Ceplene

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Хистамин дихидрохлорид

Предлага се от:

Laboratoires Delbert

АТС код:

L03AX14

INN (Международно Name):

histamine dihydrochloride

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Левкемия, миелоиден, остър

Терапевтични показания:

Ceplene maintenance therapy is indicated for adult patients with acute myeloid leukaemia in first remission concomitantly treated with interleukin-2 (IL-2). Ефикасността на Ceplene не е напълно доказана при пациенти на възраст над 60 години.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-10-07

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CEPLENE 0,5 MG/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
хистаминов дихидрохлорид (histamine
dihydrochloride)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра..

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ceplene и за ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ceplene 0,5 mg/0,5 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон 0,5 ml от разтвора съдържа 0,5
mg хистаминов дихидрохлорид (histamine
dihydrochloride).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен воден разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Поддържащата терапия с Ceplene е показана
при възрастни пациенти с остра
миелоидна
левкемия (ОМЛ) в период на първа
ремисия, лекувани едновременно с
интерлевкин-2 (IL-2).
Ефикасността на Ceplene не е доказана
напълно при пациенти на възраст над 60
години.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поддържащата терапия с Ceplene трябва да
се прилага след приключване на
консолидиращата
терапия при пациенти, лекувани
едновременно с IL-2, под наблюдението 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-04-2023
Листовка Листовка чешки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-04-2023
Листовка Листовка датски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-04-2023
Листовка Листовка немски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-04-2023
Листовка Листовка естонски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-04-2023
Листовка Листовка гръцки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-04-2023
Листовка Листовка английски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-08-2018
Листовка Листовка френски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-04-2023
Листовка Листовка италиански 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-08-2018
Листовка Листовка латвийски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-08-2018
Листовка Листовка литовски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-04-2023
Листовка Листовка унгарски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-04-2023
Листовка Листовка малтийски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-08-2018
Листовка Листовка полски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-04-2023
Листовка Листовка португалски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-08-2018
Листовка Листовка румънски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-04-2023
Листовка Листовка словашки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-04-2023
Листовка Листовка словенски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-08-2018
Листовка Листовка фински 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-04-2023
Листовка Листовка шведски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-04-2023
Листовка Листовка норвежки 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-04-2023
Листовка Листовка исландски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-04-2023
Листовка Листовка хърватски 19-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите