Celvapan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Whole virion influenza vaccine, inactivated containing antigen of strain A/California/07/2009 (H1N1)v

Предлага се от:

Nanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

АТС код:

J07BB01

INN (Международно Name):

influenza vaccine (H1N1)v (whole virion, Vero cell derived, inactivated)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Disease Outbreaks; Influenza, Human; Immunization

Терапевтични показания:

Профилактика на грип, причинена от вируса A (H1N1) v 2009. Celvapan трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-03-04

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CELVAPAN ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Ваксина срещу грип (H1N1)v (цял вирион,
получен във Vero клетъчни култури,
инактивиран)
(Influenza vaccine (H1N1)v (whole virion, Vero cell derived,
inactivated))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви
допълнителни въпроси, попитайте Вашия
лекар или медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Celvapan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Celvapan
3.
Как да използвате Celvapan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Celvapan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CELVAPAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Celvapan е ваксина, която се използва за
предпазване от грип, причинен от
A(H1N1
)v 2009 вирус.
Когато чо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Celvapan инжекционна суспензия
Ваксина срещу грип (H1N1)v (цял вирион,
получен във
_Vero_
клетъчни култури, инактивиран)
(Influenza vaccine (H1N1)v (whole virion, Vero cell derived,
inactivated))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Цял грипен вирион, инактивиран,
съдържащ антиген на щам*:
A/California/07/2009 (H1N1)v
7,5 микрограма**
за доза от 0,5 ml
*
култивиран във Vero клетъчни култури
(непрекъсната клетъчна линия от
бозайник)
**
изразен в микрограма х
емаглутинин
Това
е многодозова опаковка. Вижте точка 6.5
за броя на дозите в един флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
Ваксината е бистра до опалесцентна,
полупрозрачна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на грип, причинен от
вирус А(Н1N1)v 2009 (вж. точка 4.
4).
Celvapan трябва да се използва в
съответствие с Официалните указания.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
При препоръките за дозиране са взети
предвид наличните данните от
продължаващите
клинични проучвания при здрави
участници, приели
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2016
Листовка Листовка чешки 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2016
Листовка Листовка датски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2016
Листовка Листовка немски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2016
Листовка Листовка естонски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2016
Листовка Листовка гръцки 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2016
Листовка Листовка английски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-12-2016
Листовка Листовка френски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2016
Листовка Листовка италиански 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-12-2016
Листовка Листовка латвийски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-12-2016
Листовка Листовка литовски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2016
Листовка Листовка унгарски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2016
Листовка Листовка малтийски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-12-2016
Листовка Листовка полски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2016
Листовка Листовка португалски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-12-2016
Листовка Листовка румънски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2016
Листовка Листовка словашки 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2016
Листовка Листовка словенски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-12-2016
Листовка Листовка фински 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2016
Листовка Листовка шведски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2016
Листовка Листовка норвежки 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2016
Листовка Листовка исландски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2016
Листовка Листовка хърватски 21-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите