Chenodeoxycholic acid Leadiant (previously known as Chenodeoxycholic acid sigma-tau)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Хенодезоксихолевая киселина

Предлага се от:

Leadiant GmbH

АТС код:

A05AA01

INN (Международно Name):

chenodeoxycholic acid

Терапевтична група:

Болест и чернодробна терапия

Терапевтична област:

Xanthomatosis, Cerebrotendinous; Metabolism, Inborn Errors

Терапевтични показания:

Chenodeoxycholic киселина е показан за лечение на вродени грешки на първични жлъчни киселини синтез дължи стерол 27 хидроксилаза дефицит (представяне като cerebrotendinous xanthomatosis (CTX)) при кърмачета, деца и юноши на възраст от 1 месец до 18 години and възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-04-10

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ХЕНОДЕОКСИХОЛЕВА КИСЕЛИНА
LEADIANT 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
хенодеоксихолева киселина (chenodeoxycholic
acid)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в
тази листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Хенодеоксихолева
кисе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Хенодеоксихолева киселина Leadiant 250 mg
твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg
хенодеоксихолева киселина (chenodeoxycholic
acid).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Капсула размер 0, с дължина 21,7 mm, с
жълто тяло и оранжево капаче,
съдържаща бял,
пресован прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хенодеоксихолевата киселина е
показана за лечение на вродени
дефекти в синтеза на първични
жлъчни киселини поради стерол 27
хидроксилазна недостатъчност
(проявяваща се с
церебротендинозна ксантоматоза (ЦТК))
при кърмачета, деца и юноши на възраст
от 1 месец до
18 години и при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да започне и да се
наблюдава
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-12-2021
Листовка Листовка чешки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-12-2021
Листовка Листовка датски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-12-2021
Листовка Листовка немски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-12-2021
Листовка Листовка естонски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-12-2021
Листовка Листовка гръцки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-12-2021
Листовка Листовка английски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-06-2017
Листовка Листовка френски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-12-2021
Листовка Листовка италиански 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-06-2017
Листовка Листовка латвийски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-06-2017
Листовка Листовка литовски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-12-2021
Листовка Листовка унгарски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-12-2021
Листовка Листовка малтийски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-06-2017
Листовка Листовка полски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-12-2021
Листовка Листовка португалски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-06-2017
Листовка Листовка румънски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-12-2021
Листовка Листовка словашки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-12-2021
Листовка Листовка словенски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-06-2017
Листовка Листовка фински 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-12-2021
Листовка Листовка шведски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-12-2021
Листовка Листовка норвежки 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-12-2021
Листовка Листовка исландски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-12-2021
Листовка Листовка хърватски 15-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт