Carboplatin Ebewe 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Купи го сега

Активна съставка:

Карбоплатин

Предлага се от:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

АТС код:

L01XA2

INN (Международно Name):

Carboplatin

дозиране:

10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Carboplatin Ebewe"", 10 mg/ml concentrate for solution for infusion -5ml; - 15ml; - 45ml

Дата Оторизация:

2015-04-28

Сигнали за търсене, свързани с този продукт