Buccolam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мидазолам

Предлага се от:

Laboratorios Lesvi S.L.

АТС код:

N05CD08

INN (Международно Name):

midazolam

Терапевтична група:

Психолептиков,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Лечението е продължително, остри, конвулсивни гърчове при новородени, бебета, деца и юноши (от три месеца преди по-малко от 18 години). Buccolam трябва да се използва само на родителите / настойниците, в която пациентът е диагноза епилепсия. За деца от три до шест месеца възраст, лечението трябва да се извършва в условията на болница, където е възможно наблюдение и реанимация оборудване на разположение.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-09-04

Листовка

                53
Б. ЛИСТОВКА
54
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BUCCOLAM 2,5 MG РАЗТВОР ЗА УСТНА ЛИГАВИЦА
ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 МЕСЕЦА ДО ПОД 1
ГОДИНА
BUCCOLAM 5 MG РАЗТВОР ЗА УСТНА ЛИГАВИЦА
ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ГОДИНА ДО ПОД 5
ГОДИНИ
BUCCOLAM 7,5 MG РАЗТВОР ЗА УСТНА ЛИГАВИЦА
ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 5 ГОДИНИ ДО ПОД 10
ГОДИНИ
BUCCOLAM 10 MG РАЗТВОР ЗА УСТНА ЛИГАВИЦА
ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 10 ГОДИНИ ДО ПОД 18
ГОДИНИ
Мидазолам (Midazolam)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ДАВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
детето Ви. Не го преотстъпвайте на
други хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като на
детето, на което е предписано това
лекарство.

Ако забележите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява BUCCOLAM и за какво се
изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BUCCOLAM 2,5 mg разтвор за устна лигавица
BUCCOLAM 5 mg разтвор за устна лигавица
BUCCOLAM 7,5 mg разтвор за устна лигавица
BUCCOLAM 10 mg разтвор за устна лигавица
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
BUCCOLAM 2,5 mg разтвор за устна лигавица
Всяка предварително напълнена
спринцовка за перорални форми съдържа
2,5 mg мидазолам
(midazolam), (като хидрохлорид) в 0,5 ml
разтвор.
BUCCOLAM 5 mg разтвор за устна лигавица
Всяка предварително напълнена
спринцовка за перорални форми съдържа
5 mg мидазолам
(midazolam), (като хидрохлорид) в 1 ml разтвор.
BUCCOLAM 7,5 mg разтвор за устна лигавица
Всяка предварително напълнена
спринцовка за перорални форми съдържа
7,5 mg мидазолам
(midazolam), (като хидрохлорид) в 1,5 ml
разтвор.
BUCCOLAM 10 mg разтвор за устна лигавица
Всяка предварително напълнена
спринцовка за перорални форми съдържа
10 mg мидазолам
(midazolam), (като хидрохлорид) в 2 ml разтвор.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвор за устна лигавица
Бистър, безцветен разтвор
pH 2,9 до 3,7
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на продължителни, остри,
конвулсивни припадъци пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-02-2023
Листовка Листовка чешки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-02-2023
Листовка Листовка датски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-02-2023
Листовка Листовка немски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-02-2023
Листовка Листовка естонски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-02-2023
Листовка Листовка гръцки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-02-2023
Листовка Листовка английски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-09-2011
Листовка Листовка френски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-02-2023
Листовка Листовка италиански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-09-2011
Листовка Листовка латвийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-09-2011
Листовка Листовка литовски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-02-2023
Листовка Листовка унгарски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-02-2023
Листовка Листовка малтийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-09-2011
Листовка Листовка нидерландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-09-2011
Листовка Листовка полски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-02-2023
Листовка Листовка португалски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-09-2011
Листовка Листовка румънски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-02-2023
Листовка Листовка словашки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-02-2023
Листовка Листовка словенски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-09-2011
Листовка Листовка фински 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-02-2023
Листовка Листовка шведски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-02-2023
Листовка Листовка норвежки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-02-2023
Листовка Листовка исландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-02-2023
Листовка Листовка хърватски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите