Circadin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

мелатонин

Предлага се от:

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

АТС код:

N05CH01

INN (Международно Name):

melatonin

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Смущения при започване и поддържане на съня

Терапевтични показания:

Circadin е показан като монотерапия за краткосрочно лечение на първична инсомния, характеризираща се с лошо качество на съня при пациенти на възраст 55 или повече години.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-29

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CIRCADIN 2 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
Мелатонин (Melatonin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Circadin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Circadin
3.
Как да приемате Circadin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Circadin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CIRCADIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Circadin, мелатонин,
принадлежи към групата на
естествените хор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Circadin 2 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 2 mg мелатонин
(melatonin).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа
80 mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Бели до почти бели, кръгли, двойно
изпъкнали таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Circadin е показан за монотерапия при
краткотрайно лечение на първично
безсъние,
характеризиращо се с лошо качество на
съня при пациенти на възраст 55 или над
55 години.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза е 2 mg един път
дневно, 1-2 часа преди лягане и след
хранене. Тази
дозировка може да се продължи до
тринадесет седмици.
_Педиатрична популация _
Безопасността и ефикасността на Circadin
при деца на възраст 0 до 18 години все
още не са
установени.
Други лекарствени форми/видове
таблетки с различно количество на
активното вещество може
да са по-подходящи за пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2023
Листовка Листовка чешки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2023
Листовка Листовка датски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2023
Листовка Листовка немски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2023
Листовка Листовка естонски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2023
Листовка Листовка гръцки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2023
Листовка Листовка английски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-06-2010
Листовка Листовка френски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2023
Листовка Листовка италиански 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-06-2010
Листовка Листовка латвийски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-06-2010
Листовка Листовка литовски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2023
Листовка Листовка унгарски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2023
Листовка Листовка малтийски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-06-2010
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-06-2010
Листовка Листовка полски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2023
Листовка Листовка португалски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-06-2010
Листовка Листовка румънски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2023
Листовка Листовка словашки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2023
Листовка Листовка словенски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-06-2010
Листовка Листовка фински 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2023
Листовка Листовка шведски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2023
Листовка Листовка норвежки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2023
Листовка Листовка исландски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2023
Листовка Листовка хърватски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите