Cepedex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dexmedetomidine hydrochloride

Предлага се от:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

АТС код:

QN05CM18

INN (Международно Name):

dexmedetomidine

Терапевтична група:

Cats; Dogs

Терапевтична област:

Психолептиков, хипнотици и успокоителни

Терапевтични показания:

Неинвазивни, леко до умерено болезнени процедури и прегледи, които изискват задържане, седация и аналгезия при кучета и котки. Дълбоко седиране и аналгезия при кучета при съпътстваща употреба с буторфанол за медицински и малки хирургични процедури. Премедикация при кучета и котки преди индукция и поддържане на обща анестезия.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-13

Листовка

                30
B. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА:
Cepedex 0,1 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13, 31303 Burgdorf
Германия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Cepedex 0,1 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
Dexmedetomidine hydrochloride
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
_ _
1 ml съдържа:
Активна субстанция:
Dexmedetomidine hydrochloride
0,1 mg
(което се равнява на dexmedetomidine 0,08 mg)
Ексципиенти:
Methyl parahydroxybenzoate (E 218)
2,0 mg
Propyl parahydroxybenzoate
0,2 mg
Бистър, безцветен разтвор за инжекции.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Неинвазивни, леко до средно болезнени
процедури и изследвания, които
изискват усмиряване,
седация и аналгезия при кучета и
котки.
Дълбока седация и аналгезия при
кучетата в съчетание с буторфанол за
медицински и малки
хирургически процедури.
Премедикация на кучета и на котки
преди въвеждане и поддържане на обща
анестезия.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни със
сърдечносъдови смущения.
Да не се използва при 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Cepedex 0,1 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Dexmedetomidine hydrochloride
0,1 mg
(което се равнява на dexmedetomidine
0,08 mg)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Methyl parahydroxybenzoate (E 218)
2,0 mg
Propyl parahydroxybenzoate
0,2 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Неинвазивни, леко до средно болезнени
процедури и изследвания, които
изискват усмиряване,
седация и аналгезия при кучета и
котки.
Дълбока седация и аналгезия при
кучетата в съчетание с буторфанол за
медицински и малки
хирургически процедури.
Премедикация на кучета и на котки
преди въвеждане и поддържане на обща
анестезия.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни със
сърдечносъдови смущения.
Да не се използва при животни с тежки
системни заболявания или при умиращи
животни.
Да не се използва при
свръхчувствителност към ак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-11-2021
Листовка Листовка чешки 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-11-2021
Листовка Листовка датски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-11-2021
Листовка Листовка немски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-11-2021
Листовка Листовка естонски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-11-2021
Листовка Листовка гръцки 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-11-2021
Листовка Листовка английски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2016
Листовка Листовка френски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-11-2021
Листовка Листовка италиански 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2016
Листовка Листовка латвийски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2016
Листовка Листовка литовски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-11-2021
Листовка Листовка унгарски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-11-2021
Листовка Листовка малтийски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2016
Листовка Листовка полски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-11-2021
Листовка Листовка португалски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2016
Листовка Листовка румънски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-11-2021
Листовка Листовка словашки 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-11-2021
Листовка Листовка словенски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2016
Листовка Листовка фински 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-11-2021
Листовка Листовка шведски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-11-2021
Листовка Листовка норвежки 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-11-2021
Листовка Листовка исландски 25-11-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-11-2019
Листовка Листовка хърватски 16-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите