Caelyx pegylated liposomal

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

27-03-2020

Активна съставка:
доксорубицин хидрохлорид
Предлага се от:
Janssen-Cilag International NV
АТС код:
L01DB
INN (Международно Name):
doxorubicin
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Сарком, На Капоши, Мултиплен Миелома, Новообразувания На Яйчниците, Новообразувания На Гърдата
Терапевтични показания:
Caelyx пегилированный липосомальный посочва:като монотерапии при пациенти с метастазирал рак на гърдата, където е налице повишен риск от сърдечно-съдови заболявания., за лечение на популярния рак на яйчниците при жените, които са се провалили на първа линия на базата на платина химиотерапия схема на лечение;в комбинация с бортезомибом за лечение на прогресиращо множествена миеломы при пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия и които вече са преминали или неподходящи за трансплантация на костен мозък;за лечение на свързаните със Спин, сарком на Капоши (СК) при пациенти с ниско ниво на броя на cd4 (.
Каталог на резюме:
Revision: 32
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000089
Дата Оторизация:
1996-06-20
EMEA код:
EMEA/H/C/000089

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

02-04-2020

Листовка Листовка - чешки

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

27-03-2020

Листовка Листовка - датски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

27-03-2020

Листовка Листовка - немски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

27-03-2020

Листовка Листовка - естонски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

02-04-2020

Листовка Листовка - гръцки

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

27-03-2020

Листовка Листовка - английски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

02-04-2020

Листовка Листовка - френски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

27-03-2020

Листовка Листовка - италиански

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

02-04-2020

Листовка Листовка - латвийски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

02-04-2020

Листовка Листовка - литовски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

02-04-2020

Листовка Листовка - унгарски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

02-04-2020

Листовка Листовка - малтийски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

02-04-2020

Листовка Листовка - нидерландски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

02-04-2020

Листовка Листовка - полски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

27-03-2020

Листовка Листовка - португалски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

02-04-2020

Листовка Листовка - румънски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

02-04-2020

Листовка Листовка - словашки

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

02-04-2020

Листовка Листовка - словенски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

02-04-2020

Листовка Листовка - фински

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

27-03-2020

Листовка Листовка - шведски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

27-03-2020

Листовка Листовка - норвежки

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

27-03-2020

Листовка Листовка - исландски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

27-03-2020

Листовка Листовка - хърватски

27-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

27-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

02-04-2020

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

doxorubicin hydrochloride (доксорубицинов хидрохлорид)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Caelyx pegylated liposomal и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Caelyx pegylated liposomal

Как да използвате Caelyx pegylated liposomal

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Caelyx pegylated liposomal

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Caelyx pegylated liposomal и за какво се използва

Caelyx pegylated liposomal е противотуморен продукт.

Caelyx pegylated liposomal се използва за лечение на рак на гърдата при пациенти с рискови

фактори от страна на сърцето. Caelyx pegylated liposomal се използва за лечение на рак на

яйчника. Той убива туморните клетки, намалява размера на тумора, забавя растежа му и

удължава живота Ви.

Caelyx pegylated liposomal се използва също в комбинация с друго лекарство – бортезомиб, за

лечение на множествен миелом – злокачествено заболяване на кръвта, при пациенти, минали

поне 1 терапевтичен курс.

Caelyx pegylated liposomal се използва и за подобряване на състоянието Ви, ако Вие сте болен

от сарком на Капоши. Той води до спадане, избледняване и дори намаляване на обема на

тумора. Другите симптоми на саркома на Капоши, като например отока около тумора, могат

също де се подобрят или да изчезнат.

Caelyx pegylated liposomal съдържа лекарство, което взаимодейства с клетките по такъв начин,

че селективно убива раковите клетки. Съдържащият се в Caelyx pegylated liposomal

доксорубицинов хидрохлорид е включен в миниатюрни сфери, наречени пегилирани липозоми,

които спомагат за доставянето на лекарственото вещество от кръвта в раковата тъкан, а не в

здравите тъкани.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Caelyx pegylated liposomal

Не използвайте Caelyx pegylated liposomal

ако сте алергични към доксорубицинов хидрохлорид, фъстъци или соя или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар за всяко от следните:

ако Вие приемате лекарства за лечение на сърдечни или чернодробни заболявания;

ако Вие имате диабет, защото в Caelyx pegylated liposomal се съдържа захар, което може

да наложи коригиране на лечението на диабета Ви;

ако имате сарком на Капоши и слезката Ви е отстранена;

ако забележите разранявания, промяна в цвета или дискомфорт в устата си.

Деца и юноши

Caelyx pegylated liposomal не трябва да се използва при деца и юноши, тъй като не е известно

как ще се повлияят от лекарството.

Други лекарства и Caelyx pegylated liposomal

Информирайте Вашия лекар или фармацевт

ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива,

отпускани без рецепта;

за всякакви противотуморни лекарства, които приемате или някога сте приемали, защото

при прием на лекарства, които водят до намаляване на броя на белите кръвни клетки,

трябва да се подхожда с повишено внимание – това може да доведе до още по-голямо

понижаване на броя на белите Ви кръвни клетки. Ако не сте сигурни какви лекарства сте

приемали или какви заболявания сте имали, обсъдете тези проблеми с Вашия лекар.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Понеже доксорубициновият хидрохлорид, активната съставка на Caelyx pegylated liposomal,

може да предизвика увреждания на плода, ако смятате, че сте бременна, е важно да съобщите

това на лекаря си. Избягвайте забременяването, докато Вие или Вашият партньор приемате

Caelyx pegylated liposomal, както и в продължение на шест месеца след края на лечението с

Caelyx pegylated liposomal.

Понеже доксорубициновият хидрохлорид може да е вреден за здравето на кърмачето, жените

трябва да спрат кърменето, преди да се подложат на лечение с Caelyx pegylated liposomal.

Здравните експерти препоръчват инфектираните с HIV жени при никакви обстоятелства да не

кърмят бебетата си, за да избегнат предаването на HIV.

Шофиране и работа с машини

Ако в резултат на лечението с Caelyx pegylated liposomal се чувствате отпаднал или сънен,

избягвайте да шофирате и да работите с машини.

Caelyx pegylated liposomal съдържа соево масло и натрий

Caelyx pegylated liposomal съдържа соево масло. Ако сте алергични към фъстъци или соя, не

използвайте това лекарство.

Caelyx pegylated liposomal съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

3.

Как да използвате Caelyx pegylated liposomal

Caelyx pegylated liposomal е с уникална формула. Той не трябва да се използва

взаимозаменяемо с други продукти, съдържащи доксорубицинов хидрохлорид.

Какво количество Caelyx pegylated liposomal се прилага

Ако Ви лекуват за рак на гърдата или рак на яйчника, Caelyx pegylated liposomal ще бъде

приложен в доза от 50 mg на квадратен метър от Вашата телесна повърхност (определена въз

основа на височината и теглото Ви). Дозата се повтаря веднъж на всеки 4 седмици дотогава,

докато болестта Ви не показва белези на прогресия или докато Вие понасяте лечението.

Ако Ви лекуват за множествен миелом и вече сте минали поне 1 терапевтичен курс, Caelyx

pegylated liposomal ще Ви бъде прилаган в доза от 30 mg на квадратен метър от телесната Ви

повърхност (изчислена въз основа на височината и теглото Ви) като едночасова интравенозна

инфузия на ден 4 от 3-седмичната схема на приложение на бортезомиб, непосредствено след

инфузията на бортезомиб. Дозата се повтаря дотогава, докато се повлиявате задоволително от

лечението и го понасяте.

Ако Ви лекуват за сарком на Капоши, Caelyx pegylated liposomal ще Ви бъде приложен в доза

20 mg на квадратен метър от Вашата телесна повърхност (определена въз основа на височината

и теглото Ви). Дозата се повтаря веднъж на всеки 2 до 3 седмици в продължение на 2-3 месеца,

след което – толкова често, колкото е необходимо, за да се поддържа подобрението на

състоянието Ви.

Как се прилага Caelyx pegylated liposomal

Caelyx pegylated liposomal ще Ви бъде приложен от Вашия лекар капково (инфузия) във вената.

В зависимост от дозата и показанията за лечение, вливането може да продължи от 30 минути до

повече от час (например 90 минути).

Ако сте приложили повече от необходимата доза Caelyx pegylated liposomal

Острото предозиране води до влошаване на страничните ефекти като язви в устата или намален

брой на белите кръвни клетки и тромбоцитите. Лечението включва приложение на

антибиотици, вливане на тромбоцитна маса, приложение на фактори, които стимулират

образуването на бели кръвни клетки, както и симптоматично лечение на язвите в устата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

По време на вливането на Caelyx pegylated liposomal е възможно да се развият следните

реакции: почервеняване на лицето, задух, главоболие, втрисане, болка в гърба, стягане в

гърдите и/или гърлото, болки в гърлото, спадане или повишаване на кръвното налягане,

ускоряване на сърдечната дейност, подпухване на лицето, повишаване на температурата,

замайване, гадене, стомашни проблеми, поява на сърбеж, обриви и потене. В много редки

случаи са наблюдавани случаи на гърчове. На мястото на инжектирането на продукта е

възможно да се появи парене или подуване на кожата. Ако по време на вливане на Caelyx

pegylated liposomal усещате парене или болка, незабавно съобщете на лекаря си.

Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако:

се появи болезнено зачервяване на кожата по дланите и ходилата Ви;

се появи болезнено зачервяване на кожата и/или мехури по тялото или в устата Ви;

получите проблеми със сърцето;

в устата Ви се появят язви;

повишите температура или развиете други белези на инфекция;

получите задух или остра болка в областта на гърдите, които могат да се влошат при

дълбоко дишане или кашлица;

се появи подуване, топлина, или болезненост в меките тъкани на краката, понякога

придружено с болка, която се влошава при ставане или при ходене.

Други нежелани реакции

Между вливанията може да получите следното:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, подуване и разраняване на дланите и ходилата Ви. Подобни нежелани

реакции се наблюдават често и понякога са тежки. Тежките случаи могат да нарушават

ежедневната Ви дейност и може да минат 4 седмици или повече, преди да отзвучат

напълно. Лекарят Ви може да реши да отложи следващата лечебна доза или да я намали

(вж. Стратегии за профилактика и лечение на синдрома ръка-крак по-долу);

болка или разранявания в устата или гърлото, гадене, повръщане, диария, запек, загуба на

апетит, загуба на тегло;

понижаване на броя на белите кръвни клетки, което повишава риска от развитие на

инфекция. Анемията (понижаване на броя на червените кръвни клетки) може да

предизвика отпадналост, а пониженият брой на тромбоцитите в кръвта може да повиши

риска от кръвоизливи. В редки случаи ниският брой на белите кръвни клетки може да

доведе до развитие на тежки инфекции. Поради тези възможни промени на броя на

кръвните клетки редовно ще Ви правят кръвни изследвания. Клинично проучване,

сравняващо Caelyx pegylated liposomal с друга схема на лечение (блеомицин/винкристин)

при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши е показало, че рискът от развитие

на някои инфекции може би е по-висок при лечение с Caelyx pegylated liposomal. Обаче за

разлика от опита при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, при сравняване

на Caelyx pegylated liposomal със стандартното лечение за напреднал рак на яйчника

(топотекан) се установява, че рискът от развитие на инфекции е значително по-нисък при

лекувани с Caelyx pegylated liposomal пациенти. Рискът от понижаване на броя на

кръвните клетки и развитие на инфекции са сходни при проучвания при рак на гърдата.

Някои от тези ефекти могат да се дължат на болестта Ви, а не на Caelyx pegylated

liposomal;

общо усещане за умора, слабост, изтръпване („мравучкане”) или болки в дланите и

ходилата;

падане на косата.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

болка в стомаха;

орална кандидоза (гъбична инфекция на устата), разранявания на носа, кръвотечение от

носа, херпеси и възпаление на езика;

стойностите на лабораторните показатели, свързани с чернодробната функция, могат

както да се повишат, така и да се понижат по време на лечението с Caelyx pegylated

liposomal;

сънливост, виене на свят, припадък, болки в костите, болки в гърдите, необичайно

напрежение в мускулите, болки в мускулите, крампи на краката или отичане на краката,

генерализиран оток, възпаление на ретината (мембрана на окото, която улавя светлината),

повишено образуване на сълзи, замъглено виждане, изтръпване или болки на дланите и

ходилата;

възпаление на космените фоликули, лющеща се кожа, възпаление или обриви, нарушена

кожна пигментация (оцветяване) и нарушения на ноктите;

проблеми със сърцето, например, неравномерен сърдечен ритъм, поява на разширени

кръвоносни съдове;

втрисане, повишаване на температурата или други признаци на инфекция, които могат да

са свързани с Вашата болест;

проблеми с дишането, например затруднено дишане или кашлица, които може да са

свързани с инфекция, развила се в резултат на Вашето заболяване;

недостатъчно вода в тялото (дехидратация), тежка загуба на тегло и загуба на мускулна

маса, ниски нива на калций, магнезий, калий или натрий в кръвта, високи нива на калий в

кръвта;

възпален хранопровод, възпалена стомашна лигавица, затруднено преглъщане, сухота в

устата, отделяне на газове, възпаление на венците (гингивит), промяна в усещането за

вкус;

възпаление на влагалището;

болка при уриниране;

ако в миналото сте имали кожни реакции, например болка, зачервяване и сухота на

кожата, по време на лъчелечение, подобни реакции могат да се развият и по време на

лечението с Caelyx pegylated liposomal;

болка в ставите, понижена или променена чувствителност на стимули, възпаление на

роговицата, зачервяване на очите, зачервяване на скротума може да се появи при

едновременно приложение на Caelyx pegylated liposomal и бортезомиб.

Вероятността за поява на тези нежелани реакции при самостоятелно лечение с Caelyx pegylated

liposomal е по-малка, като някои не са се проявили въобще.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

объркване;

възпаление на вените и образуването на кръвни съсиреци във вените, които могат да

доведат до блокиране на притока на кръв към белите дробове, причинявайки затруднено

дишане, болки в гърдите и сърцебиене;

необичаен сърдечен ритъм, бърз или неравномерен сърдечен ритъм (сърцебиене),

сърдечна недостатъчност, която причинява задух и може да доведе до подуване на

краката, спиране на сърцето.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

син цвят на кожата и лигавицата поради намален кислород в кръвта;

удебелени кожни участъци

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

сериозни кожни реакции като широко лющене на кожата, мехури, както и ерозия на

лигавичната мембрана (синдром на Стивънс-Джонсън/ токсична епидермална некролиза);

рак на устната кухина може да възникне, когато Caelyx pegylated liposomal се приема

продължително (повече от една година).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Стратегиите за профилактика и лечение на синдрома ръка-крак включват:

винаги, когато можете, накисвайте ръцете и/или краката си в студена вода (например

докато гледате телевизия, четете или слушате радио);

дръжте ръцете и краката си открити (без ръкавици, чорапи и т.н.);

стойте на хладно;

когато времето е горещо, взимайте душ с хладка вода;

избягвайте натоварвания, които могат да причинят травми на краката (например

джогинг);

избягвайте контакта на кожата Ви с много топла вода (например в джакузи, сауна);

избягвайте носенето на стегнати обувки или обувки на висок ток.

Пиридоксин (Витамин B6):

витамин B6 се продава без лекарско предписание;

приемайте по 50-150 mg дневно, като започнете още при първите признаци на

зачервяване или изтръпване.

5.

Как да съхранявате Caelyx pegylated liposomal

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C). Да не се замразява.

След разреждане:

Доказано е, че остава химически и физически стабилен в продължение на 24 часа при

температура от 2°C до 8°C.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва

веднага, спазването на препоръчаните срокове и условия за съхранение е отговорност на

потребителя, като срокът на съхранение не трябва да превишава 24 часа при температура от

2°C до 8°C. Частично използваните флакони трябва да се изхвърлят.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка.

Не използвайте това лекарство, ако забележите данни за преципитация или наличие на частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Caelyx pegylated liposomal

Активното вещество e доксорубицинов хидрохлорид. Един милилитър Caelyx pegylated

liposomal съдържа 2 милиграма доксорубицинов хидрохлорид като пегилирана

липозомална форма.

Другите съставки са

-(2-[1,2-дистеарил-sn-глицеро(3)фосфоокси]етилкарбамоил)-

метоксиполи(оксиетилен)-40 натриева сол (MPEG-DSPE), напълно хидрогениран соев

фосфатидилхолин (HSPC), холестерол, амониев сулфат, захароза, хистидин, вода за

инжекции, хлороводородна киселина (за корекция на рН) и натриев хидроксид (за

корекция на рН). Вижте точка 2.

Caelyx pegylated liposomal концентрат за инфузионен разтвор: флакони, съдържащи

10 милилитра (20 милиграма) или 25 милилитра (50 милиграма).

Как изглежда Caelyx pegylated liposomal и какво съдържа опаковката

Разтворът за инфузия е стерилен, прозрачен и червен. Caelyx pegylated liposomal е наличен в

стъклени флакони в опаковки по един флакон или в опаковки по десет флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

Производител

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

GKonstitucijos pr. 21C

LT-08130 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

CZ-Walterovo náměstí 329/1

CZ158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 4594 8282

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON"Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325 Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Vorgartenstraße 206B

A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Lagoas Park, Edifício 9

P-2740-262 Porto Salvo

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Barnahely

Ringaskiddy

IRL – Co. Cork P43 FA46

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-169 04 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON"filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

Tel: +44 1 494 567 444

Дата на последно одобрение на листовката:

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата (EMEA) http://www.ema.europa.eu/

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти (вж. точка

С разтвора на Caelyx pegylated liposomal трябва да се работи с повишено внимание. Носенето на

ръкавици е задължително. При контакт с кожата или лигавиците, веднага измийте с вода и

сапун. Работата с Caelyx pegylated liposomal и изхвърлянето на неизползвания продукт или

отпадъчните материали от него трябва да става в съответствие с изискванията за

противотуморни лекарствени продукти.

Определете каква доза Caelyx pegylated liposomal трябва да се приложи (въз основа на

препоръчаната доза и телесната площ на пациента). Изтеглете необходимото количество Caelyx

pegylated liposomal със стерилна спринцовка. Необходимо е стриктно спазване на правилата за

асептика, понеже в Caelyx pegylated liposomal няма консерванти или бактериостатични

съставки. Преди инфузията подходящата доза Caelyx pegylated liposomal трябва да бъде

разредена в 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за инфузия. За дози < 90 mg разредете Caelyx

pegylated liposomal в 250 ml, а за дози

90 mg разредете Caelyx pegylated liposomal в 500 ml.

За да се намали рискът от инфузионни реакции, първоначалната доза се прилага със скорост на

вливане не повече от 1 mg/минута. Ако се наблюдава инфузионна реакция, следващата доза

Caelyx pegylated liposomal може да се приложи в продължение на 60 минути.

При проучването за лечение на рак на гърдата при пациентите, развили инфузионна реакция, е

допуснато коригиране на инфузията както следва: 5 % от общата доза е била инфузирана бавно

през първите 15 минути. При добра поносимост, през следващите 15 минути скоростта на

инфузията е била удвоена. При добра поносимост, през следващия час инфузията е

довършвана, като общата продължителност на инфузията е била 90 минути.

Ако пациентът проявява ранни симптоми или признаци на инфузионна реакция, веднага

прекъснете инфузията, и дайте подходяща премедикация (антихистамин или кратко действащ

кортикостероид), след което подновете инфузията при по-ниска скорост.

Използването на какъвто и да е разредител, освен 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за

инфузия, или на бактериостатичен агент, например бензилов алкохол, може да предизвика

преципитиране на Caelyx pegylated liposomal.

Препоръчва се инфузионната система, през която се влива Caelyx pegylated liposomal, да бъде

свързана чрез кранче със система с 5 % (5 mg/ml) глюкоза. Инфузията може да се прави през

периферна вена. Да не се използват инфузионни филтри.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър Caelyx pegylated liposomal съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид

(doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма.

Caelyx pegylated liposomal, липозомална формула представлява доксорубицин хидрохлорид,

включен в липозоми със свързан към повърхността им метоксиполиетиленгликол (MPEG).

Този процес е известен като пегилиране и защитава липозомите от откриване от клетките на

мононуклеарно-фагоцитарната система (МФС), което води до удължаване на времето на

циркулацията им в кръвта.

Помощни вещества с известно действие

Съдържа напълно хидрогениран соев фосфатидилхолин (от соя) – вижте точка 4.3

Съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Суспензията е стерилна, прозрачна, оцветена в червено.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Caelyx pegylated liposomal е показан за:

Като монотерапия при пациенти с метастази от рак на гърдата, които са с повишен

сърдечно-съдов риск.

За лечение на авансирал рак на яйчника при жени, неотговорили на лечение от първа

линия, проведено по схема, включваща препарати на платината.

В комбинация с бортезомиб за лечение на прогресиращ множествен миелом при

пациенти, преминали преди това поне един курс на лечение, и които вече са били

подложени на костномозъчна трансплантация или не са подходящи за такава.

За лечение на свързан със СПИН сарком на Капоши (СК) при пациенти с нисък брой CD4

клетки (< 200 CD4 лимфоцити/mm

) и обширно кожно-лигавично или висцерално

ангажиране.

Caelyx pegylated liposomal може да се използва като системна химиотерапия от първа

линия или като химиотерапия от втора линия при пациенти със свързан със СПИН

сарком на Капоши, прогресирал въпреки предшестваща комбинирана системна

химиотерапия, включваща поне два от следните препарати: винка алкалоиди, блеомицин

и стандартен доксорубицин (или друг антрациклин), както и при пациенти с

непоносимост към терапията.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Caelyx pegylated liposomal трябва да се прилага само под контрола на специалист онколог,

квалифициран в лечението с цитотоксични препарати.

Уникалните фармакокинетични характеристики на Caelyx pegylated liposomal не позволяват да

се заменя с други форми на доксорубицинов хидрохлорид.

Дозировка

Рак на гърдата/рак на яйчника

Caelyx pegylated liposomal се прилага интравенозно в доза 50 mg/m

веднъж на 4 седмици

докато болестта не прогресира и пациентът понася лечението.

Множествен миелом

Caelyx pegylated liposomal се прилага в доза 30 mg/m² на ден 4 от 3-седмичната схема на

лечение с бортезомиб като едночасова инфузия непосредствено след инфузията на бортезомиб.

Бортезомиб се прилага в доза 1,3 mg/m² на ден 1, 4, 8 и 11 през 3 седмици. Дозата трябва да се

повтаря дотогава, докато пациентът отговаря задоволително и докато понася лечението. При

необходимост прилагането на двата лекарствени продукта на 4 ден може да бъде отложено до

48 часа. Между отделните дози бортезомиб трябва да има интервал поне от 72 часа.

Свързан със СПИН сарком на Капоши

Caelyx pegylated liposomal се прилага интравенозно в доза 20 mg/m

веднъж на две до три

седмици. Избягвайте интервали, по-кратки от 10 дни, защото тогава не може да се изключат

кумулиране на лекарствения продукт и повишена токсичност. Препоръчва се лечението на

пациентите да продължи 2 до 3 месеца, за да може да се постигне терапевтичен отговор. По

необходимост, с цел поддържане на терапевтичния отговор, лечението може да продължи.

За всички пациенти

Ако пациентът проявява ранни симптоми или признаци на инфузионна реакция (вж. точка 4.4 и

4.8), веднага прекъснете инфузията, и дайте подходяща премедикация (антихистамин и/или

краткодействащ кортикостероид), след което подновете инфузията при по-ниска скорост.

Указания за коригиране на дозата на Caelyx pegylated liposomal

За овладяване на нежеланите реакции като палмо-плантарна еритродизестезия (ППЕ), стоматит

или хематологична токсичност, дозата може да бъде редуцирана или отложена. Препоръки за

коригиране на дозата на Caelyx pegylated liposomal при поява на нежелани реакции са дадени в

таблици по-долу. Степенуването на токсичността е според Критериите за обща токсичност на

Националния Раков Институт на САЩ (NCI-CTC).

В таблиците за ППЕ (Таблица 1) и стоматит (Таблица 2) е представена схемата за корекция на

дозата, следвана при клинични проучвания на лечението на рак на гърдата или рак на яйчника

(за коригиране на препоръчания 4-седмичен терапевтичен цикъл): ако тези прояви на

токсичност се развият при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, препоръчаният

2- до 3-седмичен терапевтичен цикъл може да се коригира по подобен начин.

В таблицата за хематологична токсичност (Таблица 3) е представена схемата за корекция на

дозата, следвана при клинични проучвания на лечението на пациенти само с рак на гърдата или

рак на яйчника. Корекцията на дозата при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши е

представена в точка 4.8.

Таблица 1.

ПАЛМО-ПЛАНТАРНА ЕРИТРОДИЗЕСТЕЗИЯ

Седмици след предишната доза Caelyx pegylated liposomal

Степен на

токсичност към

момента

4 седмици

5 седмици

6 седмици

Първа степен

(лек еритем, оток

или десквамация,

които не пречат на

ежедневните

дейности)

Същата доза,

освен ако преди това

пациентът не е имал

кожна токсичност 3

или 4 степен – в този

случай изчакайте още

една седмица

Същата доза,

освен ако преди

това пациентът не е

имал кожна

токсичност 3 или 4

степен – в този

случай изчакайте

още една седмица

Намалете дозата с

25 %; върнете се

към 4-седмичен

интервал

Втора степен

(еритем,

десквамация или

оток, които пречат

на ежедневните

дейности, но не и

на физическата

активност на

пациента. Малки

були или

улцерации под 2

см в диаметър)

Изчакайте

допълнително една

седмица

Изчакайте

допълнително една

седмица

Намалете дозата с

25 %; върнете се

към 4-седмичен

интервал

Трета степен

(Були, улцерации

или оток, които

пречат на ходенето

или нормалната

ежедневна

дейност;

невъзможност за

носене на

обичайното

облекло)

Изчакайте

допълнително една

седмица

Изчакайте

допълнително една

седмица

Прекратете

лечението

Четвърта степен

(дифузен или

локален процес,

водещ до

инфекциозни

усложнения,

налагащи постелен

режим или

хоспитализация)

Изчакайте

допълнително една

седмица

Изчакайте

допълнително една

седмица

Прекратете

лечението

Таблица 2.

СТОМАТИТ

Седмици след предишната доза Caelyx pegylated liposomal

Степен на

токсичност към

момента

4 седмици

5 седмици

6 седмици

Първа степен

(неболезнени язви,

зачервяване, лека

болезненост)

Същата доза,

освен ако преди това

пациентът не е имал

стоматит

3 или 4 степен –

в този случай

изчакайте още една

седмица

Същата доза,

освен ако преди

това пациентът не е

имал стоматит

3 или 4 степен –

в този случай

изчакайте още една

седмица

Намалете дозата с

25 %; върнете се

към 4-седмичен

интервал или по

преценка на лекаря

прекратете

лечението

Втора степен

(болезнено

зачервяване, оток

или язви, но

пациентът може да

се храни)

Изчакайте

допълнително една

седмица

Изчакайте

допълнително една

седмица

Намалете дозата с

25 %; върнете се

към 4-седмичен

интервал или по

преценка на лекаря

прекратете

лечението

Трета степен

(болезнено

зачервяване, оток

или язви,

пациентът не може

да се храни)

Изчакайте

допълнително една

седмица

Изчакайте

допълнително една

седмица

Прекратете

лечението

Четвърта степен

(необходимост от

парентерално или

ентерално

хранене)

Изчакайте

допълнително една

седмица

Изчакайте

допълнително една

седмица

Прекратете

лечението

Таблица 3. Хематологична токсичност (според абсолютния неутрофилен брой – АNC,

или тромбоцитите) при лечение на пациенти с рак на гърдата или

яйчника

СТЕПЕН

ANC

ТРОМБОЦИТИ

КОРЕКЦИЯ

Степен 1

1 500 – 1 900

75 000 – 150 000

Подновете лечението без

редукция на дозата.

Степен 2

1 000 – < 1 500

50 000 – < 75 000

Изчакайте до ANC

1 500 и

тромбоцити

75 000; приложете

същата доза – без редукция на

дозата.

Степен 3

500 – < 1 000

25 000 – < 50 000

Изчакайте до ANC

1 500 и

тромбоцити

75 000; приложете

същата доза – без редукция на

дозата.

Степен 4

< 500

< 25 000

Изчакайте до ANC

1,500 и

тромбоцити

75 000; намалете

дозата с 25 % или продължете със

същата доза, но съвместно с

приложение на растежни фактори.

При пациентите с множествен миелом, лекувани с Caelyx pegylated liposomal в комбинация с

бортезомиб, но развили ППЕ или стоматит, дозата на Caelyx pegylated liposomal трябва да бъде

коригирана както е описано по-горе, съответно, в таблица 1 и 2. В Таблица 4 по-долу са

представени промените в дозите при клиничното проучване на пациенти с множествен миелом,

на които е прилагано комбинирано лечение с Caelyx pegylated liposomal и бортезомиб. За по-

подробна информация за бортезомиб, вижте КХП на бортезомиб.

Таблица 4. Корекция на дозата при комбинирано лечение със Caelyx pegylated liposomal

+ бортезомиб – пациенти с множествен миелом

Състояние на пациента

Caelyx pegylated liposomal

Бортезомиб

Температура ≥ 38

C и

ANC < 1 000/mm

Преди ден 4 – не прилагайте

през този цикъл; след ден 4 –

намалете следващата доза с

25 %.

Намалете следващата доза с

25 %.

На който и да е ден след

прилагане на лекарството

след ден 1 от всеки цикъл:

Тромбоцитен брой

< 25 000/mm

Хемоглобин < 8 g/dl

ANC < 500/mm

Преди ден 4 – нe прилагайте

през този цикъл; след ден 4 –

намалете следващата доза с

25 % през следващите

цикли, ако дозата на

бортезомиб е намалена

заради хематологична

токсичност*

Не прилагайте; ако за даден

цикъл са пропуснати 2 или

повече дози, в следващите

цикли намалете дозата с 25 %.

Нехематологична

лекарствена токсичност

степен 3 или 4

Не прилагайте до

възстановяване до степен < 2

и намалете дозата с 25 % при

всички следващи дози.

Не прилагайте до

възстановяване до степен < 2 и

намалете дозата с 25 % при

всички следващи дози.

Невропатична болка или

периферна невропатия.

Не се налага корекция на

дозата.

Вижте КХП на бортезомиб.

*За по-подробна информация за дозировката на бортезомиб и корекцията на дозата, вижте КХП на бортезомиб

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на Caelyx pegylated liposomal, определена при малък брой пациенти със

завишен общ билирубин, не се различава от фармакокинетиката при пациенти с нормален общ

билирубин; все пак, до натрупване на повече опит, при пациенти с нарушена чернодробна

функция дозата на Caelyx pegylated liposomal трябва да се намали според опита, събран от

клиничните проучвания за лечение на рак на гърдата и яйчника както следва: Ако в началото на

терапията общият билирубин е между 1,2 и 3,0 mg/dl, първата доза трябва да се редуцира с

25 %. Ако общият билирубин е > 3.0 mg/dl, първата доза трябва да се редуцира с 50 %. Ако

пациентът понася добре първата доза без повишаване на серумния билирубин или

чернодробните ензими, дозата за втория цикъл може да бъде повишена до следващото дозово

ниво – ако първата доза е била редуцирана с 25 %, по време на втория терапевтичен цикъл

може да се приложи пълната доза; ако първата доза е била редуцирана с 50 %, по време на

втория терапевтичен цикъл може да се приложат 75 % от пълната доза. Ако пациентът понася

добре лечението, при следващите терапевтични цикли дозата може да се повиши до пълната

доза. Caelyx pegylated liposomal може да се прилага при пациенти с чернодробни метастази с

повишение на билирубина и чернодробните ензими до 4 пъти над горната граница на нормата.

Преди приложението на Caelyx pegylated liposomal оценете чернодробната функция с помощта

на стандартни лабораторни показатели като АЛАТ/АСАТ, алкална фосфатаза, и билирубин.

Бъбречно увреждане

Понеже доксорубицин се метаболизира в черния дроб и се екскретира с жлъчката, не се налага

корекция на дозата. Данните от популационния фармакокинетичен анализ (при креатининов

клирънс от 30 до 156 ml/min) показват, че клирънсът на Caelyx pegylated liposomal не се влияе

от бъбречната функция. Няма фармакокинетични данни за пациенти с креатининов клирънс

под 30 ml/min.

Пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши и спленектомия

Понеже няма опит с Caelyx pegylated liposomal при пациенти, претърпели спленектомия, при

такива пациенти не се препоръчва лечение с Caelyx pegylated liposomal.

Педиатрични популация

Опитът при деца е ограничен. Caelyx pegylated liposomal не се препоръчва при пациенти под 18-

годишна възраст.

Старческа възраст

Популационният анализ на изследваните възрастови групи (21 - 75 години) показва, че

възрастта не оказва значимо влияние върху фармакокинетиката на Caelyx pegylated liposomal.

Начин на приложение

Caelyx pegylated liposomal се прилага под формата на интравенозна инфузия. За по-нататъшни

инструкции при приготвяне и специални предпазни мерки при работа вижте точка 6.6.

Не прилагайте Caelyx pegylated liposomal като болус инжекция или като неразреден разтвор.

Препоръчва се Caelyx pegylated liposomal да се влива през система, през която в същото време

да се влива и 5 % (50 mg/ml) инфузионен разтвор на глюкоза за да се постигне още по-голямо

разреждане и да се намали рискът от тромбозиране или екстравазация. Инфузията може да се

прави през периферна вена. Не използвайте инфузионни филтри. Caelyx pegylated liposomal не

трябва да се прилага мускулно или подкожно (вж. точка 6.6).

За дози < 90 mg: разредете Caelyx pegylated liposomal в 250 ml 5 % (50 mg/ml) инфузионен

разтвор на глюкоза.

За дози

90 mg: разредете Caelyx pegylated liposomal в 500 ml 5 % (50 mg/ml) инфузионен

разтвор на глюкоза.

Рак на гърдата/Рак на яйчника/Множествен миелом

За да се намали рискът от инфузионни реакции, първоначалната доза се прилага със скорост на

вливане не повече от 1 mg/минута. Ако не се развие инфузионна реакция, следващата доза

Caelyx pegylated liposomal може да се приложи в продължение на 60 минути.

При пациентите, при които се развие инфузионна реакция, начинът на приложение трябва да се

промени както следва:

5 % от общата доза трябва да се влеят бавно през първите 15 минути. Ако поносимостта е добра

и не се наблюдава инфузионна реакция, през следващите 15 минути скоростта на вливане може

да се удвои. Ако поносимостта е добра, инфузията може да се приключи през следващия час,

като по този начин общата продължителност на инфузията е 90 минути.

Свързан със СПИН сарком на Капоши

Дозата Caelyx pegylated liposomal се разрежда в 250 ml 5 % (50 mg/ml) инфузионен разтвор на

глюкоза и се прилага интравенозно като 30-минутна инфузия.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, фъстъци или соя или към някое от помощните

вещества, изброени в точка 6.1.

Caelyx pegylated liposomal не трябва да се използва за лечение на свързан със СПИН сарком на

Капоши, който може да се лекува ефикасно с локално или системно лечение с интерферон-

алфа.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Поради разликите във фармакокинетичните профили и дозовите схеми, Caelyx pegylated

liposomal не трябва да се използва взаимозаменяемо с други лекарствени форми на

доксорубицин хидрохлорид.

Кардиотоксичност

Препоръчва се при всички пациенти, получаващи Caelyx pegylated liposomal, да се осъществява

чест ЕКГ контрол. Преходни ЕКГ промени като например изглаждане на Т-вълната, депресия

на S-T сегмента и доброкачествени аритмии не са показание за прекратяване на лечението с

Caelyx pegylated liposomal. Намаляването на височината на QRS-комплекса обаче се смята за

показателно за кардиотоксичност. Ако се установи подобна промяна, трябва да се обсъди най-

информативното изследване за антрациклинова кардиотоксичност – ендомиокардна биопсия.

По-специфични методи за оценка и контрол на сърдечната функция в сравнение с ЕКГ са

ехокардиографското измерване на фракцията на изтласкване на лявата камера или, за

предпочитане – чрез радионуклидна ангиография. Тези изследвания може да се правят рутинно

преди започване на лечението с Caelyx pegylated liposomal, след което да се повтарят

периодично по време на лечението. Оценката на левокамерната функция се смята за

задължителна преди всяко отделно приложение на Caelyx pegylated liposomal след достигане на

кумулативна доза антрациклинов препарат 450 mg/m

Споменатите по-горе изследвания и методи за проследяване на сърдечната функция по време

на лечение с антрациклинови препарати трябва да се прилагат в следната последователност:

ЕКГ-контрол, измерване на фракцията на изтласкване на лявата камера, ендомиокардна

биопсия. Ако резултатите от някое от изследванията говорят за възможна кардиотоксичност,

свързана с лечението с Caelyx pegylated liposomal, трябва внимателно да се прецени дали

ползата от продължаване на лечението надвишава риска от миокардно увреждане.

При пациенти със сърдечно заболяване, налагащо лечение, Caelyx pegylated liposomal трябва да

се прилага само тогава, когато ползата от лечението надвишава риска за пациента.

Caelyx pegylated liposomal трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с нарушена

сърдечна функция.

Когато има съмнения за кардиомиопатия, например когато фракцията на изтласкване на лявата

камера е значително намалена в сравнение със стойностите преди започване на лечението и/или

фракцията на изтласкване е значително по-ниска от очакваната стойност (напр. < 45 %), трябва

да се обсъди ендомиокардна биопсия и внимателно да се прецени дали ползата от

продължаване на лечението надвишава риска от развитие на необратимо увреждане на сърцето.

Застойна сърдечна недостатъчност в резултат на кардиомиопатия може да се развие внезапно,

без предшестващи ЕКГ-промени, като може да се развие няколко седмици след прекратяване на

лечението.

Към пациенти, получавали други антрациклинови продукти, трябва да се подхожда с повишено

внимание. При оценка на кумулативната доза доксорубицинов хидрохлорид под внимание

трябва да се вземе и предшестващо или съпътстващо лечение с кардиотоксични препарати –

напр. други антрациклини, антрахинони или напр. 5-флуороурацил. Кардиотоксичност може да

се наблюдава и при кумулативна доза антрациклин под 450 mg/m

при пациенти с

предшестващо облъчване на медиастинума или при такива, получаващи съпътстващо лечение с

циклофосфамид.

Профилът на безопасност по отношение на сърцето за схемите, препоръчани за лечение на рак

на гърдата и рак на яйчника (50 mg/m

), е сходен с този при доза 20 mg/m

за лечение на свързан

със СПИН сарком на Капоши (вж. точка 4.8).

Миелосупресия

Много от пациентите, лекувани с Caelyx pegylated liposomal, са с предшестваща миелосупресия

поради фактори като СПИН, съпътстващ или предшестващ прием на лекарства, ангажиране на

костния мозък от туморния процес. При пилотно проучване при пациенти с рак на яйчника,

лекувани с доза 50 mg/m

, миелосупресията е била лека до умерена, обратима, и не е водила до

неутропенични инфекции или развитие на сепсис. Освен това, при контролирано клинично

проучване на Caelyx pegylated liposomal срещу топотекан, честотата на свързания с лечението

сепсис е била значително по-ниска в групата пациенти с рак на яйчника, лекувана с Caelyx

pegylated liposomal в сравнение с групата, лекувана с топотекан. Сходна ниска честота на

миелосупресия е наблюдавана при клинично проучване на пациенти с метастази от рак на

гърдата, получаващи Caelyx pegylated liposomal като лечение от първа линия. За разлика от

наблюдаваното при пациенти с рак на гърдата или рак на яйчника, миелосупресията изглежда е

дозо-ограничаващата нежелана реакция при пациенти със свързан със СПИН сарком на

Капоши (вж. точка 4.8). Поради риска от миелосупресия, по време на лечението с Caelyx

pegylated liposomal периодично трябва да се изследва пълна кръвна картина – най-малко преди

всяка доза Caelyx pegylated liposomal.

Персистиращата тежка миелосупресия може да доведе до развитие на суперинфекция или

кръвоизлив.

При контролирани клинични проучвания на терапия при пациенти със свързан със СПИН

сарком на Капоши срещу включващ блеомицин/винкристин режим, опортюнистичните

инфекции са били по-чести при лечението с Caelyx pegylated liposomal. Пациентите и лекарите

трябва да знаят за тази по-висока честота и да взимат навременни мерки.

Вторични злокачествени хематологични заболявания

Както и при други антинеопластични препарати, нарушаващи структурата на ДНК, при

пациенти на комбинирано лечение, включващо доксорубицин, има съобщения за вторични

остри миелоидни левкемии и миелодисплазии. Поради това всеки пациент, лекуван с

доксорубицин, трябва да е под стриктен хематологичен контрол.

Вторични неоплазми на устната лигавица

Много редки случаи на вторичен рак на устната лигавица са докладвани при пациенти с

дългосрочно (над една година) приложение на Caelyx pegylated liposomal или тези, които

получават кумулативна доза Caelyx pegylated liposomal над 720 mg/m

. Случаи на вторичен рак

на устната лигавица са били диагностицирани, както по време на лечението с Caelyx pegylated

liposomal, така и до 6 години след последната доза. Пациентите трябва да се преглеждат

редовно за наличието на разранявания по устата или устен дискомфорт, които могат да бъдат

показателни за вторичен рак на устната лигавица.

Свързани с вливането реакции

Сериозни и дори животозастрашаващи инфузионни реакции с характеристика на алергични или

анафилактични, със симптоми като астматичен пристъп, зачервяване на лицето, уртикария,

болка в гърдите, фебрилни реакции, хипертонични реакции, тахикардия, пруритус, потене,

задух, оток на лицето, втрисане, болка в гърба, стягане в гърдите и гърлото, и/или хипотонични

кризи са били наблюдавани в рамките на минути от началото на инфузията с Caelyx pegylated

liposomal. Макар и много рядко, са наблюдавани гърчове свързани с инфузията (вж. точка 4.8).

Временното спиране на инфузията обикновено води до овладяване на симптомите без нужда от

допълнително лечение. Въпреки това, на разположение трябва да има продукти, необходими за

лечението на тези симптоми (напр. антихистамини, кортикостероиди, адреналин или

антиконвулсанти), както и набор за спешна помощ. При повечето пациенти лечението може да

се поднови след овладяване на симптомите, без те да се проявят отново. След първия

терапевтичен цикъл рядко се наблюдават инфузионни реакции. За да се намали рискът от

инфузионни реакции, началната доза трябва да се прилага със скорост не повече от 1 mg/min

(вж. точка 4.2).

Пациенти с диабет

Трябва да се има предвид, че всеки флакон Caelyx pegylated liposomal съдържа захароза, както и

това, че се прилага разреден в 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за инфузия.

За честите нежелани събития, които налагат корекция на дозата или прекратяване на лечението,

вижте точка 4.8.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са правени специални проучвания за лекарствените взаимодействия на Caelyx pegylated

liposomal, макар при пациенти с гинекологични неоплазми да са провеждани фаза ІІ

проучвания на комбинирано лечение със стандартни химиотерапевтици. При съвместно

приложение с продукти, за които са известни лекарствени взаимодействия със стандартния

доксорубицинов хидрохлорид, трябва да се подхожда с повишено внимание. Caelyx pegylated

liposomal, както и другите продукти, съдържащи доксорубицинов хидрохлорид, могат да

потенцират токсичните ефекти на други антинеопластични продукти. По време на клинични

проучвания при пациенти със солидни тумори (включително на гърдата и на яйчника), които са

получавали съпътстващо лечение с циклофосфамид или таксани, не са забелязани нови прояви

на адитивна токсичност. При пациенти със СПИН има съобщения за обостряне на

циклофосфамид-индуцирания хеморагичен цистит и потенциране на хепатотоксичния ефект на

6-меркаптопурина при съвместно лечение със стандартен доксорубицинов хидрохлорид. При

едновременно приложение с други цитотоксични продукти, особено с миелотоксични такива,

трябва да се подхожда с повишено внимание.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Смята се, че ако се приложи по време на бременността, доксорубициновият хидрохлорид

предизвиква тежки увреждания на плода. Поради това Caelyx pegylated liposomal не трябва да

се прилага по време на бременност, освен ако не е абсолютно необходимо.

Жени в детеродна възраст

Жени в детеродна възраст трябва да бъдат съветвани да избягват забременяване, докато те или

техният партньор са на лечение с Caelyx pegylated liposomal, както и 6 месеца след

прекратяване на лечението с Caelyx pegylated liposomal (вж. точка 5.3).

Кърмене

Не е известно дали Caelyx pegylated liposomal се излъчва в човешкото мляко. Понеже

множество лекарствени продукти, включително и антрациклини, се излъчват в млякото, както и

поради риска от сериозни нежелани реакции при кърмачета, преди започване на лечението с

Caelyx pegylated liposomal майките трябва да прекратят кърменето. Специалистите съветват

инфектираните с HIV жени да не кърмят децата си при никакви обстоятелства, за да се избегне

предаването на HIV.

Фертилитет

Ефектът на доксорубицин хидрохлорид върху фертилитета при хора не е изследван (вж.

точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Caelyx pegylated liposomal не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране

и работа с машини. Въпреки това, при клинични изпитвания рядко (< 5 %) са наблюдавани

замаяност и сънливост. Пациентите, при които се проявяват тези нежелани реакции, трябва да

избягват шофирането и работата с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-честата нежелана лекарствена реакция при клинични проучвания за лечение на рак на

гърдата или яйчника (50 mg/m

веднъж на 4 седмици) е била палмо-плантарна еритродизестезия

(ППЕ). Честота на ППЕ е била от 44,0 % до 46,1 %. В повечето случаи тази нежелана реакция е

била лека, като съобщенията за тежки случаи (3 степен) са от 17 % до 19,5 %. Съобщенията за

животозастрашаваща ППЕ (4 степен) са под 1%. Макар и рядко, понякога ППЕ е причина за

прекратяване на лечението (3,7 % - 7,0 %). ППЕ се характеризира с болезнено макулозно

зачервяване на кожата с ерупции. При пациентите, които са получили тази нежелана реакция,

обикновено тя е възниквала след 2 или 3 терапевтични цикъла. Подобрението обикновено

започва след 1-2 седмици, а в някои случаи възстановяването може да продължи до 4 седмици

или по-дълго. За профилактика и лечение на ППЕ е използван пиридоксин в доза от 50-150 mg

дневно и кортикостероиди, но тяхното приложение не е оценявано във фаза ІІІ клинични

проучвания. Сред другите методи за профилактика и лечение на ППЕ са поддържането на

ръцете студени чрез обливането им със студена вода (накисване, бани или плуване),

избягването на затоплянето им или контакта с топла вода, избягването на стегнати чорапи,

ръкавици или обувки. Изглежда, че ППЕ е свързана главно с дозовия режим и честотата ù може

да се намали чрез удължаване на дозовия интервал с 1-2 седмици (вж. точка 4.2). При някои

пациенти обаче тази реакция може да бъде тежка и да причини сериозно увреждане, налагащо

прекратяване на лечението. Също така има чести съобщения за стоматит/мукозит при лечение

на пациенти с рак на гърдата или яйчника, докато при терапевтичната схема за свързан със

СПИН сарком на Капоши (20 mg/m

веднъж на 2 седмици) най-честата нежелана реакция е

миелосупресия (предимно левкопения – виж свързан със СПИН сарком на Капоши).

Съобщения за ППЕ има при 16 % от пациентите с множествен миелом, лекувани с Caelyx

pegylated liposomal плюс бортезомиб. За ППЕ степен 3 съобщения има при 5 % от пациентите.

Няма съобщения за ППЕ степен 4. Най-често съобщаваните нежелани събития (свързани с

лекарството, възникнали по време лечението), при комбинирано лечение (Caelyx pegylated

liposomal + бортезомиб) са гадене (40 %), диария (35 %), неутропения (33 %), тромбоцитопения

(29 %), повръщане (28 %), умора (27 %) и констипация (22 %).

Рак на гърдата

509 пациенти с авансирал рак на гърдата, които преди това не са били лекувани с цитостатици

за метастазите, са били лекувани с Caelyx pegylated liposomal (n=254) в доза 50 mg/m

веднъж на

4 седмици, или доксорубицин (n=255) в доза 60 mg/m

веднъж на 3 седмици при фаза ІІІ

клинично проучване (I97-328). За следните чести нежелани реакции е съобщавано по-често при

пациентите, лекувани с доксорубицин, отколкото при тези, лекувани с Caelyx pegylated

liposomal: гадене (53 % срещу 37 %; 3/4 степен - 5 % срещу 3 %), повръщане (31 % срещу 19 %;

3/4 степен – 4 % срещу по-малко от 1 %), всяка алопеция (66 % срещу 20 %), изразена алопеция

(54 % срещу 7 %), неутропения (10 % срещу 4 %; 3/4 степен - 8 % срещу 2 %).

Съобщенията за мукозит (23 % срещу 13 %; 3/4 степен – 4 % срещу 2 %), и стоматит (22 %

срещу 15 %; 3/4 степен – 5 % срещу 2 %) са по-чести при лекуваните с Caelyx pegylated

liposomal в сравнение с пациентите, лекувани с доксорубицин. Средната продължителност на

най-честите тежки (3/4 степен) нежелани реакции е била 30 дни или по-малко и в двете групи.

За пълен списък на нежеланите реакции при лекуваните с Caelyx pegylated liposomal пациенти,

вж. таблица 5.

Честотата на животозастрашаващи (4 степен) хематологични нежелани реакции е била < 1,0 %,

а честота на сепсиса – 1 %. Лечение с растежни фактори и трансфузии са били необходими

съответно при 5,1 % and 5,5 % от пациентите (вж. точка 4.2).

Клинично значимите лабораторни отклонения (3 и 4 степен) са били редки в тази група – за

повишен билирубин, АСАТ и АЛАТ има съобщения съответно при 2,4 %, 1,6 % и < 1 % от

пациентите. Няма съобщения за клинично значимо завишаване на серумния креатинин.

Таблица 5. Свързани с лечението нежелани реакции при клинични проучвания за лечение

на рак на гърдата (50 mg/m

2

веднъж на 4 седмици) (при пациенти, лекувани с

Caelyx pegylated liposomal) по тежест и системо-органна класификация и

предпочитани термини по MedDRA

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100 до < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

CIOMS III

Нежелани реакции

по системи

Рак на гърдата

Всички тежести

n=254

5 %)

Рак на гърдата

3/4 степен

n=254

5 % )

Рак на гърдата

n=404

(1-5 %)

Реакции, за които

няма съобщения от

предишни клинични

проучвания

Инфекции и инфестации

Чести

Нечести

Фарингит

Фарингит

Фоликулит, гъбични

инфекции,

нехерпетични обриви,

инфекции на горните

дихателни пътища

Нарушения на кръвта и лимфната системa

Чести

Нечести

Левкопения, анемия,

неутропения,

тромбоцитопения

Левкопения, анемия

Неутропения

Тромбоцитопения

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести

Чести

Анорексия

Анорексия

Нарушения на нервната система

Чести

Нечести

Парестезии

Сомнолентност

Парестезии

Периферна

невропатия

Нарушения на очите

Чести

Сълзене, замъглено

виждане

Сърдечни нарушения

Чести

Камерни аритмии

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Епистаксис

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Чести

Нечести

Гадене, стоматит,

повръщане

Болка в корема,

констипация, диария,

диспепсия, язви в

устата

Болка в корема,

диария, гадене,

стоматит

Язви в устата,

констипация,

повръщане

Болки в устата

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

Чести

Нечести

ППЕ*, алопеция,

обриви

Суха кожа,

обезцветяване на

кожата, патологична

пигментация, еритем

ППЕ*

Обриви

Патологична

пигментация, еритем

Булозни ерупции,

дерматит,

еритематоден обрив,

нарушения на

ноктите, лющеща се

кожа

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Крампи на краката,

болки в костите,

костно-мускулни

болки

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Чести

Болки в гърдите

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести

Чести

Нечести

Астения, отпадналост,

неуточнен другаде

мукозит

Слабост, фебрилитет,

болки

Астения, неуточнен

другаде стоматит

Отпадналост,

слабост, болки

Отоци, отоци по

подбедриците

палмо-плантарна еритродизестезия (синдром „ръка-крак”).

Рак на яйчника

512 пациенти с рак на яйчника (подгрупа на 876 пациенти със солидни тумори) са лекувани с

Caelyx pegylated liposomal в доза 50 mg/m

по време на клинични проучвания. В Таблица 6 са

дадени нежеланите реакции при лекуваните с Caelyx pegylated liposomal пациенти.

Таблица 6 Свързани с лечението нежелани реакции при клинични проучвания за лечение

на рак на яйчника (50 mg/m

2

веднъж на 4 седмици) (при пациенти, лекувани с

Caelyx pegylated liposomal) по тежест и системо-органна класификация и

предпочитани термини по MedDRA

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100 до < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

CIOMS III

Нежелани

реакции

по системи

Рак на яйчника

Всички тежести

n=512

5 %)

Рак на яйчника

3/4 степен

n=512

5 %)

Рак на яйчника

n=512

(1-5 %)

Инфекции и инфестации

Чести

Нечести

Фарингит

Фарингит

Инфекции, орална

монилиаза, херпес

зостер, инфекции на

пикочните пътища

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести

Чести

Левкопения, анемия,

неутропения,

тромбоцитопения

Неутропения

Левкопения, анемия,

тромбоцитопения

Хипохромна анемия

Нарушения на имунната система

Чести

Алергични реакции

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести

Чести

Нечести

Анорексия

Анорексия

Обезводняване,

кахексия

Психични нарушения

Чести

Тревожност,

депресия, безсъние

Нарушения на нервната система

Чести

Нечести

Парестезии,

сомнолентност

Парестезии,

сомнолентност

Главоболие,

замайване,

невропатия,

хипертония

Нарушения на очите

Чести

Конюнктивит

Сърдечни нарушения

Чести

Сърдечно-съдови

нарушения

Съдови нарушения

Чести

Вазодилатация

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, засилена

кашлица

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Чести

Нечести

Констипация, диария,

гадене, стоматит,

повръщане

Болки в корема,

диспепсия, язви в

устата

Гадене, стоматит,

повръщане, болки в

корема, диария

Констипация,

диспепсия, язви в

устата

Язви в устата,

езофагит, гадене и

повръщане, гастрит,

дисфагия, сухота в

устата, флатуленция,

гингивит, извратен

вкус

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

Чести

ППЕ*, алопеция,

обриви

Суха кожа,

обезцветяване на

кожата

ППЕ*

Алопеция, обриви

Везикулобулозен

обрив, пруритус,

ексфолиативен

дерматит, нарушения

на кожата,

макулопапулозен

обрив, потене, акне,

кожни язви

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Болки в гърба,

миалгия

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Чести

Дизурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Чести

Вагинит

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести

Чести

Нечести

Астения, нарушения

на лигавиците

Фебрилитет, болки

Астения, нарушения на

лигавиците, болки

Фебрилитет

Втрисане, болки в

гърдите, отпадналост,

периферни отоци

Изследвания

Чести

Загуба на тегло

палмо-плантарна еритродизестезия (синдром „ръка-крак”).

В повечето случаи миелосупресията е била лека до умерена и овладяема. Сепсис вследствие на

левкопения е наблюдаван рядко (< 1 %). Лечение с растежни фактори се е налагало рядко

(< 5 %), а трансфузии са се налагали приблизително при 15 % от пациентите (вижте точка 4.2).

В подгрупа от 410 пациенти с рак на яйчника клинично значимите лабораторни отклонения при

клиничните проучвания на Caelyx pegylated liposomal са включвали повишаване на общия

билирубин (обикновено при пациенти с чернодробни метастази) (5 %) и серумния креатинин

(5 %). За повишаване на АСАТ се съобщава още по-рядко (< 1 %).

Пациенти със солидни тумори: В голяма кохорта от 929 пациенти със солидни тумори

(включително рак на гърдата и рак на яйчника), лекувани предимно в доза 50 mg/m

веднъж на

4 седмици, профилът на безопасност и честотата на нежеланите реакции са били сравними с

тези при пациентите, участвали в пилотните проучвания за лечение на рак на гърдата и рак на

яйчника.

Програма множествен миелом

От общо 646 пациенти с множествен миелом, преминали поне един предшестващ терапевтичен

курс, 318 са получили или комбинирано лечение - Caelyx pegylated liposomal 30 mg/m

като

едночасова интравенозна инфузия, приложена на ден 4 от приложението на бортезомиб, който

е прилаган в доза 1,3 mg/m² на ден 1, 4, 8 и 11 през три седмици, или монотерапия с

бортезомиб, при клинично изпитване фаза ІІІ. За нежеланите реакции, за които има съобщения

при ≥ 5 % при пациентите, получили комбинирано лечение Caelyx pegylated liposomal плюс

бортезомиб, вижте Таблица 7.

Най-често съобщаваните хематологични събития, съобщени както при пациентите на

комбинирана терапия Caelyx pegylated liposomal плюс бортезомиб, така и при пациентите на

монотерапия с бортезомиб, са били неутропения, тромбоцитопения и анемия. Честотата на

развитие на неутропения степен 3 и 4 е била по-висока в групата на комбинирано лечение в

сравнение с групата на монотерапия (28 % срещу 14%). Честотата на развитие на

тромбоцитопения степен 3 и 4 е била по-висока в групата на комбинирано лечение в сравнение

с групата на монотерапия (22% срещу 14%). Честотата на развитие на анемия е била сходна в

двете групи (7 % срещу 5 %).

Съобщенията за стоматит са били по-чести в групата на комбинирано лечение (16 %),

отколкото в групата на монотерапия (3 %), като повечето случаи са били 2 или по-ниска степен

на тежест. Съобщения за стоматит 3 степен е имало при 2% от пациентите в групата на

комбинирано лечение. Няма съобщения за стоматит 4 степен.

Съобщенията за гадене и повръщане са били по-чести в групата на комбинирано лечение (40 %

и 28 %), отколкото в групата на монотерапия (32 % и 15 %), като по тежест се били предимно 1

и 2 степен.

При 38 % от пациентите приложението на единия или и на двата продукта е било

преустановено поради нежелани събития. Честите нежелани събития, довели до

преустановяване на лечението с бортезомиб и Caelyx pegylated liposomal, включват ППЕ,

невралгия, периферна невропатия, периферна сетивна невропатия, тромбоцитопения, намалена

фракция на изтласкване и умора.

Таблица 7 Свързани с лечението нежелани реакции от клинично проучване на

множествен миелом (Caelyx pegylated liposomal 30 mg/m

2

в комбинация с

бортезомиб през 3 седмици), по тежест и системо-органна класификация и

предпочитани термини по MedDRA

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100, < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000, < 1/100)

CIOMS III

Нежелани реакции

по системи

Всички степени на

тежест

n=318

5 %)

Степен 3/4**

n=318

5% )

Всички степени на

тежест

n=318

(1-5 %)

Инфекции и инфестации

Чести

Херпес симплекс,

херпес зостер

Херпес зостер

Пневмония,

назофарингит, инфекция

на горните дихателни

пътища, орална

кандидоза

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести

Чести

Анемия, неутропения,

тромбоцитопения

Левкопения

Неутропения,

тромбоцитопения

Анемия,

левкопения

Фебрилна неутропения,

лимфопения

Нарушения на метаболизма и храненето

Много чести

Чести

Нечести

Анорексия

Намален апетит

Анорексия

Намален апетит

Дехидратация,

хипокалиемия,

хиперкалиемия,

хипомагнезиемия,

хипонатриемия,

хипокалциемия

Психични нарушения

Чести

Безсъние

Тревожност

Нарушения на нервната система

Много чести

Чести

Нечести

Периферна сетивна

невропатия, невралгия,

главоболие

Периферна

невропатия,

невропатия,

парестезии,

полиневропатия,

замайване, дисгеузия

Невралгия,

периферна

невропатия,

невропатия

Главоболие,

периферна сетивна

невропатия,

парестезии,

замайване

Летаргия, хипоестезия,

синкоп, дизестезия

Нарушения на очите

Чести

Конюнктивит

Съдови нарушения

Чести

Хипотония,

ортостатична хипотония,

зачервяване, хипертония,

флебит

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Нечести

Диспнея

Диспнея

Кашлица, епистаксис,

диспнея при усилие

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Чести

Нечести

Гадене, диария,

повръщане,

констипация, стоматит

Болка в корема,

диспепсия

Гадене, диария,

повръщане,

стоматит

Констипация,

болка в корема,

диспепсия

Горна абдоминална

болка, язви в устата,

сухота в устата,

дисфагия, афтозен

стоматит

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

Чести

Нечести

ППЕ*, обрив

Суха кожа

ППЕ*

Обрив

Пруритус, папулозен

обрив, алергичен

дерматит, еритема,

кожна

хиперпигментация,

петехии, алопеция,

медикаментозни

ерупции

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Болки в крайниците

Артралгия, миалгия,

мускулни спазми,

мускулна слабост,

мускулно-скелетна

болка, мускулно-

скелетна болка в

областта на гърдите

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Чести

Еритем на скротума

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много чести

Чести

Нечести

Астения, умора,

пирексия

Астения, умора

Пирексия

Периферен оток, студени

тръпки, грипоподобно

заболяване,

неразположение,

хипертермия

Изследвания

Чести

Намалено тегло

Повишена аспартат

аминотрансфераза,

намалена фракция на

изтласкване, повишен

креатинин в кръвта,

повишена аланин

аминотрансфераза

палмо-плантарна еритродизестезия (синдром „ръка-крак”).

Нежеланите събития степен 3/4 се основават на нежеланите събития от всички степени на тежест с обща

честота ≥ 5 % (вижте нежеланите събития, изброени в първата колона).

Свързан със СПИН сарком на Капоши

При клиничните проучвания за лечение на свързан със СПИН сарком на Капоши с Caelyx

pegylated liposomal в доза 20 mg/m

най-честата нежелана реакция, свързана с лечението с

Caelyx pegylated liposomal, е била миелосупресията, като такава е наблюдавана много често

(приблизително при половината от пациентите).

В тази група най-честата нежелана реакция е била левкопенията; Наблюдавани са и

неутропения, анемия и тромбоцитопения. Тези реакции могат да се проявят рано в хода на

лечението. Хематологичната токсичност може да налага намаляване на дозата, прекратяване

или временно спиране на лечението. Лечението с Caelyx pegylated liposomal трябва да бъде

спряно временно при пациенти с абсолютен неутрофилен брой < 1 000/mm

и/или тромбоцитен

брой < 50 000/mm

. Като съпътстваща терапия може да се даде G-CSF (или GM-CSF) за

преодоляване на миелосупресията, когато в следващите цикли абсолютният неутрофилен брой

е < 1 000/mm

. Хематологичната токсичност при пациенти с рак на яйчника не е така тежка,

както при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши (виж раздела за рак на яйчника

по-горе).

Нежеланите реакции от страна на дихателната система са били чести в клиничните проучвания

на Caelyx pegylated liposomal и може да се дължат на опортюнистични инфекции (ОИ) при

болните от СПИН. При пациенти със сарком на Капоши след приложение на Caelyx pegylated

liposomal се наблюдават опортюнистични инфекции, като се наблюдават често при пациенти с

HIV-индуцирана имунна недостатъчност. Най-често наблюдаваните ОИ в клиничните

проучвания са били кандидоза, цитомегаловирусна инфекция, херпес симплекс, пневмоцистна

пневмония, инфекция с Mycobacterium avium.

Таблица 8. Нежелани реакции, наблюдавани при пациентите със свързан със СПИН

сарком на Капоши според класификацията по CIOMS III

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100, < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000, < 1/100)

Инфекции и инфестации

чести

орална монилиаза

Нарушения на кръвта и лимфната система

много чести

неутропения, анемия, левкопения

чести

тромбоцитопения

Нарушения на метаболизма и храненето

чести

анорексия

Психични нарушения

нечести

обърканост

Нарушения на нервната система

чести

замайване

нечести

парестезии

Нарушения на очите

чести

ретинит

Съдови нарушения

чести

вазодилатация

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

чести

диспнея

Стомашно-чревни нарушения

много чести

гадене

чести

диария, стоматит, повръщане, язви в устата,

болки в корема, глосит, констипация, гадене и

повръщане

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

чести

алопеция, обриви

нечести

палмо-плантарна еритродизестезия (ППЕ)

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

чести

астения, фебрилитет, свързани с инфузията

остри реакции

Изследвания

чести

загуба на тегло

Други по-рядко наблюдавани (< 5 %) нежелани реакции включват реакции на

свръхчувствителност, включително и анафилактични реакции. В постмаркетинговия период

рядко се съобщава за булозни ерупции в тази група пациенти.

Честите клинично значими лабораторни отклонения (

5 %) са включвали повишаване на

алкалната фосфатаза; смята се, че повишаването на АСАТ и билирубина се е дължало на

основната болест, а не на Caelyx pegylated liposomal. Спадането на хемоглобина и

тромбоцитите е било по-рядко (< 5 %). Сепсис, дължащ се на левкопения, е наблюдаван рядко

(< 1 %). Някои от тези отклонения е възможно да са се дължали на подлежащата инфекция с

HIV, а не на Caelyx pegylated liposomal.

За всички пациенти

При 100 от 929 пациенти (10,8 %) със солидни тумори са описани следните свързани с

инфузията реакции по Costart терминологията по време на лечението с Caelyx pegylated

liposomal: алергични реакции, анафилактоидни реакции, астма, оток на лицето, хипотония,

вазодилатация, уртикария, болка в гърба, болка в гърдите, втрисане, фебрилитет, хипертонични

реакции, тахикардия, диспепсия, гадене, замайване, диспнея, фарингит, обриви, пруритус,

потене, реакции на мястото на инжектиране, лекарствени взаимодействия. Дефинитивно

спиране на лечението се е налагало нечесто – в 2 % от случаите. Сходна честота на

инфузионните реакции (12 ,4 %) и прекратяване на лечението (1,5 %) са наблюдавани и при

лечение на рак на гърдата. При пациенти с множествен миелом, лекувани с Caelyx pegylated

liposomal плюс бортезомиб, свързани с инфузията реакции се съобщават при 3 %. При пациенти

със свързан със СПИН сарком на Капоши свързаните с инфузията реакции са били зачервяване

на лицето, задух, оток на лицето, главоболие, втрисане, болка в гърба, стягане в гърдите и

гърлото и/или хипотония, като могат да се очакват при 5 до 10 % от пациентите. Макар и много

рядко, инфузионните реакции са се проявявали с гърч. При всички пациенти инфузионните

реакции са се проявявали главно по време на първата инфузия. Временното спиране на

инфузията обикновено води до отзвучаване на симптомите без необходимост от допълнително

лечение. При почти всички пациенти лечението с Caelyx pegylated liposomal може да бъде

възобновено след отзвучаването на всички симптоми, без да възникнат нови реакции.

Инфузионните реакции рядко рецидивират след първия терапевтичен курс с Caelyx pegylated

liposomal (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с Caelyx pegylated liposomal, има съобщения за миелосупресия с

анемия, тромбоцитопения, левкопения, а рядко – и с фебрилна неутропения.

При пациенти, лекувани с продължителни инфузии на стандартен доксорубицинов

хидрохлорид, има съобщения за развитие на стоматит, като чести съобщения за развитие на

стоматит има и при пациенти, лекувани с Caelyx pegylated liposomal. Стоматитът не е

предизвиквал необходимост от прекратяване на лечението и не е налагал коригиране на дозата,

освен ако не е нарушавал способността на пациента да се храни. В този случай, дозовият

интервал може да бъде удължен с 1-2 седмици или дозата – редуцирана (вж. точка 4.2).

При лечение с доксорубицин и достигане на кумулативна доза за целия живот > 450 mg/m

повишена честотата на застойната сърдечна недостатъчност, а при пациенти с рискови фактори

от страна на сърдечно-съдовата система – и при по-ниска кумулативна доза. Ендомиокардните

биопсии на 9 от 10 пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, получили кумулативна

доза Caelyx pegylated liposomal над 460 mg/m

не показват данни за антрациклин-индуцирана

кардиомиопатия. Препоръчаната доза Caelyx pegylated liposomal за пациенти със свързан със

СПИН сарком на Капоши е 20 mg/m

веднъж на 2 до 3 седмици. За да се достигне

кумулативната доза, при която опасенията от кардиотоксичност биха станали основателни при

пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши (> 400 mg/m

) са необходими над 20 курса

Caelyx pegylated liposomal в рамките на 40 до 60 седмици.

В допълнение ендомиокардни биопсии са направени при 8 пациенти със солидни тумори с

кумулативни антрациклинови дози от 509 mg/m

до 1 680 mg/m

. При тях скорът за

кардиотоксичност по Билингам е бил от 0 до 1,5. Подобен скор е равнозначен на липсваща до

лека кардиотоксичност.

В пилотно фаза ІІІ проучване срещу доксорубицин 58 от 509-те (11,4 %) рандомизирани

пациенти (10 лекувани с Caelyx pegylated liposomal в доза от 50 mg/m

веднъж на 4 седмици

срещу 48 лекувани с доксорубицин в доза от 60 mg/m

веднъж на 3 седмици) са покривали

дефинираните в протокола критерии за кардиотоксичност по време на лечението и/или периода

на проследяване. Кардиотоксичността е била дефинирана като понижаване с 20 или повече

пункта на фракцията на изтласкване на лявата камера (ФИЛК) в сравнение с изходната

стойност, при положение че ФИЛК в покой остава в границите на нормата, или понижаване с

10 или повече пункта при стойности на ФИЛК извън границите на нормата (под долната

граница на нормата). Нито един от 10-те пациенти, лекувани с Caelyx pegylated liposomal,

покриващи критериите за кардиотоксичност според ФИЛК, не е развил симптоми на застойна

сърдечна недостатъчност. За разлика от тях, 10 от 48-те пациенти, лекувани с доксорубицин и

покриващи критериите за кардиотоксичност според ФИЛК, са развили симптоми на застойна

сърдечна недостатъчност.

При пациенти със солидни тумори, включително и подгрупа от пациенти с рак на гърдата и рак

на яйчника, лекувани с Caelyx в доза 50 mg/m

/на цикъл и кумулативна антрациклинова доза

през целия живот до 1 532 mg/m

, честотата на клинично значимите нарушения на сърдечната

функция е била ниска. От 418-те пациенти, лекувани с Caelyx pegylated liposomal в доза

50 mg/m

/ на цикъл, при които изходно е била определена фракцията на изтласкване на лявата

камера (ФИЛК) и е направено поне едно контролно измерване чрез радионуклидна

ангиография, 88 са имали кумулативна антрациклинова доза > 400 mg/m

, стойност, свързана с

повишен риск от сърдечносъдова токсичност при лечение със стандартен доксорубицин. Само

при 13 от тези 88 пациенти (15 %) е имало поне една значима промяна във ФИЛК, дефинирана

като стойност на ФИЛК под 45 % или понижаване с поне 20 пункта в сравнение с изходната

стойност. Освен това, само при един пациент (кумулативна антрациклинова доза 944 mg/m

) се

е наложило прекратяване на лечението поради клинични данни за застойна сърдечна

недостатъчност.

В сборен анализ на 4 231 пациенти, приемащи Caelyx pegylated liposomal за лечение на рак на

гърдата, рак на яйчника, множествен миелом или свързан със СПИН сарком на Капоши (СК),

нечесто се съобщава за камерна аритмия, сърцебиене, сърдечна недостатъчност, сърдечен

арест, десен бедрен блок и намалена фракция на изтласкване и рядко се съобщава за

атриовентрикуларен блок, цианоза и нарушение на проводимостта.

Както и при други антинеопластични продукти, нарушаващи структурата на ДНК, при

пациенти на комбинирано лечение, включващо доксорубицин, има съобщения за вторични

остри миелоидни левкемии и миелодисплазии. Поради това всеки пациент, лекуван с

доксорубицин, трябва да е под стриктен хематологичен контрол.

Макар съобщенията за некроза след екстравазация на доксорубицин да са много редки, се

смята, че Caelyx pegylated liposomal има иритативно действие. Проучванията при животни

показват, че прилагането на доксорубицинов хидрохлорид като липозомална форма намалява

опасността от увреждане при екстравазация. Ако има симптоми на екстравазация (например

парене или еритем), инфузията трябва да се прекрати веднага и да се възобнови през друга

вена. Налагането с лед над мястото на екстравазацията в продължение на 30 минути може да

помогне за облекчаване на локалната реакция. Caelyx pegylated liposomal не трябва да се

прилага мускулно или подкожно.

При лечение с Caelyx pegylated liposomal рядко се наблюдават рецидиви на кожна реакция,

развила се при предшестваща лъчетерапия.

Постмаркетингов опит

Нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани по време на постмаркетинговия опит с Caelyx

pegylated liposomal са описани в таблица 9. Честотите се предоставят съгласно следната

конвенция:

Много чести

≥ 1/10

Чести

≥ 1/100 и < 1/10

Нечести

≥ 1/1 000 и < 1/100

Редки

≥ 1/10 000, < 1/1 000

Много редки

< 1/10 000 включително отделни случаи

Таблица 9. Нежелани реакции, установени по време на постмаркетинговия опит с Caelyx

pegylated liposomal

Неоплазми - доброкачествени, злокачествени и неопределени (вкл. кисти и полипи)

много редки

вторични неоплазми на устната лигавица

Съдови нарушения

нечести

венозна тромбоемболия, включително

тромбофлебит, венозна тромбоза и белодробен

емболизъм

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

редки

лихеноидна кератоза

много редки

еритема мултиформе, синдром на Stevens-

Johnson и токсична епидермална некролиза

Случаи на вторичен рак на устната лигавица са били докладвани при пациенти с дългосрочна (над една година)

експозиция на Caelyx pegylated liposomal или тези, които получават кумулативна доза Caelyx pegylated liposomal над

720 mg/m

(вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Острото предозиране на доксорубицинов хидрохлорид утежнява проявите на мукозит,

левкопения и тромбоцитопения. Лечението на острото предозиране при пациент с тежка

миелосупресия се състои в хоспитализация, антибиотично лечение, трансфузии на тромбоцитна

и гранулоцитна маса и симптоматично лечение на мукозита.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Цитотоксични средства (антрациклини и сродни субстанции),

ATC код: L01DB01.

Механизъм на действие

Активната съставка на Caelyx pegylated liposomal е доксорубицинов хидрохлорид,

цитотоксичен антрациклинов антибиотик, който се получава от Streptomyces peucetius var.

caesius. Точният механизъм на противотуморната активност на доксорубицин не е известен.

Смята се, че основната част от цитотоксичните му ефекти се дължи на инхибиране на синтеза

на ДНК, РНК и протеини. Това вероятно е резултат от вмъкването на антрациклина между

съседните бази в двойната спирала на ДНК, като по този начин се блокира разплитането на

двойната спирала при репликация.

Клинична ефикасност и безопасност

Проведено е фаза ІІІ рандомизирано проучване на Caelyx pegylated liposomal срещу

доксорубицин при 509 пациенти с метастатичен рак на гърдата. Дефинираната в протокола цел

на проучването - да се докаже, че ефикасността на Caelyx pegylated liposomal не е по-малка от

тази на доксорубицин, е постигната. Коефициентът на вероятност (HR) по отношение на

свободната от прогресия преживяемост (СПП) е 1,00 (95 % CI за HR = 0,82-1,22). При

коригиране спрямо прогностичните променливи на HR или СПП, те са сравними със СПП при

общата популация подходящи за лечение пациенти.

Първичният анализ на кардиотоксичността показа, че рискът от развитие на нежелани реакции

от страна на сърцето като функция от кумулативната антрациклинова доза е значително по-

нисък при Caelyx pegylated liposomal в сравнение с доксорубицин (HR = 3,16, p < 0,001). При

кумулативна доза над 450 mg/m

в групата, лекувана с Caelyx pegylated liposomal, не е имало

нежелани реакции от страна на сърцето.

Проведено е фаза ІІІ проучване, сравняващо Caelyx pegylated liposomal с топотекан при 474

пациенти с епителен рак на яйчника и неуспех на химиотерапия от първа линия, базирана на

платина. По отношение на общата преживяемост (ОП) Caelyx pegylated liposomal има

предимство пред топотекан, което се вижда от коефициента на вероятност (HR) – 1,216 (95 %

CI; 1 000, 1 478), p=0.050. Преживяемостта на първата, втората и третата година беше съответно

56,3 %, 34,7 % и 20,2 % за Caelyx pegylated liposomal, а за топотекан – 54,0 %, 23,6 % и 13,2 %.

При подгрупата пациенти с чувствителна на лечение с платина болест разликите са по-големи:

HR 1, 432 (95 % CI; 1,066, 1,923), p=0,017. Преживяемостта на първата, втората и третата

година беше съответно 74,1 %, 51,2 % и 28,4 % за Caelyx pegylated liposomal, докато за

топотекан – 66,2 %, 31,0 % и 17,5 %.

Резултатите са сходни в групата пациенти с рефрактерна на платина болест: HR 1,069 (95 % CI;

0,823, 1,387), p = 0,618. Преживяемостта на първата, втората и третата година беше съответно

41,5 %, 21,1 % и 13,8 % за Caelyx pegylated liposomal, докато за топотекан – 43,2 %, 17,2 % и

9,5 %.

646 пациенти са били включени в рандомизирано, с паралелни групи, открито многоцентрово

Фаза III изпитване за сравнение на безопасността и ефикасността на комбинираната терапия с

Caelyx pegylated liposomal плюс бортезомиб и монотерапията с бортезомиб при пациенти с

множествен миелом, получили преди това поне 1 терапевтичен курс и при които болестта не е

прогресирала, докато са получавали лечение с антрациклини. По отношение на първичната

крайна точка – времето до прогресия (TTP), при пациентите на комбинирано лечение с Caelyx

pegylated liposomal и бортезомиб е имало значимо подобрение в сравнение с пациентите,

получаващи монотерапия с бортезомиб, оценено чрез намаляване на риска (RR) с 35 % (95 %

доверителен интервал; 21-47 %), p < 0,0001, изчислено въз основа на TTP при 407 случая.

Медианата на времето до прогресия е била 6,9 месеца при пациентите на монотерапия с

бортезомиб, в сравнение с 8,9 месеца за пациентите на комбинирано лечение с Caelyx pegylated

liposomal и бортезомиб. Определен по протокол междинен анализ (въз основа на TTP при 249

случая) е довел до ранно прекратяване на проучването за ефикасност. Този междинен анализ

показва намаляване на риска при TTP с 45 % (95 % доверителен интервал; 29-57 %), p < 0,0001.

Медианата на TTP при пациентите на монотерапия с бортезомиб е била 6,5 месеца, в сравнение

с 9,3 месеца при пациентите на комбинирано лечение с Caelyx pegylated liposomal и

бортезомиб. Тези резултати, макар и не напълно развити, са в основата на определения по

протокол окончателен анализ. Крайният анализ на общата преживяемост (overall survival, OS),

проведен за медиана на проследяване 8,6 години, не показва значима разлика в OS между двете

групи на лечение. Медианата на OS е 30,8 месеца (95% CI; 25,2–36,5 месеца) за пациенти на

монотерапия с бортезомиб и 33,0 месеца (95% CI; 28,9–37,1 месеца) за пациентите на

комбинирана терапия с Caelyx pegylated liposomal плюс бортезомиб.

5.2

Фармакокинетични свойства

Caelyx pegylated liposomal представлява пегилирана липозомална формула на доксорубицинов

хидрохлорид с дълъг период на циркулация. Към повърхността на липозомите са свързани

сегменти от молекулите на хидрофилния полимер метоксиполиетиленгликол (MPEG). Тези

линейни групи на MPEG изпъкват от повърхността на липозомата и създават покритие, което

намалява взаимодействието между двуслойната липидна мембрана и съставките на плазмата.

Това води до удължаване на периода на циркулация на липозомите Caelyx pegylated liposomal в

кръвта. Пегилираните липозоми са достатъчно малки (среден диаметър приблизително 100 nm),

за да минат интактни (да екстравазират) през стените на дефектните съдове, кръвоснабдяващи

туморите. Данни за излизането на пегилираните липозоми от кръвоносните съдове, навлизането

и кумулирането им в туморите, са наблюдавани при мишки с C-26 рак на дебелото черво и при

трансгенни мишки със сходни със сарком на Капоши тумори. Освен това пегилираните

липозоми имат липиден матрикс с нисък пермеабилитет и вътрешна водна буферна система,

които задържат доксорубициновия хидрохлорид инкапсулиран, докато липозомите циркулират

в кръвта.

Плазмената фармакокинетика на Caelyx pegylated liposomal при хора се различава значително

от описаната в литературата фармакокинетика на стандартните форми доксорубицинов

хидрохлорид. В ниски дози (10 mg/m

– 20 mg/m

) Caelyx pegylated liposomal показва линейна

фармакокинетика. В дозовия интервал 10 mg/m

– 60 mg/m

Caelyx pegylated liposomal показва

нелинейна фармакокинетика. Стандартният доксорубицинов хидрохлорид показва висока

степен на тъканно разпределение (обем на разпределение: 700 до 1 100 l/m

) и бърз

елиминационен клирънс (24 до 73 l/h/m

). Обратно, фармакокинетичният профил на Caelyx

pegylated liposomal показва, че Caelyx pegylated liposomal се задържа във вътресъдовото

пространство и че клирънсът на доксорубицина от кръвта зависи от липозомалния носител.

Доксорубицинът става наличен след екстравазацията на липозомите и навлизането им в

тъканния компартмент.

При еквивалентни дози плазмената концентрация и AUC на Caelyx pegylated liposomal, които

отразяват предимно пегилирания липозомален доксорубицинов хидрохлорид (съдържащ 90 %

до 95 % от измереното количество доксорубицин), са значително по-високи от тези, които се

постигат със стандартни форми доксорубицинов хидрохлорид.

Caelyx pegylated liposomal не трябва да се използва взаимозаменяемо с други съдържащи

доксорубицин продукти.

Популационна фармакокинетика

Фармакокинетиката на Caelyx pegylated liposomal е оценена при 120 пациенти, участвали в

10 различни клинични проучвания, чрез популационния фармакокинетичен метод.

Фармакокинетиката на Caelyx pegylated liposomal в дозовия интервал 10 mg/m

до 60 mg/m

най-добре се описва с двукомпартментния нелинеен модел от нулев порядък и Михаелис-

Ментеново елиминиране. Средният вътрешен клирънс на Caelyx pegylated liposomal е бил

0,030 l/h/m

(от 0,008 до 0,152 l/h/m

), а средният централен обем на разпределение – 1,93 l/m

(0,96 – 3.85 l/m

), доближава плазмения обем. Привидният полуживот е варирал от 24 до

231 часа, със средна стойност 73,9 часа.

Пациенти с рак на гърдата

Фармакокинетиката на Caelyx pegylated liposomal, определена при 18 пациенти с рак на

гърдата, е била сходна с фармакокинетиката, определена при по-голямата група от 120

пациенти с различни тумори. Средният вътрешен клирънс е бил 0,016 l/h/m

(от 0,008 до

0,027 l/h/m

), средният централен обем на разпределение – 1,46 l/m

(от 1,10 до 1,64 l/m

Средният привиден полуживот е бил 71,5 часа (от 45,2 до 98,5 часа).

Пациенти с рак на яйчника

Фармакокинетиката на Caelyx pegylated liposomal, определена при 11 пациенти с рак на

яйчника, е била сходна с фармакокинетиката, определена при по-голямата група от 120

пациенти с различни тумори. Средният вътрешен клирънс е бил 0,021 l/h/m

(от 0,009 до

0,041 l/h/m

), средният централен обем на разпределение – 1,95 l/m

(от 1,67 до 2,40 l/m

Средният привиден полуживот е бил 75,0 часа (от 36,1 до 125 часа).

Пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши

Плазмената фармакокинетика на Caelyx pegylated liposomal е определена при 23 пациенти със

свързан със СПИН сарком на Капоши, получили единична доза от 20 mg/m

като 30-минутна

инфузия. Фарамакокинетичните параметри на Caelyx pegylated liposomal (отразяващи главно

пегилирания липозомален доксорубицинов хидрохлорид и малкото количество некапсулиран

доксорубицинов хидрохлорид), наблюдавани след прилагане на доза от 20 mg/m

, са

представени на Таблица 10.

Таблица 10.

Фармакокинетични параметри на Caelyx pegylated liposomal при пациенти със

свързан със СПИН сарком на Капоши

Средно + стандартна грешка

Параметър

20 mg/m

(n=23)

Максимална плазмена концентрация* (µg/ml)

8,34

0,49

Плазмен клирънс (l/h/m

Обем на разпределение (l/m

AUC (µg/ml

полуживот (часове)

полуживот (часове)

0,041

0,004

2,72

0,120

590,00

58,7

55,0

*Измерена в края на 30-минутната инфузия

5.3

Предклинични данни за безопасност

При проучвания на многократно приложение на лекарството при животни, профилът на

токсичност на Caelyx pegylated liposomal изглежда много сходен с установения при хора,

получаващи продължително лечение със стандартен доксорубицинов хидрохлорид. Понеже

при Caelyx pegylated liposomal доксорубициновият хидрохлорид е инкапсулиран в пегилирани

липозоми, тези нежелани реакции се изразяват с различна сила.

Кардиотоксичност

Проучванията при зайци показват, че кардиотоксичността на Caelyx pegylated liposomal е по-

ниска от тази на стандартните продукти, съдържащи доксорубицинов хидрохлорид.

Кожна токсичност

При проучвания, направени след многократно приложение на Caelyx pegylated liposomal при

плъхове и кучета, в дози, съответстващи на клиничните, се наблюдават тежки кожни

възпалителни реакции и образуване на язви. При проучването при кучета честотата и тежестта

на тези лезии е била намалена чрез намаляване на дозата или удължаване на интервала между

отделните дози. Сходни кожни лезии, описани като палмо-плантарна еритродизестезия, са

наблюдавани и при пациенти след продължително лечение (вж. точка 4.8).

Анафилактични реакции

П време на проучвания при кучета за токсичност при многократно приложение е наблюдавана

остра реакция, характеризираща се с хипотония, побледняване на лигавиците, хиперсаливация,

повръщане и хиперактивност, последвани от понижена активност и летаргия, след приложение

на пегилирани липозоми (плацебо). Подобна, но не така тежка реакция е наблюдавана и при

кучета, получили Caelyx pegylated liposomal и стандартен доксорубицин.

След премедикация с антихистамини хипотоничната реакция е била по-лека. Реакцията не е

била животозастрашаваща и кучетата са се възстановявали бързо след прекратяване на

вливането.

Токсичност на мястото на приложение

Проучванията на подкожната толерантност показват, че в сравнение със стандартния

доксорубицин Caelyx pegylated liposomal причинява малко по-леко локално дразнене и тъканно

увреждане след възможна екстравазация.

Мутагенност и карциногенен потенциал

Макар с Caelyx pegylated liposomal да не са провеждани проучвания, фармакологично активната

съставка на Caelyx pegylated liposomal – доксорубицинов хидрохлорид, е мутагенна и

карциногенна. Пегилираните липозоми (плацебо) не са нито мутагенни, нито генотоксични.

Репродуктивна токсичност

Caelyx pegylated liposomal, приложен като еднократна доза от 36 mg/kg, причинява лека до

умерена атрофия на яйчниците и тестисите при мишки. При плъхове след многократно

приложение на дози

0.25 mg/kg/дневно се наблюдават намалена маса на тестисите и

хипоспермия, а след многократно приложение на дози от 1 mg/kg/дневно при кучета се

наблюдават дифузна дегенерация на семиниферните каналчета и значително потискане на

сперматогенезата (вж. точка 4.6).

Нефротоксичност

При проучване при маймуни е установено, че еднократна венозна доза Caelyx pegylated

liposomal, надвишаваща два и повече пъти клиничната доза, е нефротоксична. При плъхове и

зайци нефротоксичност е наблюдавана и при по-ниски еднократни дози доксорубицинов

хидрохлорид. Понеже при преоценката на постмаркетинговите данни за безопасността на

Caelyx pegylated liposomal не са установени значими нефротоксични ефекти, получените при

проучвания при маймуни резултати е възможно да са без отношение за преценката на риска.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

-(2-[1,2-дистеарил-sn-глицеро(3)фосфоокси]етилкарбамоил)-

-метоксиполи(оксиетилен)-

40 натриева сол (MPEG-DSPE)

Напълно хидрогениран соев фосфатидилхолин (HSPC)

холестерол

амониев сулфат

захароза

хистидин

вода за инжекции

хлороводородна киселина (за корекция на рН)

натриев хидроксид (за корекция на рН)

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

тези, посочени в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

20 месеца.

След разреждане:

Доказано е, че остава химически и физически стабилен в продължение на 24 часа при

температура от 2°C до 8°C.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва

веднага, спазването на препоръчаните срокове и условия за съхранение е отговорност на

потребителя, като срокът на съхранение не трябва да превишава 24 часа при температура от

2°C до 8°C.

Частично използваните флакони трябва да се изхвърлят.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (от 2°C до 8°C).

Да не се замразява.

За условията на съхранение на разредения лекарствен продукт, вижте точка 6.3.

6.5

Данни за опаковката

Стъклен флакон тип I със силиконизирана сива бромобутилова запушалка и алуминиево

уплътнение, с обем 10 ml (20 mg) или 25 ml (50 mg).

Caelyx pegylated liposomal се доставя в опаковки по 1 или 10 флакона.

Възможно е не всички видовe опаковки да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специфични предпазни мерки при изхвърляне и работа

Не използвайте продукта, ако има данни за преципитация или се виждат каквито и да е

частици.

С разтвора на Caelyx pegylated liposomal трябва да се работи с повишено внимание. Носенето на

ръкавици е задължително. При контакт с кожата или лигавиците, веднага измийте с вода и

сапун. Работата с Caelyx pegylated liposomal и изхвърлянето на неизползвания продукт или

отпадъчните материали от него трябва да става в съответствие с изискванията за

противотуморни лекарствени продукти, както и в съответствие с местните изисквания.

Определете каква доза Caelyx pegylated liposomal трябва да се приложи (въз основа на

препоръчаната доза и телесната площ на пациента). Изтеглете необходимото количество Caelyx

pegylated liposomal със стерилна спринцовка. Необходимо е стриктно спазване на правилата за

асептика, понеже в Caelyx pegylated liposomal няма консерванти или бактериостатични

съставки. Преди инфузията подходящата доза Caelyx pegylated liposomal трябва да бъде

разредена в 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за инфузия. За дози < 90 mg разредете Caelyx

pegylated liposomal в 250 ml, а за дози

90 mg разредете Caelyx pegylated liposomal в 500 ml.

Продължителността на инфузията може да бъде 60 или 90 минути, както е описано подробно в

точка 4.2.

Използването на какъвто и да е разредител, освен 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за

инфузия, или на бактериостатичен агент, например бензилов алкохол, може да предизвика

преципитиране на Caelyx pegylated liposomal.

Препоръчва се инфузионната система, през която се влива Caelyx pegylated liposomal, да бъде

свързана чрез кранче със система с 5 % (50 mg/ml) глюкоза. Инфузията може да се прави през

периферна вена. Да не се използват инфузионни филтри.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

8.

НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/96/011/001

EU/1/96/011/002

EU/1/96/011/003

EU/1/96/011/004

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 21 юни 1996 г.

Дата на последно подновяване: 19 май 2006 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата (EMEA) http://www.emа.europa.eu/.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/635791/2019

EMEA/H/C/000089

Caelyx pegylated liposomal

(doxorubicin)

Общ преглед на Caelyx pegylated liposomal и основания за разрешаване в

ЕС

Какво представлява Caelyx pegylated liposomal и за какво се използва?

Caelyx pegylated liposomal е лекарствен продукт, използван за следните видове рак при

възрастни:

метастатичен рак на гърдата при пациенти с риск от сърдечни проблеми. „Метастатичен“

означава, че ракът се е разпространил в други части на тялото. За това показание Caelyx

pegylated liposomal се използва самостоятелно;

авансирал рак на яйчника при жени, чието предходно лечение, включващо противораково

лекарство на основата на платина, е спряло да действа;

сарком на Капоши при пациенти със СПИН, чиято имунна система е сериозно увредена.

Саркомът на Капоши е раково заболяване, което причинява неестествен растеж на тъкан под

кожата, по влажни повърхности на тялото или вътрешни органи;

множествен миелом (рак на клетките в костния мозък) при пациенти с прогресиращо

заболяване, които са получили най-малко едно друго лечение в миналото и които вече са

били подложени на трансплантация на костен мозък или не са подходящи за такава. Caelyx

pegylated liposomal се използва и в комбинация с бортезомиб (друго противораково

лекарство).

Caelyx pegylated liposomal съдържа активното вещество доксорубицин (doxorubicin).

Как се използва Caelyx pegylated liposomal?

Caelyx pegylated liposomal се отпуска по лекарско предписание. Трябва да се прилага само под

наблюдението на лекар с опит в употребата на цитотоксични (убиващи клетки) лекарства.

Лекарственият продукт не може да бъде заменен с други лекарства, съдържащи доксорубицин.

С предходно име Caelyx.

Caelyx pegylated liposomal0F (doxorubicin)

EMA/635791/2019

Page 2/3

Дозата Caelyx pegylated liposomal зависи от състоянието, за което се прилага, и се изчислява въз

основа на теглото и височината на пациента. Ако възникнат определени нежелани реакции или

ако пациентът има проблеми с черния дроб, лекарят може да спре лечението или да намали

дозата.

За повече информация относно употребата на Caelyx pegylated liposomal вижте листовката или се

свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Caelyx pegylated liposomal?

Активното вещество в Caelyx pegylated liposomal, доксорубицин, е цитотоксично лекарство, което

принадлежи към групата на „антрациклините“. То действа върху ДНК в клетките, като им пречи

да синтезират повече копия на ДНК и протеини. Това означава, че раковите клетки не могат да се

делят и загиват. Caelyx pegylated liposomal се натрупва в области на тялото, където кръвоносните

съдове имат анормална форма, например в тумори, и действието му е съсредоточено в тях.

Доксорубицин се предлага от 60-те години на ХХ в. В Caelyx pegylated liposomal той е

инкапсулиран в „пегилирани липозоми“ (малки мастни частици, които са покрити с вещество,

наречено полиетилен гликол). Това забавя елиминирането на лекарството, в резултат на което то

циркулира в кръвта по-дълго. Ефектите върху здравите тъкани и клетки също са по-ограничени и

е по-малко вероятно да причинят някои нежелани реакции.

Какви ползи от Caelyx pegylated liposomal са установени в

проучванията?

Caelyx pegylated liposomal е проучен при общо 2512 пациенти в седем основни проучвания.

В проучването за метастатичен рак на гърдата, обхващащо 509 жени, Caelyx pegylated liposomal е

също толкова ефективен, колкото стандартен доксорубицин: времето до влошаване на

заболяването е около 7,5 месеца в двете групи. Същевременно е по-малко вероятно пациентите,

получаващи Caelyx pegylated liposomal, да развият сърдечни проблеми.

В проучването за авансирал рак на яйчника, обхващащо 474 жени, които са били подложени на

химиотерапия на основата на платина, Caelyx pegylated liposomal е също толкова ефективен,

колкото топотекан (друго противораково лекарство) за удължаване на времето до влошаване на

заболяването.

За свързан със СПИН сарком на Капоши ефективността на Caelyx pegylated liposomal е изследвана

в две проучвания, обхващащи 384 пациенти, включително 77, които са получили предходно

лечение. При около 70 % от пациентите имат пълно или частично повлияване от лечението, като

резултатите са сходни в проучването на лекуваните преди това пациенти. В допълнителни

проучвания при общо 499 пациенти Caelyx pegylated liposomal е по-ефективен от комбинация на

стандаретн доксорубицин, блеомицин и винкристин (други противоракови лекарства) или от

комбинация на блеомицин и винкристин.

В проучването за множествен миелом, обхващащо 646 пациенти, времето до влошаване на

заболяването при Caelyx pegylated liposomal и бортезомиб е 9,3 месеца в сравнение с 6,5 месеца

при пациентите, лекувани само с бортезомиб.

Какви са рисковете, свързани с Caelyx pegylated liposomal?

Нежеланите реакции при Caelyx pegylated liposomal зависят от вида на лекуваното раково

заболяване. Най-честата нежелана реакция при Caelyx pegylated liposomal (която може да засегне

Caelyx pegylated liposomal0F (doxorubicin)

EMA/635791/2019

Page 3/3

повече от 1 на 10 души) е гадене (позиви за повръщане). Други много чести нежелани реакции

включват синдром на палмар-плантарна еритродосестезия (зачервяване и болка на ръцете и

краката), повръщане, стоматит (възпаление на лигавицата на устата), обрив, слабост, малък брой

кръвни клетки, загуба на апетит, загуба на коса, умора, диария, констипация и мукозит

(възпаление на устата и гърлото).

Caelyx pegylated liposomal не трябва да се използва за лечение на сарком на Капоши, който може

да се третира ефикасно с „локални“ лечения, засягащи само мястото на тумора, или чрез лечение

с интерферон-алфа.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Caelyx pegylated liposomal вижте

листовката.

Защо Caelyx pegylated liposomal е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Caelyx pegylated

liposomal са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Caelyx pegylated liposomal?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Caelyx pegylated

liposomal, които следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в

кратката характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Caelyx pegylated liposomal

непрекъснато се проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Caelyx

pegylated liposomal, внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за

защита на пациентите.

Допълнителна информация за Caelyx pegylated liposomal:

Caelyx pegylated liposomal получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 21 юни 1996 г.

Допълнителна информация за Caelyx pegylated liposomal можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/caelyx

Дата на последно актуализиране на текста 11-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация