BTVPUR AlSap 2-4

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
13-11-2018
Активна съставка:
блютанг-серотипа на вируса-2 антиген, блютанг-серотипа на вируса-4 антиген
Предлага се от:
Mérial
АТС код:
QI04AA02
INN (Международно Name):
inactivated adjuvanted vaccine against bluetongue virus serotype 2 and 4 infections
Терапевтична група:
овца
Терапевтична област:
Immunologicals for ovidae, bluetongue virus, Inactivated viral vaccines
Терапевтични показания:
Активна имунизация на овце за предотвратяване на виремия и за намаляване на клиничните признаци, причинени от серотипове 2 и 4 на вируса на син език.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000139
Дата Оторизация:
2010-11-04
EMEA код:
EMEA/V/C/000139

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
испански 13-11-2018
Листовка Листовка
чешки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 13-11-2018
Листовка Листовка
датски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
датски 13-11-2018
Листовка Листовка
немски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
немски 13-11-2018
Листовка Листовка
естонски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 13-11-2018
Листовка Листовка
гръцки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 13-11-2018
Листовка Листовка
английски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
английски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 13-11-2018
Листовка Листовка
френски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
френски 13-11-2018
Листовка Листовка
италиански 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 13-11-2018
Листовка Листовка
латвийски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 13-11-2018
Листовка Листовка
литовски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 13-11-2018
Листовка Листовка
унгарски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 13-11-2018
Листовка Листовка
малтийски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 13-11-2018
Листовка Листовка
нидерландски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 13-11-2018
Листовка Листовка
полски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
полски 13-11-2018
Листовка Листовка
португалски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 13-11-2018
Листовка Листовка
румънски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 13-11-2018
Листовка Листовка
словашки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 13-11-2018
Листовка Листовка
словенски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 13-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 13-11-2018
Листовка Листовка
фински 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
фински 13-11-2018
Листовка Листовка
шведски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 13-11-2018
Листовка Листовка
норвежки 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 13-11-2018
Листовка Листовка
исландски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 13-11-2018
Листовка Листовка
хърватски 13-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 13-11-2018

Прочетете целия документ

B. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА ЗА:

BTVPUR AlSap 2-4 инжекционна суспензия за овце

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon,

France

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

MERIAL

Laboratory of Lyon Porte des Alpes

Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest

France

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

BTVPUR AlSap 2-4 инжекционна суспензия за овце

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 1ml от ваксината съдържа:

Антиген на вируса на син език, серотип 2 ............................................................... 6.8 – 9.5 CCID

Антиген на вируса на син език, серотип 4 ................................................................ 7.1 – 8.5 CCID

Алуминиев хидроксид

2.7 mg

Сапонин

30 HU**

*Клетъчна културална инфекциозна доза 50% eквивалент на титър преди ваксинация (log

**Хемолитични единици

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Активна имунизация на овце за предпазване от виремия* и за редуциране на клиничните

признаци, причинени от вируса на син език, серотип 2 и 4.

*под нивото на установяване чрез валидиран RT-PCR метод при 3.68 log

RNA копия/ml, което

показва липса на трансмисия на вирусната инфекция.

Начало на имунитета е 3 и 5 седмици след първоначалния ваксинационен курс съответно за

серотип 4 и серотип 2.

Продължителността на имунитета е1 година след първоначалната ваксинация

.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

След ваксинация е възможна появата на малък оток в мястото на инжектиране (най-много

24 cm

) за кратък период (не по-дълъг от 14 дни).

Възможно е преходно повишаване на телесната температура, нормално не повече от 1.1°C, до

24 часа след ваксинация.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Овце.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно инжектиране на една доза от 1 ml според следната ваксинационна схема:

Първоначална ваксинация

Едно инжектиране: след 1 месечна възраст при неимунни животни (или след 2.5 месечна

възраст при млади животни родени от имунни овце).

Реваксинация

Ежегодно.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се прилагат обичайните асептични процедури.

Да се разклати внимателно, непосредсвено преди използване. Да се избягва образуването на

балончета, които могат да провокират възпаление в мястото на инжектиране.

Съдържанието на флакона трябва да се използва веднага след отварянето му и по време на една

и съща процедура. Да се избягва многократно отваряне на флакона.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка : използвайте незабавно

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху опаковката и етикета.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Ако се прилага при други домашни и диви преживни животни, за които се приема че

съществува риск от инфекция, използването при тези видове трябва да става внимателно, като

се препоръчва ваксината да се тества върху малък брой животни преди да се направи масова

ваксинация. Ефикасността при други животински видове може да се различава от тази при овце

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се ваксинират само здрави животни.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Заплодяемост:

Няма налични данни относно безопасността и ефикасността на ваксината при мъжки животни

за разплод.

При тази категория животни ваксината трябва да се прилага само след преценка полза/риск от

отговорния ветеринарен лекар и/или компетентните власти, според приетата ваксинационна

политика по отношение на вируса на син език (BTV).

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да

прецени според индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

След инжектиране на двойна доза от ваксината не са наблюдавани неблагопри ятни реакции,

освен тези отбелязани в раздел „Неблагоприятни реакции”.

Несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.emа.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ваксината съдържа инактивиран вирус на син език, серотип 2 и 4 с аджуванти алуминиев

хидроксид и сапонин. При ваксинираните животни тя предизвиква изграждане на активен и

специфичен имунитет срещу вируса на син език, серотип 2 и 4.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Размер на опакаовката:

Кутия с 1 флакон с 10 дози (1 x 10 ml)

Кутия с 1 флакон с 50 дози (1 x 50 ml)

Кутия с 10 флакона с 50 дози (10 x 50 ml)

Кутия с 1 флакон със 100 дози (1 x 100 ml)

Кутия с 10 флкона със 100 дози (10 x 100 ml)

Производство, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или употреба на BTVPur

AlSap 2-4 могат да бъдат забранени в Държава членка – на цялата или част от нейната

територия, в съответствие с националното законодателство. Всяко лице, което планира да

произвежда, внесе, притежава, продаде, снабди и/ или употреби BTVPur AlSap 2-4 трябва да се

съгласува c компетентните власти на съответната страна членка, относно действащата

ваксинационна политика преди производството, вноса, притежаването, продажбата,

снабдяването и/ или употребата на продукта.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

BTVPUR AlSap 2-4, инжекционна суспензия за овце.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 1ml от ваксината съдържа:

Активни субстанции:

Антиген на вируса на син език, серотип 2 ............................................................... 6.8 – 9.5 CCID

Антиген на вируса на син език, серотип 4 ................................................................. 7.1– 8.5 CCID

*Клетъчна културална инфекциозна доза 50% еквивалент на титър преди ваксинация (log

Аджуванти:

Алуминиев хидроксид

2.7 mg

Сапонин

30 HU**

**Хемолитични единици

Ексципиенти:

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Овце.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Активна имунизация на овце за предпазване от виремия* и за редуциране на клиничните

признаци, причинени от вируса на син език, серотип 2 и 4.

*(под нивото на установяване чрез валидиран RT-PCR метод при 3.68 log

RNA копия/ml,

което показва липса на трансмисия на вирусната инфекция.)

Начало на имунитета е 3 и 5 седмици след първоначалния ваксинационен курс, съответно за

серотип 4 и серотип 2.

Продължителността на имунитета е 1 година след първоначалната ваксинация

.

4.3

Противопоказания

Няма.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Ако се прилага при други домашни и диви преживни животни, за които се приема че

съществува риск от инфекция, използването при тези видове трябва да става внимателно, като

се препоръчва ваксината да се тества върху малък брой животни преди да се направи масова

ваксинация. Ефикасността при други животински видове може да се различава от тази при

овце.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Не е приложимо.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

След ваксинация е възможна появата на малък оток в мястото на инжектиране (най-много

24 cm

) за кратък период (не по-дълъг от 14 дни).

Възможно е преходно повишаване на телесната температура, нормално не повече от 1.1 °C, до

24 часа след ваксинация.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Няма налични данни относно безопасността и ефикасността на ваксината при мъжки животни

за разплод. При тази категория животни ваксината трябва да се прилага само след преценка

полза/риск от отговорния ветеринарен лекар и/или компетентните власти, според приетата

ваксинационна политика по отношение на вируса на син език (BTV).

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

Подкожно приложение.

Да се прилагат обичайните асептични процедури.

Да се разклати внимателно, непосредствено преди използване. Да се избягва образуването на

балончета, които могат да провокират възпаление в мястото на инжектиране.

Съдържанието на флакона трябва да се използва веднага след отварянето му и по време на една

и съща процедура. Да се избягва многократно отваряне на флакона.

Подкожно инжектиране на една доза от 1 ml според следната ваксинационна схема:

Първоначална ваксинация

Едно инжектиране: след 1 месечна възраст при неимунни животни (или след 2.5 месечна

възраст при млади животни родени от имунни овце).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Реваксинация

Ежегодно.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

След инжектиране на двойна доза от ваксината не са наблюдавани неблагоприятни реакции,

освен тези отбелязани в раздел 4.6.

4.11

Карентен срок

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: инактивирана ваксина срещу вируса на син език за овце.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI04AA02

Ваксината съдържа инактивиран вирус на син език, серотип 2 и 4 с аджуванти алуминиев

хидроксид и сапонин. При ваксинираните животни тя предизвиква изграждане на активен и

специфичен имунитет срещу вируса на син език, серотип 2 и 4.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Silicon antifoam

Phosphate buffer

Glycine buffer

Aluminium hydroxide

Saponin.

6.2

Несъвместимости

Не смесвайте с други ветеринарномедицински продукти.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 18 месеца.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Полипропиленов флакон с 50 или 100 ml със запушалка от бутилов еластомер.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Кутия с 1 флакон със 100 дози (1 x 100 ml).

Кутия с 10 флакона със 100 дози (10 x 100 ml).

Кутия с 1 флакон с 50 дози (1 x 50 ml).

Кутия с 10 флакона с 50 дози (10 x 50 ml).

Стъклен флакон тип I с 10 ml със запушалка от бутилов еластомер.

Кутия с 1 флакон с 10 дози (1 x 10 ml).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него,

трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/10/108/001

EU/2/10/108/002

EU/2/10/108/003

EU/2/10/108/004

EU/2/10/108/005

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА

УПОТРЕБА

Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 05/11/2010

10.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Производство, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или употреба на

BTVPUR AlSap 2-4 могат да бъдат забранени в Държава членка – на цялата или част от нейната

територия, в съответствие с националното законодателство. Всяко лице, което планира да

произвежда, внесе, притежава, продаде, снабди и/ или употреби BTVPUR AlSap 2-4 трябва да се

съгласува c компетентните власти на съответната страна членка, относно действащата

ваксинационна политика преди производството, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването

и/ или употребата на продукта.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

EMA/CVMP/343593/2010

EMEA/V/C/139

Резюме на EPAR за обществено ползване

BTVPUR AlSap 2-4

Ваксина срещу вируса на син език, серотип 2 и 4

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява BTVPUR AlSap 2-4?

BTVPUR AlSap 2-4 е ваксина. Предлага се под формата на инжекционна суспензия, която съдържа

инактивирани (убити) вируси на син език от серотип 2 и 4.

За какво се използва BTVPUR AlSap 2-4?

BTVPUR AlSap 2-4 се прилага при овце за защита от болестта „син език“ – инфекция, която се

причинява от вируса на синия език и се предава от хапещи насекоми. Вирусът съществува в

редица форми (серотипа) по света; типовете, използвани в BTVPUR AlSap 2-4, са серотип 2 и 4.

Ваксината се използва за предотвратяване на виремия (наличие на вируса в кръвта) и намаляване

на клиничните признаци на заболяването.

Ваксината се прилага на млади животни като подкожна инжекция. Инжекцията се поставя на

едномесечна възраст при животни, които никога не са били изложени на заболяването, и след

навършване на възраст от два месеца и половина, ако е възможно животното да е наследило

антитела срещу вируса от майката, която вече е имунизирана срещу болестта. Защитата започва

три и пет седмици след инжектирането, съответно за серотип 4 и серотип 2. Защитата продължава

една година.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как действа BTVPUR AlSap 2-4?

BTVPUR AlSap 2-4 е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените

защитни сили на организма) как да се защитава от дадено заболяване. BTVPUR AlSap 2-4 съдържа

вируси на синия език, които са инактивирани, така че да не могат да причинят заболяването. При

прилагане на ваксината имунната система на овцете разпознава вирусите като „чужди“ и

произвежда антитела срещу тях. Впоследствие, когато животните са изложени на вируса на синия

език, имунната система е способна да произведе антитела по-бързо. Това помага за защита от

заболяването.

BTVPUR AlSap 2-4 съдържа вируси на синия език от два вида („серотип 2 и 4“). Ваксината

съдържа също „аджуванти“ (алуминиев хидроксид и сапонин) за стимулиране на по-добър

отговор.

Как е проучен BTVPUR AlSap 2-4?

Безопасността на ваксината е изследвана в лабораторно проучване на безопасността при

предозиране, проведено с BTVPUR AlSap 2-4 при овце. За да се изведат заключения относно

безопасността, са представени резултатите от множество лабораторни изпитвания за безопасност,

извършени с ваксини с подобен състав, но съдържащи само един от серотиповете на BTVPUR

AlSap 2-4 или други серотипове на вируса на „син език“.

Ефективността на ваксината при овце е проучена в лабораторно изпитване, в което ваксината е

прилагана при овце от ранна възраст. В подкрепа на ефективността на ваксината са предоставени

други две лабораторни проучвания с BTVPUR AlSap 2-4. С оглед да се изведат по-нататъшни

заключения за ефективността, компанията предоставя също резултатите от серия изпитвания,

проведени с ваксини със сходен състав, но съдържащи само един от двата серотипа на BTVPUR

AlSap 2-4.

Проведени са още две проучвания, за да се определи периодът на защита на моновалентните

ваксини, всяка от които съдържа вируса на болестта „син език“, съответно серотип 2 или 4. При

двете проучвания овцете са изложени на болестта „син език“, серотип 2 или 4, 12 месеца след

ваксинацията.

Какви ползи от BTVPUR AlSap 2-4 са установени в проучванията?

Проучванията на безопасността и ефективността показват, че ваксината е безопасна за овце,

намалява клиничните признаци на заболяването и предпазва от виремията при животните на

възраст над един месец, заразени с вируса на болестта „син език“, серотип 2 и 4. Проучванията

показват също, че ваксината може да се използва при бременни и кърмещи овце.

Проучванията на моновалентните ваксини, съдържащи вируса на болестта „син език“, серотип 2

или 4, показват, че периодът на защита е 12 месеца и за двата серотипа.

Какви са рисковете, свързани с BTVPUR AlSap 2-4?

След ваксинация е възможна появата на малък оток на мястото на инжектиране (до 24 cm2) за

кратък период (до две седмици).

Възможно е животните да покажат леко повишаване на телесната температура, обикновено не

повече от 1,1°C средно, до 24 часа след ваксинация.

BTVPUR AlSap 2-4

EMA/CVMP/343593/2010

Страница 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт,

преди животните да бъдат допуснати за клане и месото им да бъде използвано за консумация от

хора. Карентният срок за BTVPUR AlSap 2-4 за месо и мляко при овце е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на BTVPUR AlSap 2-4?

CVMP заключи, че ползите от BTVPUR AlSap 2-4 превишават рисковете за активна имунизация на

овце с цел предотвратяване на заразяване, виремия и клинични признаци, причинени от вируса

на „син език“, серотип 2 и 4, и препоръчва на BTVPUR AlSap 2-4 да бъде издаден лиценз за

употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула за научно обсъждане в

настоящия EPAR.

Първоначално BTVPUR AlSap 2-4 е одобрен при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че

при първоначалното одобряване не е било възможно да се получи пълна информация за BTVPUR

AlSap 2-4. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) разгледа допълнителната информация за

качеството, безопасността и ефикасността на ваксината в съответствие с договорен график. През

2014 г. CVMP реши, че предоставената информация е достатъчна за отмяна на „извънредните

обстоятелства“ по отношение на лиценза за употреба на BTVPUR Alsap 2-4.

Допълнителна информация за BTVPUR Alsap 2-4:

На 5 ноември 2010 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския

съюз, за BTVPUR AlSap 2-4. Информация за начина на предписване на този продукт може да се

намери на етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: февруари 2014 г.

BTVPUR AlSap 2-4

EMA/CVMP/343593/2010

Страница 3/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация