CellCept

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

микофенолат мофетил

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L04AA06

INN (Международно Name):

mycophenolate mofetil

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

CellCept е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне след трансплантация при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.

Каталог на резюме:

Revision: 38

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-02-14

Листовка

                113
Б. ЛИСТОВКА
114
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CELLCEPT 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
микофенолат мофетил (mycophenolate mofetil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CellCept и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CellCept
3.
Как да приемате CellCept
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CellCept
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЕLLСEPT И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
CellCept съдържа микофенолат мофетил.
•
Той принадлежи към група лекарства,
нарече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CellCept 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 250 mg микофенолат
мофетил (mycophenolate mofetil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капсули, твърди (капсули)
Продълговати, синьо/кафяви, с черен
надпис „CellCept 250“ върху капачето на
капсулата и
„Roche“ върху тялото на капсулата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CellCept е показан в комбинация с
циклоспорин и кортикостероиди за
профилактика на остро
отхвърляне на транпслантата при
пациенти с алогенна трансплантация на
бъбрек, сърце или
черен дроб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и да се
провежда от специалисти с подходяща
квалификация в областта на
трансплантацията.
Дозировка
_Употреба при бъбречна трансплантация
_
_Възрастни _
Лечението трябва да се започне до 72
часа след трансплантацията.
Препоръчителната доза при
пациенти с бъбречна трансплантация е 1
g, приложена два пъти дневно (2 g дневна
доза).
_Педиатрична популация на възраст от 2
до 18 години _
Препоръчителната доза микофенола
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2023
Листовка Листовка чешки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2023
Листовка Листовка датски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2023
Листовка Листовка немски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2023
Листовка Листовка естонски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2023
Листовка Листовка гръцки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2023
Листовка Листовка английски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2016
Листовка Листовка френски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2023
Листовка Листовка италиански 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-01-2016
Листовка Листовка латвийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-01-2016
Листовка Листовка литовски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2023
Листовка Листовка унгарски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2023
Листовка Листовка малтийски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-01-2016
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-01-2016
Листовка Листовка полски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2023
Листовка Листовка португалски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-01-2016
Листовка Листовка румънски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2023
Листовка Листовка словашки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2023
Листовка Листовка словенски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-01-2016
Листовка Листовка фински 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2023
Листовка Листовка шведски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2023
Листовка Листовка норвежки 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2023
Листовка Листовка исландски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2023
Листовка Листовка хърватски 04-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-01-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите