговата, делима. С
маркировка ‘I/I’ от едната страна,
без маркировка от другата и черти от
двете страни.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Като
помощно
средство
при
лечение
на
свързани
с
раздяла
разстройства
при
кучета,
проявяващи се с деструктивно
поведе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-10-2021
Листовка Листовка чешки 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-10-2021
Листовка Листовка датски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-10-2021
Листовка Листовка немски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-10-2021
Листовка Листовка естонски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-10-2021
Листовка Листовка гръцки 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-10-2021
Листовка Листовка английски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-07-2016
Листовка Листовка френски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-10-2021
Листовка Листовка италиански 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-07-2016
Листовка Листовка латвийски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-07-2016
Листовка Листовка литовски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-10-2021
Листовка Листовка унгарски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-10-2021
Листовка Листовка малтийски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-07-2016
Листовка Листовка полски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-10-2021
Листовка Листовка португалски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-07-2016
Листовка Листовка румънски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-10-2021
Листовка Листовка словашки 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-10-2021
Листовка Листовка словенски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-07-2016
Листовка Листовка фински 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-10-2021
Листовка Листовка шведски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-10-2021
Листовка Листовка норвежки 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-10-2021
Листовка Листовка исландски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-10-2021
Листовка Листовка хърватски 25-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите