Busulfan Fresenius Kabi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бусулфан

Предлага се от:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

АТС код:

L01AB01

INN (Международно Name):

busulfan

Терапевтична група:

Алкил сулфонати

Терапевтична област:

Трансплантация на хематопоетични стволови клетки

Терапевтични показания:

Бусулфан Фрезениус Йоана последвано от циклофосфамид (BuCy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Бусульфан Фрезениус Каби след това циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-09-22

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
БУСУЛФАН FRESENIUS KABI
6 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
бусулфан (busulfan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовката.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Бусулфан Fresenius Kabi и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Бусулфан Fresenius Kabi
3.
Как да използвате Бусулфан Fresenius Kabi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Бусулфан Fresenius Kabi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БУСУЛФАН FRESENIUS KABI
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Това лекарство съдържа активното
веществото бусулфан, което принадлежи
към група
лекарства, наречени алкилиращи
агенти. Бусулфан Fresenius Kabi разрушава
оригиналния
костен мозък преди трансплантанта.
Б
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Бусулфан Fresenius Kabi 6 mg/ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан
(busulfan) (60 mg в 10 ml).
След разреждане: 1 ml разтвор съдържа 0,5
mg бусулфан.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Бистър, безцветен вискозен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бусулфан, последван от циклофосфамид
(BuCy2), е показан като условен режим
преди
стандартна трансплантация на
хемопоетични стволови клетки (HPCT) при
възрастни пациенти,
когато тази комбинация се счита за
най-добрия възможен избор.
Бусулфан, приложен след флударабин (FB),
е показан като условен режим преди
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки (НРСТ) при възрастни
пациенти, които са
кандидати за благоприятен режим с
интензитет (RIC).
Бусулфан, последван от циклофосфамид
(BuCy4) или мелфалан (BuMel), е показан като
условен режим преди стандартна
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки при
педиатрични пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-05-2021
Листовка Листовка чешки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-05-2021
Листовка Листовка датски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-05-2021
Листовка Листовка немски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-05-2021
Листовка Листовка естонски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-05-2021
Листовка Листовка гръцки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-05-2021
Листовка Листовка английски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-04-2015
Листовка Листовка френски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-05-2021
Листовка Листовка италиански 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-04-2015
Листовка Листовка латвийски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-04-2015
Листовка Листовка литовски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-05-2021
Листовка Листовка унгарски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-05-2021
Листовка Листовка малтийски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-04-2015
Листовка Листовка полски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-05-2021
Листовка Листовка португалски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-04-2015
Листовка Листовка румънски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-05-2021
Листовка Листовка словашки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-05-2021
Листовка Листовка словенски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-04-2015
Листовка Листовка фински 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-05-2021
Листовка Листовка шведски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-05-2021
Листовка Листовка норвежки 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-05-2021
Листовка Листовка исландски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-05-2021
Листовка Листовка хърватски 18-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-04-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите