Busulfan Fresenius Kabi

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
18-05-2021
Активна съставка:
бусулфан
Предлага се от:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
АТС код:
L01AB01
INN (Международно Name):
busulfan
Терапевтична група:
Алкил сулфонати
Терапевтична област:
Трансплантация на хематопоетични стволови клетки
Терапевтични показания:
Бусулфан Фрезениус Йоана последвано от циклофосфамид (BuCy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Бусульфан Фрезениус Каби след това циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.
Каталог на резюме:
Revision: 9
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002806
Дата Оторизация:
2014-09-22
EMEA код:
EMEA/H/C/002806

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 18-05-2021
Листовка Листовка
чешки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 18-05-2021
Листовка Листовка
датски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 18-05-2021
Листовка Листовка
немски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 18-05-2021
Листовка Листовка
естонски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 18-05-2021
Листовка Листовка
гръцки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 18-05-2021
Листовка Листовка
английски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 21-04-2015
Листовка Листовка
френски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 18-05-2021
Листовка Листовка
италиански 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 21-04-2015
Листовка Листовка
латвийски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 21-04-2015
Листовка Листовка
литовски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 18-05-2021
Листовка Листовка
унгарски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 18-05-2021
Листовка Листовка
малтийски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 21-04-2015
Листовка Листовка
нидерландски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 21-04-2015
Листовка Листовка
полски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 18-05-2021
Листовка Листовка
португалски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 21-04-2015
Листовка Листовка
румънски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 18-05-2021
Листовка Листовка
словашки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 18-05-2021
Листовка Листовка
словенски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 21-04-2015
Листовка Листовка
фински 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 18-05-2021
Листовка Листовка
шведски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 18-05-2021
Листовка Листовка
норвежки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 18-05-2021
Листовка Листовка
исландски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 18-05-2021
Листовка Листовка
хърватски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 21-04-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Бусулфан Fresenius Kabi

6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

бусулфан (busulfan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовката. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Бусулфан Fresenius Kabi и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Бусулфан Fresenius Kabi

Как да използвате Бусулфан Fresenius Kabi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Бусулфан Fresenius Kabi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Бусулфан Fresenius Kabi

и за какво се използва

Това лекарство съдържа активното веществото бусулфан, което принадлежи към група

лекарства, наречени алкилиращи агенти. Бусулфан Fresenius Kabi разрушава оригиналния

костен мозък преди трансплантанта.

Бусулфан Fresenius Kabi се използва при възрастни, новородени, деца и юноши

като лечение

преди

трансплантация.

При възрастни Бусулфан Fresenius Kabi се използва в комбинация с циклофосфамид или

флударабин.

При новородени, деца и юноши това лекарство се използва в комбинация с циклофосфамид или

мелфалан.

Вие ще получите това подготвително лекарство, преди да получите трансплантат на костен

мозък или хемопоетични стволови клетки.

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете Бусулфан Fresenius Kabi

Не използвайте Бусулфан Fresenius Kabi:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към бусулфан или към някоя от останалите

съставки на това лекарство, изброени в точка 6;

ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Предупреждения и предпазни мерки

Бусулфан Fresenius Kabi е мощно цитотоксично лекарство, което довежда до силно намаляване

на броя на кръвните клетки. В препоръчваната доза, това е желаният ефект. Следователно,

трябва да се провежда внимателно наблюдение.

Възможно е употребата на Бусулфан Fresenius Kabi да увеличи риска от друго злокачествено

заболяване в бъдеще. Трябва да уведомите Вашия лекар:

ако имате чернодробен, бъбречен, сърдечен или белодробен проблем;

ако имате анамнеза за гърчове;

ако приемате други лекарства.

След трансплантация на хемопоетични клетки (HCT), може да има случаи на образуване

на кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове, при високи дози на лечение в

комбинация с други лекарства.

Други лекарства и Бусулфан Fresenius Kabi

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Бусулфан Fresenius Kabi може

да взаимодейства с други лекарства.

Особено, повишено внимание следва да се обърне, ако приемате итраконазол и метронидазол

(използвани при определени видове инфекции) или кетобемидон (използван за лечение на

болка), или деферазирокс (лекарство, което се използва за премахване на прекомерно

натрупване на желязо в организма Ви), защото това може да увеличи нежеланите реакции.

Употребата на парацетамол в период от 72 часа преди или по време на приложението на

Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се извършва с повишено внимание.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с вашия лекар преди да получите лечение с Бусулфан Fresenius Kabi. Жените не

трябва да са бременни по време на лечение с Бусулфан Fresenius Kabi и до 6 месеца след

лечението.

Жените трябва да спрат кърменето преди да започнат лечение с Бусулфан Fresenius Kabi.

Необходимо е да се използват подходящи противозачатъчни средства, когато някой от

партньорите получава Бусулфан Fresenius Kabi.

След лечение с Бусулфан Fresenius Kabi е възможно да не може вече да забременеете

(безплодие). Ако възнамерявате да имате деца, трябва да обсъдите това с вашия лекар преди

лечението. Освен това Бусулфан Fresenius Kabi може да предизвика признаци на менопауза, а

при момичета преди пубертета, той може да попречи на настъпването му.

Лекувани с Бусулфан Fresenius Kabi мъже се съветват да не стават бащи по време на и до 6

месеца след лечението.

3.

Как да използвате Бусулфан Fresenius Kabi

Доза и приложение

Дозата на бусулфан ще бъде изчислена според телесното Ви тегло.

При възрастни:

Бусулфан Fresenius Kabi в комбинация с циклофосфамид:

Препоръчваната доза Бусулфан Fresenius Kabi е 0,8 mg/kg

Всяка инфузия продължава 2 часа

Бусулфан ще бъде прилаган на всеки 6 часа по време на 4 последователни дни преди

трансплантацията.

Бусулфан Fresenius Kabi в комбинация с флударабин:

Препоръчваната доза бусулфан е 3,2 mg/kg

Всяка инфузия продължава 3 часа

Бусулфан Fresenius Kabi ще бъде прилаган веднъж по време на 2 или 3 последователни

дни преди трансплантацията.

При новородени, деца и юноши (0 до 17 години):

Препоръчваната доза Бусулфан Fresenius Kabi в комбинация с циклофосфамид или мелфалан се

основава на телесното Ви тегло, като варира между 0,8 и 1,2 mg/kg.

Лекарства, приложени преди да получите Бусулфан Fresenius Kabi:

Преди да получите Бусулфан Fresenius Kabi, ще бъдете лекувани с:

антиконвулсанти за предотвратяване на гърчове (фенитоин или бензодиазепини) и

антиеметични лекарства против повръщане.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Бусулфан Fresenius Kabi може да предизвика нежелани реакции,

въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции:

Най-сериозните нежелани реакции на лечението с бусулфан или процедурата на

трансплантация може да включват намаляване броя на циркулиращите кръвни клетки

(планиран ефект на лекарството, за да ви подготви за трансплантационната инфузия),

инфекция, чернодробни нарушения включително запушване на чернодробна вена, реакция на

присадката срещу приемателя (присадката атакува тялото Ви) и белодробни усложнения.

Вашият лекар ще следи редовно броя на кръвните Ви клетки и чернодробни ензими, за да

открие и лекува тези реакции.

Други нежелани реакции могат да включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Кръв:

намаляване на циркулиращите кръвни клетки(червени и бели) и на тромбоцитите.

Инфекции. Нервна система:

безсъние, тревожност, замайване и депресия.

Хранене:

загуба на

апетит, понижение на магнезия, калция, калия, фосфатите, албумин в кръвта и повишение на

кръвната захар.

Сърдечни:

увеличение на сърдечния ритъм, повишение или понижение на

кръвното налягане, вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове) и кръвни съсиреци.

Дихателни:

задух, носна секреция (хрема), възпалено гърло, кашлица, хълцане, кръвотечение

от носа, неестествени дихателни звуци.

Стомашно-чревни:

гадене, възпаление на устната

лигавица, повръщане, коремна болка, диария, запек, киселини, дискомфорт около ануса,

събиране на течност в корема.

Чернодробни:

увеличен черен дроб, жълтеница, запушване на

чернодробна вена.

Кожа:

обрив, сърбеж, косопад.

Мускули и кости:

болка в гърба, мускулите

и ставите.

Бъбречни:

повишено отделяне на креатинин, дискомфорт при уриниране и

намаляване на количеството отделена урина и кръв в урината.

Общи:

повишена температура,

главоболие, слабост, тръпки, болка, алергична реакция, оток, генерализирана болка или

възпаление в инжекционното място, гръдна болка, възпаление на лигавиците.

Изследвания

увеличени чернодробни ензими и повишено тегло.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Нервна система:

обърканост, нарушения на нервната система.

Хранене:

ниско съдържание на

натрий в кръвта.

Сърдечни:

промени и нарушения в сърдечния ритъм, задръжка на течности

или възпаление около сърцето, намален сърдечен капацитет.

Дихателни:

увеличение на

дихателната честота, дихателна недостатъчност, алвеоларни кръвоизливи, астма, колапс на

малките въздухоносни пътища на белия дроб, течност около белия дроб.

Стомашно-чревни:

възпаление на лигавицата на хранопровода, парализа на червата, повръщане на кръв.

Кожа

нарушение в цвета на кожата, зачервяване, лющене.

Бъбречни:

увеличение на количеството

азотни компоненти в кръвния поток, умерена бъбречна недостатъчност, нарушения на

бъбреците.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Нервна система:

делир, нервност, халюцинации, възбуда, нарушена мозъчна функция,

мозъчен кръвоизлив и гърч.

Сърдечни:

тромбоза на феморалната артерия, екстрасистоли,

понижен сърдечен ритъм, дифузно пропускане на течности от капилярите (малки кръвоносни

съдове).

Дихателни:

намаляване на кислорода в кръвта.

Стомашно-чревни:

кървене в стомаха

и/или червата.

Неизвестна честотата (от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата)

Дисфункция на половите жлези

Увреждане на очната леща, включително помътняване на очната леща (катаракта) и замъглено

зрение (изтъняване на роговицата)

Признаци на менопауза и безплодие при жените.

Мозъчен абсцес, възпаление на кожата, генерализирана инфекция.

Нарушения на черния дроб.

Повишена лактат дехидрогеназа в кръвта.

Повишени пикочна киселина и урея в кръвта.

Непълно развитие на зъбите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Бусулфан Fresenius Kabi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че продуктът е химически и физически стабилен в периода на използване, след

разреждане в 5% глюкоза или инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), в

продължение на 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, когато се съхранява

при 25°C ± 2°C или 12 часа след разреждане, когато се съхранява при 2°C-8°C, последвано от 3

часа съхранение при 25°C ± 2°C (включително времето за вливане).

Да не се замразява.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера с домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Бусулфан Fresenius Kabi

Активното вещество е бусулфан. Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан (60 mg във

флакона).

След

разреждане:

един

от

разтвора

съдържа

приблизително

бусулфан.

Другите съставки са: диметилацетамид и макрогол 400.

Как изглежда Бусулфан Fresenius Kabi

и какво съдържа опаковката

Бусулфан Fresenius Kabi се състои от концентрат за инфузионен разтвор. След разреждане

Бусулфан Fresenius Kabi е бистър, безцветен вискозен разтвор.

Бусулфан Fresenius Kabi се доставя в безцветни стъклени флакони, като всеки флакон съдържа

60 mg бусулфан. Всеки флакон е обвит със свиваемо пластмасово фолио.

Всеки флакон съдържа 10 ml концентрат.

Опаковка

1 опаковка, съдържаща 8 флакона (8 картонени опаковки с по 1 флакон).

Притежател на разрешението за употреба

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Германия

Производител

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на

разрешението за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката:

{ММ/ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за този продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ

Бусулфан Fresenius Kabi

6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Бусулфан (Busulfan)

Прочетете това ръководство преди приготвянето и приложението на Бусулфан Fresenius Kabi.

1.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Бусулфан Fresenius Kabi се доставя като бистър, безцветен вискозен разтвор в прозрачни

безцветни стъклени флакони (тип І) от 10 ml. Бусулфан Fresenius Kabi трябва да бъде разреден

преди приложение.

2.

ПРЕПОРЪКА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Трябва да се имат предвид процедурите за правилна работа и изхвърляне на противоракови

лекарствени продукти.

Всички процедури на прехвърляне изискват стриктно придържане към асептични техники, като

за предпочитане е да се използва безопасна лабораторна камина за вертикален ламинарен

поток.

Както и с други цитотоксични съединения трябва да се подхожда с повишено внимание при

работа и приготвяне на разтвора на бусулфан:

Препоръчва се употребата на ръкавици и защитно облекло.

Ако концентрат или разреден разтвор на бусулфан влезе в контакт с кожа или лигавица,

незабавно ги измийте щателно с вода.

Изчисление на количеството Бусулфан Fresenius Kabi за разреждане и на разредителя

Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се разреди преди употреба с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Количеството на разредителя трябва да бъде 10 пъти по-голямо от обема Бусулфан Fresenius

Kabi, за осигуряване окончателна концентрация на бусулфан около 0,5 mg/ml.

Количеството на Бусулфан Fresenius Kabi и разредителя, който ще бъде приложен, ще бъдат

изчислени, както следва:

За пациент с телесно тегло Y kg:

Количество Бусулфан Fresenius Kabi:

Y (kg) x D (mg/kg)

= A ml Бусулфан Fresenius Kabi за разреждане

6 (mg/ml)

Y: телесно тегло на пациента в kg

D: доза бусулфан (вж. КХП точка 4.2)

Количество на разредителя:

(A ml Бусулфан Fresenius Kabi) x (10) = B ml разредител

За приготвяне на крайния инфузионен разтвор добавете (А) ml Бусулфан Fresenius Kabi към

(B) ml разредител (натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5%

инжекционен разтвор на глюкоза).

Приготвяне на инфузионния разтвор

Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се приготвя от медицински специалисти, като се използват

стерилни техники за прехвърляне.

Използвайте спринцовка, която не е поликарбонатна, с игла:

изчисленият обем Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се изтегли от флакона.

съдържанието на спринцовката трябва да се прехвърли в интравенозен сак (или

спринцовка),

която

вече

съдържа

изчисленото

количество

избран

разредител.

Бусулфан

Fresenius

Kabi

трябва

винаги

да

се

добавя

към

разредителя,

не

разредителя към Бусулфан Fresenius Kabi. Бусулфан Fresenius Kabi не трябва да се

поставя в интравенозен сак, който не съдържа натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Разреденият разтвор трябва да се смеси старателно с неколкократно обръщане.

След разреждането 1 ml инфузионен разтвор съдържа 0,5 mg бусулфан.

Разреденият Бусулфан Fresenius Kabi е бистър, безцветен разтвор.

Указания за употреба

Преди и след всяка инфузия промивайте постоянния катетър с около 5 ml натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Остатъчният лекарствен продукт трябва да се въведе внимателно в интравенозната система,

тъй като бърза инфузия на бусулфан не е била тествана и такава не се препоръчва.

Цялата предписана доза бусулфан трябва да се приложи за два или три часа, в зависимост от

благоприятния режим.

Малки обеми могат да се прилагат за 2 часа с използване на електрически спринцовки. В

такъв случай трябва да се използват инфузионни устройства с минимални деления (т.е. 0,3-

0,6 ml), заредени с разтвор на лекарствения продукт преди започването на действителната

инфузия на бусулфан и след това промити с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Бусулфан не трябва да се влива едновременно с друг интравенозен разтвор.

Не използвайте компоненти за инфузия, съдържащи поликарбонати, поради несъвместимост с

бусулфан.

Само за еднократна употреба. Трябва да се използва само бистър разтвор без частици.

Условия на съхранение

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че химичната и физичната стабилност в периода на използване, след разреждане

с глюкоза 5% инжекционен разтвор или на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор, е 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, при съхранение при

25°C ± 2°C или 12 часа след разреждане, при съхранение при 2°C-8°C, последвано от 3 часа

съхранение при 25°C ± 2°C (включително времето за вливане).

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага след разреждането.

Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение при употреба са отговорност на

потребителя и не би трябвало да са по-продължителни от гореспоменатите условия, когато

разреждането е било извършено при контролирани и валидирани асептични условия.

Разреденият разтвор да не се замразява.

3.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се

изхвърлят в съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ І

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Бусулфан Fresenius Kabi 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан (busulfan) (60 mg в 10 ml).

След разреждане: 1 ml разтвор съдържа 0,5 mg бусулфан.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат).

Бистър, безцветен вискозен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Бусулфан, последван от циклофосфамид (BuCy2), е показан като условен режим преди

стандартна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HPCT) при възрастни пациенти,

когато тази комбинация се счита за най-добрия възможен избор.

Бусулфан, приложен след флударабин (FB), е показан като условен режим преди

трансплантация на хемопоетични стволови клетки (НРСТ) при възрастни пациенти, които са

кандидати за благоприятен режим с интензитет (RIC).

Бусулфан, последван от циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel), е показан като

условен режим преди стандартна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при

педиатрични пациенти.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Приложението на бусулфан трябва да се контролира от лекар с опит в условния режим преди

трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Бусулфан се прилага преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HPCT).

Дозировка

Бусулфан в комбинация с циклофосфамид или мелфалан

При възрастни

Препоръчваната дозa и схема на приложение е:

0,8 mg/kg телесно тегло (BW) бусулфан като двучасова инфузия на всеки 6 часа в

продължение на 4 последователни дни за общо 16 дози

последвана от циклофосфамид 60 mg/kg/ден в продължение на 2 дни, като се започне

най-рано 24 часа след 16-тата доза бусулфан (вж. точка 4.5).

Педиатрична популация (0 до 17 години)

Препоръчваната доза бусулфан е следната:

Действително телесно тегло (kg)

Доза на бусулфан (mg/kg)

< 9

9 до < 16

16 до 23

> 23 до 34

0,95

> 34

последвана от:

4 цикъла по 50 mg/kg телесно тегло (BW) циклофосфамид (BuCy4) или

едно приложение от 140 mg/m² мелфалан (BuMel),

като се започне най-рано 24 часа след 16-тата доза бусулфан (вж. точка 4.5)

Бусулфан се прилага като двучасова инфузия на всеки 6 часа в продължение на

4 последователни дни за общо 16 дози преди циклофосфамид или мелфалан и трансплантация

на хемопоетични стволови клетки (HPCT).

Пациенти в старческа възраст

Пациенти над 50-годишна възраст (n=23) са успешно лекувани с бусулфан без коригиране на

дозата. Налична е обаче само ограничена информация за безопасна употреба на бусулфан при

пациенти над 60-годишна възраст. При пациенти в старческа възраст трябва да се използва

същата доза (вж. точка 5.2), както при възрастни (< 50-годишни).

Бусулфан в комбинация с флударабин (FB)

При възрастни

Препоръчваната доза и схема на приложение е:

флударабин, приложен като единична дневна, едночасова инфузия с 30 mg/m

за 5

последователни дни или 40 mg/m

за 4 последователни дни.

Бусулфан ще бъде прилаган 3,2 mg/kg като единична дневна, тричасова инфузия

веднага след флударабин за 2 или 3 последователни дни.

Педиатрична популация (0 до 17 години)

Безопасността и ефикасността на FB при педиатричната популация не е установена

Пациенти в старческа възрaст

Приложението на режима FB не е проучван специално при пациенти в старческа възраст.

Въпреки това повече от 500 пациенти на възраст ≥ 55 години са докладвани в публикации за FB

благоприятни режими, в които показаните резултати са подобни на тези при по-млади

пациенти. Не се счита за необходимо коригиране на дозата.

Затлъстели пациенти

При възрастни

При затлъстели пациенти трябва да се обсъди дозировка, базирана на коригирано идеално

телесно тегло (AIBW).

Идеалното телесно тегло (IBW) се изчислява, както следва:

IBW мъже (kg) = 50 + 0,91x (ръст в cm-152);

IBW жени (kg) = 45 + 0,91x (ръст в cm-152).

Коригираното идеално телесно тегло (AIBW) се изчислява, както следва:

AIBW= IBW + 0,25x ( действително телесно тегло – IBW).

Педиатрична популация

Лекарственият продукт не се препоръчва при затлъстели деца и юноши с индекс на телесната

маса Тегло (kg)/ (m

) > 30 kg/m² до получаване на нови данни.

Пациенти с бъбречно увреждане

Не са провеждани изпитвания при пациенти с бъбречно увреждане, но тъй като бусулфан

се отделя умерено с урината, не се препоръчва коригиране на дозата при тези пациенти.

Все пак се препоръчва повишено внимание (вж. точки 4.8 и 5.2).

Пациенти с чернодробно увреждане

Бусулфан не е изпитван при пациенти с чернодробно увреждане.

Препоръчва се повишено внимание особено при пациенти с тежко чернодробно увреждане

(вж. точка 4.4).

Начин на приложение

Бусулфан е за интравенозно приложение.

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на

лекарствения продукт

Този лекарствен продукт трябва да се разреди преди приложение. Трябва да се постигне

крайна концентрация около 0,5 mg/ml бусулфан. Бусулфан трябва да се прилага чрез

интравенозна инфузия през централен венозен катетър.

За указания относно разтваряне на лекарствения продукт преди приложение, вижте точка 6.6.

Бусулфан не трябва да се прилага с бърза интравенозна,

болус

или периферна инжекция.

Всички пациенти трябва да получат премедикация с антиконвулсанти за предотвратяване на

гърчове, съобщавани при използването на висока доза бусулфан.

Препоръчва се приложение на антиконвулсанти 12 часа преди бусулфан до 24 часа след

последната доза бусулфан.

При изпитвания при възрастни и педиатрични изпитвания, пациентите са получавали

фенитоин или бензодиазепини като профилактични антиконвулсанти (вж. точки 4.4 и 4.5).

Антиеметично средство трябва да се приложи преди първата доза бусулфан и да се продължи

приложението му по фиксирана схема в съответствие с местната практика през цялото време

на приложение на лекарството.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Бременност (вж. точка 4.6)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Последствието от лечение с бусулфан в препоръчваната доза и схема на приложение е дълбока

миелосупресия, проявяваща се при всички пациенти. Затова може да се развие тежка

гранулоцитопения, тромбоцитопения, анемия или някаква друга комбинация. Необходимо е да

се правят чести изследвания на пълна кръвна картина, включително диференциално броене на

белите кръвни клетки и броя на тромбоцитите по време на лечението и до възстановяване.

Трябва да се обмисли профилактичната или емпиричната употреба на антиинфекциозни

средства (антибактериални, противовирусни и антимикотични) за профилактиката и лечението

на инфекции през неутропеничния период. При медицински показания трябва да се извършват

вливания на тромбоцити и еритроцити, както и да се използват растежни фактори като

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF).

При възрастни, абсолютен брой на неутрофилите < 0,5x10

/l, при медиана 4 дни след

трансплантацията е наблюдаван при 100% от пациентите и възстановен при медиана 10 и 13

дни след съответно автоложна и алогенна трансплантация (медиана на неутропеничен период

от съответно 6 и 9 дни). Тромбоцитопения (< 25x10

/l или налагаща преливане на тромбоцити)

е наблюдавана при медиана 5-6 дни при 98% от пациентите. Анемия (хемоглобин < 8,0 g/dl) е

наблюдавана при 69% от пациентите.

При педиатричната популация абсолютен брой на неутрофилите < 0,5x10

/l при медиана 3 дни

след трансплантацията е наблюдаван при 100% и е продължил 5 и 18,5 дни съответно при

автоложна и алогенна трансплантация. При деца тромбоцитопения (< 25x10

/l или налагаща

преливане на тромбоцити) е наблюдавана при 100% от пациентите. Анемия (хемоглобин

< 8,0 g/dl) е наблюдавана при 100% от пациентите.

При деца < 9 кг може да бъде основателно провеждането на терапевтичен лекарствен

мониторинг в зависимост от конкретния случай, по-специално при много малки деца и

новородени (вж. точка 5.2).

Клетките при анемия на Fanconi притежават свръхчувствителност към агенти с кръстосано

действие. Клиничният опит за употребата на бусулфан като компонент от условния режим

преди HSCT при деца с анемия на Fanconi е ограничен. Следователно, бусулфан трябва да

се използва с повишено внимание при тези пациенти.

Чернодробно увреждане

Бусулфан не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане. Тъй като бусулфан се

метаболизира главно през черния дроб, трябва да се подхожда с повишено внимание при

употребата на бусулфан при пациенти с предварително съществуващо увреждане на

чернодробната функция и особено такива с тежко чернодробно увреждане. При лечение на

тези пациенти се препоръчва редовно проследяване на серумната трансаминаза, алкалната

фосфатаза и билирубина 28 дни след трансплантацията за ранно установяване на

хепатотоксичност.

Оклузивно заболяване на чернодробните вени е основно усложнение, което може да се

наблюдава по време на лечение с бусулфан. Пациенти, получавали в миналото

лъчетерапия, повече от или три цикъла химиотерапия или предишна трансплантация на

стволови клетки, могат да са с повишен риск (вж. точка 4.8).

Трябва да се подхожда с повишено внимание при използване на парацетамол преди (по-

малко от 72 часа) или едновременно с бусулфан поради възможно намаляване на

метаболизма на бусулфан (вж. точка 4.5).

Както е документирано в клинични изпитвания, лекуваните пациенти не са преживели

сърдечна тампонада или други специфични сърдечни токсични реакции, свързани с

бусулфан. Все пак сърдечната функция трябва да се наблюдава редовно при получаващи

бусулфан пациенти (вж. точка 4.8).

Поява на остър респираторен дистрес синдром с последваща дихателна недостатъчност ,

свързана с интерстициална белодробна фиброза, е съобщена при изпитвания с бусулфан

при пациент, който е починал, но не е установена ясна етиология. В допълнение, бусулфан

може да предизвика белодробна токсичност, която може да се добави към ефектите на

други цитотоксични агенти. Следователно, трябва да се обърне внимание на този

белодробен проблем при пациенти с анамнеза за медиастинална или белодробна

лъчетерапия (вж. точка 4.8).

Периодично проследяване на бъбречната функция трябва да се има предвид при лечение с

бусулфан (вж. точка 4.8).

Гърчове са съобщавани при лечение с висока доза бусулфан. Необходимо е повишено

внимание при прилагане на препоръчваната доза бусулфан на пациенти с анамнеза за

гърчове. Пациентите трябва да получат адекватна профилактика с антиконвулсанти. При

проучванията при възрастни и деца данните относно бусулфан са получени при използване

на съпътстващо приложение на фенитоин или бензодиазепини за профилактика на гърчове.

Ефектът на тези антиконвулсанти върху фармакокинетиката на бусулфан е изследвана в

проучване фаза II (вж. точка 4.5).

Повишеният риск от второ злокачествено заболяване трябва да бъде обяснен на пациента. Въз

основа на данни при хора бусулфан е класифициран от Международната агенция за научни

изследвания върху рака (IARC) като човешки карциноген. Световната здравна организация е

заключила, че съществува причинна връзка между експозиция на въздействието на бусулфан и

рак. Пациенти с левкемия, лекувани с бусулфан, са развили множество различни клетъчни

аномалии, а някои са развили и карциноми. Счита се, че бусулфан е левкемогенен.

Фертилитет

Бусулфан може да увреди фертилитета. Следователно, лекувани с бусулфан мъже се съветват

да не стават бащи по време и до 6 месеца след лечението и да се консултират относно

замразяване на сперма преди лечението поради възможността за необратима стерилност в

резултат от терапия с бусулфан. Потискане на функцията на яйчниците и аменорея с

климактерични симптоми често се наблюдават при пациентки преди менопаузата. Лечение с

бусулфан при момиче преди пубертета е попречило на неговото настъпване в резултат от

овариална недостатъчност. Импотентност, стерилитет, азооспермия и тестикуларна атрофия са

съобщавани при пациенти мъже. Разтворителят диметилацетамид (DMA) също може да увреди

фертилитета. DMA намалява фертилитета при мъжки и женски гризачи (вж. точки 4.6 и 5.3)

Съобщава се за случаи на тромботична микроангиопатия след трансплантация на

хемопоетични клетки (HCT), включително случаи с летален изход, при високодозови

кондициониращи режими, при които бусулфан е прилаган в комбинация с друго

кондициониращо лечение.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани специфични клинични изпитвания за оценка на лекарствените

взаимодействия между интравенозно приложени бусулфан и итраконазол или метронидазол.

От публикувани изпитвания при възрастни приложението на итраконазол на получаващи

висока доза бусулфан пациенти може да доведе до намален клирънс на бусулфан. Също така са

публикувани съобщения на случаи на повишени плазмени нива на бусулфан след приложение

на метронидазол. Пациенти, които са лекувани едновременно с бусулфан и итраконазол или

метронидазол трябва да бъдат внимателно проследявани за признаци на токсичност, свързана с

бусулфан.

Не се наблюдават взаимодействия, когато бусулфан се комбинира с флуконазол

(антимикотично средство).

Публикувани изпитвания при възрастни са описали, че кетобемидон (аналгетик) може да

бъде свързан с високи плазмени нива на бусулфан. Следователно, се препоръчва специално

внимание при комбиниране на тези две вещества.

За режима BuCy2 при възрастни е съобщено, че периодът от време между последното

перорално приложение на бусулфан и първото приложение на циклофосфамид може да влияе

върху развитието на токсичности. Понижена честота на оклузивно заболяване на

чернодробните вени (HVOD) и друга свързана с режима токсичност е наблюдавана при

пациенти, когато периодът от време между последната доза перорален бусулфан и първата

доза циклофосфамид е > 24 часа.

Няма общ метаболитен път между бусулфан и флударабин.

Публикувани проучвания за режима FB не съобщават за каквито и да е лекарствени

взаимодействия между бусулфан и флударабин за интравенозно приложение, при възрастни

пациенти.

При педиатрична популация за режима BuMel е съобщено, че приложението на мелфалан по-

малко от 24 часа след последното перорално приложение на бусулфан може да повлияе

развитието на токсичности.

Наблюдава се повишаване на експозицията на бусулфан при съпътстващото приложение на

бусулфан и деферазирокс. Механизмът на това взаимодействие не е изяснен напълно.

Препоръчва се плазмените концентрации на бусулфан редовно да се проследяват и, ако е

необходимо, да се коригира дозата на бусулфан при пациенти, които в момента са на лечение

или наскоро са били лекувани с деферазирокс.

За парацетамол е описано, че понижава нивата на глутатион в кръвта и тъканите и

следователно може да намали клирънса на бусулфан, когато се използват в комбинация (вж.

точка 4.4).

Прилагани са фенитоин или бензодиазепини за профилактика на гърчове при пациенти,

участващи в клиничните изпитвания, проведени с интравенозно приложен бусулфан (вж. точка

4.2 и 4.4).

Едновременното системно приложение на фенитоин на пациенти, получаващи висока доза

бусулфан перорално, е докладвано като увеличаващо клирънса на бусулфан поради индукция

на глутатион-S-трансфераза, докато няма докладвано взаимодействие при използване на

бензодиазепини като диазепам, клоназепам или лоразепам за предотвратяване на гърчове при

висока доза бусулфан.

В данните на бусулфан няма доказателство за индукционен ефект на фенитоин. Проведено е

клинично проучване фаза II, за да се оцени влиянието на профилактично лечение на гърчове

върху фармакокинетиката на интравенозно приложен бусулфан. В това проучване,

24 възрастни пациенти приемат клоназепам (0,025-0,03 mg/kg/ден под формата на

непрекъсната интравенозна инфузия) като антиконвулсивна терапия, а PK данните на тези

пациенти са сравнени с историческите данни, събрани от пациенти, лекувани с фенитон.

Анализът на данните чрез популационен фармакокинетичен метод не показва разлика в

клирънса на интравенозно приложен бусулфан между терапията с фенитоин и клоназепам и

затова са постигнати подобни плазмени експозиции на бусулфан, независимо от типа

профилактика на гърчове.

Не е наблюдавано взаимодействие при комбиниране на бусулфан с 5 -HT

антиеметични

средства като ондансетрон или гранисетрон.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението и до 6 месеца след него.

Бременност

HPCT е противопоказана при бременни жени; следователно, бусулфан е противопоказан по

време на бременност. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (ембрио-

фетална смъртност и малформации) (вж. точка 5.3).

Липсват или има ограничени данни от употребата на бусулфан или DMA при бременни жени.

Няколко случая на вродени аномалии са съобщени при ниска доза перорален бусулфан, които

не могат със сигурност да бъдат приписани на активното вещество, а експозиция през третия

триместър на бременността може да бъде свързана с увреден вътрематочен растеж.

Кърмене

Не е известно дали бусулфан и DMA се екскретират в кърмата. Поради потенциала за

туморогенност, демонстриран за бусулфан при изпитвания при хора и животни, кърменето

трябва да бъде преустановено по време на лечението с бусулфан.

Фертилитет

Бусулфанът и DMA могат да намалят фертилитета при мъжете и жените. Затова се препоръчва

да не се зачева дете по време на лечението и до 6 месеца след лечението и да се потърси

консултация относно замразяване на сперма преди провеждане на лечението, поради

вероятност от необратимо безплодие (вж. точка 4.4).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Бусулфан в комбинация с циклофосфамид или мелфалан

При възрастни

Информацията за нежелани събития е получена от две клинични изпитвания (n= 103) с

бусулфан. Сериозни токсични реакции, засягащи хематологичната, чернодробната и

дихателната система, са предвиждани като очаквани последствия на условния режим и процеса

на трансплантация. Те включват инфекция и реакция на присадката срещу приемателя

(GVHD), които макар и не пряко свързани, са основните причини за заболеваемост и смъртност

особено при алогенна HPCT.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Миелосупресия и имуносупресия са желаните терапевтични ефекти на условния режим.

Следователно, всички пациенти са преживели силно изразена цитопения: левкопения 96%,

тромбоцитопения 94%, и анемия 88%. Медианата на времето до неутропения е 4 дни както за

автоложните, така и за алогенните пациенти. Медианата на продължителността на

неутропенията е 6 дни и 9 дни - съответно за автоложните и алогенните пациенти.

Нарушения на имунната система

Данните за честотата на остра реакция на присадката срещу приемателя (a-GVHD) са

получени от изпитването OMC-BUS-4 (алогенно) (n=61). Общо 11 пациенти (18%) са

получили GVHD. Честотата на a-GVHD степени I-II е била 13% (8/61), докато честотата на

степени III-IV е била 5% (3/61). Остра GVHD е била класифицирана като сериозна при 3

пациенти. Хронична GVHD (c-GVHD) е била съобщена като сериозна или като причина за

смърт и е била съобщена като причината за смърт при 3 пациенти.

Инфекции и инфестации

39% от пациентите (40/103) са получили един или повече епизоди на инфекция, от които 83%

(33/40) са били класифицирани като леки или умерени. Пневмонията е била фатална при 1%

(1/103) и животозастрашаваща при 3% от пациентите. Други инфекции са били преценени

като тежки при 3% от пациентите. Повишена температура е била съобщена при 87% от

пациентите и класифицирана като лека/умерена при 84% и тежка при 3%. 47% от пациентите

са получили тръпки, които са били леки/умерени при 46%, и тежки – при 1%.

Хепатобилиарни нарушения

15% от сериозните НЛР са включвали чернодробна токсичност. HVOD е разпознато

потенциално усложнение на условния режим след трансплантация. Шест от 103 пациенти

(6%) са получили HVOD. HVOD е наблюдавано при: 8,2% (5/61) алогенни пациенти

(фатално при 2 пациенти) и 2,5% (1/42) автоложни пациенти. Повишен билирубин (n=3) и

увеличена AST (n=1) също са били наблюдавани. Двама от горните четирима пациенти със

сериозна серумна хепатотоксичност са били сред пациентите с диагностицирано HVOD.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Един пациент е получил фатален случай на остър респираторен дистрес синдром с

последвала дихателна недостатъчност, свързана с интерстициална белодробна фиброза в

изпитванията с бусулфан.

Педиатрична популация

Информацията за нежелани събития е получена от педиатрично клинично изпитване (n=55).

Сериозни токсични реакции, засягащи чернодробната и дихателната системи са считани за

очаквани последствия на условния режим и процеса на трансплантация.

Нарушения на имунната система

Данните за честотата на остра реакция на присадката срещу приемателя (a-GVHD) са

събрани при алогенни пациенти (n=28). Общо 14 пациенти (50%) са получили a-GVHD.

Честотата на a-GVHD степени I-II е била 46,4% (13/28), докато честотата на степени III-IV е

била 3,6% (1/28). Хронична GVHD е била съобщавана само ако е била причина за смърт:

един пациент е починал 13 месеца след трансплантацията.

Инфекции и инфестации

Инфекции (документирана и недокументирана фебрилна неутропения) са получили 89% от

пациентите (49/55). Леко/умерено повишена температура е съобщена при 76% от пациентите.

Хепатобилиарни нарушения

Повишени трансаминази 3-а степен са съобщени при 24% от пациентите.

Венозно оклузивно заболяване (VOD) е съобщено при 15% (4/27) и 7% (2/28) от съответно

автоложните и алогенни трансплантации. Наблюдаваните VOD не са били нито фатални,

нито тежки и са отзвучали при всички случаи.

Бусулфан в комбинация с флударабин (FB)

При възрастни

Профилът на безопасност на бусулфан в комбинация с флударабин (FB) е изследван на базата

на преглед на нежелани реакции, съобщени в публикувани данни от клинични изпитвания за

RIC режим. В тези проучвания, общо 1574 пациенти са получили FB като режим с намален

интензитет (RIC) преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Миелосупресия и имуносупресия са били желани терапевтични ефекти на благоприятния

режим и съответно не се считат за нежелани реакции.

Инфекции и инфестации

Появата на епизоди на инфекция или реактивиране от опортюнистични инфектиращи

причинители отразяват главно имунния статус на пациента получаващ благоприятен режим.

Най-честите нежелани реакции, свързани с инфекции са реактивиране на Цитомегаловирус

(CMV) [диапазон: 30,7% - 80,0%], реактивиране на вируса на Епщайн-Бар (EBV) [диапазон:

2,3% - 61%], бактериални инфекции [диапазон: 32,0% - 38,9%] и вирусни инфекции

[диапазон: 1,3% - 17,2%].

Стомашно-чревни нарушения

Най-високата честота на гадене и повръщане е 59,1%, а най-високата честота на стоматит е

11%.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Предполага се, че благоприятните режими, съдържащи флударабин са свързани с висока

честота на опортюнистични инфекции след трансплантация поради имуносупресивния ефект

на флударабин. Възможна е появата на късен хеморагичен цистит, 2 седмици след

трансплантация, което е свързано с вирусна инфекция / реактивация. Докладван е

хеморагичен цистит, включително хеморагичен цистит индуциран от вирусна инфекция в

граници между 16% и 18,1%.

Хепатобилиарни нарушения

Докладван е VOD в граници между 3,9% и 15,4%.

Свързаните с лечението смъртност/смъртност без рецидив (TRM/NRM), докладвани до

ден +100 след трансплантация също са проучени чрез преглед на публикувани данни от

клинични изпитвания. Счита се, че двата вида смъртност са били в резултат на вторични

нежелани ефекти след НРСТ и не са свързани с рецидива/прогресията на основните

хематологични злокачествени заболявания.

Най-честите случаи на докладвани TRM/NRMs са били инфекция/сепсис, GVHD, белодробни

нарушения и органна недостатъчност.

Таблични списъци на нежелани реакции

Честотите са дефинирани като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100, < 1/10), нечести

(≥ 1/1 000, < 1/100) или с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка). Нежеланите реакции получени от пост-маркетингово проучване са имплементирани

в таблиците като честота „неизвестна”.

Бусулфан в комбинация с циклофосфамид или мелфалан

Нежеланите реакции, съобщени при възрастни и педиатрични пациенти, като повече от един

изолиран случай, са изброени по-долу по системо-органна класификация и честота. При

всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред

по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органна

класификация

Много чести

Чести

Нечести

С неизвестна

честота

Инфекции и

инфестации

Ринит

Фарингит

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Неутропения

Тромбоцитопения

Фебрилна

неутропения

Анемия

Панцитопения

Нарушения на

имунната система

Алергична

реакция

Нарушения на

ендокринната

система

Хипогонадизъм**

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Хипергликемия

Хипокалциемия

Хипокалиемия

Хипомагнезиемия

Хипофосфатемия

Хипонатриемия

Психични

нарушения

Тревожност

Депресия

Безсъние

Обърканост

Делир

Нервност

Халюцинации

Възбуда

Нарушения на

нервната система

Главоболие

Замайване

Гърч

Енцефалопатия

Мозъчен

кръвоизлив

Нарушения на

зрението

Катаракта

Изтъняване на

роговицата

Увреждане на

очната леща***

Сърдечни

нарушения

Тахикардия

Аритмия

Предсърдно

мъждене

Кардиомегалия

Перикарден излив

Перикардит

Камерни

екстрасистоли

Брадикардия

Прочетете целия документ

EMA/249188/2015

EMEA/H/C/002806

Резюме на EPAR за обществено ползване

Busulfan Fresenius Kabi

busulfan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Busulfan Fresenius Kabi. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да

препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен

да предоставя практически съвети относно употребата на Busulfan Fresenius Kabi.

За практическа информация относно употребата на Busulfan Fresenius Kabi пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Busulfan Fresenius Kabi и за какво се използва?

Busulfan Fresenius Kabi е лекарство, което съдържа активното вещество бусулфан (busulfan).

Използва се при възрастни и деца като част от „условен“ (подготвителен) режим преди

трансплантация на хемопоетични стволови клетки (клетките, които образуват кръвни клетки).

Този тип трансплантация се използва при пациенти, които се нуждаят от смяна на кръвотворните

клетки, тъй като страдат от кръвно нарушение (напр. рядък вид анемия) или рак на кръвта.

При стандартен „условен“ режим Busulfan Fresenius Kabi се прилага преди лечението заедно с

второ лекарство — циклофосфамид при възрастни и циклофосфамид или мелфалан при деца. При

възрастни пациенти, които са подходящи за условен режим с намалена интензивност, Busulfan

Fresenius Kabi се прилага веднага след лечението с друго лекарство, наречено флударабин.

Busulfan Fresenius Kabi е „генерично лекарство“. Това означава, че Busulfan Fresenius Kabi е

подобен на „референтно лекарство“, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС) под името

Busilvex. За повече информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и

отговори“ тук

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как се използва Busulfan Fresenius Kabi?

Busulfan Fresenius Kabi се отпуска по лекарско предписание и трябва да бъде използван само от

лекар с опит в областта на леченията, прилагани преди трансплантация.

Лекарството се предлага под формата на концентрат, от който се приготвя разтвор за централна

интравенозна инфузия (прилагане по капков път в централна вена в гръдния кош). Когато се

използва в комбинация с циклофосфамид или мелфалан, препоръчителната доза Busulfan

Fresenius Kabi при възрастни е 0,8 mg на килограм телесно тегло. При деца на възраст до 17

години препоръчителната доза Busulfan Fresenius Kabi е в порядъка между 0,8 и 1,2 mg на

килограм в зависимост от теглото на детето. Всяка инфузия продължава два часа и се прилага на

пациента на всеки шест часа в продължение на четири последователни дни преди лечението с

циклофосфамид или мелфалан и трансплантацията.

Когато се използва в комбинация с флударабин, препоръчителната доза Busulfan Fresenius Kabi е

3,2 mg на килограм, прилагана веднъж дневно като тричасова инфузия непосредствено след

флударабин в продължение на 2 или 3 последователни дни.

Преди да приемат Busulfan Fresenius Kabi, пациентите получават антиконвулсивни лекарства (за

предотвратяване на гърчове) и антиеметични лекарства (за предотвратяване на повръщане).

Как действа Busulfan Fresenius Kabi?

Активното вещество в Busulfan Fresenius Kabi, бусулфан, принадлежи към група лекарства,

наречени „алкилиращи средства“. Тези вещества са „цитотоксични“. Това означава, че убиват

клетки, включително клетки, които се развиват бързо, напр. ракови или прогениторни

(„стволови“) клетки (които образуват други клетки).

Бусулфан се използва преди трансплантация, за да бъдат унищожени анормалните клетки и

съществуващите кръвотворни клетки при пациента. Това се нарича „миелоаблация“.

Циклофосфамид, мелфалан или фударабин се прилагат, за да потиснат имунната система, така че

естествената защита на организма да е понижена. Това помага на трансплантираните клетки да

се „присадят“ (когато започнат да нарастват и да произвеждат нормални кръвни клетки).

Как е проучен Busulfan Fresenius Kabi?

Фирмата е предоставила данни от публикуваната литература относно бусулфан. Не са

необходими допълнителни проучвания, тъй като Busulfan Fresenius Kabi е генерично лекарство,

което се прилага с инфузия и съдържа същото активно вещество като референтното лекарство

Busilvex.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Busulfan Fresenius Kabi?

Тъй като Busulfan Fresenius Kabi се прилага с инфузия и съдържа същото активно вещество като

референтното лекарство, приема се, че ползите и рисковете, свързани с него, са същите като при

референтното лекарство.

Защо Busulfan Fresenius Kabi е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че

съгласно изискванията на ЕС е доказано, че Busulfan Fresenius Kabi е сравним с Busilvex.

Следователно CHMP счита, че както при Busilvex, ползата надвишава установения риск.

Комитетът препоръча Busulfan Fresenius Kabi да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249188/2015

Страница 2/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Busulfan Fresenius Kabi?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Busulfan Fresenius Kabi се

използва възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е

включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за Busulfan Fresenius Kabi,

включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Busulfan Fresenius Kabi:

На 22 септември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Busulfan

Fresenius Kabi, валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Busulfan Fresenius Kabi може

да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. За повече информация относно лечението с Busulfan Fresenius Kabi

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2015.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249188/2015

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация