BTVPUR AlSap 1

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

вируса на син език - вирус серотип-1

Предлага се от:

Merial

АТС код:

QI04AA02

INN (Международно Name):

bluetongue-virus serotype-1 antigen

Терапевтична група:

Sheep; Cattle

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на овце и едър рогат добитък за превенция виремии и намаляване на клиничните признаци, причинени от вируса на блютанга 1 серотипа. Началото на имунитета е доказано три седмици след първоначалния ваксинационен курс. Продължителността на имунитета за говеда и овце е една година след основния ваксинационен курс.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-12-17

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
17
ЛИСТОВКА ЗА:
BTVPUR ALSAP 1 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ОВЦЕ
И ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител:
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon,
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIAL
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l’Aviation,
69800 Saint-Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BTVPUR AlSap 1 инжекционна суспензия за овце
и говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml ваксината (хомогенна
млечно бяла суспензия) съдържа:
.Инактивиран вирус на син език серотип
1 ............................................................
≥
1.9 log
10
pixels
.
(
*
)
Съдържание на антиген (VP2 протеин) чрез
имунологично изследване.
Аджувант:
Al
3+
(като хидроксид)
...............................................................................................................
2.7 mg
.Saponin
..................................................................................................................................
30 HU**
(
**
)
Хемолитични единици
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на овце и говеда за
предпазван
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
BTVPUR AlSap 1 инжекционна суспензия за овце
и говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
.Инактивиран вирус на син език серотип
1 .........................................................
≥
1.9 log
10
pixels*
(
*
)
Съдържание на антиген (VP2 протеин) чрез
имунологично изследване.
АДЖУВАНТИ:
. Al
3+
(като хидроксид)
2.7 mg
. Saponin
30 HU**
(
**
)
Хемолитични единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Хомогенна млечно бяла инжекционна
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Овце и говеда.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на овце и говеда за
предпазване от виремия* и за
намаляване на
клиничните признаци, причинени от
вируса на син език серотип 1.
*(под нивото на откриване чрез
валидирания метод RT-PCR при 3.68 log
10
RNA копия/ml, което
показва липса на вирусно предаване).
Начало на имунитет е доказа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2018
Листовка Листовка чешки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2018
Листовка Листовка датски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2018
Листовка Листовка немски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2018
Листовка Листовка естонски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2018
Листовка Листовка гръцки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2018
Листовка Листовка английски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2018
Листовка Листовка френски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2018
Листовка Листовка италиански 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2018
Листовка Листовка латвийски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2018
Листовка Листовка литовски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2018
Листовка Листовка унгарски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2018
Листовка Листовка малтийски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2018
Листовка Листовка полски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2018
Листовка Листовка португалски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2018
Листовка Листовка румънски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2018
Листовка Листовка словашки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2018
Листовка Листовка словенски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2018
Листовка Листовка фински 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2018
Листовка Листовка шведски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2018
Листовка Листовка норвежки 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2018
Листовка Листовка исландски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2018
Листовка Листовка хърватски 17-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите