Cimalgex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

цимикоксиб

Предлага се от:

Vétoquinol SA

АТС код:

QM01AH93

INN (Международно Name):

cimicoxib

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Мускулно-скелетна система

Терапевтични показания:

Възстановяване на болка и възпаление, свързани с остеоартрит. Управление на пери-оперативната болка, дължаща се на ортопедични или меки тъканни операции.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-02-18

Листовка

                18
ЛИСТОВКА ЗА:
CIMALGEX 8 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
CIMALGEX 30 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
CIMALGEX 80 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Vétoquinol SA
Magny Vernois
70200 Lure
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Cimalgex 8 mg таблетки за дъвчене за кучета
Cimalgex 30 mg таблетки за дъвчене за кучета
Cimalgex 80 mg таблетки за дъвчене за кучета
Cimicoxib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа:
Cimicoxib 8 mg
Cimicoxib 30 mg
Cimicoxib 80 mg
Cimalgex 8 mg, таблетки: продълговати, бели
до бледокафяви таблетки за дъвчене с 1
делителна
линия на двете страни.Таблетките
могат да се делят на еднакви половини.
Cimalgex 30 mg, таблетки: продълговати, бели
до бледокафяви таблетки
за дъвчене с 2
делителни линии на двете
страни.Таблетките могат да се делят на
еднакви третини.
Cimalgex 80 mg, таблетки: продълговати, бели
до бледокафяви таблетки за дъвчене с 3
делителни линии на двете
страни.Таблетките могат да се делят на
еднакви половини.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За третиране на болка и възпаление,
асоциирани с остеоартрит, както и за
контрол на пери-

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Cimalgex 8 mg таблетки за дъвчене за кучета
Cimalgex 30 mg таблетки за дъвчене за кучета
Cimalgex 80 mg таблетки за дъвчене за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Cimalgex 8 mg
cimicoxib 8 mg
Cimalgex 30 mg
cimicoxib 30 mg
Cimalgex 80 mg
cimicoxib 80 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене.
Cimalgex 8 mg, таблетки: продълговати, бели
до
бледокафяви таблетки за дъвчене с 1
делителна
линия на двете страни.Таблетките
могат да се делят на еднакви половини.
Cimalgex 30 mg, таблетки: продълговати, бели
до бледокафяви таблетки за дъвчене с 2
делителни линии на двете
страни.Таблетките могат да се делят на
еднакви третини.
Cimalgex 80 mg, таблетки: продълговати, бели
до бледокафяви таблетки за дъвчене с 3
делителни линии на двете
страни.Таблетките могат да се делят на
еднакви половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За третиране на болка и възпаление
асоциирани с остеоартрит, както и за
управлен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2016
Листовка Листовка чешки 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2016
Листовка Листовка датски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2016
Листовка Листовка немски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2016
Листовка Листовка естонски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2016
Листовка Листовка гръцки 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2016
Листовка Листовка английски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2011
Листовка Листовка френски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2016
Листовка Листовка италиански 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2011
Листовка Листовка латвийски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2011
Листовка Листовка литовски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2016
Листовка Листовка унгарски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2016
Листовка Листовка малтийски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2011
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2011
Листовка Листовка полски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2016
Листовка Листовка португалски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2011
Листовка Листовка румънски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2016
Листовка Листовка словашки 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2016
Листовка Листовка словенски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2011
Листовка Листовка фински 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2016
Листовка Листовка шведски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2016
Листовка Листовка норвежки 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2016
Листовка Листовка исландски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2016
Листовка Листовка хърватски 14-01-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите