Cayston

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

азтреонам лизин

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J01DF01

INN (Международно Name):

aztreonam

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Cystic Fibrosis; Respiratory Tract Infections

Терапевтични показания:

Cayston е показан за принудителна терапия на хронични белодробни инфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa при пациенти с кистична фиброза (CF) на възраст 6 години и по-големи. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CAYSTON 75 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА РАЗТВОР
ЗА НЕБУЛИЗАТОР
азтреонам (aztreonam)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Cayston и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cayston
3.
Как да приемате Cayston
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cayston
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CAYSTON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cayston съдържа активното вещество
азтреонам. Cayston е антибиотик, който се
използва за
по
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cayston 75 mg прах и разтворител за разтвор
за небулизатор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа азтреонам лизин,
евкивалентен на 75 mg азтреонам (aztreonam).
След
разтваряне разтворът за небулизатор
съдържа 75 mg азтреонам.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за разтвор за
небулизатор.
Бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cayston е показан за супресивно лечение
на хронични белодробни инфекции,
причинени от
_Pseudomonas aeruginosa,_
при пациенти на възраст 6 и повече
години с кистозна фиброза (КФ).
Трябва да се имат предвид официалните
препоръки за подходящо използване на
антибактериални средства.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Пациентите трябва да използват
бронходилататор преди приема на всяка
доза Cayston.
Бързодействащи бронходилататори
могат да бъдат приемани между 15 минути
и 4 часа, а
бавнодействащи бронходилататори
могат да бъдат приемани между 30 минути
и 12 часа преди
всяка доза Cayston.
За пациенти, които приемат няколко
инхалационни тер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-03-2023
Листовка Листовка чешки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-03-2023
Листовка Листовка датски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-03-2023
Листовка Листовка немски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-03-2023
Листовка Листовка естонски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-03-2023
Листовка Листовка гръцки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-03-2023
Листовка Листовка английски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-09-2012
Листовка Листовка френски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-03-2023
Листовка Листовка италиански 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-09-2012
Листовка Листовка латвийски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-09-2012
Листовка Листовка литовски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-03-2023
Листовка Листовка унгарски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-03-2023
Листовка Листовка малтийски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-09-2012
Листовка Листовка полски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-03-2023
Листовка Листовка португалски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-09-2012
Листовка Листовка румънски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-03-2023
Листовка Листовка словашки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-03-2023
Листовка Листовка словенски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-09-2012
Листовка Листовка фински 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-03-2023
Листовка Листовка шведски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-03-2023
Листовка Листовка норвежки 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-03-2023
Листовка Листовка исландски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-03-2023
Листовка Листовка хърватски 03-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите