Cerdelga

Европейски съюз - исландски - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

06-01-2020

Активна съставка:
eliglustat
Предлага се от:
Genzyme Europe BV
АТС код:
A16AX10
INN (Международно Name):
eliglustat
Терапевтична група:
Önnur meltingarvegi og efnaskipti vörur,
Терапевтична област:
Gauchersjúkdómur
Терапевтични показания:
Cerdelga er ætlað til lengri tíma meðferð fullorðinn sjúklinga með Eins sjúkdómur tegund 1 (GD1), sem eru CYP2D6 léleg metabolisers (Fyrirtíðaspennu), millistig metabolisers (Skilaboð) eða mikla metabolisers (Sjúkrabíl).
Каталог на резюме:
Revision: 11
Статус Оторизация:
Leyfilegt
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003724
Дата Оторизация:
2015-01-19
EMEA код:
EMEA/H/C/003724

Документи на други езици

Листовка Листовка - български

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - български

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - български

07-08-2018

Листовка Листовка - испански

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

07-08-2018

Листовка Листовка - чешки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

06-01-2020

Листовка Листовка - датски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

06-01-2020

Листовка Листовка - немски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

06-01-2020

Листовка Листовка - естонски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

07-08-2018

Листовка Листовка - гръцки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

06-01-2020

Листовка Листовка - английски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

07-08-2018

Листовка Листовка - френски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

06-01-2020

Листовка Листовка - италиански

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

07-08-2018

Листовка Листовка - латвийски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

07-08-2018

Листовка Листовка - литовски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

07-08-2018

Листовка Листовка - унгарски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

07-08-2018

Листовка Листовка - малтийски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

07-08-2018

Листовка Листовка - нидерландски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

07-08-2018

Листовка Листовка - полски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

06-01-2020

Листовка Листовка - португалски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

07-08-2018

Листовка Листовка - румънски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

07-08-2018

Листовка Листовка - словашки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

07-08-2018

Листовка Листовка - словенски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

07-08-2018

Листовка Листовка - фински

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

06-01-2020

Листовка Листовка - шведски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

06-01-2020

Листовка Листовка - норвежки

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

06-01-2020

Листовка Листовка - хърватски

06-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

06-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

07-08-2018

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Cerdelga 84 mg hörð hylki

Eliglustat

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Cerdelga og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Cerdelga

Hvernig nota á Cerdelga

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Cerdelga

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Cerdelga og við hverju það er notað

Cerdelga inniheldur virka efnið e

liglustat

og er notað til langtímameðferðar hjá fullorðnum

sjúklingum með Gaucher-sjúkdóm af gerð 1.

Gaucher-sjúkdómur af gerð 1 er sjaldgæfur, ættgengur sjúkdómur sem veldur því að efni sem kallast

glúkósýlseramíð brotnar ekki nægilega vel niður í líkamanum. Það leiðir til þess að glúkósýlseramíð

safnast upp í milta, lifur og beinum. Uppsöfnunin kemur í veg fyrir að þessi líffæri virki rétt. Cerdelga

inniheldur virka efnið eliglustat sem dregur úr framleiðslu á glúkósýlseramíði og kemur þannig í veg

fyrir uppsöfnun þess. Þetta hjálpar þar með líffærunum að vinna betur.

Það er mismunandi hversu hratt líkami fólks brýtur lyfið niður. Þess vegna getur magn lyfsins í blóði

verið mismunandi eftir sjúklingum sem gæti haft áhrif á svörun sjúklings. Cerdelga er eingöngu ætlað

til notkunar hjá sjúklingum sem brjóta niður lyfið á eðlilegum hraða, (þ.e. miðlungi slakir umrjótar

(IM) eða hraðir umbrjótar (EM)) eða litlum hraða (þ.e. slakir umbrjótar (PM)). Læknirinn mun

ákvarða hvort Cerdelga sé hentugt fyrir þig áður en þú byrjar að taka það með því að nota einfalt próf.

Gaucher-sjúkdómur af gerð 1 er ævilangt ástand og þú verður að halda áfram að taka lyfið eins og

læknirinn hefur sagt til um til að hafa sem mest gagn af lyfinu.

2.

Áður en byrjað er að nota Cerdelga

Ekki má nota Cerdelga

ef um er að ræða ofnæmi fyrir eliglustati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert miðlungi slakur eða hraður umbrjótur (metaboliser) og notar lyf sem eru þekkt sem

öflugir eða meðalöflugir CYP2D6-hemlar (dæmi eru kínidín og terbínafín) og notuð eru

samhliða lyfjum sem eru öflugir eða meðalöflugir CYP3A-hemlar (dæmi eru erýtrómýsín og

ítrakónazól). Þessi lyf munu í samsetningu hafa áhrif á hæfni líkamans til að brjóta niður

Cerdelga og þetta getur leitt til meiri þéttni virka efnisins í blóði (sjá kaflann „Notkun annarra

lyfja samhliða Cerdelga“ þar sem er ítarleg lyfjaskrá).

ef þú ert slakur umbrjótur og notar lyf sem eru þekkt sem öflugir CYP3A-hemlar (til dæmis

ítrakónazól). Lyf af þessu tagi hafa áhrif á getu líkamans til að brjóta niður Cerdelga sem getur

leitt til hærri blóðþéttni virka efnisins (sjá kaflann „Notkun annarra lyfja samhliða Cerdelga“).

ef þú ert hraður umbrjótur og lifrarstarfsemi er verulega skert.

ef þú ert hraður umbrjótur og með vægt eða miðlungs skerta lifrarstarfsemi og notar öfluga eða

meðalöfluga CYP2D6-hemla.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Cerdelga er notað, ef þú:

ert í meðferð, eða ert um það bil að hefja meðferð með einhverju lyfjanna sem talin eru upp í

kaflanum

„Notkun annarra lyfja samhliða Cerdelga“

hefur fengið hjartaáfall eða hjartabilun

ert með hægan hjartslátt

ert með óreglulegan eða óeðlilegan hjartslátt þ.m.t. hjartasjúkdóm sem kallast heilkenni langs

QT-bils

ert með önnur hjartavandamál

tekur einhver lyf við hjartsláttartruflunum (notuð við óreglulegum hjartslætti) eins og kínidín,

amíódarón eða sótalól

ert hraður umbrjótur og lifrarstarfsemi er miðlungsmikið skert

ert miðlungi slakur eða slakur umbrjótur og lifrarstarfsemi er skert á einhverju stigi

ert miðlungi slakur eða slakur umbrjótur og nýrnastarfsemi er skert

ert með lokastig nýrnasjúkdóms.

Börn og unglingar

Cerdelga hefur ekki verið prófað á börnum og unglingum undir 18 ára aldri. Ekki gefa börnum eða

unglingum lyfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Cerdelga

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Lyf sem ekki má taka með hvert öðru og Cerdelga

Cerdelga má ekki nota með ákveðnum tegundum lyfja. Þessi lyf geta truflað getu líkamans til að brjóta

niður Cerdelga og þetta getur leitt til meiri þéttni Cerdelga í blóðinu. Þessi lyf eru þekkt sem öflugir

eða meðalöflugir CYP2D6-hemlar og öflugir eða meðalöflugir CYP3A-hemlar. Það eru mörg lyf í

þessum flokkum og áhrifin geta verið mismunandi eftir einstaklingum og eftir því hvernig líkaminn

brýtur niður Cerdelga. Þú skalt ræða við lækninn um þessi lyf áður en þú byrjar að nota Cerdelga.

Hann ákveður hvaða lyf er hægt að nota eftir því hve hratt líkaminn brýtur niður eliglustat.

Lyf sem geta aukið magn Cerdelga í blóði, svo sem:

paroxetín, flúoxetín, flúvoxamín, dúloxetín, búprópíón, móklóbemíð –

þunglyndislyf

(notuð

við þunglyndi)

drónedarón, kínidín, verapamíl –

lyf við hjartsláttartruflunum

(notuð við óreglulegum

hjartslætti)

cíprófloxacín, klaritrómýcín, erýtrómýcín, telitrómýcín –

sýklalyf

(notuð við sýkingum)

terbinafín, ítrakónazól, flúkónazól, pósakónazól, vórikónazól –

sveppalyf

(notuð við

sveppasýkingum)

mírabegrón – notað við ofvirkri blöðru

cínacalcet –

kalkhermandi

(notað hjá sumum sjúklingum í himnuskilun og við ákveðnum

krabbameinum)

atazanavír, darúnavír, fosamprenavír, indínavír, lópínavír, rítónavír, saquinavír, tipranavír –

andretróveirulyf

(notuð við HIV-sýkingu)

cóbícístat – notað til að bæta áhrif andretróveirulyfja (sem notuð eru við HIV)

aprepitant –

ógleðistillandi

(notað til að draga úr uppköstum)

diltíazem –

blóðþrýstingslækkandi

(notað til að auka blóðstreymi og lækka hjartsláttartíðni)

cónívaptan –

þvagræsilyf

(notað til að auka magn natríums í blóði)

bóceprevír, telaprevír –

veirulyf

(notuð við lifrarbólgu C)

ímatíníb –

krabbameinslyf

(notuð við krabbameini)

amlódípín, ranólazín – notuð við hjartaöng

cílóstazól – notað við krampalíkum verk í fótum þegar gengið er og stafar af skorti á blóðrennsli

í fæturna

ísóníazíð – notað við berklum

címetídín, ranitídín –

sýrubindandi lyf

(notað við meltingaróþægindum)

goldenseal – (einnig þekkt undir heitinu

Hydrastis canadensis

) jurtalyf sem fæst án lyfseðils,

notað til að bæta meltingu

Lyf sem geta lækkað magn Cerdelga í blóði:

rífampicín, rífabútín –

sýklalyf

(notuð við sýkingum)

karbamazepín, fenóbarbital, fenýtóín –

flogaveikilyf

(notuð við flogaveiki og krömpum)

jóhannesarjurt – (einnig þekkt sem

Hypericum perforatum

) náttúrulyf sem fæst án lyfseðils,

notað við

þunglyndi

og öðrum kvillum

Cerdelga getur aukið magn eftirfarandi lyfja í blóði:

dabigatran –

blóðþynningarlyf

(notað til að þynna blóðið)

fenýtóín –

flogaveikilyf

(notað við flogaveiki og krömpum)

nortryptýlín, amitryptýlín, imipramín, desipramín –

þunglyndislyf

(notuð við þunglyndi)

fenótíazín –

geðrofslyf

(notað við geðklofa og geðrofi)

dígoxín – notað við

hjartabilun og gáttatifi

kolkisín – notað við

þvagsýrugigt

metóprólól

notað til

að lækka blóðþrýsting og/eða draga úr hjartsláttartíðni

dextrómetorfan –

hóstalyf

atómoxetín – notað við

athyglisbresti með ofvirkni (attention deficit hyperactivity disorder,

ADHD)

pravastatín – notað til

að lækka kólesteról og koma í veg fyrir hjartasjúkdóma

Notkun Cerdelga með mat eða drykk

Forðastu neyslu greipaldins eða greipaldinsafa þar sem það getur aukið magn Cerdelga í blóðinu.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skaltu láta lækninn vita og hann mun

ræða við þig um hvort þú getir tekið lyfið á meðgöngunni.

Sýnt hefur verið fram á að virka efnið í þessu lyfi berst í snefilmagni í móðurmjólk hjá dýrum.

Brjóstagjöf er ekki ráðlögð meðan á meðferð með lyfinu stendur. Segðu lækninum frá því ef þú ert

með barn á brjósti.

Engin áhrif á frjósemi eru þekkt við venjulega skammta.

Akstur og notkun véla

Cerdelga hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Cerdelga inniheldur laktósa

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Cerdelga

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Miðlungi slakur umbrjótur (IM) eða hraður umbrjótur (EM):

Gleyptu eitt 84 mg hylki í heilu lagi tvisvar á sólarhring með vatni. Það má taka með eða án matar.

Taktu eitt hylki að morgni og eitt hylki að kvöldi. Ekki opna, mylja, leysa upp eða tyggja hylkin áður

en þú gleypir þau. Láttu lækninn vita ef þú getur ekki gleypt hylkin í heilu lagi.

Slakur umbrjótur (PM):

Gleypið eitt 84 mg hylki á sólarhring með vatni. Hægt er að taka það með eða án fæðu. Takið eitt

hylki daglega, alltaf á sama tíma.

Haltu áfram að taka Cerdelga á hverjum degi eins lengi og læknirinn segir fyrir um.

Hvernig draga á þynnuna/veskið úr slíðrinu

Á meðan þú þrýstir þumli og fingri saman á öðrum enda hulstursins (1) skaltu toga

þynnuna/veskið varlega út til að opna slíðrið (2).

Ef tekinn er stærri skammtur af Cerdelga en mælt er fyrir um

Ef þú hefur tekið fleiri hylki en þér var sagt að taka skaltu strax hafa samband við lækninn. Þú gætir

fundið fyrir sundli og jafnvægisleysi, hægum hjartslætti, ógleði, uppköstum og svima.

Ef gleymist að taka Cerdelga

Taktu næsta hylki á venjulegum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst

hefur að taka.

Ef hætt er að nota Cerdelga

Ekki hætta að taka Cerdelga án þess að tala við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Höfuðverkur

Sundl

Breyting á bragðskyni

Hjartsláttarónot

Erting í hálsi

Brjóstsviði (meltingartruflun)

Ógleði (flökurleiki)

Niðurgangur

Hægðatregða

Kviðverkur

Magaverkur (verkur ofarlega í kvið)

Nábítur (maga- og vélindabakflæði)

Uppþemba (þaninn kviður)

Magabólga

Kyngingarerfiðleikar (kyngingartregða)

Uppköst

Munnþurrkur

Vindgangur

Þurr húð

Ofsakláði

Liðverkir

Verkir í handleggjum, fótleggjum eða baki

Þreyta (þróttleysi)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Cerdelga

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni, slíðrinu og þynnunni á eftir

„EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Cerdelga inniheldur

Virka innihaldsefnið er eliglustat (sem tartrat). Hvert hylki inniheldur 84 mg eliglustat.

Önnur innihaldsefni eru:

Í hylkinu: Örkristallaður sellulósi, laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2 undir „Cerdelga

inniheldur laktósa“), hýprómellósi og glýseróldíbehenat.

Í skel hylkisins: Gelatína, kalíumálsílikat (E555), títandíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172)

og indigótín (E132).

Í prentblekinu: Gljálakk, svart járnoxíð (E172), própýlenglýkól og ammóníumlausn,

óþynnt.

Lýsing á útliti Cerdelga og pakkningastærðir

Cerdelga-hylki eru með perlublágrænu ógagnsæju loki og perluhvítum, ógagnsæjum botni með

„GZ02“ prentað með svörtu á hylkið.

Pakkningastærðir með 14 hörðum hylkjum í einu þynnuveski, 56 hörðum hylkjum í 4 þynnuveskjum

með 14 hylkjum hvert eða 196 hörðum hylkjum í 14 þynnuveskjum með 14 hylkjum hvert.

Ekki víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar í þínu landi.

Markaðsleyfishafi

Genzyme Europe BV

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

Framleiðandi

Genzyme Ireland Ltd

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Írland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

България

SANOFI-BULGARIA EOOD

Tел: +359 2 9705300

Magyarország

sanofi-aventis Zrt

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

anofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. Þar

eru líka tenglar á aðra vefi um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

VIÐAUKI I

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er

um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1.

HEITI LYFS

Cerdelga 84 mg hörð hylki

2.

INNIHALDSLÝSING

Hvert hylki inniheldur 84,4 mg af eliglustati (sem tartrat).

Hjálparefni með þekkta verkun:

Hvert hylki inniheldur 106 mg af laktósa (sem einhýdrat).

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Hart hylki.

Hylki með perlublágrænu ógegnsæju loki og perluhvítum, ógagnsæjum botni með „GZ02“ prentað

með svörtu á hylkið. Stærð hylkisins er „stærð 2“ (mál 18,0 x 6,4 mm).

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Cerdelga er ætlað til langtímameðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með Gaucher-sjúkdóm af tegund 1

(Gaucher disease type 1, GD1) sem eru slakir umbrjótar (poor metabolisers, PM), miðlungi slakir

umbrjótar (intermediate metabolisers, IM) eða hraðir umbrjótar (extensive metabolisers, EM)

CYP2D6.

4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Meðferð með Cerdelga skal hefja og fylgja eftir undir eftirliti læknis með reynslu af meðferð Gaucher-

sjúkdóms.

Skammtar

Ráðlagður skammtur er 84 mg af eliglustati tvisvar á sólarhring hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM)

og hröðum umbrjótum (EM) CYP2D6. Ráðlagður skammtur er 84 mg af eliglustati einu sinni á dag

hjá slökum umbrjótum CYP2D6.

Gleymdur skammtur

Ef gleymist að taka skammt skal taka næsta skammt á venjulegum tíma, ekki skal tvöfalda næsta

skammt.

Sérstakir sjúklingahópar

Mjög hraðir umbrjótar (URM) CYP2D6 og umbrjótar sem ekki er unnt að ákvarða

Ekki má nota eliglustat hjá sjúklingum sem eru mjög hraðir umbrjótar (ultra-rapid metabolisers, URM)

CYP2D6

eða umbrjótar sem ekki er unnt að ákvarða (sjá kafla 4.4).

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

Ekki má nota eliglustat hjá sjúklingum sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með verulega (Child-

Pugh flokkur C) skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.3 og 5.2).

Notkun eliglustats er ekki ráðlögð hjá sjúklingum sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með

miðlungs (Child-Pugh flokkur B) skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt skerta lifrarstarfsemi (Child-Pugh

flokkur A) er ekki þörf á að aðlaga skammta og ráðlagður skammtur er 84 mg eliglustat tvisvar á

sólarhring.

Notkun eliglustats er ekki ráðlögð hjá sjúklingum sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða slakir

umbrjótar (PM) CYP2D6 með skerta lifrarstarfsemi á hvaða stigi sem er (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Ekki má nota Cerdelga hjá sjúklingum sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt eða

miðlungs skertra lifrarstarfsemi og taka öflugan eða meðalöflugan CYP2D6-hemil (sjá kafla 4.3 og

5.2).

Hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt skerta lifrarstarfsemi og taka veikan

CYP2D6-hemil eða öflugan, meðalöflugan eða veikan CYP3A-hemil skal íhuga skammt með 84 mg

eliglustati einu sinni á sólarhring (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt, miðlungs eða verulega skerta

nýrnastarfsemi er ekki þörf á að aðlaga skammta og ráðlagður skammtur er 84 mg eliglustat tvisvar á

sólarhring (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Notkun eliglustats er ekki ráðlögð hjá sjúklingum sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með

nýrnasjúkdóm á lokastigi (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Notkun eliglustats er ekki ráðlögð hjá sjúklingum sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða slakir

umbrjótar (PM) CYP2D6 með vægt, miðlungs eða verulega skerta nýrnastarfsemi eða nýrnasjúkdóm á

lokastigi (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Aldraðir

Takmörkuð reynsla er af notkun eliglustats hjá öldruðum. Tiltæk gögn benda til þess að ekki þurfi að

aðlaga skammta (sjá kafla 5.1 og 5.2).

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Cerdelga hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Lyfjagjöf

Cerdelga er ætlað til inntöku. Hylkin á að gleypa í heilu lagi, helst með vatni, og þau má ekki mylja,

leysa upp eða opna.

Hylkin má taka með eða án matar. Forðast skal neyslu greipaldins eða safa þess (sjá kafla 4.5).

4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Sjúklingar sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) CYP2D6 sem taka öflugan eða meðalöflugan

CYP2D6-hemil samhliða öflugum eða meðalöflugum CYP3A-hemli og sjúklingar sem eru slakir

umbrjótar (PM) CYP2D6 sem taka öflugan CYP3A-hemil. Notkun Cerdelga við þessar aðstæður

veldur verulega hækkaðri plasmaþéttni eliglustats (sjá kafla 4.4 og 4.5).

Vegna marktækrar hækkunar á plasmaþéttni eliglustats má ekki nota Cerdelga hjá þeim sem eru hraðir

umbrjótar (EM) CYP2D6 með verulega skerta lifrarstarfsemi og hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar

(EM) CYP2D6 með vægt eða miðlungs skertra lifrarstarfsemi og taka öflugan eða meðalöflugan

CYP2D6-hemil (sjá kafla 4.2 og 5.2).

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Upphaf meðferðar: CYP2D6-arfgerðargreining

Áður en meðferð með Cerdelga er hafin, skal gera arfgerðargreiningu fyrir CYP2D6 hjá sjúklingum til

að ákvarða umbrotavirkni CYP2D6 (sjá kafla 4.2, Sérstakir sjúklingahópar).

Milliverkanir lyfja

Cerdelga er ekki ætlað sjúklingum sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða hraðir umbrjótar (EM)

CYP2D6 sem nota öfluga eða meðalöfluga CYP2D6-hemla samhliða öflugum eða meðalöflugum

CYP3A-hemlum og ekki heldur sjúklingum sem eru slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 sem taka öflugan

CYP3A-hemil (sjá kafla 4.3).

Upplýsingar um notkun eliglustats með einum öflugum eða meðalöflugum CYP2D6- eða CYP3A-

hemli má finna í kafla 4.5.

Notkun eliglustats með öflugum CYP3A-virkjum lækkar verulega útsetningu fyrir eliglustati en það

getur dregið úr meðferðarvirkni eliglustats. Því er samhliða notkun ekki ráðlögð (sjá kafla 4.5).

Sjúklingar með undirliggjandi hjartasjúkdóma

Ekki hafa farið fram klínískar rannsóknir á notkun eliglustats hjá sjúklingum með undirliggjandi

hjartasjúkdóma. Þar sem gert er ráð fyrir því að eliglustat valdi vægum hækkunum á EKG-bilum við

verulega hækkaða plasmaþéttni, skal forðast notkun eliglustats hjá sjúklingum með hjartasjúkdóma

(hjartabilun, nýlegt brátt hjartadrep, hægslátt, gáttasleglarof, sleglasláttarglöp), heilkenni langs QT-bils

og í samsettri meðferð með lyfjum við hjartsláttartruflunum úr flokki IA (t.d. kínidín) og flokki III (t.d.

amíódarón, sótalól).

Sjúklingar með skerta lifrarstarfsemi

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um þá sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 og með

miðlungs skerta lifrarstarfsemi. Notkun eliglustats hjá þessum sjúklingum er ekki ráðlögð (sjá

kafla 4.2 og 5.2).

Takmarkaðar eða engar upplýsingar liggja fyrir um þá sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða

slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 með skerta lifrarstarfsemi á hvaða stigi sem er. Notkun eliglustats hjá

þessum sjúklingum er ekki ráðlögð (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Samhliða notkun eliglustats með CYP2D6 eða CYP3A4-hemlum hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar

(EM) CYP2D6 með vægt skerta lifrarstarfsemi getur leitt til frekari hækkunar á plasmaþéttni

eliglustats með umfangi áhrifanna háð hömlun ensímsins og hve öflugur hemillinn er. Hjá þeim sem

eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt skerta lifrarstarfsemi og taka veikan CYP2D6-hemil

eða öflugan, miðlungs eða veikan CYP3A-hemil skal íhuga skammt 84 mg eliglustat einu sinni á

sólarhring (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Takmarkaðar eða engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um þá sem eru hraðir umbrjótar (EM), miðlungi

slakir umbrjótar (IM) eða slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 með nýrnasjúkdóm á lokastigi og um þá

sem miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 með vægt, miðlungs eða

verulega skerta nýrnastarfsemi eða nýrnasjúkdóm á lokastigi; notkun eliglustats hjá þessum

sjúklingum er ekki ráðlögð (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Eftirlit með klínískri svörun

Sumir sjúklingar sem ekki höfðu fengið meðferð áður sýndu minna en 20% minnkun rúmmáls miltans

(ekki kjörniðurstaða) eftir 9 mánaða meðferð (sjá kafla 5.1). Hjá þessum sjúklingum skal íhuga að

fylgjast með áframhaldandi framförum eða breyta meðferðarfyrirkomulagi.

Hjá sjúklingum sem skipta úr ensím uppbótarmeðferð í eliglustat ætti að fylgjast með framvindu

sjúkdómsins (t.d. eftir 6 mánuði, með reglulegu eftirliti eftir það) fyrir öll sjúkdómssvið til að meta

hve stöðugur sjúkdómurinn er. Til greina kemur að taka aftur upp ensím uppbótarmeðferð eða annað

meðferðarform hjá hverjum og einum sjúklingi sem ekki er kjörsvörun hjá.

Laktósi

Sjúklingar með arfgengt galaktósaóþol, algjöran laktasaskort eða glúkósa-galaktósa vanfrásog, sem er

mjög sjaldgæft, skulu ekki að nota lyfið.

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Eliglustat umbrotnar aðallega fyrir tilstilli CYP2D6 og í minna mæli fyrir tilstilli CYP3A4. Samhliða

notkun lyfja sem hafa áhrif á CYP2D6 eða CYP3A4 geta breytt plasmaþéttni eliglustats. Eliglustat er

hemill á P-gp og CYP2D6

in vitro.

Samhliða gjöf eliglustats með P-gp eða CYP2D6-hvarfefnum getur

aukið plasmaþéttni þessara efna.

Upptalning efnanna í kafla 4.5 er ekki tæmandi og ráðlegt er fyrir þann sem ávísar lyfi að kynna sér

hugsanlega milliverkun lyfja við eliglustat í samantekt á eiginleikum allra annarra ávísaðra lyfja.

Efni sem geta aukið útsetningu eliglustats

Cerdelga er ekki ætlað sjúklingum sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða hraðir umbrjótar (EM)

CYP2D6 sem nota öflugan eða meðalöflugan CYP2D6-hemil samhliða öflugum eða meðalöflugum

CYP3A-hemli og ekki ætlað sjúklingum sem eru slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 sem taka öflugan

CYP3A-hemil (sjá kafla 4.3). Notkun Cerdelga við þessar aðstæður veldur verulega hækkaðri

plasmaþéttni eliglustats.

CYP2D6-hemlar

Hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM):

Endurtekin gjöf 84 mg skammta af eliglustati við hjá þeim sem ekki eru slakir umbrjótar (PM), tvisvar

á sólarhring, samhliða endurtekinni gjöf 30 mg skammta af paroxetíni, sem er öflugur CYP2D6-

hemill, einu sinni á sólarhring, leiddi til 7,3- og 8,9-faldrar aukningar á C

og AUC

0-12

eliglustats, í

þeirri röð. Íhuga skal 84 mg skammt af eliglustati þegar öflugur CYP2D6-hemill (t.d. paroxetíni,

flúoxetín, kínidín, búprópíón) er notaður hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) eða hröðum

umbrjótum (EM).

Gert er ráð fyrir að samhliða notkun meðalöflugra CYP2D6-hemla (t.d. duloxetíns, terbínafíns,

móklóbemíðs, mírabegróns, cínacalcets, dronedaron) með 84 mg af eliglustati tvisvar á sólarhring hjá

þeim sem eru ekki slakir umbrjótar (PM) auki útsetningu eliglustats allt að 4-falt. Gæta skal varúðar

við notkun meðalöflugra CYP2D6-hemla hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum

umbrjótum (EM).

Hjá hröðum umbrjótum (EM) með vægt eða miðlungs skerta lifrarstarfsemi:

sjá kafla 4.2, 4.3 og 4.4.

Hjá hröðum umbrjótum (EM) með verulega skerta lifrarstarfsemi:

sjá kafla 4.2 og 4.3.

CYP3A-hemlar

Hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM):

Endurtekin gjöf 84 mg skammta af eliglustati tvisvar á sólarhring samhliða gjöf endurtekinna 400 mg

skammta af ketókónazóli, sem er öflugur CYP3A-hemill, einu sinni á sólarhring hjá þeim sem ekki eru

slakir umbrjótar (PM), leiddi til 3,8- og 4,3-faldrar aukningar á C

og AUC

0-12

eliglustats, í þeirri

röð. Gera má ráð fyrir svipuðum áhrifum með öðrum öflugum CYP3A-hemlum (t.d. klaritrómýcíni,

ketókónazóli, ítrakónazóli, cóbícístati, indinavíri, lópínavíri, rítónavíri, saquinavíri, telaprevíri,

tipranavíri posakónazóli, vórikónazóli, telitrómýcíni, conívaptani og bóceprevíri). Gæta skal varúðar

við notkun öflugra CYP3A-hemla hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM).

Gert er ráð fyrir að samhliða notkun meðalöflugra CYP3A-hemla (t.d. erýtrómýcín, cíprófloxacín

flúkónazól, diltíazem, verapamíl, aprepítant, atazanavír, darúnavír, fósamprenavír, ímatíníb og

címetídín)) með 84 mg skömmtum af eliglustati hjá þeim sem ekki eru slakir umbrjótar (PM), auki

útsetningu eliglustats allt að 3-falt. Gæta skal varúðar við notkun meðalöflugra CYP3A-hemla hjá

miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM).

Hjá hröðum umbrjótum (EM) með vægt skerta lifrarstarfsemi:

sjá kafla 4.2 og 4.4.

Hjá hröðum umbrjótum (EM) með miðlungs eða verulega skerta lifrarstarfsemi:

sjá kafla 4.2 og 4.3

Hjá slökum umbrjótum (PM):

Gert er ráð fyrir að samhliða notkun öflugra CYP3A-hemla (t.d. ketókónazól, klaritrómýcín,

ítrakónazól, cobicistat, indinavír, lópínavír, rítónavír, saquínavír, telaprevír, tipranavír, posakónazól,

vórikónazól, telitrómýcín, cónívaptan, bóceprevír) og 84 mg skammta af eliglustati einu sinni á

sólarhring hjá slökum umbrjótum (PM) leiði til 4,3- og 6,2-faldrar aukningar á C

og AUC

0-24

eliglustats. Öflugir CYP3A-hemlar eru ekki ætlaðir til notkunar hjá slökum umbrjótum (PM).

Gert er ráð fyrir að samhliða notkun meðalöflugra CYP3A-hemla (t.d. erýtrómýcín, cíprófloxacín,

diltíazem, verapamíl, aprepítant, atazanavír, darúnavír, fosamprenavír, ímatíníb, címetidín) og 84 mg

skammta af eliglustati einu sinni á sólarhring hjá slökum umbrjótum (PM) leiði til 2,4- og 3,0-faldrar

aukningar á C

og AUC

0-24

eliglustats. Meðalöflugir CYP3A-hemlar eliglustats eru ekki ráðlagðir hjá

slökum umbrjótum (PM).

Gæta skal varúðar við notkun veikra CYP3A-hemla (t.d. amlódípín, cílóstazól, flúvoxamín,

goldenseal, ísóníazíð, ranitídín, ranólazín) hjá slökum umbrjótum (PM).

CYP2D6-hemlar notaðir samhliða CYP3A-hemlum

Hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM):

Gert er ráð fyrir að samhliða notkun öflugra eða meðalöflugra CYP2D6-hemla og öflugra eða

meðalöflugra CYP3A-hemla með 84 mg skömmtum af eliglustati, tvisvar á sólarhring hjá þeim sem

eru ekki slakir umbrjótar leiði til allt að 17- og 25-faldrar aukningar á C

og AUC

0-12

eliglustats.

Öflugir og meðalöflugir CYP2D6-hemlar eru ekki ætlaðir til notkunar með öflugum eða

meðalöflugum CYP3A-hemli hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM).

Greipaldinvörur innihalda eitt eða fleiri efni sem hamla CYP3A og geta aukið plasmaþéttni eliglustats.

Forðast skal neyslu greipaldins eða safa þess.

Lyf sem geta dregið úr útsetningu eliglustats

Öflugir CYP3A-virkjar

Samhliða notkun endurtekinna 600 mg skammta af rífampicíni einu sinni á sólarhring (öflugur

CYP3A-virkir og útflæðisdælan P-gp) eftir endurtekna 127 mg gjöf eliglustats tvisvar á sólarhring hjá

þeim sem eru ekki slakir umbrjótar (PM) olli u.þ.b. 85% lækkun á útsetningu eliglustats. Samhliða

notkun endurtekinna 600 mg skammta einu sinni á sólarhring af rífampicíni eftir endurtekna 84 mg

gjöf eliglustats tvisvar á sólarhring hjá slökum umbrjótum (PM) olli u.þ.b. 95% lækkun á útsetningu

eliglustats. Notkun á öflugum CYP3A-örva (t.d. rífampicín, karbamazepín, fenóbarbital, fenýtóín,

rífabútín og jóhannesarjurt) með eliglustati er ekki ráðlögð hjá miðlungi slökum umbrjótum (IM),

hröðum umbrjótum (EM) og slökum umbrjótum (PM).

Lyf sem eliglustat getur aukið útsetningu hjá

P-gp hvarfefni

Eftir gjöf á stökum 0,25 mg skammti af dígoxíni, sem er P-gp hvarfefni, leiddi samhliða gjöf 127 mg

skammta af eliglustati tvisvar á sólarhring til 1,7- og 1,5-faldrar aukningar á C

og AUC

last

fyrir

dígoxín, í þeirri röð. Lægri skammtar af lyfjum sem eru P-gp hvarfefni (t.d. dígoxín, kolkisín,

dabígatran, fenýtóín, pravastatín) kunna að vera nauðsynlegir.

CYP2D6-hvarfefni

Eftir gjöf á stökum 50 mg skammti af metóprólóli, sem er CYP2D6-hvarfefni, leiddi samhliða gjöf

endurtekinna 127 mg skammta af eliglustati tvisvar á sólarhring til 1,5-faldrar og 2,1-faldrar aukningar

á C

og AUC fyrir metóprólól, í þeirri röð. Lægri skammtar af lyfjum sem eru CYP2D6-hvarfefni

kunna að vera nauðsynlegir. Meðal þeirra eru ákveðin þunglyndislyf (þríhringlaga þunglyndislyf, t.d.

nortriptýlín, amítryptýlín ímípramín og desipramín), fenótíazín, dextrómetorfan og atómoxetín).

4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun eliglustats á meðgöngu. Dýrarannsóknir

benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á æxlun (sjá kafla 5.3). Til öryggis ætti að forðast

notkun Cerdelga á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort eliglustat eða umbrotsefni þess skiljast út í brjóstamjólk. Fyrirliggjandi

upplýsingar um lyfhrif/eiturefnafræði hjá dýrum sýna að eliglustat skilst út í móðurmjólk (sjá

kafla 5.3). Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Vega þarf og meta kosti

brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli matsins hvort

hætta eigi brjóstagjöf eða hætta/stöðva tímabundið meðferð með Cerdelga.

Frjósemi

Áhrif á eistu og afturkræf hömlun á sæðismyndun kom fram hjá rottum (sjá kafla 5.3). Mikilvægi

þessara niðurstaðna fyrir menn er ekki þekkt.

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Cerdelga hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8

Aukaverkanir

Samantekt á öryggi

Heildaryfirlit yfir aukaverkanir Cerdelga er byggt á meðferðarútsetningu í 1.400 sjúklingaár og

sameiginlegum niðurstöðum frá megingreiningartímabilum og framlengdu tímabili tveggja 3. stigs

lykilrannsókna (ENGAGE og ENCORE), einni 8 ára langtíma 2. stigs rannsókn (rannsókn 304) og

einni 3b. stigs stuðningsrannsókn (EDGE). Í þessum fjórum rannsóknum fengu alls 393 sjúklingar á

aldrinum 16-75 ára eliglustat í 3,5 ár (miðgildi) (allt að 9,3 ár).

Algengasta aukaverkun Cerdelga, sem tilkynnt hefur verið um, er meltingartruflun, hjá u.þ.b. 6%

sjúklinga í klínísku rannsókunum.

Tafla yfir aukaverkanir

Aukaverkanir eru flokkaðar eftir líffærakerfum og tíðni ([mjög algengar (≥1/10), algengar (≥1/100 til

<1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan

fyrir (<1/10.000)]). Aukaverkanir sem tilkynnt var um í langtíma klínískum rannsóknum hjá a.m.k.

4 sjúklingum eru settar fram í töflu 1. Innan hvers tíðniflokks eru aukaverkanir settar fram í röð

minnkandi alvarleika.

Tafla 1: Upptalning aukaverkana

Líffæraflokkur

Algengar

Taugakerfi

Höfuðverkur*, sundl*, bragðskynstruflun

Hjarta

Hjartsláttarónot

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Erting í hálsi

Meltingarfæri

Meltingartruflun, verkur ofarlega í kvið*,

niðurgangur*, ógleði, hægðatregða,

kviðverkur*, maga-vélindabakflæðissjúkdómur,

þaninn kviður*, magabólga, kyngingartregða,

uppköst*, munnþurrkur, uppþemba

Húð og undirhúð

Þurr húð, ofsakláði*

Stoðkerfi og stoðvefur

Liðverkir, verkir í útlimum*, verkir í baki*

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á

íkomustað

Þreyta

* Tíðni aukaverkana var sú sama eða hærri með lyfleysu en með Cerdelga í

lykilsamanburðarrannsókninni með lyfleysu.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Viðauka V.

4.9

Ofskömmtun

Hæsta plasmaþéttni eliglustats sem komið hefur fram átti sér stað í 1. stigs einskammtarannsókn með

stigvaxandi skammti hjá heilbrigðum einstaklingum, hjá einstaklingi sem fékk skammt sem jafngildir

u.þ.b. 21-földum ráðlögðum skammti fyrir sjúklinga með Gaucher-sjúkdóm af tegund 1. Þegar

plasmaþéttnin var sem hæst (59-falt hærri en við venjulegar aðstæður) upplifði einstaklingurinn svima

og jafnvægisleysi, lágþrýsting, hægslátt, ógleði og uppköst.

Komi til bráðrar ofskömmtunar skal fylgjast vel með sjúklingnum og veita einkenna- og

stuðningsmeðferð.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: önnur meltingarfæra- og efnaskiptalyf, ýmis meltingarfæra- og efnaskiptalyf,

ATC-flokkur: A16AX10.

Verkunarháttur

Eliglustat er öflugur og sértækur hemill á nýmyndun glúkósýlceramíðs og virkar sem meðferð til

hvarfefnislækkunar (substrate reduction therapy, SRT) fyrir Gaucher-sjúkdóm af tegund 1 (GD1).

Markmið hvarfefnislækkunarinnar er að draga úr hraða nýmyndunar helstu hvarfefna

glúkósýlceramíðs (GL-1) til að samsvara hægara niðurbroti hjá sjúklingum með Gaucher-sjúkdóm 1

(GD1). Þannig kemur hún í veg fyrir uppsöfnun glúkósýlceramíðs og dregur úr klínískum einkennum.

Lyfhrif

Í klínískum rannsóknum hjá sjúklingum með Gaucher-sjúkdóm 1 (GD1), sem ekki höfðu áður fengið

meðferð, var magn GL-1 í plasma hækkað hjá meirihluta sjúklinganna en lækkaði við meðferð með

Cerdelga. Auk þess var magn GL-1 í plasma eðlilegt hjá flestum sjúklingum en lækkaði við meðferð

með Cerdelga í klínískri rannsókn hjá sjúklingum með GD1 sem voru stöðugir með

ensímuppbótarmeðferð (enzyme replacement therapy, ERT) (þ.e. höfðu þegar náð

meðferðarmarkmiðum með ERT áður en meðferð með Cerdelga hófst).

Verkun og öryggi

Ráðlögðu skammtaáætlanirnar (sjá kafla 4.2) eru byggðar á annaðhvort lyfjahvarfa-/lyfhrifalíkani

(PK-/PD-líkani) úr skammtaðlögunaráætlunum sem notaðar voru í klínísku rannsóknunum hjá

miðlungi slökum umbrjótum (IM) og hröðum umbrjótum (EM), eða lífeðlisfræðilegum

lyfjahvarfaupplýsingum hjá slökum umbrjótum (PM).

Lykilrannsókn með Cerdelga hjá sjúklingum með Gaucher-sjúkdóm 1 (GD1) sem ekki höfðu áður

fengið meðferð – rannsókn 02507 (ENGAGE)

Rannsókn 02507 var slembuð, tvíblind, samanburðarrannsókn með lyfleysu, fjölsetra klínísk rannsókn

hjá 40 sjúklingum með Gaucher-sjúkdóm 1. Í Cerdelga-hópnum fengu 3 (15%) sjúklingar

upphafsskammtinn 42 mg af egliglustati tvisvar á sólarhring á 9 mánaða megingreiningartímabilinu og

17 (85%) sjúklingar fengu stighækkandi skammta að 84 mg tvisvar á sólarhring miðað við lægstu

plasmaþéttni.

Tafla 2: Breyting frá upphafsgildi að 9. mánuði (frumgreiningartímabil) hjá GD1-sjúklingum

sem ekki höfðu áður fengið meðferð en fengu meðferð með Cerdelga í rannsókn 02507

Lyfleysa*

(n=20)

Cerdelga

(n=20)

Mismunur

(Cerdelga –

Lyfleysa)

[95% CI]

p gildi

Hlutfallsleg breyting á MN fyrir rúmmál milta (%)

(aðalendapunktur)

2,26

-27,77

-30,0

[-36,8; -23,2]

<0,0001

Algild breyting á magni blóðrauða (g/dl)

(aukaendapunktur)

-0,54

0,69

1,22

[0,57; 1,88]

0,0006

Hlutfallsleg breyting á MN fyrir rúmmál lifrar (%)

(aukaendapunktur)

1,44

-5,20

-6,64

[-11,37; -1,91]

0,0072

Hlutfallsleg breyting á fjölda blóðflagna (%)

(aukaendapunktur)

-9,06

32,00

41,06

[23,95; 58,17]

<0,0001

MN = Multiples of Normal (margfeldi eðlilegra gilda), CI = confidence interval (öryggisbil)

Við upphafsgildi var meðalrúmmál milta 12,5 og 13,9 MN í hópunum sem fengu lyfleysu og

Cerdelga, í þeirri röð, og meðalrúmmál lifrar var 1,4 MN fyrir báða hópana. Meðalgildi

blóðrauða voru 12,8 og 12,1 g/dl og fjöldi blóðflagna var 78,5 og 75,1 x 10

/l, í þeirri röð.

Matsgildi og p-gildi eru byggð á ANCOVA-líkani

* Allir sjúklingar voru settir á Cerdelga meðferð eftir 9. mánuð.

Meðan á opna langtíma meðferðartímabilinu með Cerdelga stóð (framhaldsrannsókn), sýndu allir

sjúklingar, sem luku rannsókn og héldu áfram að fá Cerdelga, áframhaldandi framfarir út

framhaldsrannsóknina. Niðurstöður (breytingar frá upphafsgildi) eftir 18 mánuði, 30 mánuði og 4,5 ár

af útsetningu fyrir Cerdelga í eftirfarandi endapunktum voru: algild breyting á magni blóðrauða (g/dl)

1,1 (1,03) [n=39], 1,4 (0,93) [n=35], og 1,4 (1,31) [n=12]; meðaltals aukning á fjölda blóðflagna

) 58,5% (40,7%) [n=39], 74,6% (49,57%) [n=35], og 86,8% (54,20%) [n=12]; meðaltals

minnkun á rúmmáli milta (MN) 46,5% (9,75%) [n=38], 54,2% (9,51%) [n=32], og 65,6% (7,43%)

[n=13]; og meðaltals minnkun á rúmmáli lifrar (MN) 13,7% (10,65%) [n=38], 18,5% (11,22%)

[n=32], og 23,4% (10,59%) [n=13].

Klínískar langtímaniðurstöður hjá GD1-sjúklingum sem ekki höfðu áður fengið meðferð – rannsókn

304

Rannsókn 304 var opin, fjölsetra rannsókn á einum hópi með Cerdelga hjá 26 sjúklingum. Nítján

einstaklingar luku 4 ára meðferð. Fimmtán (79%) þessara sjúklinga fengu skammtaaukningu upp að

84 mg af eliglustati tvisvar á sólarhring, 4 (21%) sjúklingar fengu áfram 42 mg tvisvar sinnum á

sólarhring.

Átján sjúklingar luku 8 ára meðferð. Einn sjúklingur (6%) fékk frekari skammtaaukningu upp að

127 mg tvisvar á sólarhring. Fjórtán sjúklingar (78%) fengu áfram 84 mg af Cerdelga tvisvar á

sólarhring. Þrír sjúklingar (17%) fengu áfram 42 mg tvisvar á sólarhring. Lokamat á endapunkti

verkunar var til staðar hjá sextán sjúklingum eftir 8 ár.

Cerdelga sýndi fram á viðvarandi framfarir í líffærarúmmáli og blóðgildum yfir 8 ára

meðferðartímabilið (sjá töflu 3).

Tafla 3: Breyting frá upphafsgildi að 8. ári í rannsókn 304

Upphafsgildi

(meðaltal)

Breyting frá

upphafsgildi

(meðaltal)

Staðalfrávik

Rúmmál milta (MN)

17,34

-67,9%

17,11

Magn blóðrauða (g/dl)

11,33

2,08

1,75

Rúmmál lifrar (MN)

1,60

-31,0%

13,51

Fjöldi blóðflagna (x10

67,53

109,8%

114,73

MR = margfeldi eðlilegra gilda

Lykilrannsókn með Cerdelga hjá GD1-sjúklingum sem skipta úr ERT – rannsókn 02607 (ENCORE)

Rannsókn 02607 var slembuð, opin, með virku samanburðarlyfi, engu síðra (non-inferiority), fjölsetra

klínísk rannsókn á 159 sjúklingum sem áður voru í jafnvægi með ERT. Í hópnum sem fékk Cerdelga

fengu 34 (32%) sjúklingar skammtaaukningu upp að 84 mg af eliglustati tvisvar á sólarhring, 51

(48%) upp að 127 mg tvisvar á sólarhring á 12 mánaða frumgreiningartímabilinu og 21 (20%)

sjúklingur fékk áfram 42 mg tvisvar á sólarhring.

Samkvæmt samanlögðum upplýsingum um alla skammta sem prófaðir voru í þessari rannsókn, náði

Cerdelga þeim viðmiðum sem ákveðin voru í rannsókninni til að hægt væri að segja það ekki síðra en

Cerezyme (imiglúkerasi) til að viðhalda stöðugleika hjá sjúklingum. Eftir 12 mánaða meðferð var

hlutfall sjúklinga, sem uppfylltu samsetta aðalendapunktinn (samanstendur af öllum fjórum þáttunum

sem getið er um í töflu 4), 84,8% [95% öryggisbil 76,2% - 91,3%] fyrir Cerdelga-hópinn samanborið

við 93,6% [95% öryggisbil 82,5% - 98,7%] fyrir Cerezyme-hópinn. Af þeim sjúklingum sem ekki

uppfylltu skilyrði um stöðugleika fyrir einstaka þætti, héldust 12 af 15 Cerdelga-sjúklingum og 3 af 3

Cerezyme-sjúklingum innan meðferðarmarkmiða fyrir Gaucher-sjúkdóminn (GD1).

Enginn klínískt marktækur munur var á milli hópa á einhverri hinna fjögurra einstöku sjúkdómsbreyta

(sjá töflu 4).

Tafla 4: Breytingar frá upphafsgildi að 12. mánuði (frumgreiningartímabil) hjá GD1-

sjúklingum sem skipta yfir í Cerdelga í rannsókn 02607

Cerezyme

(N=47)**

Meðaltal [95% CI]

Cerdelga

(N=99)

Meðaltal [95% CI]

Rúmmál milta

Hlutfall sjúklinga með stöðugt rúmmál

milta *

100%

95,8%

Hlutfallsleg breyting á MN fyrir

rúmmál milta (%)*

-3,01 [-6,41; 0,40]

-6,17 [-9,54; -2,79]

Magn blóðrauða

Hlutfall sjúklinga með stöðugt magn

blóðrauða

100%

94,9%

Algild breyting á magni blóðrauða

(g/dl)

0,038 [-0,16; 0,23]

-0,21 [-0,35; -0,07]

Rúmmál lifrar

Hlutfall sjúklinga með stöðugt rúmmál

lifrar

93,6%

96,0%

Hlutfallsleg breyting á MN fyrir

rúmmál lifrar (%)

3,57 [0,57; 6,58]

1,78 [-0,15; 3,71]

Fjöldi blóðflagna

Hlutfall sjúklinga með stöðugan fjölda

blóðflagna

100%

92,9%

Hlutfallsleg breyting á fjölda

blóðflagna (%)

2,93 [-0,56; 6,42]

3,79 [0,01; 7,57]

MN = margfeldi eðlilegra gilda, CI = öryggisbil

* Undanskilur sjúklinga eftir miltistöku.

** Allir sjúklingar færðust yfir á meðferð með Cerdelga eftir 52 vikur

Stöðugleikaviðmið á grundvelli breytinga frá upphafsgildi og að 12. mánuði: Magn blóðrauða ≤1,5 g/dl minnkun, fjöldi

blóðflagna ≤25% minnkun, rúmmál lifrar ≤20% aukning og rúmmál milta ≤25% aukning.

Heildarfjöldi sjúklinga (n)=fjöldi í hverri rannsókn

Á opna, langtíma meðferðartímabilinu með Cerdelga (framhaldsfasi) var hlutfalli sjúklinga þar sem

allar niðurstöður lágu fyrir og sem uppfylltu samsetta stöðugleikaendapunktinn haldið í 84,6%

(n=136) eftir 2 ár, 84,4% (n=109) eftir 2 ár og 91,1% (n=45) eftir 4 ár. Brottfall úr framhaldsfasanum

stafaði í meirihluta tilvika af skiptum yfir á lyf á markaði frá og með ári 3. Einstöku

sjúkdómsbreyturnar rúmmál milta, rúmmál lifrar, magn blóðrauða og fjöldi blóðflagna héldust

stöðugar í 4 ár (sjá töflu 5).

Tafla 5: Breytingar frá 12. mánuði (frumgreiningartímabil) að 48. mánuði hjá GD1-sjúklingum

á langtíma meðferðartímabilinu með Cerdelga í rannsókn 02607

MN = Multiples of Normal (margfeldi eðlilegra gilda); CI = confidence interval (öryggisbil)

* Undanskilur sjúklinga eftir miltistöku.

a Cerezyme/Cerdelga – upphaflega slembiraðað á Cerezyme

b Cerdelga – upphaflega slembiraðað á Cerdelga

Ár 2

Ár 3

Ár 4

Cerezyme

/Cerdelga

Meðaltal

[95% CI]

Cerdelga

Meðaltal

[95% CI])

Cerezyme

/Cerdelga

Meðaltal

[95% CI]

Cerdelga

Meðaltal

[95% CI]

Cerezyme

/Cerdelga

Meðaltal

[95% CI]

Cerdelga

Meðaltal

[95% CI]

Sjúklingar við upphaf árs

Sjúklingar við lok árs (N)

Sjúklingar þar sem gögn

lágu fyrir (N)

Rúmmál milta

Hlutfall sjúklinga með

stöðugt rúmmál milta

(%)*

31/33 (93,9)

[0,798; 0,993]

69/72 (95,8)

[0,883; 0,991]

12/12 (100,0)

[0,735; 1,000]

65/68 (95,6)

[0,876; 0,991]

2/2 (100,0)

[0,158; 1,000]

28/30 (93,3)

[0,779; 0,992]

Breyting á MN fyrir

rúmmál milta (%)*

-3,946[-8,80;

0,91]

-6,814[-10,61; -

3,02]

-10,267[-20,12;

-0,42]

-7,126[-11,70; -

2,55]

-27,530[-89,28;

34,22]

-13,945[-20,61;

-7,28]

Magn blóðrauða

Hlutfall sjúklinga með

stöðugt magn blóðrauða

38/39 (97,4)

[0,865; 0,999]

95/97 (97,9)

[0,927; 0,997]

16/16 (100,0)

[0,794; 1,000]

90/93 (96,8)

[0,909; 0,993]

3/3 (100,0)

(0,292; 1,000]

42/42 (100,0)

[0,916; 1,000]

Breyting frá upphafsgildi á

magni blóðrauða (g/dl)

0,034[-0,31;

0,38]

-0,112[-0,26;

0,04]

0,363[-0,01;

0,74]

-0,103[-0,27;

0,07]

0,383[-1,62;

2,39]

0,290[0,06;

0,53]

Rúmmál lifrar

Hlutfall sjúklinga með

stöðugt rúmmál lifrar (%)

38/39 (97,4)

(0,865; 0,999)

94/97 (96,9)

(0,912; 0,994)

15/16 (93,8)

[0,698; 0,998]

87/93 (93,5)

(0,865; 0,976)

3/3 (100,0)

[0,292; 1,000]

40/42 (95,2)

[0,838; 0,994]

Breyting frá upphafsgildi á

MN fyrir rúmmál lifrar

0,080[-3,02;

3,18]

2,486[0,50;

4,47]

-4,908[-11,53;

1,71]

3,018[0,52;

5,52]

-14,410[-61,25;

32,43]

-1,503[-5,27;

2,26]

Fjöldi blóðflagna

Hlutfall sjúklinga með

stöðugan fjölda blóðflagna

33/39 (84,6)

[0,695; 0,941]

92/97 (94,8)

[0,884; 0,983]

13/16 (81,3)

[0,544; 0,960]

87/93 (93,5)

[0,865; 0,976]

3/3 (100,0)

[0,292; 1,000]

40/42 (95,2)

[0,838; 0,994]

Breyting á fjölda

blóðflagna (%)

-0,363[-6,60;

5,88]

2,216[-1,31;

5,74]

0,719[-8,20;

9,63]

5,403[1,28;

9,52]

-0,163[-35,97;

35,64]

7,501[1,01;

13,99]

Samsettur stöðugleikaendapunktur

Sjúklingar sem eru

stöðugir á Cerdelga (%)

30/39 (76,9)

[0,607; 0,889]

85/97 (87,6)

[0,794; 0,934]

12/16 (75,0)

[0,476; 0,927]

80/93 (86,0)

[0,773;

0,923]

3/3 (100,0)

[0,292; 1,000]

38/42 (90,5)

[0,774; 0,973]

Klínísk reynsla hjá slökum umbrjótum (PM) og mjög hröðum umbrjótum (URM) CYP2D6

Takmörkuð reynsla er af Cerdelga-meðferð hjá sjúklingum sem eru slakir umbrjótar (PM) eða mjög

hraðir umbrótar (URM). Á frumgreiningartímabili þriggja klínískra rannsókna voru alls 5 slakir

umbrjótar (PM) og 5 með mjög hraðir umbrjótar (URM) af þeim sjúklingum sem fengu meðferð með

Cerdelga. Allir slakir umbrjótar (PM) fengu 42 mg af eliglustati tvisvar á sólarhring og fjórir þeirra

(80%) fengu fullnægjandi klíníska svörun. Meirihluti mjög hraðra umbrjóta (URM) (80%) fengu

skammtaaukningu að 127 mg af eliglustati tvisvar á sólarhring, allir fengu fullnægjandi klíníska

svörun. Eini mjög hraði umbrjótarinn (URM) sem fékk 84 mg tvisvar á sólarhring fékk ekki

fullnægjandi klíníska svörun.

Búast má við að útsetning sjúklinga sem eru slakir umbrjótar (PM) sem fá 84 mg af eliglustati einu

sinni á sólarhring verði svipuð og útsetning sem sést hefur við að gefa 84 mg af eliglustati tvisvar á

sólarhring hjá þeim sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) CYP2D6. Sjúklingar sem eru mjög hraðir

umbrjótar (URM) fá ef til vill ekki fullnægjandi þéttni til að ná meðferðaráhrifum. Ekki er hægt að

ráðleggja skammtastærðir fyrir þá sem eru mjög hraðir umbrjótar (URM).

Áhrif á meinafræði beinagrindar

Eftir 9 mánaða meðferð, í rannsókn 02507, lækkaði gildi beinmergsíferðar með Gaucher frumum, eins

og ákvarðað var með heildarbeinmergsbyrðar-skori (Bone Marrow Burden score, BMB score) (metið

út frá segulómun af lendarhrygg og lærlegg) um að meðaltali um 1,1 stig hjá sjúklingum sem fengu

meðferð með Cerdelga (n=19) samanborið við enga breytingu hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu

(n=20). Fimm sjúklingar sem fengu meðferð með Cerdelga (26%) náðu lækkun um a.m.k. 2 stig á

BMB skori.

Eftir 18 og 30 mánaða meðferð, hafði BMB skorið lækkað að meðaltali um 2,2 stig (n=18) og 2,7

(n=15), í þeirri röð hjá sjúklingum sem var upphaflega slembiraðað í Cerdelga hóp, samanborið við

meðaltals lækkun um 1 stig (n=20) og 0,8 (n=16) hjá þeim sem var upphaflega slembiraðað í

lyfleysuhóp.

Eftir 18 mánuði af Cerdelga meðferð í opnu framhaldsrannsókninni, hafði T gildi meðaltalsbeinþéttni í

lendarhrygg (bone mineral density, BMD) hækkað úr -1,14 (1,0118) við upphaf (n=34) í -0,918

(1,1601) (n=33) sem er á eðlilegu bili. Eftir 30 mánuði og 4,5 ár í meðferð, hækkaði T gildið enn

frekar í -0,722 (1,1250) (n=27) og -0,533 (0,8031) (n=9), í þeirri röð.

Niðurstöður rannsóknar 304 gefa til kynna að jákvæðum áhrifum á beinagrind sé viðhaldið eða haldi

áfram að aukast á meðan a.m.k. 8 ára meðferð með Cerdelga stendur.

Í rannsókn 02607 héldust beinþéttni í lendarhrygg og lærlegg og Z-stig (staðlað frávik) innan eðlilegra

marka hjá sjúklingum sem voru á meðferð með Cerdelga í allt að 4 ár.

Mat á hjartarafriti

Engin klínískt marktæk lenging á QTc-bili kom fram vegna eliglustats við staka skammta upp að

675 mg.

QT-bil sem leiðrétt var fyrir hjartsláttartíðni samkvæmt Fridericia-leiðréttingu (QTcF) var metið í

slembaðri, stýrðri, víxlaðri, einskammta rannsókn með lyfleysu og virku samanburðarlyfi

(moxífloxasíni 400 mg) hjá 47 heilbrigðum einstaklingum. Í rannsókninni, sem sýnir fram á hæfni til

að greina lítil áhrif, voru efri mörk einhliða 95% öryggismarka fyrir stærsta QTcF leiðrétt með

lyfleysu og grunngildi undir 10 msek, sem eru mörkin fyrir reglufest athugunarefni (regulatory

concern). Engin augljós áhrif á hjartsláttartíðni komu fram, en lenging í tengslum við þéttni kom fram

á lyfleysuleiðréttu breytingunni frá upphafsgildi á PR, QRS og QTc-bilunum. Samkvæmt lyfjahvarfa-

/lyfhrifareiknilíkönum er gert ráð fyrir að plasmaþéttni eliglustats, sem er 11-föld miðað við áætlað

hjá mönnum, valdi meðaltals (efri mörk 95% öryggisbils) lengingu á PR, QRS og QTcF-bilum

upp á 18,8 (20,4); 6,2 (7,1) og 12,3 (14,2) msek, í þeirri röð.

Aldraðir

Takmarkaður fjöldi sjúklinga 65 ára (n=10) og eldri tók þátt í klínískum rannsóknum. Enginn

marktækur munur kom fram á verkun og öryggi aldraðra sjúklinga og yngri sjúklinga.

Börn

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á

Cerdelga hjá öllum undirhópum barna við Gaucher-sjúkdómi af gerð 2 (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um

notkun handa börnum).

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á Cerdelga

hjá undirhópi barna frá 24 mánaða upp að 18 ára aldri við Gaucher-sjúkdómi af gerð 1 og gerð 3 (sjá

upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2

Lyfjahvörf

Frásog

Miðgildistími þar til hámarksþéttni í plasma er náð er 1,5 til 6 klst. eftir lyfjagjöf, með litlu aðgengi

eftir inntöku (<5%) vegna verulegra umbrota í fyrstu umferð um lifur. Eliglustat er hvarfefni

útflæðisdælunnar P-gp. Matur hefur ekki klínískt marktæk áhrif á lyfjahvörf eliglustats. Eftir

endurtekna skömmtun eliglustats 84 mg tvisvar á sólarhring hjá umbrjótum sem eru ekki slakir og einu

sinni á sólarhring hjá slökum umbrjótum náðist jafnvægi eftir 4 daga með uppsöfnunarhlutfalli sem

var 3-falt eða minna.

Dreifing

Eliglustat er miðlungsmikið bundið plasmapróteinum manna (76 til 83%) og dreifist að mestu í

plasma. Eftir gjöf í bláæð var dreifingarrúmmálið 816 l sem bendir til víðtækrar dreifingar til vefja

hjá

mönnum. Forklínískar rannsóknir sýndu fram á víðtæka dreifingu eliglustats til vefja, þ.m.t.

beinmergs.

Umbrot

Eliglustat umbrotnar að verulegu leyti með mikilli úthreinsun, aðallega fyrir tilstilli CYP2D6 en í

minna mæli fyrir tilstilli CYP3A4. Helstu umbrotsleiðir eliglustats fela í sér raðbundna oxun oktanóýl-

hlutans sem fylgt er eftir með oxun á 2,3-díhýdró-1,4-bensódíoxan-hlutanum eða samsetningu af

báðum leiðunum, sem leiðir til margþættra umbrotsefna oxunar.

Brotthvarf

Eftir inntöku skilst meirihluti skammts út í þvagi (41,8%) og saur (51,4%), aðallega sem umbrotsefni.

Eftir gjöf í bláæð var heildarúthreinsun eliglustats 86 l/klst. Eftir endurtekna inntöku 84 mg af

eliglustati tvisvar á sólarhring reyndist helmingunartími brotthvarfs eliglustats vera um það bil 4-7 klst

hjá umbrjótum sem eru ekki slakir (non-PM) en 9 klst. hjá slökum umbrjótum (PM).

Eiginleikar í tilteknum hópum

Svipgerð CYP2D6

Þýðisgreining á lyfjahvörfum sýnir fram á að áætluð svipgerð CYP2D6 samkvæmt arfgerð er

mikilvægasti þátturinn sem hefur áhrif á breytileika lyfjahvarfa. Einstaklingar sem eru slakir umbrjótar

í áætlaðri svipgerð CYP2D6 (um 5 til 10% af þýði) sýna meiri þéttni eliglustats en þeir sem eru

miðlungi slakir eða hraðir umbrjótar CYP2D6.

Kyn, líkamsþyngd, aldur og kynþáttur

Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum hafði kyn, líkamsþyngd, aldur og kynþáttur takmörkuð eða

engin áhrif á lyfjahvörf eliglustats.

Skert lifrarstarfsemi

Áhrif vægrar og miðlungs skertrar lifrarstarfsemi voru metin í 1. stigs rannsókn á stökum skömmtum.

Eftir stakan 84 mg skammt voru C

og AUC fyrir eliglustat 1,2- og 1,2-falt hærri hjá þeim sem eru

hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt skerta lifrarstarfsemi og 2,8- og 5,2-falt hærri hjá þeim sem

eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með miðlungs skerta lifrarstarfsemi borið saman við heilbrigða

hraða umbrjóta (EM) CYP2D6.

Eftir endurtekna skammta af Cerdelga 84 mg tvisvar á dag er áætlað að C

og AUC

0-12

verði 2,4- og

2,9-falt hærri hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með vægt skerta lifrarstarfsemi og

6,4- og 8,9-falt hærri hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með miðlungs skerta

lifrarstarfsemi borið saman við heilbrigða hraða umbrjóta (EM) CYP2D6.

Eftir endurtekna skammta af Cerdelga 84 mg einu sinni á dag er áætlað að C

og AUC

0-24

verði 3,1-

og 3,2-falt hærri hjá þeim sem eru hraðir umbrjótar (EM) CYP2D6 með miðlungs skerta

lifrarstarfsemi borið saman við heilbrigða hraða umbrjóta (EM) CYP2D6 sem fá Cerdelga 84 mg

tvisvar á dag (sjá kafla 4.2 og 4.4).

Ekki var hægt að spá fyrir um lyfjahvarfafræðilega útsetningu við jafnvægi hjá þeim sem eru miðlungi

slakir umbrjótar (IM) eða slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 með vægt eða miðlungs skerta

lifrarstarfsemi vegna takmarkaðra eða engra upplýsinga um stakan skammt. Áhrif verulega skertrar

lifrarstarfsemi voru ekki rannsökuð hjá einstaklingum með hvaða svipgerð CYP2D6 sem er (sjá

kafla 4.2, 4.3 og 4.4).

Skert nýrnastarfsemi

Áhrif verulega skertrar nýrnastarfsemi voru metin í 1. stigs rannsókn á stökum skömmtum. Eftir

stakan 84 mg skammt voru C

og AUC fyrir eliglustat svipuð hjá þeim sem voru hraðir umbrjótar

(EM) CYP2D6 með verulega skerta nýrnastarfsemi borið saman við heilbrigða hraða umbrjóta (EM)

CYP2D6.

Takmarkaðar eða engar upplýsingar liggja fyrir um sjúklinga með nýrnasjúkdóm á lokastigi og hjá

þeim sem eru miðlungi slakir umbrjótar (IM) eða slakir umbrjótar (PM) CYP2D6 með verulega skerta

nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 4.4).

5.3

Forklínískar upplýsingar

Helstu marklíffæri eliglustats í rannsóknum á eiturverkunum voru meltingarvegurinn, líffæri

ónæmiskerfisins, lifrin einungis hjá rottum og æxlunarfærin einungis hjá karlkyns rottum. Áhrif

eliglustats í rannsóknum á eiturverkunum voru afturkræf og sýndu engin merki um seinkaðar eða

endurteknar eiturverkanir. Öryggismörk í langvinnum rannsóknum á rottum og hundum voru 8-föld til

15-föld með fullri útsetningu í plasma og 1- til 2-föld með óbundinni (fríhluta) útsetningu í plasma.

Eliglustat hafði ekki áhrif á miðtaugakerfi eða öndun. Þéttniháð áhrif á hjarta komu fram í

forklínískum rannsóknum: Hindrun á jónagöngum í hjarta hjá mönnum, þ. á m. kalíum, natríum og

kalsíum, við þéttni sem er ≥7-falt áætlað C

hjá mönnum, áhrif sem natríumjónagöng miðluðu í

raflífeðlisfræðilegri

ex vivo

rannsókn á Purkinje-trefjum hjá hundum (2-falt áætlað óbundið C

plasma hjá mönnum), lengingu á QRS og PR-bili í fjarmælingu á hundum og rannsóknum á leiðni

hjartans hjá hundum í svæfingu, þar sem áhrif komu fram við 14-falt áætlað heildar C

í plasma hjá

mönnum eða við 2-falt áætlað óbundið C

í plasma.

Eliglustat olli ekki stökkbreytingum í hefðbundnum rannsóknum á eiturverkunum á erfðaefni og sýndi

engin merki um krabbameinsvaldandi áhrif í stöðluðum lífgreiningum á líftíma hjá músum og rottum.

Útsetning í rannsóknum á krabbameinsvaldandi áhrifum var u.þ.b. 4-falt og 3-falt meiri hjá músum og

rottum, í þeirri röð, en áætluð heildarútsetning eliglustats í plasma hjá mönnum eða minna en 1-föld

með óbundinni útsetningu í plasma.

Engin áhrif á sæðismyndunarþætti komu fram hjá fullvaxta karlkyns rottum við altæka skammta án

eiturverkana. Afturkræf hömlun á sæðismyndun kom fram hjá rottum við 10-falda áætlaða útsetningu

fyrir menn samkvæmt AUC sem er altækur eitraður skammtur. Í rannsóknum á eiturverkunum hjá

rottum eftir endurtekna skammta kom fram hrörnun á sæðismyndandi þekjuvef og geiraskiptur

vefjavanþroski í eistum við 10-falda áætlaða útsetningu fyrir menn samkvæmt AUC.

Flutningur eliglustats og umbrotsefna þess yfir fylgju kom fram hjá rottum. Tveimur og

24 klukkustundum eftir lyfjagjöf kom 0,034% og 0,013% af merktum skammti fram í vefjum fósturs, í

þeirri röð.

Við skammta sem ollu eiturverkunum hjá móður hjá rottum kom fram hærri tíðni útvíkkaðra

heilahólfa, óeðlilegur fjöldi rifbeina eða hryggjarliða í mjóhrygg og mörg bein sem sýndu lélega

beinmyndun hjá fóstrum. Þroski fósturvísa og fóstra hjá rottum og kanínum varð ekki fyrir áhrifum

upp að klínískt viðeigandi útsetningu (samkvæmt AUC).

Rannsókn á mjólkurgjöf hjá rottum sýndi fram á að 0,23% af merktum skammti barst til unga á fyrstu

24 klukkustundunum eftir gjöf, sem gefur til kynna að eliglustat og/eða skyld efni þess skiljist út í

mjólk.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Innihald hylkis

Örkristallaður sellulósi

Laktósaeinhýdrat

Hýprómellósi

Glýseróldíbehenat

Hylkisskel

Gelatína

Kalíum álsílikat (E555)

Títandíoxíð (E171)

Gult járnoxíð (E172)

Indigótín (E132)

Prentblek

Gljálakk

Svart járnoxíð (E172)

Própýlenglýkól

Ammoníaklausn, óþynnt

6.2

Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3

Geymsluþol

3 ár

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

6.5

Gerð íláts og innihald

PETG/COC.PETG/PCTFE-álþynnur

Hvert þynnuveski inniheldur 14 hörð hylki.

Hver pakkning inniheldur 14, 56 eða 196 hörð hylki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarreglur við förgun

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Holland

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/974/001 56 hylki

EU/1/14/974/002 196 hylki

EU/1/14/974/003 14 hylki

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis:

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis:

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация