Caelyx pegylated liposomal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

доксорубицин хидрохлорид

Предлага се от:

Baxter Holding B.V.

АТС код:

L01DB

INN (Международно Name):

doxorubicin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Sarcoma, Kaposi; Multiple Myeloma; Ovarian Neoplasms; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

Caelyx пегилированный липосомальный посочва:като монотерапии при пациенти с метастазирал рак на гърдата, където е налице повишен риск от сърдечно-съдови заболявания., за лечение на популярния рак на яйчниците при жените, които са се провалили на първа линия на базата на платина химиотерапия схема на лечение;в комбинация с бортезомибом за лечение на прогресиращо множествена миеломы при пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия и които вече са преминали или неподходящи за трансплантация на костен мозък;за лечение на свързаните със Спин, сарком на Капоши (СК) при пациенти с ниско ниво на броя на cd4 (.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-06-20

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL
2 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
doxorubicin hydrochloride (доксорубицинов
хидрохлорид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Caelyx pegylated liposomal и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Caelyx pegylated liposomal
3.
Как да използвате Caelyx pegylated liposomal
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Caelyx pegylated liposomal
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL
И ЗА КАКВО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър Caelyx pegylated liposomal
съдържа 2 mg доксорубицинов
хидрохлорид
(
_doxorubicin hydrochloride_
) като пегилирана липозомална форма.
Caelyx pegylated liposomal представлява
доксорубицин хидрохлорид, включен в
липозоми със
свързан към повърхността им
метоксиполиетиленгликол (MPEG). Този
процес е известен като
пегилиране и защитава липозомите от
откриване от клетките на
мононуклеарно-фагоцитарната
система (МФС), което води до удължаване
на времето на циркулацията им в
кръвта.
Помощни вещества с известно действие
Съдържа напълно хидрогениран соев
фосфатидилхолин (от соя) – вижте точка
4.3
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Дисперсията е стерилна,
полупрозрачна, оцветена в червено.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Caelyx pegylated liposomal е показан за:
-
Като монотерапия при пациенти с
метастази от рак на гърдата, които са с
повишен
сърдечно-съдов риск.
-
За лечение на аванс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-09-2023
Листовка Листовка чешки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-09-2023
Листовка Листовка датски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-09-2023
Листовка Листовка немски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-09-2023
Листовка Листовка естонски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-09-2023
Листовка Листовка гръцки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-09-2023
Листовка Листовка английски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-04-2020
Листовка Листовка френски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-09-2023
Листовка Листовка италиански 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-04-2020
Листовка Листовка латвийски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-04-2020
Листовка Листовка литовски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-09-2023
Листовка Листовка унгарски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-09-2023
Листовка Листовка малтийски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-04-2020
Листовка Листовка нидерландски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-04-2020
Листовка Листовка полски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-09-2023
Листовка Листовка португалски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-04-2020
Листовка Листовка румънски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-09-2023
Листовка Листовка словашки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-09-2023
Листовка Листовка словенски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-04-2020
Листовка Листовка фински 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-09-2023
Листовка Листовка шведски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-09-2023
Листовка Листовка норвежки 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-09-2023
Листовка Листовка исландски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-09-2023
Листовка Листовка хърватски 05-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-04-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите