Cialis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тадалафил

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

G04BE08

INN (Международно Name):

tadalafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечение на еректилна дисфункция. За да бъде ефективен тадалафил, се изисква сексуална стимулация. Cialis не е показан за употреба при жени.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-11-12

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CIALIS 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тадалафил (tadalafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CIALIS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CIALIS
3.
Как да приемате CIALIS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CIALIS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CIALIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
CIALIS е за лечение на възрастни мъже с
еректилна дисфункция. Това е
състояние, при което
мъжът не може да достигне и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CIALIS 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg тадалафил
(tadalafil
_) _
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 87 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светло оранжево-жълти таблетки с
форма на бадем, маркирани от едната
страна с "C 2 ½".
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже.
За да бъде ефективен тадалафил, се
изисква сексуална стимулация.
CIALIS не е показан за употреба от жени.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни мъже _
Препоръчваната доза е 10 mg, приета
преди очакваната сексуална активност,
със или без храна.
При тези пациенти, при които тадалафил
10 mg не води до подходящ ефект, може да
се опита
20 mg. Тази доза може да бъде приета поне
30 минути преди сексуална активност.
Максималната честота на прием е
веднъж дневно.
Тадалафил 10 и 20 mg е предназначен за
употреба преди очаквана сексуална
активност и не се
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-10-2021
Листовка Листовка чешки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-10-2021
Листовка Листовка датски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-10-2021
Листовка Листовка немски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-10-2021
Листовка Листовка естонски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-10-2021
Листовка Листовка гръцки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-10-2021
Листовка Листовка английски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-09-2015
Листовка Листовка френски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-10-2021
Листовка Листовка италиански 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-09-2015
Листовка Листовка латвийски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-09-2015
Листовка Листовка литовски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-10-2021
Листовка Листовка унгарски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-10-2021
Листовка Листовка малтийски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-09-2015
Листовка Листовка нидерландски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-09-2015
Листовка Листовка полски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-10-2021
Листовка Листовка португалски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-09-2015
Листовка Листовка румънски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-10-2021
Листовка Листовка словашки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-10-2021
Листовка Листовка словенски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-09-2015
Листовка Листовка фински 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-10-2021
Листовка Листовка шведски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-10-2021
Листовка Листовка норвежки 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-10-2021
Листовка Листовка исландски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-10-2021
Листовка Листовка хърватски 11-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-09-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите