Capecitabine SUN

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капецитабин

Предлага се от:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

АТС код:

L01BC06

INN (Международно Name):

capecitabine

Терапевтична група:

капецитабин

Терапевтична област:

Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms; Colonic Neoplasms; Colorectal Neoplasms

Терапевтични показания:

Капецитабин е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий III (рак на дебелото черво Dukes) на дебелото черво. Капецитабином е предназначен за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Капецитабин в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-06-21

Листовка

                68
Б. ЛИСТОВКА
69
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
КАПЕЦИТАБИН SUN 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
капецитабин (capecitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар
или
фармацевт. Това включва всички
възможни нежелани реакции, неописани
в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Капецитабин SUN и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Капецитабин SUN
3.
Как да приемате Капецитабин SUN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Капецитабин SUN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАПЕЦИТАБИН SUN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Капецитабин SUN принадлежи към група

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Капецитабин SUN 150 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
капецитабин (capecitabine).
Помощно(и) вещество(a) c известно
действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 20,69 mg
безводна лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Капецитабин SUN 150 mg филмирани таблетки
са светло прасковени на цвят, овални,
двойноизпъкнали, с размери 11,5 mm x 5,7 mm, с
надпис „150” от едната страна и без
надпис от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Kапецитабин е показан за адювантно
лечение на пациенти след хирургия на
рак на дебелото
черво стадий ІІІ (стадий С по Dukes) (вж.
точка 5.1).
Kапецитабин е показан за лечението на
метастазирал колоректален карцином
(вж. точка 5.1).
Kапецитабин е показан за лечение от
първа линия при авансирал карцином на
стомаха в
комбинация със схема на лечение на
базата на платина (вж. точка 5.1).
Kапецитабин в комбинация с доцетаксел
(вж. точка 5.1) е показан за лечение на
пациентки с
локално авансирал или метастазирал
рак 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-12-2016
Листовка Листовка чешки 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-12-2016
Листовка Листовка датски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-12-2016
Листовка Листовка немски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-12-2016
Листовка Листовка естонски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-12-2016
Листовка Листовка гръцки 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-12-2016
Листовка Листовка английски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2016
Листовка Листовка френски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-12-2016
Листовка Листовка италиански 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2016
Листовка Листовка латвийски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2016
Листовка Листовка литовски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-12-2016
Листовка Листовка унгарски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-12-2016
Листовка Листовка малтийски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2016
Листовка Листовка полски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-12-2016
Листовка Листовка португалски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2016
Листовка Листовка румънски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-12-2016
Листовка Листовка словашки 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-12-2016
Листовка Листовка словенски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2016
Листовка Листовка фински 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-12-2016
Листовка Листовка шведски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-12-2016
Листовка Листовка норвежки 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-12-2016
Листовка Листовка исландски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-12-2016
Листовка Листовка хърватски 22-12-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-12-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите