Cardalis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
04-11-2021
Активна съставка:
benazepril hydrochloride, spironolactone
Предлага се от:
Ceva Santé Animale
АТС код:
QC09BA07
INN (Международно Name):
benazepril hydrochloride, spironolactone
Терапевтична група:
Кучета
Терапевтична област:
СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
Терапевтични показания:
За лечението на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно клапно заболяване при кучета (с подходяща диуретична подкрепа).
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/002524
Дата Оторизация:
2012-07-23
EMEA код:
EMEA/V/C/002524

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 04-11-2021
Листовка Листовка
чешки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 04-11-2021
Листовка Листовка
датски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 04-11-2021
Листовка Листовка
немски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 04-11-2021
Листовка Листовка
естонски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 04-11-2021
Листовка Листовка
гръцки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 04-11-2021
Листовка Листовка
английски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 17-06-2013
Листовка Листовка
френски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 04-11-2021
Листовка Листовка
италиански 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 17-06-2013
Листовка Листовка
латвийски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 17-06-2013
Листовка Листовка
литовски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 04-11-2021
Листовка Листовка
унгарски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 04-11-2021
Листовка Листовка
малтийски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 17-06-2013
Листовка Листовка
нидерландски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 17-06-2013
Листовка Листовка
полски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 04-11-2021
Листовка Листовка
португалски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 17-06-2013
Листовка Листовка
румънски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 04-11-2021
Листовка Листовка
словашки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 04-11-2021
Листовка Листовка
словенски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 17-06-2013
Листовка Листовка
фински 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 04-11-2021
Листовка Листовка
шведски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 04-11-2021
Листовка Листовка
норвежки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 04-11-2021
Листовка Листовка
исландски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 04-11-2021
Листовка Листовка
хърватски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 04-11-2021

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета

Кардалис 5 mg/40 mgдъвчащи таблетки за кучета

Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Производители, отговорни за освобождаване на партидата:

Ceva Santé Animale

Z.I. Très le Bois

22600 Loudéac

France

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Germany

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Benazepril hydrochloride 2,5 mg, spironolactone 20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета

Benazepril hydrochloride 5 mg, spironolactone 40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

Benazepril hydrochloride 10 mg, spironolactone 80 mg

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка таблетка за дъвчене съдържа:

Benazepril

hydrochloride (HCl)

Spironolactone

Cardalis 2,5 mg/20 mg таблетки

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg таблетки

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg таблетки

10 mg

80 mg

Таблетките са кафяви, овкусени, продълговати, с делителна линия и са дъвчащи.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно

заболяване на клапите при кучета (в комбинация с диуретици, където е необходимо).

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва по време на бременност или лактация (виж т. „Бременност и лактация”).

Да не се използва при животни, използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели.

Да не се използва при кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или

хипонатриемия.

Да не се използва съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при

кучета с бъбречна недостатъчност.

Да не се използва при свръхчувствителност към инхибитори на ангиотензин-конвертиращия

ензим (АСЕ-инхибитори) или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при случаи на сърдечна недостатъчност вследствие на стеноза на аортата или

пулмоналната артерия.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Повръщане, диария и сърбеж са наблюдавани много рядко в спонтанни доклади.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции )

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този комбиниран продукт трябва да бъде използван само при кучета, които се нуждаят от

прилагане и на двете активни субстанции в тази фиксирана доза.

Перорално.

Кардалис дъвчащи таблетки трябва да се прилага на кучетата веднъж на ден при доза от 0.25

mg/kg телесна маса (т.м) benazepril hydrochloride и 2 mg/kg т.м. spironolactone, според следната

таблица.

Телесна

маса на

кучето (kg)

Концентрация и брой на таблетките, които да бъдат приложени:

Кардалис 2,5 mg/20 mg

дъвчащи таблетки

Кардалис 5 mg/40 mg

дъвчащи таблетки

Кардалис 10 mg/80 mg

дъвчащи таблетки

2,5 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 40

40 - 60

1 + ½

60 - 80

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблетките трябва да се прилагат с храната – поставени в малко храна, като се предлага преди

основното хранене или в самата храна. Таблетките съдържат аромат телешко за подобряване на

вкуса и при клиничните опити са били приети и консумирани от кучетата доброволно в 92% от

случаите когато са били предлагани заедно с или без храна.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за

съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху опаковката.

Срок на годност след първото отваряне на бутилката: 6 месеца.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Преди започване на комбинирана терапия с benazepril ( hydrochloride) и spironolactone, трябва

да бъдат преценени бъбречната функция и серумните нива на калия, особено при кучета, които

могат да страдат от хипоадренокортицизъм, хиперкалемия или хипонатриемия. За разлика от

хората, при кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано повишаване на

случаите на хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена бъбречна функция,

обаче се препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и серумните нива на калия

тъй като може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Тъй като spironolactone има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на

ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

При проучване за безопасност е наблюдавана обратима атрофия на простатата при мъжките

кучета лекувани с препоръчителна доза spironolactone.

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с

чернодробна дисфункция, тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна

биотрансформация.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

Хора с установена свръхчувствителност към benazepril или spironolactone трябва да избягват

контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременни жени трябва да работят с продукта много внимателно за да избегнат случайно

перорално излагане, защото е установено, че АСЕ-инхибиторите могат да влияят на плода по

време на бременността при хората.

При случайно поглъщане, особено при деца, може да доведе до неблагоприятни реакции, като

сънливост, гадене, повръщане и диария, и кожни обриви.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Измийте ръцете си след употреба.

Бременност и лактация:

Да не се прилага по време на бременност и лактация. Опитите с benazepril (as hydrochloride) и

spironolactone при лабораторни животни (плъхове) са показали ембрионална токсичност

(малформации на уринарния тракт на плода) при дози, които не са токсични за майката.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Фуроземидът е бил използван заедно с тази комбинация от benazepril (hydrochloride) и

spironolactone при кучета със сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за

неблагоприятни реакции.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други понижаващи

кръвното налягане агенти (като блокери на калциевите канали, ß-блокери или диуретици),

анестетици или седативи може потенциално да доведе до засилване на хипотензивните ефекти.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други запазващи калия

продукти (като ß-блокери, блокери на калциевите канали, ангиотензин рецепторни блокери)

може потенциално да доведе до хиперкалиемия (вижте точка Специални предпазни мерки за

животните при употребата на продукта).

Едновременната употреба на НСПВС с този ветеринарномедицински продукт може да намали

неговият антихипертензивен ефект, неговият натриуретичен ефект и да увеличи нивото на

серумния калий. Затова кучета, третирани едновременно с НСПВС трябва да бъдат внимателно

проследявани и правилно хидратирани.

Прилагането на деоксикортикостерон с продукта може да доведе до умерено понижаване на

натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината) на spironolactone.

Spironolactone понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на

дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва

се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и комбинацията от benazepril

(hydrochloride) и spironolactone.

Spironolactone може да причини както индукция, така и инхибиране на цитохром Р450 ензимите

и така може да повлияе метаболизма на други продукти, използващи тези метаболитни пътища.

Затова продуктът трябва да бъде използван с повишено внимание с други

ветеринарномедицински продукти, които индуцират, инхибират или се метаболизират от тези

ензими.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

След прилагане на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (2,5 mg/kg т.м. benazepril

hydrochloride, 20 mg/kg spironolactone) на здрави кучета са били наблюдавани дозо-зависимите

неблагоприятни реакции, посочени в точка „Неблагоприятни реакции”.

Всекидневно предозиране при здрави кучета от 6 пъти (1.5 mg/kg т.м benazepril hydrochloride и

12 mg/kg т.м. spironolactone) и 10 пъти (2,5 mg/kg т.м. benazepril hydrochloride и 20 mg/kg т.м.

spironolactone) над препоръчаната доза води до леко дозо-зависимо намаляване на обема на

червените кръвни клетки в кръвта. Това съвсем леко намаляване, обаче е преходно и обемът им

се възстановява в нормалните граници, така че находката не се счита да е от клинично

значение.

Също така е наблюдавано дозо-зависима, но умерена компенсаторна физиологична

хипертрофия на zona glomerulosa на надбъдречните жлези при дози 3 пъти и повече от

препоръчаните. Тази хипертрофия не изглежда да е свързана с някаква патология и е обратима

– изчезва след прекратяване на третирането.

При случайно поглъщане на голямо количество таблетки Кардалис дъвчащи таблетки от

кучето, няма специфичен антидот или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на

повръщане, стомашна промивка (в зависимост от риска) и следене на електролитите. Трябва да

бъде осигурено симптоматично лечение, например флуидна терапия.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката:

Картонена кутия, съдържаща бутилка с 30 или 90 таблетки, затворени с обезопасени за деца

капачки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Фармакодинамични свойства

Spironolactone и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и

канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си

чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците,

сърцето и кръвоносните съдове. В бъбреците spironolactone инхибира предизвиканото от

алдостерона задържане на натрий и води до повишаване на екскрецията на натрия и

последващо повишаване екскрецията на вода и задържане на калий. Това води до намаляване

на ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и

налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Spironolactone предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата система.

Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен, алдостеронът води

до появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране, и ендотелиална

дисфункция. Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с

алдостеронов антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и

отслабва ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

Benazepril hydrochloride е пролекарство, което се хидролизира in vivo в неговият активен

метаболит – беназеприлат. Беназеприлатът е мощен и селективен инхибитор на ангиотензин

конвертиращият ензим (АСЕ) и така предотвратява превръщането на неактивния ангиотензин І

в активен ангиотензин ІІ. Следователно той блокира ефектите на ангиотензин ІІ, включващи

вазоконструкция и на артериите и на вените, задържане на натрий и вода от бъбреците.

Продуктът предизвиква дълготрайно инхибиране на плазмената АСЕ активност при кучета, с

над 95% инхибиране при пиков концентрация и значителна активност (>80%), продължаваща

24 часа след дозиране.

Комбинирането на spironolactone и benazepril е полезно, тъй като и двете субстанции действат

на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS), но на различни нива по каскадата.

Benazepril, чрез предотвратяване формирането на Ангиотензин ІІ, инхибира вредните ефекти от

вазоконстрикцията и стимулираното освобождаване на алдостерона.

Освобождаването на алдостерона, обаче, не се контролира напълно от АСЕ-инхибитори,

защото Ангиотензин ІІ се образува също така не само чрез АСЕ пътища, като например химаза

(феномен, известен като „алдостеронов пробив”). Секрецията на алдостерон може да бъде

стимулирана от фактори, различни от Ангиотензин ІІ, особено увеличаване на K+ или ACTH.

Затова, за да се постигне по-добро инхибиране на вредните последствия от свръхактивността на

RAAS при сърдечната недостатъчност, е препоръчително да се използват алдостеронови

антагонисти като spironolactone едновременно с АСЕ инхибитори за специфично блокиране на

активността на алдостерона (независимо откъде произхожда) чрез компетативен антагонизъм

на минералкортикоидните рецептори. Проведените клинични изпитвания за преживяемостта на

кучета с конгестивна сърдечна недостатъчност показват че, фиксираната комбинация увеличава

очакваната продължителност на живота при кучетата и намалява с 89 % риска от сърдечна

смъртност при кучетата, лекувани със spironolactone в комбинация с benazepril (as hydrochloride)

в сравнение с кучета, лекувани само с benazepril (“Смъртност” се определя като смърт или

евтаназия вследствие на сърдечна недостатъчност).

Тази комбинация също може да доведе до по-бързо намаляване и подобряване на кашлицата, и

активността и намаляване на сърдечните тонове и апетита на животните.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при

животните по време на лечението. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за

обратна връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия

на zona glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози. При теренните опити, проведени

при кучета с хронично дегенеративно заболяване на клапите, 85,9 % от кучетата са показали

добро приемане на терапията (≥90% от предписаните таблетки са успешно приложени) за

период от три месеца.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за кучета

Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета

Кардалис 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета

Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка за дъвчене съдържа:

Активни субстанции:

Benazepril

hydrochloride (HCl)

Spironolactone

Cardalis 2,5 mg/20 mg таблетки

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg таблетки

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg таблетки

10 mg

80 mg

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Таблетка за дъвчене.

Кафяви овкусени продълговати таблетки за дъвчене с делителна линия.

Таблетките могат да бъдат разделени на еднакви половинки.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно

заболяване на клапите при кучета (в комбинация с диуретици, където е необходимо).

4.3

Противопоказания

Да не се използва по време на бременност или лактация (виж т. 4.7).

Да не се използва при животни, използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели.

Да не се използва при кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или

хипонатриемия.

Да не се използва съвместно с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при

кучета с бъбречна недостатъчност.

Да не се използва при свръхчувствителност към инхибитори на ангиотензин-конвертиращия

ензим (АСЕ-инхибитори) или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при случаи на сърдечна недостатъчност вследствие на стеноза на аортата или

пулмоналната артерия.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Преди започване на комбинирана терапия с benazepril и spironolactone трябва да бъдат

преценени бъбречната функция и серумните нива на калия, особено при кучета, които могат да

страдат от хипоадренокортицизъм, хиперкалемия или хипонатриемия. За разлика от хората, при

кучетата, при проведените клинични опити не е наблюдавано повишаване на случаите на

хиперкалиемия при тази комбинация. При кучета с увредена бъбречна функция, обаче се

препоръчва редовно проследяване на бъбречната функция и серумните нива на калия, тъй като

може да има повишен риск от хиперкалиемия.

Тъй като spironolactone има антиандрогенен ефект, не се препоръчва прилагането на

ветеринарномедицинския продукт на подрастващи животни.

При проучване за безопасност е наблюдавана обратима атрофия на простатата при мъжките

кучета лекувани с препоръчителна доза spironolactone.

Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с

чернодробна дисфункция, тъй като спиронолактона претърпява дълга чернодробна

биотрансформация.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Хора с установена свръхчувствителност към benazepril или spironolactone трябва да избягват

контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Бременни жени трябва да работят с продукта много внимателно за да избeгнат случайно

перорално излагане, защото е установено, че АСЕ-инхибиторите могат да влияят на плода по

време на бременността при хората.

При случайно поглъщане, особено при деца, може да доведе до неблагоприятни реакции, като

сънливост, гадене, повръщане и диария, и кожни обриви.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Измийте ръцете си след употреба.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Повръщане, диария и сърбеж са наблюдавани много рядко в спонтанни доклади.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Да не се прилага по време на бременност и лактация. Опитите с benazepril и spironolactone при

лабораторни животни (плъхове) са показали ембрионална токсичност (малформации на

уринарния тракт на плода) при дози, които не са токсични за майката.

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Фуроземидът е бил използван заедно с тази комбинация от benazepril hydrochloride и

spironolactone при кучета със сърдечна недостатъчност, без никакви клинични доказателства за

неблагоприятни реакции.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други понижаващи

кръвното налягане агенти (като блокери на калциевите канали, ß-блокери или диуретици),

анестетици или седативи може потенциално да доведе до засилване на хипотензивните ефекти.

Едновременното прилагане на този ветеринарномедицински продукт с други запазващи калия

продукти (като ß-блокери, блокери на калциевите канали, ангиотензин рецепторни блокери)

може потенциално да доведе до хиперкалиемия (виж точка 4.5).

Едновременната употреба на НСПВС с този ветеринарномедицински продукт може да намали

неговият антихипертензивен ефект, неговият натриуретичен ефект и да увеличи нивото на

серумния калий. Затова кучета, третирани едновременно с НСПВС трябва да бъдат внимателно

проследявани и правилно хидратирани.

Прилагането на деоксикортикостерон с продукта може да доведе до умерено понижаване на

натриуретичния ефект (намаляване на отделянето на натрий с урината) на спиронолактона.

Spironolactone понижава елиминирането на дигоксина и така плазмената концентрация на

дигоксина се покачва. Тъй като терапевтичният индекс за дигоксина е много тесен, препоръчва

се внимателно следене на кучетата, приемащи заедно дигоксин и комбинацията от benazepril

hydrochloride и spironolactone.

Spironolactone може да причини както индукция, така и инхибиране на цитохром Р450 ензимите

и така може да повлияе метаболизма на други продукти, използващи тези метаболитни пътища.

Затова продуктът трябва да бъде използван с повишено внимание с други

ветеринарномедицински продукти, които индуцират, инхибират или се метаболизират от тези

ензими.

4.9

Доза и начин на приложение

Този комбиниран продукт трябва да бъде използван само при кучета, които се нуждаят от

прилагане и на двете активни субстанции в тази фиксирана доза.

Перорално.

Кардалис дъвчащи таблетки трябва да се прилага на кучетата веднъж на ден при доза от 0.25

mg/kg телесна маса (т.м) benazepril hydrochloride и 2 mg/kg т.м. spironolactone, според следната

таблица.

Таблетките трябва да се прилагат с храната – поставени в малко храна, като се предлага преди

основното хранене или в самата храна. Таблетките съдържат аромат телешко за подобряване

на вкуса и при клиничните опити са били приети и консумирани от кучетата доброволно в 92%

от случаите когато са били предлагани заедно с или без храна.

Телесна маса на

кучето (kg)

Концентрация и брой на таблетките, които да бъдат приложени:

Кардалис

2,5 mg/20 mg

дъвчащи таблетки

Кардалис

5 mg/40 mg

дъвчащи таблетки

Кардалис

10 mg/80 mg

дъвчащи таблетки

2,5 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 40

40 - 60

1 + ½

60 - 80

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След прилагане на до 10 пъти по-висока от препоръчаната доза (2,5 mg/kg т.м. benazepril

hydrochloride, 20 mg/kg т.м. spironolactone) на здрави кучета са били наблюдавани дозо-

зависими неблагоприятни реакции (виж т. 4.6).

Всекидневно предозиране при здрави кучета от 6 пъти (1.5 mg/kg т.м. benazepril hydrochloride и

12 mg/kg т.м. спиронолактон) и 10 пъти (2,5 mg/kg т.м. беназеприл хидрохлорид и 20 mg/kg т.м.

spironolactone) над препоръчаната доза води до леко дозо-зависимо намаляване на обема на

червените кръвни клетки в кръвта. Това съвсем леко намаляване, обаче е преходно и обемът им

се възстановява в нормалните граници, така че находката не се счита да е от клинично

значение.

Също така е наблюдавано дозо-зависима, но умерена компенсаторна физиологична

хипертрофия на zona glomerulosa на надбъбречните жлези при дози 3 пъти и повече от

препоръчаната. Тази хипертрофия не изглежда да е свързана с някаква патология и е обратима

– изчезва след прекратяване на третирането.

При случайно поглъщане на голямо количество Кардалис дъвчащи таблетки от кучето, няма

специфичен антидот или лечение. Тогава се препоръчва предизвикване на повръщане,

стомашна промивка (в зависимост от риска) и следене на електролитите. Трябва да бъде

осигурено симптоматично лечение, например флуидна терапия.

4.11

Карентен срок

Не е приложимо.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: субстанции действащи на ренин-ангиотензиновата система,

АСЕ-инхибитори, комбинации.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QC09ВA07.

5.1

Фармакодинамични свойства

Spironolactone и неговите активни метаболити (включително 7α-тиометил-спиронолактон и

канренон) действат като специфични антагонисти на алдостерона и упражняват ефектите си

чрез компетативно свързване с минералкортикоидните рецептори, разположени в бъбреците,

сърцето и кръвоносните съдове. В бъбреците spironolactone инхибира предизвиканото от

алдостерона задържане на натрий и води до повишаване на екскрецията на натрия и

последващо повишаване екскрецията на вода и задържане на калий. Това води до намаляване

на ектрацелуларния обем течности и съответно до намаляване претоварването на сърцето и

налягането в лявото предсърдие. Резултатът е подобряване на сърдечната функция.

Spironolactone предотвратява вредните ефекти на алдостерона върху сърдечносъдовата система.

Въпреки, че точният механизъм на действие все още не е добре определен, алдостеронът води

до появата на миокардиална фиброза, миокардиално и съдово ремоделиране и ендотелиална

дисфункция. Експериментални модели с кучета показват, че дългосрочната терапия с

алдостеронов антагонист предотвратява прогресиращата дисфункция на лявата камера и

отслабва ремоделирането на лявата камера при кучета с хронична сърдечна недостатъчност.

Benazepril hydrochloride е пролекарство, което се хидролизира in vivo в неговият активен

метаболит – беназеприлат. Беназеприлатът е мощен и селективен инхибитор на ангиотензин

конвертиращият ензим (АСЕ) и така предотвратява превръщането на неактивния ангиотензин І

в активен ангиотензин ІІ. Следователно той блокира ефектите на ангиотензин ІІ, включващи

вазоконстрикция и на артериите и на вените, задържане на натрий и вода от бъбреците.

Продуктът предизвиква дълготрайно инхибиране на плазмената АСЕ активност при кучета, с

над 95% инхибиране при пикова концентрация и значителна активност (>80%), продължаваща

24 часа след дозиране.

Комбинирането на spironolactone и benazepril е полезно, тъй като и двете субстанции действат

на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS), но на различни нива по каскадата.

Беназеприлът, чрез предотвратяване формирането на Ангиотензин ІІ, инхибира вредните

ефекти от вазоконстрикцията и стимулираното освобождаване на алдостерона.

Освобождаването на алдостерона, обаче, не се контролира напълно от АСЕ-инхибитори,

защото Ангиотензин ІІ се образува също така не само чрез АСЕ пътища, като например химаза

(феномен, известен като „алдостеронов пробив”). Секрецията на алдостерон може да бъде

стимулирана от фактори, различни от Ангиотензин ІІ, особено увеличаване на K+ или ACTH.

Затова, за да се постигне по-добро инхибиране на вредните последствия от свръхактивността на

RAAS при сърдечна недостатъчност е препоръчително да се използват алдостеронови

антагонисти като spironolactone едновременно с АСЕ инхибитори за специфично блокиране на

активността на алдостерона (независимо откъде произхожда) чрез компетативен антагонизъм

на минералкортикоидните рецептори. Проведените клинични изпитвания за преживяемостта на

кучета с конгестивна сърдечна недостатъчност показват че, фиксираната комбинация увеличава

очакваната продължителност на живота при кучетата и намалява с 89 % риска от сърдечна

смъртност при кучетата, лекувани със spironolactone в комбинация с benazepril (като

hydrochloride) в сравнение с кучета, лекувани само с benazepril (“Смъртност” се определя като

смърт или евтаназия вследствие на сърдечна недостатъчност). Тази комбинация също може да

доведе до по-бързо намаляване и подобряване на кашлицата, и активността и намаляване на

сърдечните тонове и апетита на животните.

Леко покачване на стойностите на алдостерона в кръвта може да бъде наблюдавано при

животните по време на лечението. Смята се, че това се дължи на активирането на механизми за

обратна връзка без странично клинично последствие. Може да има дозо-зависима хипертрофия

на zona glomerulosa на надбъбречната жлеза при високи дози. При теренните опити, проведени

при кучета с хронично дегенеративно заболяване на клапите, 85,9 % от кучетата са показали

добро приемане на терапията (≥90% от предписаните таблетки са успешно приложени) за

период от три месеца.

5.2

Фармакокинетични особености

Фармакокинетиката на spironolactone се основава на неговите метаболити, тъй като той е

нестабилен при изследване.

Резорбция

След перорално прилагане на spironolactone на кучета е демонстрирано, че три метаболита

достигат нива от 32 % до 49 % от приложената доза. Храната повишава бионаличността от

80 % до 90 %. Последващото перорално приложение на 2 до 4 mg/kg увеличава резорбцията

линеарно над границите на вариране.

След многократни перорални дози от 2 mg spironolactone на kg (с 0.25 mg benazepril

hydrochloride на kg) за 7 последователни дни не е наблюдавана акумулация. Стабилни средни

от 324 μg/L и 66 μg/L са достигнати за първичните метаболити - 7α-тиометил-

спиронолактон и канренон, след съответно 2 и 4 часа. Стабилни нива се достигат на втория ден.

Пикови нива на benazepril hydrochloride се достигат бързо след перорално прилагане и

намаляват също бързо, тъй като той се преобразува от чернодробните ензими до беназеприлат.

Остатъците непроменен benazepril и хидрофилни метаболити се унищожават. Системната

бионаличност на benazepril е непълна поради непълна резорбция и изхвърляне чрез

метаболизмът. Няма значителна разлика във фармакокинетиката на беназеприлата когато

беназеприлът е бил даден на гладно или след храна.

След многократно перорално прилагане на 0.25 mg benazepril hydrochloride на kg (с 2 mg

spironolactone на kg) за 7 последователни дни, пикова концентрация (C

от 52.4 ng/ml) е

постигната за T

от 1.4 ч.

Разпределение

Средния обем на разпределение на 7α-тиометил-спиронолактона и канренона са приблизително

съответно 153 L и 177 L.

Средното време на оставане (MRT) на метаболитите варира от 9 до 14 часа и те се разпределят

предимно в стомашно-чревния тракт, бъбреците, черния дроб и надбъбречните жлези.

Benazepril и беназеприлатът се разпределят бързо, главно в черния дроб и бъбреците.

Биотрансформация

Spironolactone се метаболизира бързо и цялостно в черния дроб до неговите активни

метоболити, 7α-тиометил-спиронолактон и канренон, които са първичните метаболити при

кучето. След едновременно прилагане на spironolactone (2 mg/kg т.м) и benazepril hydrochloride

(0.25 mg/kg т.м) терминалните плазмени полуживоти са 7 часа и 6 часа съответно за канренона

и 7α-тиометил-спиронолактона.

Концентрациите на беназеприлата намаляват двуфазно: първоначалната бърза фаза представя

елиминирането на свободната субстанция, докато терминалната фаза отразява освобождаването

на беназеприлата, който е бил свързан с АСЕ, главно в тъканите. След едновременно прилагане

на spironolactone (2 mg/kg т.м) и benazepril hydrochloride (0.25 mg/kg т.м) терминалният плазмен

полу-живот на беназеприлата (t

) е 18 часа. Benazepril и беназеприлатът са екстензивно

свързани с плазмените протеини и в тъканите се намират главно в черния дроб и в бъбреците.

Повтарящото се прилагане на benazepril води до лека биоакумулация на беназеприлатът, като

стабилно ниво се постига за няколко дни.

Елиминиране

Spironolactone се екскретира главно чрез неговите метаболити. Плазмените клиърънси на

канренона и на 7α-тиометил-спиронолактона са съответно 1.5 L/час/kg т.м. и 0.9 L/час/kg т.м..

След перорално прилагане на радиомаркиран spironolactone на кучета, 70 % от дозата е открита

във фекалиите и 20 % в урината.

Беназеприлатът се екскретиа чрез жлъчката и урината при кучетата. Клиърънсът на

беназеприлата при кучетата не се влияе от нарушена бъбречна функция и затова не се налага

коригиране на дозата на беназеприлът в случаи на бъбречна недостатъчност.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Lactose monohydrate

Cellulose microcrystalline

Povidone K30

Artificial beef flavour

Compressible sugar

Crospovidone

Magnesium stearate

6.2

Основни несъвместимости

Не е приложимо.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални температурни условия за

съхранение.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Бяла пластмасова (HDPE) бутилка с трудна за отваряне от деца капачка в картонена кутия.

Размер на опаковката: 30 или 90 таблетки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унишожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

8.

НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablets, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablets, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablets, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablets, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablets, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablets, 10 mg/80 mg)

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 23/07/2012

Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 08/06/2017

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/298336/2012

EMEA/V/C/002524

Резюме на EPAR за обществено ползване

Cardalis

Benazepril hydrochloride / spironolactone

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Cardalis?

Cardalis е ветеринарномедицински продукт, който съдържа две активни субстанции, беназеприл

хидрохлорид (benazepril hydrochloride) и спиронолактон (spironolactone). Предлага се под формата

на таблетки за дъвчене (2,5 mg/20 mg, 5 mg/40 mg и 10 mg/80 mg).

За какво се използва Cardalis?

Cardalis се използва за лечение на кучета с конгестивна сърдечна недостатъчност. Това е вид

сърдечно заболяване, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв в организма.

Cardalis се използва за конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично увреждане

на сърдечните клапи.

Таблетките се дават на кучето веднъж дневно с храна в доза от 0,25 mg беназеприл хидрохлорид

и 2 mg спиронолактон на килограм телесно тегло. Таблетките могат да се смесват с малко

количество храна, предлагана на кучето точно преди основното хранене, или със самата храна.

Как действа Cardalis?

В бъбреците спиронолактон блокира действието на хормона алдостерон, който е отговорен за

задържането на сол и вода в организма и има вредни ефекти върху сърдечносъдовата система.

Cardalis

EMA/298336/2012

Страница 2/3

Като блокира алдостерона, спиронолактон повишава елиминирането на сол и вода в урината.

Това намалява общия обем на кръвта, като понижава усилието, необходимо на сърцето да

изпомпва кръвта, и по този начин води до подобряване на неговата функция. Спиронолактон

действа върху сърцето и кръвоносните съдове и по други пътища, въпреки че тези механизми все

още не са напълно показани при кучета.

Беназеприл е прекурсор – вещество, което в организма се превръща в беназеприлат.

Беназеприлат е „инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE)“. АСЕ-инхибиторите

намаляват производството на ангиотензин II, мощен вазоконстриктор (вещество, което свива

кръвоносните съдове). Когато производството на ангиотензин II е намалено, кръвоносните съдове

се отпускат и разширяват. Това позволява на кръвното налягане да се понижи, намалявайки

претоварването на сърцето.

Как е проучен Cardalis?

Фирмата представя лабораторно проучване при кучета от породата бигъл, сравняващо лечение

със спиронолактон и беназеприл като единични активни субстанции (в продуктите Prilactone и

Fortekor, които вече са разрешени в ЕС) с лечение с Cardalis. Фирмата представя също

резултатите от полеви проучвания с отделните активни субстанции, приемани като отделни

таблетки, в които основната мярка за ефективност е броят на кучетата, умрели в резултат на

сърдечни заболявания. Проведено е полево проучване при кучета, за да се покаже, че Cardalis

таблетки се приемат добре и не е трудно да се прилагат. Основната мярка за ефективност е

доброто спазване на лечението, което се определя като прием на най-малко 90% от таблетките.

Проведено е и шестмесечно проучване на безопасността при кучета от породата бигъл с дози, до

петкратно по-високи от препоръчителната доза.

Какви ползи от Cardalis са установени в проучванията?

При проведеното лабораторно проучване е показано, че Cardalis е биоеквивалентен на

комбинирано лечение с продукти, съдържащи единични активни субстанции (лекарствата са

биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активната субстанция в организма).

Това позволява съществуващите данни от полевите проучвания на отделните активни субстанции

да се прилагат за Cardalis. Тези проучвания показват повишена преживяемост при кучета,

лекувани едновременно със спиронолактон и беназеприл, в сравнение с беназеприл

самостоятелно. Полевото проучване показва, че Cardalis се приема доброволно и напълно в 92%

от случаите, когато се прилага със или без храна, и около 86% от кучетата показват добро

спазване на лечението. Проучването на безопасността показва, че Cardalis има добър профил на

безопасност.

Какви са рисковете, свързани с Cardalis?

При некастрирани мъжки кучета, лекувани със спиронолактон, може да се наблюдава атрофия

(загуба) на простатата (жлеза от мъжката репродуктивна система), която е обратима.

При всички кучета преди започване на лечението трябва да бъдат проследени бъбречната

функция и нивата на калий в кръвта. При кучета с намалена бъбречна функция редовното

проследяване трябва да продължи, тъй като по време на лечението може да има повишен риск от

хиперкалиемия (повишено ниво на калий в кръвта). Поради ефектa върху мъжките полови

хормони Cardalis не трябва да се прилага на подрастващи кучета. Cardalis трябва да се прилага с

повишено внимание при кучета с чернодробно увреждане, тъй като това може да промени пътя на

метаболизиране (преработка) на спиронолактона в черния дроб.

Cardalis

EMA/298336/2012

Страница 3/3

Cardalis не трябва да се прилага при бременни или лактиращи (произвеждащи мляко) кучета, тъй

като при проучвания на беназеприл при плъхове са наблюдавани токсични ефекти за плода. Не

трябва да се прилага при кучета, които ще бъдат или са използвани за развъдни цели. Cardalis не

трябва да се използва при кучета с болест на Адисон или хипоадренокортицизъм (болест, при

която надбъбречната жлеза не произвежда достатъчно количество хормони), хиперкалиемия

(повишени нива на калий в кръвта) или хипонатриемия (понижени нива на натрий в кръвта). Не

трябва да се прилага при кучета, които са свръхчувствителни (алергични) към АСЕ-инхибитори

или към някоя от съставките. Cardalis не трябва да се използва при случаи на стеноза на аортата

или пулмоналната артерия (стеснение на аортата или на кръвоносни съдове на белите дробове),

повлияваща изпомпването на кръв от сърцето.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или

влиза в контакт с животното?

След работа с таблетките трябва да се измиват ръцете. Хора с установена свръхчувствителност

(алергия) към спиронолактон или беназеприл трябва да избягват контакт с Cardalis. Бременни

жени трябва да работят с продукта много внимателно, за да се избягва инцидентно перорално

попадане, тъй като е установено, че АСЕ-инхибиторите влияят на плода. При случайно поглъщане

трябва незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за

употреба или етикетът на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Cardalis?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от

Cardalis надвишават рисковете, и препоръчва да се издаде лиценз за употреба. Съотношението

полза/риск може да се намери в модула за научно обсъждане на този EPAR.

Допълнителна информация за Cardalis:

На 23 юли 2012 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския

съюз, за Cardalis. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: април 2013 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация