Cardalis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

benazepril hydrochloride, spironolactone

Предлага се от:

Ceva Santé Animale

АТС код:

QC09BA07

INN (Международно Name):

benazepril hydrochloride, spironolactone

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

Терапевтични показания:

За лечението на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно клапно заболяване при кучета (с подходяща диуретична подкрепа).

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-07-23

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за
кучета
Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за
кучета
Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета
Кардалис 5 mg/40 mgдъвчащи таблетки за
кучета
Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета
Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за
кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
France
Производители, отговорни за
освобождаване на партидата:
Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
France
Catalent Germany Schorndorf GmbH
Steinbeisstrasse 2
73614 Schorndorf
Germany
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за
кучета
Benazepril hydrochloride 2,5 mg, spironolactone 20 mg
Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета
Benazepril hydrochloride 5 mg, spironolactone 40 mg
Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета
Benazepril hydrochloride 10 mg, spironolactone 80 mg
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа:
BENAZEPRIL
HYDROCHLORIDE (HCL)
SPIRONOLACTONE
Cardalis 2,5 mg/20 mg таблетки
2,5 mg
20 mg
Cardalis 5 mg/40 mg таблетки
5 mg
40 mg
Cardalis 10 mg/80 mg таблетки
10 mg
80 mg
Таблетките са кафяви, овкусени,
продълговати, с делителна линия и са
дъвчащи.
19
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Cardalis 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за
кучета
Кардалис 2,5 mg/20 mg дъвчащи таблетки за
кучета
Cardalis 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за кучета
Кардалис 5 mg/40 mg дъвчащи таблетки за
кучета
Cardalis 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за кучета
Кардалис 10 mg/80 mg дъвчащи таблетки за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:_ _
BENAZEPRIL
HYDROCHLORIDE (HCL)
SPIRONOLACTONE
Cardalis 2,5 mg/20 mg таблетки
2,5 mg
20 mg
Cardalis 5 mg/40 mg таблетки
5 mg
40 mg
Cardalis 10 mg/80 mg таблетки
10 mg
80 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетка за дъвчене.
Кафяви овкусени продълговати
таблетки за дъвчене с делителна линия.
Таблетките могат да бъдат разделени
на еднакви половинки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на конгестивна сърдечна
недостатъчност, причинена от хронично
дегенеративно
заболяване на клапите при кучета (в
комбинация с диуретици, където е
необходимо).
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва по в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-11-2021
Листовка Листовка чешки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-11-2021
Листовка Листовка датски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-11-2021
Листовка Листовка немски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-11-2021
Листовка Листовка естонски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-11-2021
Листовка Листовка гръцки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-11-2021
Листовка Листовка английски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-06-2013
Листовка Листовка френски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-11-2021
Листовка Листовка италиански 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-06-2013
Листовка Листовка латвийски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-06-2013
Листовка Листовка литовски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-11-2021
Листовка Листовка унгарски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-11-2021
Листовка Листовка малтийски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-06-2013
Листовка Листовка нидерландски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-06-2013
Листовка Листовка полски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-11-2021
Листовка Листовка португалски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-06-2013
Листовка Листовка румънски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-11-2021
Листовка Листовка словашки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-11-2021
Листовка Листовка словенски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-06-2013
Листовка Листовка фински 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-11-2021
Листовка Листовка шведски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-11-2021
Листовка Листовка норвежки 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-11-2021
Листовка Листовка исландски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-11-2021
Листовка Листовка хърватски 04-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите