Busilvex

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-02-2022
Активна съставка:
бусулфан
Предлага се от:
Pierre Fabre Medicament
АТС код:
L01AB01
INN (Международно Name):
busulfan
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Трансплантация на хематопоетични стволови клетки
Терапевтични показания:
Busilvex следвани от циклофосфамид (BuCy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Busilvex след флударабина (FB) е показан за лечение на климатик преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки за трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, които са кандидати за намаляване на интензивността на климатик (Рик) режим на. Busilvex след това циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.
Каталог на резюме:
Revision: 19
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000472
Дата Оторизация:
2003-07-09
EMEA код:
EMEA/H/C/000472

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-02-2022
Листовка Листовка
чешки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-02-2022
Листовка Листовка
датски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-02-2022
Листовка Листовка
немски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-02-2022
Листовка Листовка
естонски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-02-2022
Листовка Листовка
английски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 29-09-2014
Листовка Листовка
френски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-02-2022
Листовка Листовка
италиански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 29-09-2014
Листовка Листовка
латвийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 29-09-2014
Листовка Листовка
литовски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 29-09-2014
Листовка Листовка
нидерландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 29-09-2014
Листовка Листовка
полски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-02-2022
Листовка Листовка
португалски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 29-09-2014
Листовка Листовка
румънски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-02-2022
Листовка Листовка
словашки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-02-2022
Листовка Листовка
словенски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 29-09-2014
Листовка Листовка
фински 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-02-2022
Листовка Листовка
шведски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-02-2022
Листовка Листовка
исландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-02-2022
Листовка Листовка
хърватски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 29-09-2014

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Busilvex 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

бусулфан (busulfan

)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна информация за вас.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени рекации, уведомете Вашия лекар. Това

включва всички възможни нежелани рекации, неописани в тази листовката.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Busilvex и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Busilvex

Как да използвате Busilvex

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Busilvex

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Busilvex и за какво се използва

Busilvex съдържа активното веществото бусулфан, което принадлежи към група лекарства,

наречени алкилиращи агенти. Busilvex разрушава оригиналния костен мозък преди

трансплантанта.

Busilvex се използва при възрастни, новородени, деца и юноши

като лечение преди

трансплантация.

При възрастни Busilvex се използва в комбинация с циклофосфамид или флударабин.

При новородени, деца и юноши Busilvex се използва в комбинация с циклофосфамид или

мелфалан.

Вие ще получите това подготвително лекарство, преди да получите трансплантат на костен

мозък или хемопоетични стволови клетки.

Busilvex съдържа веществото бусулфан, което принадлежи към група лекарства, наречени

алкилиращи агенти. Busilvex унищожава естествения костен мозък преди трансплантацията.

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете Busilvex

Не използвайте Busilvex:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към бусулфан или към някоя от останалите

съставки на Busilvex, изброени в точка 6;

ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Предупреждения и предпазни мерки:

Busilvex е мощно цитотоксично лекарство, което довежда до силно намаляване на броя на

кръвните клетки. В препоръчваната доза, това е желаният ефект. Следователно, трябва да се

провежда внимателно наблюдение. Възможно е употребата на Busilvex да увеличи риска от

друго злокачествено заболяване в бъдеще.

Трябва да уведомите Вашия лекар:

ако имате чернодробен, бъбречен, сърдечен или белодробен проблем;

ако имате анамнеза за гърчове;

ако приемате други лекарства.

След трансплантация на хемопоетични клетки (HCT), може да има случаи на образуване

на кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове, при високи дози на лечение в

комбинация с други лекарства.

Други лекарства и Busilvex:

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Busilvex може да

взаимодейства с други лекарства.

Особено, повишено внимание следва да се обърне, ако приемате итраконазол и метронидазол

(използвани при определени видове инфекции) или кетобемидон (използван за лечение на

болка), или деферазирокс (лекарство, което се използва за премахване на прекомерно

натрупване на желязо в организма Ви), защото това може да увеличи нежеланите реакции.

Употребата на парацетамол в период от 72 часа преди или по време на приложението на

Busilvex трябва да се извършва с повишено внимание.

Бременност , кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с вашия лекар преди да получите лечение с Busilvex. Жените не трябва да са

бременни по време на лечение с Busilvex и до 6 месеца след лечението.

Жените трябва да спрат кърменето преди да започнат лечение с Busilvex.

Необходимо е да се използват подходящи противозачатъчни средства, когато някой от

партньорите получава Busilvex.

След лечение с булсулфан е възможно да не може вече да забременеете (безплодие).

Ако възнамерявате да имате деца, трябва да обсъдите това с вашия лекар преди лечението.

Освен това Busilvex може да предизвика признаци на менопауза, а при момичета преди

пубертета, той може да попречи на настъпването му.

Лекувани с Busilvex мъже се съветват да не стават бащи по време на и до 6 месеца след

лечението.

3.

Как да използвате Busilvex

Доза и приложение:

Дозата на

Busilvex ще бъде изчислена според телесното Ви тегло.

При възрастни:

Busilvex в комбинация с циклофосфамид:

Препоръчваната доза Busilvex е 0,8 mg/kg

Всяка инфузия продължава 2 часа

Busilvex ще бъде прилаган на всеки 6 часа по време на 4 последователни дни преди

трансплантацията.

Busilvex в комбинация с флударабин:

Препоръчваната доза Busilvex е 3,2 mg/kg

Всяка инфузия продължава 3 часа

Busilvex ще бъде прилаган веднъж дневно по време на 2 или 3 последователни дни преди

трансплантацията.

При новородени, деца и юноши (0 до 17 години):

Препоръчваната доза Busilvex в комбинация с циклофосфамид или мелфалан се основава на

телесното Ви тегло, като варира между 0,8 и 1,2 mg/kg.

Всяка инфузия продължава 2 часа

Busilvex ще бъде прилаган на всеки 6 часа по време на 4 последователни дни преди

трансплантацията.

Лекарства, приложени преди да получите Busilvex:

Преди да получите Busilvex, ще бъдете лекувани с:

антиконвулсанти за предотвратяване на гърчове (фенитоин или бензодиазепини) и

антиеметични лекарства против повръщане.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции:

Най-сериозните нежелани реакции на лечението с Busilvex или процедурата на трансплантация

може да включват намаляване броя на циркулиращите кръвни клетки (планиран ефект на

лекарството, за да ви подготви за трансплантационната инфузия), инфекция, чернодробни

нарушения включително запушване на чернодробна вена, реакция на присадката срещу

приемателя (присадката атакува тялото Ви) и белодробни усложнения. Вашият лекар ще следи

редовно броя на кръвните Ви клетки и чернодробни ензими, за да открие и лекува тези реакции.

Други нежелани реакции могат да включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Кръв:

намаляване на циркулиращите кръвни клетки (червени и бели) и на тромбоцитите.

Инфекции. Нервна система

:

безсъние, тревожност, замайване и депресия.

Хранене:

загуба на

апетит, понижение на магнезия, калция, калия, албумин в кръвта и повишение на кръвната

захар.

Сърдечни:

увеличение на сърдечния ритъм, повишение или понижение на кръвното

налягане, вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове) и кръвни съсиреци.

Дихателни:

задух, носна секреция (хрема), възпалено гърло, кашлица, хълцане, кръвотечение

от носа, неестествени дихателни звуци.

Стомашно-чревни

:

гадене, възпаление на устната

лигавица, повръщане, коремна болка, диария, запек, киселини, дискомфорт около ануса,

събиране на течност в корема.

Чернодробни:

увеличен черен дроб, жълтеница, запушване на

чернодробна вена.

Кожа:

обрив, сърбеж, косопад.

Мускули и кости:

болка в гърба, мускулите

и ставите.

Бъбречни:

повишено отделяне на креатинин, дискомфорт при уриниране и

намаляване на количеството отделена урина и кръв в урината.

Общи:

повишена температура,

главоболие, слабост, тръпки, болка, алергична реакция, оток, генерализирана болка или

възпаление в инжекционното място, гръдна болка, възпаление на лигавиците.

Изследвания

увеличени чернодробни ензими и повишено тегло.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Нервна система:

обърканост, нарушения на нервната система.

Хранене:

ниско съдържание на

натрий в кръвта.

Сърдечни:

промени и нарушения в сърдечния ритъм, задръжка на течности

или възпаление около сърцето, намален сърдечен капацитет.

Дихателни:

увеличение на

дихателната честота, дихателна недостатъчност, алвеоларни кръвоизливи, астма, колапс на

малките въздухоносни пътища на белия дроб, течност около белия дроб.

Стомашно-чревни:

възпаление на лигавицата на хранопровода, парализа на червата, повръщане на кръв.

Кожа

нарушение в цвета на кожата, зачервяване, лющене.

Бъбречни:

увеличение на количеството

азотни компоненти в кръвния поток, умерена бъбречна недостатъчност, нарушения на

бъбреците.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Нервна система:

делир, нервност, халюцинации, възбуда, нарушена мозъчна функция,

мозъчен кръвоизлив и гърч.

Сърдечни:

тромбоза на феморалната артерия, екстрасистоли,

понижен сърдечен ритъм, дифузно пропускане на течности от капилярите

(малки кръвоносни

съдове).

Дихателни:

намаляване на кислорода в кръвта.

Стомашно-чревни:

кървене в стомаха

и/или червата.

Неизвестна честотата (от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата)

Дисфункция на половите жлези

Увреждане на очната леща, включително помътняване на очната леща (катаракта) и замъглено

зрение (изтъняване на роговицата)

Признаци на менопауза и безплодие при жените.

Мозъчен абсцес, възпаление на кожата, генерализирана инфекция.

Нарушения на черния дроб.

Повишена лактат дехидрогеназа в кръвта.

Повишени пикочна киселина и урея в кръвта.

Непълно развитие на зъбите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани рекации, уведомете Вашия лекар. Това включва всички

възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани

реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като

съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Busilvex

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че продукът е химически и физически стабилнен в периода на използване, след

разреждане в 5% глюкоза или инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), в

продължение на 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, когато се съхранява

при 20°C

5°C или 12 часа след разреждане, когато се съхранява при 2°C-8°C, последвано от

3 часа съхранение при 20°C

5°C (включително времето за вливане).

Да не се замразява.

Не изхвърляйте лекарствата с канализацията или в контейнера с домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Busilvex

Активното вещество е бусулфан. Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан (60 mg във

флакона). След разреждане: един ml от разтвора съдържа приблизително 0,5 mg

бусулфан.

Другите съставки са: диметилацетамид и макрогол 400.

Как изглежда Busilvex и какво съдържа опаковката

Busilvex се състои от концентрат за инфузионен разтвор и се доставя в безцветни стъклени

флакони, като всеки флакон съдържа 60 mg бусулфан.

Busilvex се предлага в групови опаковки, включващи 2 опаковки, всяка от които съдържа 4

флакона.

След разреждане Busilvex е бистър, безцветен разтвор.

Притежател на разрешението за употреба

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Les Cauquillous

81500 Lavaur

Франция

Производител

FAREVA PAU

FAREVA PAU 1

Avenue du béarn

F-64320 Idron

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с притежателя на

разрешението за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката:

{ММ/ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за този продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ

Busilvex 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Busulfan (Бусулфан)

Прочетете това ръководство преди приготвянето и приложението на Busilvex.

1.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Busilvex се доставя като бистър безцветен разтвор в прозрачни стъклени флакони от 10 ml (тип

І). Busilvex трябва да бъде разреден преди приложение.

2.

ПРЕПОРЪКА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Трябва да се имат предвид процедурите за правилна работа и изхвърляне на противоракови

лекарствени продукти.

Всички процедури на прехвърляне изискват стриктно придържане към асептични техники, като

за предпочитане е да се използва безопасна лабораторна камина за вертикален ламинарен

поток.

Както и с други цитотоксични съединения трябва да се подхожда с повишено внимание при

работа и приготвяне на разтвора Busilvex:

Препоръчва се употребата на ръкавици и защитно облекло.

Ако Busilvex или разреден разтвор на Busilvex влезе в контакт с кожа или лигавица,

незабавно ги измийте щателно с вода.

Изчисление на количеството Busilvex за разреждане и на разредителя

Busilvex трябва да се разреди преди употреба с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Количеството на разредителя трябва да бъде 10 пъти по-голямо от обема Busilvex, за

осигуряване окончателна концентрация на бусулфан около 0,5 mg/ml.

Количеството на Busilvex и разредителя, който ще бъде приложен, ще бъдат изчислени, както

следва:

За пациент с телесно тегло Y kg:

Количество Busilvex:

Y (kg) x D (mg/kg)

= A ml Busilvex за разреждане

6 (mg/ml)

Y: телесно тегло на пациента в kg

D: доза Busilvex (вж. КХП точка 4.2)

Количество на разредителя:

(A ml Busilvex)x(10) = B ml разредител

За приготвяне на крайния инфузионен разтвор добавете (А) ml Busilvex към (B) ml разредител

(натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на

глюкоза)

Приготовяне на инфузионния разтвор

Busilvex трябва да се приготвя от медицински специалисти, като се използват стерилни техники

за прехвърляне.

Използвайте спринцовка, която не е поликарбонатна, с игла:

изчисленият обем Busilvex трябва да се изтегли от флакона.

съдържанието на спринцовката трябва да се прехвърли в интравенозен сак (или

спринцовка), която вече съдържа изчисленото количество избран разредител. Busilvex

трябва винаги да се добавя към разредителя, а не разредителя към Busilvex. Busilvex не

трябва да се поставя в интравенозен сак, който не съдържа натриев хлорид 9 mg/ml

(0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Разреденият развор трябва да се смеси старателно с неколкократно обръщане.

След разреждането 1 ml инфузионен разтвор съдържа 0,5 mg бусулфан.

Разреденият Busilvex е бистър безцветен разтвор.

Указания за употреба

Преди и след всяка инфузия промивайте постоянния катетър с около 5 ml натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Остатъчният лекарствен продукт трябва да се въведе внимателно в интравенозната система, тъй

като бърза инфузия на Busilvex не е била тествана и такава не се препоръчва.

Цялата предписана доза Busilvex трябва да се приложи за два или три часа, в зависимост от

благоприятния режим.

Малки обеми могат да се прилагат за 2 часа с използване на електрически спринцовки. В такъв

случай трябва да се използват инфузионни устройства с минимални деления (т.е. 0,3-0,6 ml),

заредени с разтвор на лекарствения продукт преди започването на действителната инфузия на

Busilvex и след това промити с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5%

инжекционен разтвор на глюкоза.

Busilvex не трябва да се влива едновременно с друг интравенозен разтвор.

Не използвайте компоненти за инфузия, съдържащи поликарбонати, поради несъвместимост с

Busilvex.

Само за еднократна употреба. Трябва да се използва само бистър разтвор без частици.

Условия на съхранение

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че химичната и физичната стабилност в периода на използване, след разреждане с

глюкоза 5% инжекционен разтвор или на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор,

е 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, при съхранение при 20°C

5°C

или 12 часа след разреждане, при съхранение при 2°C-8°C, последвано от 3 часа съхранение

при 20°C

5°C (включително времето за вливане).

От микробиологична гледна точка, разреденият разтвор трябва да се използва веднага.

3.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ І

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Busilvex 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан (busulfan) (60 mg в 10 ml).

След разреждане: 1 ml разтвор съдържа 0,5 mg бусулфан.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат)

Прозрачен, безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Busilvex, последван от циклофосфамид (BuCy2), е показан като условен режим преди

стандартна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HPCT) при възрастни пациенти,

когато тази комбинация се счита за най-добрия възможен избор.

Busilvex, приложен след флударабин (FB), е показан като условен режим преди трансплантация

на хемопоетични стволови клетки (HPCT) при възрастни пациенти, които са кандидати за

благоприятен режим с намален интензитет (RIC).

Busilvex, последван от циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel), е показан като условен

режим преди стандартна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при педиатрични

пациенти.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Приложението на Busilvex трябва да се контролира от лекар с опит в условния режим преди

трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Busilvex се прилага преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HPCT).

Дозировка

Busilvex в комбинация с циклофосфамид или мелфалан

При възрастни

Препоръчваната дозa и схема на приложение е:

0,8 mg/kg телесно тегло (BW) бусулфан като двучасова инфузия на всеки 6 часа в

продължение на 4 последователни дни за общо 16 дози

последвана от циклофосфамид 60 mg/kg/ден в продължение на 2 дни, като се започне

най-рано 24 часа след 16-тата доза Busilvex (вж. точка 4.5).

Педиатрична популация (0 до 17 години)

Препоръчваната доза Busilvex е следната:

Действително телесно тегло (kg)

Доза Busilvex (mg/kg)

< 9

9 до < 16

16 до 23

> 23 до 34

0,95

> 34

последвана от:

4 цикъла по 50 mg/kg телесно тегло (BW) циклофосфамид (BuCy4) или

едно приложение от 140 mg/m² мелфалан (BuMel), като се започне най-рано 24 часа след

16-тата доза Busilvex (вж.точка 4.5)

Busilvex се прилага като двучасова инфузия на всеки 6 часа в продължение на 4 последователни

дни за общо 16 дози преди циклофосфамид или мелфалан и трансплантация на хемопоетични

стволови клетки (HPCT).

Пациенти в старческа възраст

Пациенти над 50-годишна възраст (n= 23) са успешно лекувани с Busilvex без коригиране на

дозата.

Налична е обаче само ограничена информация за безопасната употреба

на Busilvex при

пациенти над 60-годишна възраст. При пациенти в старческа възраст трябва да се използва

същата доза (вж. точка 5.2), както при възрастни (< 50-годишни).

Busilvex в комбинация с флударабин (FB

)

При възрастни

Препоръчваната дозa и схема на приложение е:

флударабин, приложен като единична дневна, едночасова инфузия с 30 mg/m²

за5 последователни дни или 40 mg/m² за 4 последователни дни,

Busilvex ще бъде прилаган 3,2 mg/kg като единична дневна, тричасова инфузия веднага след

флударабин за 2 или 3 последователни дни.

Педиатрична популация (0 до 17 години)

Безопасността и ефикасността на FB при педиатричната популация не е установена.

Пациенти в старческа възраст

Приложението на режима FB не е проучван специално при пациенти в старческа възраст

.

Въпреки това повече от 500 пациенти на възраст >

55 години са докладвани в публикации за FB

благоприятни режими, в които показаните резултати са подобни на тези при по-млади

пациенти. Не се счита за необходимо коригиране на дозата.

Затлъстели пациенти

При възрастни

При затлъстели пациенти трябва да се обсъди дозировка, базирана на коригирано идеално

телесно тегло (AIBW).

Идеалното телесно тегло (IBW) се изчислява, както следва:

IBW мъже (kg)=50 + 0,91x (ръст в cm-152);

IBW жени (kg)= 45 + 0,91x (ръст в cm-152).

Коригираното идеално телесно тегло (AIBW) се изчислява, както следва:

AIBW= IBW+0,25x ( действително телесно тегло – IBW).

Педиатрична

популация

Лекарственият продукт не се препоръчва при затлъстели деца и юноши с индекс на телесната

маса Тегло (kg)/(m²) > 30 kg/m² до получаване на нови данни.

Пациенти с бъбречно увреждане:

Не са провеждани изпитвания при пациенти с бъбречно увреждане, но тъй като бусулфан се

отделя умерено с урината, не се препоръчва коригиране на дозата при тези пациенти.

Все пак се препоръчва повишено внимание (вж. точки 4.8 и 5.2).

Пациенти с чернодробно увреждане:

Busilvex, както и бусулфан не са изпитвани при пациенти с чернодробно увреждане.

Препоръчва се повишено внимание особено при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж.

точка 4.4).

Начин на приложение

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на

лекарствения продукт

Busilvex трябва да се разреди преди приложение (вж. точка 6.6). Трябва да се постигне крайна

концентрация около 0,5 mg/ml бусулфан. Busilvex трябва да се прилага чрез интравенозна

инфузия през централен венозен катетър.

За указания относно разтваряне на лекарствения продукт преди приложение, вижте точка 6.6.

Busilvex не трябва да се прилага с бърза интравенозна,

болус

или периферна инжекция.

Всички пациенти трябва да получат премедикация с антиконвулсанти за предотвратяване на

гърчове, съобщавани при използването на висока доза бусулфан.

Препоръчва се приложение на антиконвулсанти 12 часа преди Busilvex до 24 часа след

последната доза Busilvex.

При изпитвания при възрастни и педиатрични изпитвания, пациентите са получавали фенитоин

или бензодиазепини като профилактични антиконвулсанти (вж. точки 4.4 и 4.5).

Антиеметично средство трябва да се приложи преди първата доза Busilvex и да се продължи

приложението му по фиксирана схема в съответствие с местната практика през цялото време на

приложение на лекарството.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Бременност (вж. точка 4.6)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Последствието от лечение с Busilvex в препоръчваната доза и схема на приложение е дълбока

миелосупресия, проявяваща се при всички пациенти. Затова може да се развие тежка

гранулоцитопения, тромбоцитопения, анемия или някаква друга комбинация. Необходимо е да

се правят чести изследвания на пълна кръвна картина, включително диференциално броене на

белите кръвни клетки и броя на тромбоцитите по време на лечението и до възстановяване.

Трябва да се обмисли профилактичната или емпиричната употреба на антиинфекциозни

средства (антибактериални, противовирусни и антимикотични) за профилактиката и лечението

на инфекции през неутропеничния период. При медицински показания трябва да се извършват

вливания на тромбоцити и еритроцити, както и да се използват растежни фактори като

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF).

При възрастни, абсолютен брой на неутрофилите < 0,5x10

/l, при медиана 4 дни след

трансплантацията е наблюдаван при 100% от пациентите и възстановен при медиана 10 и 13

дни след съответно автоложна и алогенна трансплантация (медиана на неутропеничен период

от съответно 6 и 9 дни). Тромбоцитопения (< 25x10

/l или налагаща преливане на тромбоцити)

е наблюдавана при медиана 5-6 дни при 98% от пациентите. Анемия (хемоглобин < 8,0 g/dl) е

наблюдавана при 69% от пациентите.

При педиатричната популация абсолютен брой на неутрофилите < 0,5x10

/l при медиана 3 дни

след трансплантацията е наблюдаван при 100% и е продължил 5 и 18,5 дни съответно при

автоложна и алогенна трансплантация. При деца тромбоцитопения (< 25x10

/l или налагаща

преливане на тромбоцити) е наблюдавана при 100% от пациентите. Анемия (хемоглобин

< 8,0 g/dl) е наблюдавана при 100% от пациентите.

При деца < 9 кг може да бъде основателно провеждането на терапевтичен лекарствен

мониторинг в зависимост от конкретния случай, по-специално при много малки деца и

новородени (вж. точка 5.2).

Клетките при анемия на Fanconi притежават свръхчувствителност към агенти с кръстосано

действие. Клиничният опит за употребата на бусулфан като компонент от условния режим

преди HSCT при деца с анемия на Fanconi е ограничен. Следователно, Busilvex трябва да се

използва с повишено внимание при тези пациенти.

Чернодробно увреждане

Busilvex, както и бусулфан не са били проучвани при пациенти с чернодробно увреждане. Тъй

като бусулфан се метаболизира главно през черния дроб, трябва да се подхожда с повишено

внимание при употребата на Busilvex при пациенти с предварително съществуващо увреждане

на чернодробната функция и особено такива с тежко чернодробно увреждане. При лечение на

тези пациенти се препоръчва редовно проследяване на серумната трансаминаза, алкалната

фосфатаза и билирубина 28 дни след трансплантацията за ранно установяване на

хепатотоксичност.

Оклузивно заболяване на чернодробните вени е основно усложнение, което може да се

наблюдава по време на лечение с Busilvex. Пациенти, получавали в миналото лъчетерапия,

повече от или три цикъла химиотерапия или предишна трансплантация на стволови клетки,

могат да са с повишен риск (вж. точка 4.8).

Трябва да се подхожда с повишено внимание при използване на парацетамол преди (по-малко

от 72 часа) или едновременно с Busilvex поради възможно намаляване на метаболизма на

бусулфан (вж. точка 4.5).

Както е документирано в клинични изпитвания, лекуваните пациенти не са преживели

сърдечна тампонада или други специфични сърдечни токсични реакции, свързани с Busilvex.

Все пак сърдечната функция трябва да се наблюдава редовно при получаващи Busilvex

пациенти (вж. точка 4.8).

Поява на остър респираторен дистрес синдром с последваща дихателна недостатъчност,

свързана с интерстициална белодробна фиброза, е съобщена при изпитвания с Busilvex при

пациент, който е починал, но не е установена ясна етиология. В допълнение, бусулфан може да

предизвика белодробна токсичност, която може да се добави към ефектите на други

цитотоксични агенти. Следователно, трябва да се обърне внимание на този белодробен проблем

при пациенти с анамнеза за медиастинална или белодробна лъчетерапия (вж. точка 4.8).

Периодично проследяване на бъбречната функция трябва да се има предвид при лечение с

Busilvex (вж. точка 4.8).

Гърчове са съобщавани при лечение с висока доза бусулфан. Необходимо е повишено

внимание при прилагане на препоръчваната доза Busilvex на пациенти с анамнеза за гърчове.

Пациентите трябва да получат адекватна профилактика с антиконвулсанти. При проучванията

при възрастни и деца данните относно Busilvex са получени при използване на съпътстващо

приложение на фенитоин или бензодиазепини за профилактика на гърчове. Ефектът на тези

антиконвулсанти върху фармакокинетиката на бусулфан е изследвана в проучване фаза II (вж.

точка 4.5).

Повишеният риск от второ злокачествено заболяване трябва да бъде обяснен на пациента. Въз

основа на данни при хора бусулфан е класифициран от Международната агенция за научни

изследвания върху рака (IARC) като човешки карциноген. Световната здравна организация е

заключила, че съществува причинна връзка между експозиция на въздействието на бусулфан и

рак. Пациенти с левкемия, лекувани с бусулфан, са развили множество различни клетъчни

аномалии, а някои са развили и карциноми. Счита се, че бусулфан е левкемогенен.

Фертилитет

Бусулфан може да увреди фертилитета. Следователно, лекувани с Busilvex мъже се съветват да

не стават бащи по време и до 6 месеца след лечението и да се консултират относно замразяване

на сперма преди лечението поради възможността за необратима стерилност в резултат от

терапия с Busilvex. Потискане на функцията на яйчниците и аменорея с климактерични

симптоми често се наблюдават при пациентки преди менопаузата. Лечение с бусулфан при

момиче преди пубертета е попречило на неговото настъпване в резултат от овариална

недостатъчност. Импотентност, стерилитет, азооспермия и тестикуларна атрофия са

съобщавани при пациенти мъже. Разтворителят диметилацетамид (DMA) също може да увреди

фертилитета. DMA намалява фертилитета при мъжки и женски гризачи (вж. точки 4.6 и 5.3)

Съобщава се за случаи на тромботична микроангиопатия след трансплантация на

хемопоетични клетки (HCT), включително случаи с летален изход, при високодозови

кондициониращи режими, при които бусулфан е прилаган в комбинация с друго

кондициониращо лечение.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани специфични клинични изпитвания за оценка на лекарствените

взаимодействия между интравенозно приложени бусулфан и итраконазол или метронидазол.

От публикувани изпитвания при възрастни приложението на итраконазол на получаващи

висока доза бусулфан пациенти може да доведе до намален клирънс на бусулфан.Също така са

публикувани съобщения на случаи на повишени плазмени нива на бусулфан след приложение

на метронидазол. Пациенти, които са лекувани едновременно с бусулфан и итраконазол или

метронидазол трябва да бъдат внимателно проследявани за признаци на токсичност, свързана с

бусулфан.

Не се наблюдават взаимодействия, когато бусулфан се комбинира с флуконазол

(антимикотично средство).

Публикувани изпитвания при възрастни са описали, че кетобемидон (аналгетик) може да бъде

свързан с високи плазмени нива на бусулфан. Следователно, се препоръчва специално

внимание при комбиниране на тези две вещества.

За режима BuCy2 при възрастни е съобщено, че периодът от време между последното

перорално приложение на бусулфан и първото приложение на циклофосфамид може да влияе

върху развитието на токсичности. Понижена честота на оклузивно заболяване на

чернодробните вени (HVOD) и друга свързана с режима токсичност е наблюдавана при

пациенти, когато периодът от време между последната доза перорален бусулфан и първата доза

циклофосфамид е > 24 часа.

Няма общ метаболитен път между бусулфан и флударабин.

Публикувани проучвания за режима FB не съобщават за каквито и да е лекарствени

взаимодействия между бусулфан и флударабин за интравенозно приложение при възрастни

пациенти.

При педиатрична популация за режима BuMel е съобщено, че приложението на мелфалан по-

малко от 24 часа след последното перорално приложение на бусулфан може да повлияе

развитието на токсичности.

За парацетамол е описано, че понижава нивата на глутатион в кръвта и тъканите и

следователно може да намали клирънса на бусулфан, когато се използват в комбинация (вж.

точка 4.4).

Прилагани са фенитоин или бензодиазепини за профилактика на гърчове при пациенти,

участващи в клиничните изпитвания, проведени с интравенозно приложен бусулфан (вж. точка

4.2 и 4.4).

Едновременното системно приложение на фенитоин на пациенти, получаващи висока доза

бусулфан перорално, е докладвано като увеличаващо клирънса на бусулфан поради индукция

на глутатион -S-трансфераза, докато няма докладвано взаимодействие при използване на

бензодиазепини като диазепам, клоназепам или лоразепам за предотвратяване на гърчове при

висока доза бусулфан.

В данните на Busilvex няма доказателство за индукционен ефект на фенитоин. Проведено е

клинично проучване фаза II, за да се оцени влиянието на профилактично лечение на гърчове

върху фармакокинетиката на интравенозно приложен бусулфан. В това проучване,

24 възрастни пациенти приемат клоназепам (0,025-0,03 mg/kg/ден под формата на непрекъсната

интравенозна инфузия) като антиконвулсивна терапия, а PK данните на тези пациенти са

сравнени с историческите данни, събрани от пациенти, лекувани с фенитон. Анализът на

данните чрез популационен фармакокинетичен метод не показва разлика в клирънса на

интравенозно приложен бусулфан между терапията с фенитоин и клоназепам и затова са

постигнати подобни плазмени експозиции на бусулфан, независимо от типа профилактика на

гърчове.

Не е наблюдавано взаимодействие при комбиниране на бусулфан с 5 -HT

антиеметични

средства като ондансетрон или гранисетрон.

Наблюдава се повишаване на експозицията на бусулфан при съпътстващото приложение на

бусулфан и деферазирокс. Механизмът на това взаимодействие не е изяснен напълно.

Препоръчва се плазмените концентрации на бусулфан редовно да се проследяват и, ако е

необходимо, да се коригира дозата на бусулфан при пациенти, които в момента са на лечение

или наскоро са били лекувани с деферазирокс.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

HPCT е противопоказана при бременни жени; следователно, Busilvex е противопоказан по

време на бременност. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (ембрио-

фетална смъртност и малформации) (вж. точка 5.3).

Липсват или има ограничени данни от употребата на бусулфан или DMA при бременни жени.

Няколко случая на вродени аномалии са съобщени при ниска доза перорален бусулфан, които

не могат със сигурност да бъдат приписани на активното вещество, а експозиция през третия

триместър на бременността може да бъде свързана с увреден вътрематочен растеж.

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението и до 6 месеца след него.

Кърмене

Не е известно дали бусулфан и DMA се екскретират в кърмата. Поради потенциала за

туморогенност, демонстриран за бусулфан при изпитвания при хора и животни, кърменето

трябва да бъде преустановено по време на лечението с бусулфан.

Фертилитет

Бусулфанът и DMA могат да намалят фертилитета при мъжете и жените. Затова се препоръчва

да не се зачева дете по време на лечението и до 6 месеца след лечението и да се потърси

консултация относно замразяване на сперма преди провеждане на лечението, поради

вероятност от необратимо безплодие (вж. точка 4.4).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Busilvex

в комбинация с циклофосфамид или мелфалан

При възрастни

Информацията за нежелани събития е получена от две клинични изпитвания (n= 103) с

Busilvex. Сериозни токсични реакции, засягащи хематологичната, чернодробната и дихателната

система, са предвиждани като очаквани последствия на условния режим и процеса на

трансплантация. Те включват инфекция и реакция на присадката срещу приемателя (GVHD),

които макар и не пряко свързани, са основните причини за заболеваемост и смъртност особено

при алогенна HPCT.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Миелосупресия и имуносупресия са желаните терапевтични ефекти на условния режим.

Следователно, всички пациенти са преживели силно изразена цитопения: левкопения 96%,

тромбоцитопения 94%, и анемия 88%. Медианата на времето до неутропения е 4 дни както за

автоложните, така и за алогенните пациенти. Медианата на продължителността на

неутропенията е 6 дни и 9 дни - съответно за автоложните и алогенните пациенти.

Нарушения на имунната система:

Данните за честотата на остра реакция на присадката срещу приемателя (a-GVHD) са получени

от изпитването OMC-BUS-4 (алогенно) (n=61). Общо 11 пациенти (18%) са получили GVHD.

Честотата на a-GVHD степени I-II е била 13% (8/61), докато честотата на степени III-IV е била

5% (3/61). Остра GVHD е била класифицирана като сериозна при 3 пациенти. Хронична GVHD

(c-GVHD) е била съобщена като сериозна или като причина за смърт и е била съобщена като

причината за смърт при 3 пациенти.

Инфекции и инфестации:

39% от пациентите (40/103) са получили един или повече епизоди на инфекция, от които 83%

(33/40) са били класифицирани като леки или умерени. Пневмонията е била фатална при 1%

(1/103) и животозастрашаваща при 3% от пациентите. Други инфекции са били преценени като

тежки при 3% от пациентите. Повишена температура е била съобщена при 87% от пациентите и

класифицирана като лека/умерена при 84% и тежка при 3%. 47% от пациентите са получили

тръпки, които са били леки/умерени при 46%, и тежки – при 1%.

Хепатобилиарни нарушения:

15% от сериозните НЛР са включвали чернодробна токсичност. HVOD е разпознато

потенциално усложнение на условния режим след трансплантация. Шест от 103 пациенти (6%)

са получили HVOD. HVOD е наблюдавано при: 8,2% (5/61) алогенни пациенти (фатално при

2 пациенти) и 2,5% (1/42) автоложни пациенти. Повишен билирубин (n=3) и увеличена AST

(n=1) също са били наблюдавани. Двама от горните четирима пациенти със сериозна серумна

хепатотоксичност са били сред пациентите с диагностицирано HVOD.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:

Един пациент е получил фатален случай на остър респираторен дистрес синдром с последвала

дихателна недостатъчност, свързана с интерстициална белодробна фиброза в изпитванията с

Busilvex.

Педиатрична популация

Информацията за нежелани събития е получена от педиатрично клинично изпитване (n= 55).

Сериозни токсични реакции, засягащи чернодробната и дихателната системи са считани за

очаквани последствия на условния режим и процеса на трансплантация.

Нарушения на имунната система:

Данните за честотата на остра реакция на присадката срещу приемателя (a-GVHD) са събрани

при алогенни пациенти (n=28). Общо 14 пациенти (50%) са получили a-GVHD. Честотата на

a-GVHD степени I-II е била 46,4% (13/28), докато честотата на степени III-IV е била 3,6%

(1/28). Хронична GVHD е била съобщавана само ако е била причина за смърт: един пациент е

починал 13 месеца след трансплантацията.

Инфекции и инфестации:

Инфекции (документирана и недокументирана фебрилна наутропения) са получили 89% от

пациентите (49/55). Леко/умерено повишена температура е съобщена при 76% от пациентите.

Хепатобилиарни нарушения:

Повишени трансаминази 3-а степен са съобщени при 24% от пациентите.

Венозно оклузивно заболяване (VOD) е съобщено при 15% (4/27) и 7% (2/28) от съответно

автоложните и алогенни трансплантации. Наблюдаваните VOD не са били нито фатални, нито

тежки и са отзвучали при всички случаи.

Busilvex

в комбинация с флударабин (FB)

При възрастни

Профилът на безопасност на Busilvex в комбинация с флударабин (FB) е изследван на базата на

преглед на нежелани реакции, съобщени в публикувани данни от клинични изпитвания за RIC

режим. В тези проучвания, общо 1574 пациенти са получили FB като режим с намален

интензитет (RIC) преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Миелосупресия и имуносупресия са били желани терапевтични ефекти на благоприятния

режим и съотвено не се считат за нежелани реакции.

Инфекции и инфестации:

Появата на епизоди на инфекция или реактивиране от опортюнистични инфектиращи

причинители отразяват главно имунния статус на пациента получаващ благоприятен режим.

Най-честите нежелани реакции, свързани с инфекции са реактивиране на Цитомегаловирус

(CMV) [диапазон: 30,7% - 80,0%], реактивиране на вируса на Епщайн-Бар (EBV) [диапазон:

2,3% - 61%], бактериални инфекции [диапазон: 32,0% - 38,9%] и вирусни инфекции [диапазон:

1,3% - 17,2%].

Стомашно-чревни нарушения:

Най-високата честота на гадене и повръщане е 59,1%, а най-високата честота на стоматит е

11%.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Предполага се, че благоприятните режими, съдържащи флударабин са свързани с висока

честота на опортюнистични инфекции след трансплантация поради имуносупресивния ефект на

флударабин. Възможна е появата на късен хеморагичен цистит, 2 седмици след

трансплантация, което е свързано с вирусна инфекция / реактивация. Докладван е хеморагичен

цистит, включително хеморагичен цистит индуциран от вирусна инфекция в граници между

16% и 18,1%.

Хепатобилиарни нарушения:

Докладван е VOD в граници между 3,9% и 15,4%.

Свързаните с лечението смъртност/смъртност без рецидив (TRM/NRM), докладвани до

ден +100 след трансплантация също са проучени чрез преглед на публикувани данни от

клинични изпитвания. Счита се, че двата вида смъртност са били в резултат на вторични

нежелани ефекти след HPCT и не са свързани с рецидива/прогресията на основните

хематологични злокачествени заболявания.

Най-честите случаи на докладвани TRM/NRMs са били инфекция/сепсис, GVHD, белодробни

нарушения и органна недостатъчност.

Таблични резюмета на нежелани реакции

Честотите са дефинирани като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100,< 1/10), нечести (≥ 1/1 000,

< 1/100) или с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нежеланите реакции получени от пост-маркетингово проучване са имплементирани в

таблиците като честота „неизвестна“.

Busilvex в комбинация с циклофосфамид или мелфалан

Нежеланите реакции, съобщени при възрастни и педиатрични пациенти, като повече от един

изолиран случай, са изброени по-долу по системо-органна класификация и честота. При всяко

групиране в зависимост от честотата, нежеланитереакции се изброяват в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Системо-органна

класификация

Много чести

Чести

Нечести

С неизвестна

честота

Инфекции и

инфестации

Ринит

Фарингит

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Неутропения

Тромбоцитопения

Фебрилна

неутропения

Анемия

Панцитопения

Нарушения на

имунната система

Алергична

реакция

Нарушения на

ендокринната

система

Хипогонадизъм

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

Хипергликемия

Хипокалциемия

Хипокалиемия

Хипомагнезиемия

Хипофосфатемия

Хипонатриемия

Психични

нарушения

Тревожност

Депресия

Безсъние

Обърканост

Делир

Нервност

Халюцинации

Възбуда

Прочетете целия документ

EMA/500878/2014

EMEA/H/C/000472

Резюме на EPAR за обществено ползване

Busilvex

busulfan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Busilvex

.

В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Busilvex.

Какво представлява Busilvex?

Busilvex е концентрат, от който се приготвя инфузионен разтвор (вливане във вена). Съдържа

активното вещество бусулфан (busulfan).

За какво се използва Busilvex?

Busilvex се използва при възрастни и деца като компонент от „условния“ (подготвителен) режим

преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки (клетките, които произвеждат кръвни

клетки). Този вид трансплантация се прилага при пациенти, които се нуждаят от смяна на

собствените кръвотворни клетки поради хематологични нарушения (каквито са някои редки

видове анемия) или поради рак на кръвта.

За стандартен условен режим Busilvex се прилага преди лечението в комбинация с второ

лекарство – циклофосфамид при възрастни и циклофосфамид или друго лекарство, мелфалан,

при деца. При възрастни пациенти, които са подходящи за условен режим с намалена

интензивност, Busilvex се прилага веднага след лечението с друго лекарство, наречено

флударабин.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Busilvex?

Busilvex трябва да се използва от лекар с опит в прилагането на лечения преди трансплантация.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Когато се използва в комбинация с циклофосфамид или мелфалан, препоръчителната доза

Busilvex при възрастни е 0,8 mg на килограм телесно тегло. При деца на възраст до 17 години

препоръчителната доза Busilvex е в порядъка между 0,8 и 1,2 mg на килограм в зависимост от

теглото на детето. Busilvex се прилага като централна венозна инфузия (вливане в централната

вена в гърдите). Всяка инфузия продължава два часа и се прилага на пациента на всеки шест

часа в продължение на четири последователни дни преди лечението с циклофосфамид или

мелфалан и самата трансплантация.

Когато се използва в комбинация с флударабин, препоръчителната доза Busilvex е 3,2 mg на

килограм, прилагана веднъж дневно като тричасова инфузия непосредствено след флударабин в

продължение на 2 или 3 последователни дни.

Преди приема на Busilvex на пациента се дават антиконвулсанти (за предотвратяване на гърчове)

и антиеметични лекарства (за предотвратяване на повръщане).

Как действа Busilvex?

Активното вещество в Busilvex, бусулфан, принадлежи към групата на лекарствата, наречени

„алкилиращи агенти“. Тези вещества притежават „цитотоксично“ действие. Това означава, че

убиват клетки, особено клетките, които се развиват бързо, каквито са раковите или стволовите

клетки (клетки, които произвеждат други видове клетки). Бусулфан се използва преди

трансплантацията, за да разруши атипичните клетки, както и наличните у пациента хемопоетични

стволови клетки. Това се нарича „демиелоаблация“. Циклофосфамид, мелфалан или флударабин

се прилагат, за да потиснат имунната система, така че естествената защита на организма да е

понижена. Това помага на трансплантираните клетки да се „присадят“ (когато започнат да

нарастват и да произвеждат нормални кръвни клетки).

Как е проучен Busilvex?

Busilvex в комбинация с циклофосфамид или мелфалан е проучен при пациенти, повечето от

които с рак на кръвта, които се нуждаят от трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Проведени са две основни проучвания при 103 възрастни и едно проучване при 55 деца.

Основната мярка за ефективност са броят на пациентите с миелоаблация и „приемане на

присадката“ (времето, за което трансплантираните клетки започват да растат, а нивото на белите

кръвни клетки се връща в по-високи стойности).

Тъй като Busilvex в комбинация с флударабин се използва в клиничната практика от много

години, са представени данните от 7 проучвания (при 731 пациенти), които разглеждат

ефективността на Busilvex и флударабин за условен режим с намалена интензивност.

Какви ползи от Busilvex са установени в проучванията?

Когато Busilvex се прилага в комбинация с циклофосфамид или мелфалан, всички възрастни и

деца постигат миелоаблация. Присаждането посредством „автотрансплантиране“ (пациентът

получава собствени клетки, взети и съхранени преди трaнсплантацията) е постигнато средно след

10 дни при възрастни и след 11 дни при деца. В случаите на „алотрансплантация“ (пациентът

получава клетки от донор) присаждането настъпва след 13 дни при възрастни и след 21 дни при

деца.

Данните от публикуваните проучвания показват, че Busilvex в комбинация с флударабин е

ефективен за условен режим с намалена интензивност, като пълно присаждане настъпва при 80

до 100% от пациентите.

Какви са рисковете, свързани с Busilvex?

Освен намаляване на броя на кръвните клетки, което е очакваният ефект от лекарството, най-

сериозните нежелани лекарствени реакции при Busilvex са инфекции, чернодробни нарушения,

включително запушване на чернодробните вени, реакция на присадката срещу приемника

(заболяване, при което трансплантираните клетки атакуват организма) и респираторни

(белодробни) нарушения.

Busilvex не трябва да се използва при бременни жени

.

При започване на лечение с Busilvex

кърменето трябва да се прекрати. Busilvex може да повлияе на репродуктивната способност и при

двата пола. Поради това пациентките не бива да забременяват по време на лечението и до шест

месеца след него, а на мъжете не се препоръчва да създават деца по време на лечението и до

шестия месец след лечението с Busilvex.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Busilvex вижте

листовката.

Защо Busilvex е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че е показана ефективността на Busilvex в комбинация с циклофосфамид и

мелфалан за стандартен условен режим и с флударабин за условен режим с намалена

интензивност; Busilvex представлява също алтернатива на таблетките бусулфан, които имат

някои недостатъци, напр. необходимо е да се приемат голям брой таблетки.

CHMP реши, че ползите от Busilvex са по-големи от рисковете при тези условия, и препоръча да

се издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Busilvex:

На 9 юли 2003 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Busilvex, валидно в

Европейския съюз

Пълният текст на EPAR за Busilvex може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението с Busilvex прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 09-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация