Busilvex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бусулфан

Предлага се от:

Pierre Fabre Medicament

АТС код:

L01AB01

INN (Международно Name):

busulfan

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Трансплантация на хематопоетични стволови клетки

Терапевтични показания:

Busilvex следвани от циклофосфамид (BuCy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Busilvex след флударабина (FB) е показан за лечение на климатик преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки за трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, които са кандидати за намаляване на интензивността на климатик (Рик) режим на. Busilvex след това циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-07-09

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BUSILVEX 6 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
бусулфан (busulfan
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВАС.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени рекации, уведомете Вашия
лекар. Това
включва всички възможни нежелани
рекации, неописани в тази листовката.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Busilvex и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Busilvex
3.
Как да използвате Busilvex
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Busilvex
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BUSILVEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Busilvex съдържа активното веществото
бусулфан, което принадлежи към група
лекарства,
наречени алкилиращи агенти. Busilvex
разрушава оригиналния костен мозък
преди
трансплантанта.
Busilvex се използва при възрастни,
новородени, де
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Busilvex 6 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан
(busulfan) (60 mg в 10 ml).
След разреждане: 1 ml разтвор съдържа 0,5
mg бусулфан.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Прозрачен, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Busilvex, последван от циклофосфамид (BuCy2),
е показан като условен режим преди
стандартна трансплантация на
хемопоетични стволови клетки (HPCT) при
възрастни пациенти,
когато тази комбинация се счита за
най-добрия възможен избор.
Busilvex, приложен след флударабин (FB), е
показан като условен режим преди
трансплантация
на хемопоетични стволови клетки (HPCT)
при възрастни пациенти, които са
кандидати за
благоприятен режим с намален
интензитет (RIC).
Busilvex, последван от циклофосфамид (BuCy4)
или мелфалан (BuMel), е показан като
условен
режим преди стандартна
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки при педиатрич
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-08-2023
Листовка Листовка чешки 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-08-2023
Листовка Листовка датски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-08-2023
Листовка Листовка немски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-08-2023
Листовка Листовка естонски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-08-2023
Листовка Листовка гръцки 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-08-2023
Листовка Листовка английски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-08-2023
Листовка Листовка френски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-08-2023
Листовка Листовка италиански 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-08-2023
Листовка Листовка латвийски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-08-2023
Листовка Листовка литовски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-08-2023
Листовка Листовка унгарски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-08-2023
Листовка Листовка малтийски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-08-2023
Листовка Листовка нидерландски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-08-2023
Листовка Листовка полски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-08-2023
Листовка Листовка португалски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-08-2023
Листовка Листовка румънски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-08-2023
Листовка Листовка словашки 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-08-2023
Листовка Листовка словенски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-08-2023
Листовка Листовка фински 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-08-2023
Листовка Листовка шведски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-08-2023
Листовка Листовка норвежки 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-08-2023
Листовка Листовка исландски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-08-2023
Листовка Листовка хърватски 04-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите