BTVPUR AlSap 2-4

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

блютанг-серотипа на вируса-2 антиген, блютанг-серотипа на вируса-4 антиген

Предлага се от:

Mérial

АТС код:

QI04AA02

INN (Международно Name):

inactivated adjuvanted vaccine against bluetongue virus serotype 2 and 4 infections

Терапевтична група:

овца

Терапевтична област:

вирус блютанга, инактивированной вирусна ваксина, имуномодулатори за ovidae

Терапевтични показания:

Активна имунизация на овце за предотвратяване на виремия и за намаляване на клиничните признаци, причинени от серотипове 2 и 4 на вируса на син език.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-11-04

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
20
ЛИСТОВКА ЗА:
BTVPUR ALSAP 2-4 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ОВЦЕ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon,
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIAL
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l’Aviation,
69800 Saint-Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BTVPUR AlSap 2-4 инжекционна суспензия за
овце
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1ml от ваксината съдържа:
Антиген на вируса на син език, серотип
2 ............................................................... 6.8
– 9.5 CCID
50
*
Антиген на вируса на син език, серотип
4 ................................................................ 7.1
– 8.5 CCID
50
*
Алуминиев хидроксид
2.7 mg
Сапонин
30 HU**
*Клетъчна културална инфекциозна доза
50% eквивалент на титър преди
ваксинация (log
10
).
**Хемолитични единици
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на овце за
предпазване от виремия* и за
редуциране на клиничните
признаци, причинени от вируса на син
език, серотип 2 и 4.
*под нивото на установяване чрез
валидиран RT-PCR метод при 3.68 log
10
RNA 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BTVPUR AlSap 2-4, инжекционна суспензия за
овце.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1ml от ваксината съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Антиген на вируса на син език, серотип
2 ............................................................... 6.8
– 9.5 CCID
50
*
Антиген на вируса на син език, серотип
4 .................................................................
7.1– 8.5 CCID
50
*
*Клетъчна културална инфекциозна доза
50% еквивалент на титър преди
ваксинация (log
10
)
АДЖУВАНТИ:
Алуминиев хидроксид
2.7 mg
Сапонин
30 HU**
**Хемолитични единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Овце.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на овце за
предпазване от виремия* и за
редуциране на клиничните
признаци, причинени от вируса на син
език, серотип 2 и 4.
*(под нивото на установяване чрез
валидиран RT-PCR метод при 3.68 log
10
RNA копия/ml,
което показва липса на трансмисия на
вирусната инфе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-11-2018
Листовка Листовка чешки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-11-2018
Листовка Листовка датски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-11-2018
Листовка Листовка немски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-11-2018
Листовка Листовка естонски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-11-2018
Листовка Листовка гръцки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-11-2018
Листовка Листовка английски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-11-2018
Листовка Листовка френски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-11-2018
Листовка Листовка италиански 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-11-2018
Листовка Листовка латвийски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-11-2018
Листовка Листовка литовски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-11-2018
Листовка Листовка унгарски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-11-2018
Листовка Листовка малтийски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-11-2018
Листовка Листовка полски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-11-2018
Листовка Листовка португалски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-11-2018
Листовка Листовка румънски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-11-2018
Листовка Листовка словашки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-11-2018
Листовка Листовка словенски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-11-2018
Листовка Листовка фински 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-11-2018
Листовка Листовка шведски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-11-2018
Листовка Листовка норвежки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-11-2018
Листовка Листовка исландски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-11-2018
Листовка Листовка хърватски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-11-2018

Преглед на историята на документите