Cerenia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

маропитант цитрат

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QA04AD90

INN (Международно Name):

maropitant

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата

Терапевтични показания:

Таблетки Кучета: За предотвратяване на гадене, предизвикано от химиотерапия. За предотвратяване на повръщане, предизвикано от болест на движението. За профилактика и лечение на повръщане, в комбинация с разтвор за инжектиране Cerenia и в съчетание с други мерки за подкрепа. Решение за injectionDogs:за лечение и профилактика на гадене, причинени от химиотерапия. За предотвратяване на повръщане, с изключение на това, причинено от болест на движението. За лечение на повръщане, в комбинация с други поддържащи мерки. За предотвратяване на периоперативно гадене и повръщане и подобряване на възстановяването от обща анестезия след използване на агонист на μ-опиатния рецептор морфин. Котки: За предотвратяване на повръщане и намаляване на гаденето, с изключение на това, причинено от болест на движението. За лечение на повръщане, в комбинация с други поддържащи мерки.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-28

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ
Cerenia 16 mg таблетки за кучета
Cerenia 24 mg таблетки за кучета
Cerenia 60 mg таблетки за кучета
Cerenia 160 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН
И КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка таблетка съдържа 16 mg, 24 mg, 60 mg или
160 mg maropitant като maropitant citrate
monohydrate.
ЕКСЦИПИЕНТ:
Всяка таблетка съдържа 0.075 % w/w Sunset Yellow
(E110) като оцветител
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФОРМА
Светло оранжева таблетка.
Таблетките имат делителни линии,
които улесняват разполовяването им,
снанесени буквите
“MPT” и цифри, обозначаващи
количеството maropitant от едната страна, а
обратната страна е
празна.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
•
За предотвратяване на гадене,
предизвикано от химиотерапия.
•
За предотвратяване на повръщане,
предизвикано от пътуване.
•
За предотвратяване и лечение на
повръщане, съвместно със Cerenia
инжекционен разтвор
и в комбинация с други поддържащи
мерки.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ
ПРОДУКТ
Cerenia 16 mg таблетки за кучета
Cerenia 24 mg таблетки за кучета
Cerenia 60 mg таблетки за кучета
Cerenia 160 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН
И КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка таблетка съдържа 16 mg, 24 mg, 60 mg или
160 mg maropitant като maropitant citrate
monohydrate.
ЕКСЦИПИЕНТ:
Всяка таблетка съдържа 0.075 % w/w Sunset Yellow
(E110) като оцветител
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФОРМА
Светло оранжева таблетка.
Таблетките имат делителни линии,
които улесняват разполовяването им,
снанесени буквите
“MPT” и цифри, обозначаващи
количеството maropitant от едната страна, а
обратната страна е
празна.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
•
За предотвратяване на гадене,
предизвикано от химиотерапия.
•
За предотвратяване на повръщане,
предизвикано от пътуване.
•
За предотвратяване и лечение на
повръщане, съвместно със Cerenia
инжекционен разтвор
и в комбинация с други поддържащи
мерки.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-08-2021
Листовка Листовка чешки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-08-2021
Листовка Листовка датски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-08-2021
Листовка Листовка немски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-08-2021
Листовка Листовка естонски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-08-2021
Листовка Листовка гръцки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-08-2021
Листовка Листовка английски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-07-2015
Листовка Листовка френски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-08-2021
Листовка Листовка италиански 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-07-2015
Листовка Листовка латвийски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-07-2015
Листовка Листовка литовски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-08-2021
Листовка Листовка унгарски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-08-2021
Листовка Листовка малтийски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-07-2015
Листовка Листовка полски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-08-2021
Листовка Листовка португалски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-07-2015
Листовка Листовка румънски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-08-2021
Листовка Листовка словашки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-08-2021
Листовка Листовка словенски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-07-2015
Листовка Листовка фински 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-08-2021
Листовка Листовка шведски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-08-2021
Листовка Листовка норвежки 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-08-2021
Листовка Листовка исландски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-08-2021
Листовка Листовка хърватски 18-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите