Carbaglu

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

карглумова киселина

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

A16AA05

INN (Международно Name):

carglumic acid

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Amino Acid Metabolism, Inborn Errors; Propionic Acidemia

Терапевтични показания:

Carbaglu е показан при лечението на:hyperammonaemia връзка до n-acetylglutamate-синтазы първичен дефицит;hyperammonaemia поради изовалериановой acidaemia;hyperammonaemia поради methymalonic acidaemia;hyperammonaemia за сметка на пропионова acidaemia.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-01-24

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CARBAGLU 200 MG ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ ТАБЛЕТКИ
карглумова киселина (carglumic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Carbaglu и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Carbaglu
3.
Как да приемате Carbaglu
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Carbaglu
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CARBAGLU И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Carbaglu може да помогне за премахване на
прекомерно високите плазмени нива на
амоняк

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Carbaglu 200 mg диспергиращи се таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 200 mg карглумова
киселина (
_carglumic acid_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Диспергираща се таблетка
Таблетките са бели и продълговати с
три делителни черти, и са гравирани от
едната страна.
Таблетката може да се раздели на две
равнидози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Carbaglu е показан при лечение на
•
хиперамонемия, дължаща се на първичен
дефицит на N-ацетилглутамат синтаза.
•
хиперамонемия, дължаща се на
изовалерианова ацидемия.
•
хиперамонемия, дължаща се на
метилмалонова ацидемия.
•
хиперамонемия, дължаща се на
пропионова ацидемия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечение с Carbaglu трябва да се започне
под наблюдението на лекар с опит в
лечението на
метаболитни нарушения.
Дозировка
•
За дефицит на N-ацетилглутамат
синтаза:
На базата на клиничния опит лечението
може да се започне още от първия ден на
живота.
Началната дневна доза трябва да бъде
от 100 mg/kg, до 250 mg/kg, ако се налага.
След това д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-07-2023
Листовка Листовка чешки 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-07-2023
Листовка Листовка датски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-07-2023
Листовка Листовка немски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-07-2023
Листовка Листовка естонски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-07-2023
Листовка Листовка гръцки 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-07-2023
Листовка Листовка английски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-07-2011
Листовка Листовка френски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-07-2023
Листовка Листовка италиански 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-07-2011
Листовка Листовка латвийски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-07-2011
Листовка Листовка литовски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-07-2023
Листовка Листовка унгарски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-07-2023
Листовка Листовка малтийски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-07-2011
Листовка Листовка нидерландски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-07-2011
Листовка Листовка полски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-07-2023
Листовка Листовка португалски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-07-2011
Листовка Листовка румънски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-07-2023
Листовка Листовка словашки 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-07-2023
Листовка Листовка словенски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-07-2011
Листовка Листовка фински 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-07-2023
Листовка Листовка шведски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-07-2023
Листовка Листовка норвежки 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-07-2023
Листовка Листовка исландски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-07-2023
Листовка Листовка хърватски 19-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите